Stanowisko Watykanu w sprawie przyjścia Pana
Autor tekstu:

Notyfikacja odnośnie domniemanego powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa

Kongregacja Nauki Wiary, mając na celu troskę o dobro wiernych, uznała za konieczne pochylić się z troską i ubolewaniem nad zdarzeniem, które niepotrzebnie wstrząsnęło chrześcijańskim światem. Mamy na myśli fakt domniemanego powtórnego narodzenia Jezusa Chrystusa, który jakoby miał się zdarzyć 24 grudnia Roku Pańskiego 2003 w Opolu, na terenie supermarketu Real.

Biegli przedstawiciele Kongregacji Nauki Wiary dokładnie i skrupulatnie zapoznali się z tym zdarzeniem i uznali rzekome znaki towarzyszące paruzji za błędne i zwodnicze.

Kometa na niebie w noc wigilii Bożego Narodzenia nie jest wystarczającym dowodem na jakąkolwiek nadprzyrodzoność zdarzenia. Pojawianie się osób uznawanych za anioły, nawet większej ilości osób wygląda na prymitywną mistyfikację. Natomiast zbieżność imienia kobiety, która urodziła rzekomego Syna Bożego z imieniem Naszej Matki Maryi Zawsze Dziewicy oraz okoliczności porodu (noc, skład opakowań na zapleczu supermarketu) nie wnosi nic konkretnego do sprawy oprócz niezdrowej sensacji.

Pismo Święte jasno i wyraźnie wypowiada się, w jaki sposób nastąpi Ponowne Przyjście Naszego Pana Jezusa Chrystusa. "Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi (1 Tes 4,16).

Błędem jest więc twierdzenie, że Chrystus ponownie przyjdzie z ciała kobiety. Ponadto wiadomo, że jedyną matką Naszego Pana jest Maryja Zawsze Dziewica. Naczynie, które rodzi Boga musi być nieskalane i bezgrzeszne. Maria Kowalska, zbieraczka makulatury, alkoholiczka i była prostytutka nie podaje się za Najświętszą Dziewicę i nią nie jest.

Rozpowszechniana przez środki masowego przekazu interpretacja wydarzeń z Opola nie jest do pogodzenia z wiarą katolicką i może prowadzić do poważnych szkód.

W czasie audiencji udzielonej Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość Jan Paweł II zatwierdził niniejszą Notyfikację, uchwaloną na zebraniu plenarnym Kongregacji Nauki Wiary i nakazała jej opublikowanie.

Watykan, 27 XII 2003 roku.

*

Oświadczenie biskupów polskich zgromadzonych na Nadzwyczajnej Konferencji Episkopatu Polski

Biskupi Polscy stanowczo protestują przeciwko wpuszczeniu na teren Rzeczpospolitej Polskiej Króla Jordani, Królowej Belgii i Księcia Wielkiej Brytanii. Zamierzana na 6 stycznia wizyta ma na celu umocnienie pogłosek na temat domniemanego przyjścia Jezusa Chrystusa w Opolu. Biskupi zwracają się do Rządu, Sejmu, Senatu i polityków o zapobieżenie temu wydarzeniu, którego prawdziwym celem jest sianie dalszego społecznego niepokoju. Jednocześnie przypominają, że pojawienie się Trzech Króli w roku narodzenia Jezusa Chrystusa jest rozumiane bardziej jako mit biblijny niż jako historyczne zdarzenie. W tym świetle zamierzenia władcy Jordanii, Belgii i Wielkiej Brytanii są prymitywną interpretacją historii biblijnej i mają na cel destabilizację porządku w chrześcijańskim świecie, a zwłaszcza w Polsce.

podpisano:
Prymas Polski oraz
Biskupi i Arcybiskupi zgromadzeni na
Nadzwyczajnej Konferencji Episkopatu Polski,
Warszawa, Niedziela Świętej Rodziny, 28 XII 2003 roku.

*

Oświadczenie Stolicy Apostolskiej odnośnie domniemanych cudów uzdrowień i rozmnożenia wina i chleba przez człowieka podającego się za Pana naszego Jezusa Chrystusa

Stolica Apostolska, będąc jedynym Urzędem Nauczycielskim chrześcijan ze zgorszeniem przyjmuje doniesienia o domniemanych cudach, dokonywanych przez Jezusa Kowalskiego, syna Marii Kowalskiej, mieniącego się mianem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Przypominamy, że zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego, do nieomylnej nauki Ojca Świętego oraz Kolegium Biskupów „należy przylgnąć posłuszeństwem wiary" (KKK 891).

Również nauczanie Jezusa Kowalskiego stanowi wyraz jego osobistych opinii i błędem jest uznawanie go i rozpowszechnianie jako Słowo Boże.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z wcześniejszymi dekretami słuchanie nauk Jezusa Kowalskiego, rozpowszechnianie ich oraz udział w zgromadzeniach sekty założonej przez Jezusa Kowalskiego jest ciężkim grzechem przeciw Duchowi Świętemu i nałożone jest ekskomuniką Ojca Świętego.

Kościół Katolicki w trosce o dobro duchowe wiernych postanawia złożyć pozew do Sądu przeciw Jezusowi Kowalskiemu o fałszywe nauki i oszczerstwa, i będzie żądać dla niego kary śmierci.

W czasie audiencji udzielonej Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość Jan Paweł IV zatwierdził niniejsze Oświadczenie, uchwalone na zebraniu plenarnym Kongregacji Nauki Wiary i nakazała jej opublikowanie.

Watykan, 14 III 2037 roku.


Piotr Bukowski
Redaktor naczelny portalu Homiki.pl. Wrocław
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 2  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3210)
 (Ostatnia zmiana: 05-12-2004)