Równoprawność obywateli a ubezpieczenia społ.kleru
Autor tekstu:

2 kadencja, 66 posiedzenie, 2 dzień (30.11.1995)

15 punkt porządku dziennego: Interpelacje i zapytania.

Poseł Ryszard Zając:

Po raz drugi i ostatni, panie marszałku.

Art. 81 ust. 1 utrzymanych w mocy przepisów konstytucyjnych podkreśla równoprawność obywateli bez względu na narodowość, rasę czy wyznanie i stanowi, iż jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie albo ograniczenie w prawach podlega karze.

W związku z tym chcę zapytać pana premiera: Czy istniejące regulacje prawne dotyczące ubezpieczenia społecznego duchownych nie są bezpośrednim albo pośrednim uprzywilejowaniem osób duchownych i czy w związku z tym nie należałoby tej procedury, o której pan mówił na początku, uruchomić po to, aby to bezpośrednie czy też pośrednie uprzywilejowanie ­ w moim odczuciu ono istnieje ­ ograniczyć? Nie można zgodzić się z tym, że zwykli obywatele płacą składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości kilkakrotnie wyższej niż osoby duchowne. Jest to moim zdaniem naruszenie konstytucji. Mam nadzieję, że pan premier zechce się odnieść do tej ważnej kwestii.


Ryszard M. Zając
Poseł II Kadencji Sejmu 1993-97. Publicysta, działacz społeczny.

 Liczba tekstów na portalu: 16  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3521)
 (Ostatnia zmiana: 17-07-2004)