Więzienia świata
Autor tekstu: oprac. Mariusz Agnosiewicz

Opracowanie: Mariusz Agnosiewicz

Oto wybrane statystyki porównawcze dotyczące skali więziennictwa — względna (wskaźniki prizonizacji, czyli liczby uwięzionych na 100 tys. mieszkańców) oraz bezwzględna (ogólna liczba populacji więziennej). Wyszczególnienie obejmuje 10 państw o największym odsetku pozbawionych wolności oraz 10 państw o największej populacji więziennej. Opracowane na podstawie The International Centre for Prizon Studies

Prizonizacja:

 1. USA — 701

 2. Rosja — 584

 3. Białoruś — 554

 4. Bermudy (Wielka Brytania) — 532

 5. Palau (Oceania) — 523

 6. Wyspy Dziewicze (USA) — 522

 7. Kajmany (Wielka Brytania) — 501

 8. Turkmenistan — 489

 9. Belize (Środkowa Ameryka) — 459

 10. Surinam (Ameryka Południowa) — 437

Populacja więzienna:

 1. USA — 2,033 mln [ 1 ]
 2. Chiny — 1,549 mln [ 2 ]
 3. Rosja — 847 tys. [ 3 ]
 4. Indie — 314 tys. [ 4 ]
 5. Tajlandia — 258 tys. [ 5 ]
 6. Brazylia — 249 tys. [ 6 ]
 7. Ukraina — 199 tys. [ 7 ]
 8. Afryka Południowa — 181 tys. [ 8 ]
 9. Iran — 163 tys. [ 9 ]
 10. Meksyk — 155 tys. [ 10 ]

Brak danych m.in. z Północnej Korei i Iraku.

Obrazowego porównania europejskiej i amerykańskiej polityki kryminalnej można dokonać na przykładzie Wysp Dziewiczych (Karaiby). W części należącej do Wielkiej Brytanii (która na tle Zachodniej Europy i tak ma dość restryktywną politykę kryminalną) populacja więzienna wynosi 43 osoby [ 11 ], zaś wskaźnik prizonizacji — 215 [ 12 ]. Natomiast w części należącej do Stanów Zjednoczonych wynosi 647 osób [ 13 ], zaś wskaźnik prizonizacji — aż 522 [ 14 ] (niemal 2,5 razy więcej niż w części brytyjskiej).

Jako ciekawostkę można podać, iż największy odsetek uwięzionych kobiet w ogólnej populacji więziennej mają Malediwy (państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim) (26,6% [ 15 ]), Tajlandia (19% [ 16 ]) i Boliwia (16,7 [ 17 ]). W Polsce jedynie 2,7%. Wedle ostatnich dostępnych danych żadna kobieta nie siedzi w więzieniach Gibraltaru, Liechtensteinu, Seszeli, Tonga i Tuvalu.

Wedle ostatnich danych cudzoziemcy stanowią ponad połowę populacji więźniów w Andorze (83,6%), Gambii (66,7%), Luksemburgu (63,9%), Katarze (55,6%) oraz Arabii Saudyjskiej (50,9%). Żaden cudzoziemiec nie siedzi w więzieniach na Wyspie Man (Wielka Brytania) oraz Papui Nowej Gwinei.

Charakterystyczny i zastanawiający jest fakt, iż państwo, które kreuje się na „misjonarza demokracji" i swobód obywatelski ma największy względny i bezwzględny odsetek uwięzionych. Amerykański Archipelag Gułag[ 18 ]


 Przypisy:
[ 1 ] Dane z 31 XII 2002. Ponadto w instytucjach opiekuńczych jest przetrzymywanych ok. 110 tys. nieletnich (wrzesień 2000) oraz dalsze ok. 1,9 tys. - w "więzieniach kraju Indian" (30 VI 2001).
[ 2 ] Dane z 31 XII 2003. Liczba uwięzionych z mocy orzeczeń sądowych. Wskaźnik prizonizacji: 119.
[ 3 ] Dane z 31 XII 2003.
[ 4 ] Dane z połowy 2003. Wskaźnik prizonizacji: 29.
[ 5 ] Dane z połowy 2002. Wskaźnik prizonizacji: 401.
[ 6 ] Dane z VI 2003. Wskaźnik prizonizacji: 160.
[ 7 ] Dane z 1 IX 2003. Wskaźnik prizonizacji: 417.
[ 8 ] Dane z 31 X 2003. Wskaźnik prizonizacji: 402.
[ 9 ] Dane z IV 2002. Wskaźnik prizonizacji: 226.
[ 10 ] Dane z 30 VI 2000. Wskaźnik prizonizacji: 156.
[ 11 ] Dane z 19 VIII 1999.
[ 12 ] Dane z połowy 1998.
[ 13 ] Dane z 31 XII 2002.
[ 14 ] Dane z końca 2002.
[ 15 ] Dane z 1996.
[ 16 ] Dane z połowy 2002.
[ 17 ] Dane z 31 XII 1996.
[ 18 ] Tak jak skala prizonizacji w Stanach Zjednoczonych na tle całego świata jest bardzo wysoka, tak niekorzystnie wypada porównanie Polski na tle innych państw Europy.

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3371)
 (Ostatnia zmiana: 17-07-2004)