Katolicyzm - tak! Wypaczenia - nie!
Autor tekstu:

Na podstawie kanonu 212 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego żądamy:  
1) Odczepienia się od seksu.  
2) Odczepienia się od antykoncepcji.  
3) Odczepienia się od zapłodnienia in vitro.  
4) Odczepienia się od aborcji.  
5) Odczepienia się od pism erotycznych i branży erotycznej.  
6) Odczepienia się od homoseksualizmu.  
7) Odczepienia się od sterylizacji.  
8) Odczepienia się od zakupów w niedzielę.  
9) Odczepienia się od kremacji.  
10) Zniesienia celibatu.  
11) Zniesienia postów.  
12) Zaprzestania dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.  
13) Dokonywania wszelkich opłat na konto parafii.  
14) Wyboru papieża przez wszystkich wyświęconych księży.  
15) Automatycznej emerytury po 70-tym roku życia dla każdego duchownego.  
16) Wprowadzenia pięcioletniej kadencji na każdym stanowisku.  
17) Odwoływania księży na wniosek parafian.  
18) Dobrowolnej likwidacji Watykanu.  
19) Wprowadzenia rozwodów kościelnych i automatycznego uznawania cywilnych.  
20) Oddzielenia Kościoła od państwa a kleru od polityki.  
21) Ujawnienia budżetów na każdym szczeblu.

Katolicy nie mają nic do stracenia oprócz swych zakazów. Do zdobycia mają cały świat.

Heretycy wszystkich parafii łączcie się!

Międzyparafialny Komitet Strajkowy -
Front Wyzwolenia Katolików
przewodniczący: Maciej Psyk

POROZUMIENIE

Zawarte między Panem Bogiem,
reprezentowanym przez Episkopat Polski  
a Międzyparafialnym Komitetem Strajkowym,  
reprezentowanym przez Macieja Psyka.

1. Strony uznały, że są reprezentowane odpowiednio. Manie i obsesje Episkopatu Polski nie mają wpływu na prawomocność porozumienia.

2. Strony zobowiązują się płacić pieniądze na potrzeby Pana Boga i liczyć je, przy czym płaci MKS a liczy Episkopat.

3. Pan Bóg zobowiązuje się modlitwy Polaków traktować priorytetowo. Przepis ten nie dyskryminuje narodów aktualnie nie wybranych.

4. Kolejny wybór Polaka na Zastępcę Chrystusa będzie z Panem Bogiem konsultowany.

5. Pan Bóg stwierdza, że władza pochodzi od narodu.

6. Pedały mogą wejść do Nieba po uiszczeniu opłaty w wysokości jeden tysiąc złotych w najbliższej Kurii. Opłata ta jest jednorazowa, chyba, że pedalstwo uprawiało się z księdzem.

7. Pokutą za miłość lesbijską jest sto stosunków z wybranymi przez spowiednika księżmi.

8. Pan Bóg zgadza się zamienić zakaz „gumek" na zakaz jedzenia marchewek.

9. Wierni, którzy robią zakupy w hipermarkecie wskazanym nam przez naszego Pana jako najlepszy dla katolików — REALu — mają prawo do kupienia jednego świerszczyka miesięcznie.

10. Wierni, którzy mają w domu sprzęt Polaru, jeżeli ułatwia on medytację chrześcijańską, są zwolnieni z tacy dwie niedziele w roku.

11. Nowe badania pozwoliły ustalić, że klika zdrajcy wartości chrześcijańskich, agenta ośrodków komunistycznych i liberalnych, Pawła-Pigułki, sfałszowała nauczanie Syna Bożego. Chrystus nie zakazał stosowania prezerwatyw. Wręcz przeciwnie — propagował i zachwalał wyroby Durexu.

12. Wierni, którzy mają aktualnie podbite „Książeczki opłat kościelnych" mają prawo zakupić w najbliższej akredytowanej placówce terenowej karnet 6-orgazmowy na Glempa. Orgazmy można wykorzystać jedynie na współmałżonku. Mogą także wykupić dyspensę na seks oralny. Promocji nie można łączyć. Oferta ważna do wyczerpania popytu.


Maciej Psyk
Publicysta, dziennikarz. Z urodzenia słupszczanin. Ukończył politologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2005 mieszka w Wielkiej Brytanii. Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów oraz członek British Humanist Association. Współpracuje z National Secular Society.

 Liczba tekstów na portalu: 91  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 2  Pokaż tłumaczenia autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2521)
 (Ostatnia zmiana: 06-09-2003)