Interpelacja Zająca o skutkach finansowych ratyf.
Autor tekstu:

Interpelacja posła Ryszarda Zająca do Prezesa Rady Ministrów w sprawie skutków finansowych ratyfikacji konkordatu
(8 listopada 1994 r., Sosnowiec)

Konkordat pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, jak wiadomo, został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do Komisji Nadzwyczajnej. Zapisy poszczególnych postanowień konkordatu wiążą się ze zobowiązaniami państwa do ponoszenia określonych wydatków, chodzi o środki finansowe, na rzecz Kościoła katolickiego.
W związku z powyższym pytam pana premiera: Z których artykułów ratyfikowanego przez rząd konkordatu wynikają finansowe zobowiązania państwa? Które z tych zobowiązań są już przez państwo realizowane i w jakiej wysokości? Które ze zobowiązań finansowych państwa mają być realizowane dopiero po ewentualnej ratyfikacji konkordatu i w jakiej wysokości?

_____________________

Sprawozdanie Stenograficzne z 35 posiedzenia Sejmu w dniach 16-18 listopada 1994, Interpelacje i zapytania, Załącznik nr 2, s. 18.

Ryszard M. Zając
Poseł II Kadencji Sejmu 1993-97. Publicysta, działacz społeczny.

 Liczba tekstów na portalu: 16  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2961)
 (Ostatnia zmiana: 17-07-2004)