Racjonalista.pl (PL)

Polska — kraj przepełnionych kościołów; kraj, w którym miliony entuzjastycznie witają „Polskiego Papieża"; kraj, w którym jest praktyczny zakaz aborcji i ograniczanie prawa kobiet do badań prenatalnych; kraj, w którym Kościół rości sobie prawo (i otrzymuje je) do wypowiadania się o proponowanych ustawach prawnych, niemających z Kościołem nic wspólnego. Kraj, w którym Kościół chciałby się wypowiadać o tym, co wolno, a czego nie wolno badać naukowcom. Kościół, który gotów był skłócić Polskę z Unią Europejską w imię wprowadzenia Boga do preambuły konstytucji.

Próbujemy w tym kraju propagować racjonalne myślenie — RACJONALISTA.pl jest obecnie największym ośrodkiem publicystycznym wolnomyślicieli i racjonalistów polskich. Publikujemy autorów polskich i zagranicznych. Współpracę z nami podejmuje coraz więcej specjalistów z poszczególnych dziedzin. Od powstania w roku 2000 publikowało u nas ok. 200 autorów. Obecnie serwis zawiera ok. 2700 artykułów i dziennie notuje ponad 10 tyś. odwiedzin.

Zgodnie z tradycją myśli oświeceniowej, propagujemy naukową rzetelność i naukowe metody sprawdzania wszelkich odkryć, tropimy absurdy, przesądy, szarlatanerię, uprzedzenia, kłamstwa i fobie obecne w niemal każdej dziedzinie życia.

RACJONALISTA.pl publikuje artykuły i opracowania ze wszystkich ważniejszych dziedzin ludzkiej wiedzy dążąc do budowy w polskim internecie usystematyzowanego kompendium wiedzy opracowywanego przez racjonalistów. Aktualnie największy nacisk kładziemy na religioznawstwo, historię kościołów, filozofię, edukację obywatelską, naukę, historię i etykę.

Nauczanie religii katolickiej we wszystkich szkołach (a nawet przedszkolach) opłacane jest z budżetu państwa polskiego. My, oczywiście, nie dostajemy żadnych dotacji, a jednak stanowimy dla młodzieży swoiste antidotum. Rosnąca popularność Racjonalisty pokazuje, że na racjonalizm jest w Polsce zapotrzebowanie, mimo ekspansji Kościoła i narastającego klerykalizmu, przejawów nietolerancji i zaściankowości.

W styczniu 2005 r. ludzie skupieni wokół Racjonalisty powołali Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów z siedzibą we Wrocławiu. Obecnie trwa organizacja polskiego zrzeszenia ludzi przekonanych o potrzebie wspólnych działań na rzecz rozwoju jednostki i społeczeństwa według idei racjonalności. Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3734)
 (Ostatnia zmiana: 21-03-2005)