Absolut - Epilog
Autor tekstu:

Do czego właściwie prowadzi wszystko powiedziane powyżej? Trudno dać prostą i jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Jej namiastką niech będzie stwierdzenie, że świat i my sami jesteśmy sobie dani jako sieć pojęć o względnym tylko znaczeniu semantycznym. Filozofia, żądając „prawdy absolutnej" o świecie, podważa w końcu fakt jego istnienia. Świat i prawda absolutna nie dadzą się ze sobą pogodzić. Wydaje się zatem rozsądniejsze zrezygnować z tej ostatniej i pozostać ze światem takim, jakim go widzimy w immanencji, nawet jeśli nigdy się nie dowiemy, jaki on jest „naprawdę".


Bernard Korzeniewski
Biolog - biofizyk, profesor, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagielońskiego (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii). Zajmuje się biologią teoretyczną - m.in. komputerowym modelowaniem oddychania w mitochondriach. Twórca cybernetycznej definicji życia, łączącej paradygmaty biologii, cybernetyki i teorii informacji. Interesuje się także genezą i istotą świadomości oraz samoświadomości. Jest laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za habilitację oraz stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jako "visiting professor" gościł na uniwersytetach w Cambridge, Bordeaux, Kyoto, Halle. Autor książek: "Absolut - odniesienie urojone" (Kraków 1994); "Metabolizm" (Rzeszów 195); "Powstanie i ewolucja życia" (Rzeszów 1996); "Trzy ewolucje: Wszechświata, życia, świadomości" (Kraków 1998); "Od neuronu do (samo)świadomości" (Warszawa 2005), From neurons to self-consciousness: How the brain generates the mind (Prometheus Books, New York, 2011).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 41  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3731)
 (Ostatnia zmiana: 30-10-2004)