Przepis na sektę
Autor tekstu:

Kulty apokaliptyczne dla idiotów, czyli jak grać boga z zabawą i profitem

"Szaleństwo jest rzadkie w jednostkach, jednak jest go aż nadto w grupach ludzi"
F. Nietzsche.

"Świat jest pełen użytecznych idiotów"
W. Lenin.

W czasie kiedy fale pre-apokliptycznych lęków wcierają się w świadomość światowej opinii publicznej, pełne ambicji koncerny i korporacje religiantów całego świata zbierają milionowe żniwa, poprzez swoją działalność grającą na podsycaniu strachu i winy. Czy ten przywilej jest rezerwowany tylko dla nielicznych i „świętych", czy też każda przedsiębiorcza osoba może się załapać na milenarny pociąg? Bycie wielkim guru apokaliptycznego kultu daje więcej niż tylko prostą korzyść finansową — samo-stylowani Zbawiciele są potrzebni niezliczonej rzeszy młodego i chętnego mięsa, nowych legionów przyjaciół i podziwiaczy, gwarantują bycie całkowitą gwiazdą i łatwą nieśmiertelność (przynajmniej w teorii). Jeżeli zastosujesz się do poniższych rad, to wkrótce będziesz miał więcej pieniędzy na swoim koncie emerytalnym, niż przeciętny nowy użytkownik wydaje na Sieć — a umiejętności, które musisz nabyć są znacznie bardziej proste niż te związane z elektroniką.

Ten przewodnik eksploruje społeczną dynamikę znajdującą się za grupami kultowymi i sposób w jaki ich członkowie są oszukiwani przez administratorów kultu. Informacje zawarte tutaj są tylko ogólnymi radami od osoby, która stoi „ponad" kultami szerzącymi wizje apokaliptyczne i tak będzie już do końca jej życia. Nie gwarantuję, że wszystkie rady tu udzielone będą na pewno działać: te idee powinny być studiowane z uwagą i w kontekście z Twoimi Drogi Czytelniku własnymi celami i doświadczeniami. Nie istnieje jedne prawo zarówno dla lwa jak i dla lisa, nie ma też pewnej metody, która powali cały gatunek ludzki na kolana przed Twoją osobą …

1. Dlaczego ludzie dołączają do kultów?

Zacznijmy od krótkiej listy powodów dla których ludzie dołączają do kultów. Miliony osób na całym świecie porzucają swoje rodzinne i społeczne obligacje, odchodzą ze swoich domów i zapominają o znalezionych w dotychczasowym życiu prawdach i wartościach, żeby tańczyć na ulicach głosząc nowinę, kastrować się, podążać za dietami, które zabijają i kupować duże ilości broni w niecierpliwym oczekiwaniu na Koniec Świata. Czy to z tego powodu, że powstały z martwych Żyd, zabity tysiące lat temu, powróci, żeby nas zbawić? Czy to ponieważ antyczni mistycy przewidzieli Koniec Świata? Że naszą planetę będą trapić kataklizmowe zmiany i niespotykane dotąd naturalne katastrofy? Ponieważ propagowana przez czarownice joga, śpiewanie, i oświecenie przygotują nas na następny poziom ewolucji? Nie, przykro to mówić, ludzkie motywy nie są tak bardzo sublimowane. Ludzie dołączają do kultów apokaliptycznych ponieważ są słabi, bez silnego charakteru, są głodnymi leków i rozpaczliwie szukającymi sensu życia, autorytetu, dyscypliny, czystości, wspólnoty, siły, mądrości, zemsty i zbawienia. Zrozumienie tego jest kluczem do rozpoczęcia kultu, który ma odnieść sukces. Drogi Czytelniku — musisz oferować natychmiastowe materialne lekarstwa dla zainteresowanych członków, lub Twoją religię czeka klęska …

Doktryna teologiczna, którą zamierzasz głosić jest zupełnie bez znaczenia.Nauczania religijne i mądrości są tylko pustymi kategoriami. Wszystko co się liczy, to struktura grupy i Twoje zdolności w eksploatacji ludzkich słabości. Na przykład, nie liczy się czy proponujesz Apokalipsę poprzez: nieprzyjacielski atak rakietowy, błędy komputerowe, konspirację żydowską, demony, które przybyły z Piekła, katastrofę środowiska, Feniksa gubiącego swoje pióra, międzygwiezdną wojnę czy też triumfalny powrót Jezusa. Ważne jest wyłącznie to, że dana osoba po dołączeniu do Twej sekty, uniknie fatalnego losu czekającego 99 procent ludzkości i będzie bardzo ważna w budowie post-apokaliptycznego społeczeństwa Utopii.

Teraz popatrzmy na kluczowe elementy znajdujące się w kulcie i egzaminujmy cele, którym służą. Kult apokaliptyczny (jako ekstremalna część zwykłej religii) ma przede wszystkim podawać proste odpowiedzi na wszystkie te trudne pytania, które zakłócają sen Twoich owieczek. W dodatku, życie kultysty bierze również eschatologiczną zmianę i znaczenie — nie jest on już dłużej Janem Kowalskim; teraz jest Panem Awatarem, Wikarym Jezusa, Heraldem Tysiąca Lat Radości i instrumentem w Świętej Wojnie Boga. Każdy kto był przeciw niemu napotka swoją zagładę w formie ognia, potępienia i Robaka Który Pożera Wnętrzności. Te nagrody, połączone z nowym sensem wspólnoty i bycia razem, zapewnią długą kolejkę chętnych z dzikimi oczami przed bramami Twego budynku, przeznaczonego na miejsce dla sekty.

2. Kulty i Seks.

Seks, co wiedzą doskonale wszyscy normalni mężczyźni, jest najsilniejszą emocją w ludzkim umyśle. Ergo, jest całkowicie niezbędną częścią każdego kultu apokaliptycznego, który ma zamiar odnieść sukces. Są dwa całkiem różne podejścia do kwestii seksu, które kult może zastosować, i każdy jest dobry dla różnych członków.

Kult, który jest hedonistyczny będzie zachęcał do odrzucenia wszelkich norm i rozmaitych ekscesów. To generalnie przyciąga młodszą część członków, która szuka łatwego sposobu rozładowania swoich erotycznych fantazji i kompleksów. Kulty „wolnej miłości" są zwykle bardziej popularne w czasach seksualnych represji. Prowadzenie burdelu jest łatwym źródłem zarobku, jednakże mogą się pojawić problemy dwojakiego rodzaju: z policją, oraz z tym, że niektórzy członkowie mogą się bardziej interesować seksem i ciałem niż oddawaniem hołdów Tobie. Charles Manson, Aleister Crowley, Perfekcjoniści Oneida, XIV-wieczni Adamici, „Hellfire Club" i Agapemonici w XIX wiecznej Brytanii, oraz kult Karpokratesa w I wieku chrześcijaństwa — wszystkie te kulty w różnym stopniu sukcesu to praktykowały.

Na drugim końcu spektrum są kulty, które żądają „seksualnej czystości". Celem ich działań są zwykle osoby starsze, które widzą celibat jako symboliczne zwycięstwo nad niemoralnością i zboczoną naturą człowieka, która prowadzi go do potępienia. Abstynencja jest również bardzo silnym psychologicznym mechanizmem, w czasie którego ktoś odrzuca przeżywanie czegoś przyjemnego i zamiast tego woli cierpienie, żeby udowodnić wigor swej wiary. Biczowanie się, rytualne zadawanie ran czy też święto Jom Kippur są znakami tej częstej praktyki. Takie kulty mogą w łatwy sposób wyznaczyć silne tabu przeciw praktykom seksualnym i sprawować silną kontrolę nad umysłami swoich członków, jednakże ryzykują nudę, stagnację i mniejszy interes mediów, oraz oddziaływanie na mniejszą liczbę ludzi. Purytanie, `Shakers`, Kościół Rzymsko-Katolicki i `Heaven`s Gate` (Brama do Niebios) dość skutecznie działają tą taktyką.

Kult apokaliptyczny przyciągnie radykalnych zelotów, wyłącznie wtedy kiedy jest sam radykalny. Tak więc musi zawsze przyjmować jasne, wyraźne stanowisko na każdy kontrowersyjny temat. Nie można po prostu potępić np. aborcji; do niej trzeba się odnieść jako do przeklętej przez samego diabła praktyki, niewolniczego dziwkarstwa samego diabła. Jednakże, najbardziej pełne sukcesu kulty to te, które uczą jednocześnie jak używać obu ekstremów każdego argumentu i łączą częste paradoksy, poprzez odnoszenie się do nich w dziwnej i absurdalnej alegorii. Idee kultu muszą promować zarówno nienawiść, jak i miłość, lęk i pewność, łaskę i potępienie, i to bez wątpienia w najbardziej ostrej formie. Problem seksu świetnie się rozwiązuje biorąc takie „podwójne myślenie" — jednocześnie promować orgie i kontrolę nad seksem.

To może zostać osiągnięte przez nałożenie ścisłych limitów na erotyczne zachowania wszystkich członków, poza tym kiedy uczestniczy Lider, który jest boski i nie obowiązują go żadne przepisy. Dawid Koresz i Jim Jones z sukcesem karmili swoje owczarnie nakładając na nie mocne ograniczenia, jednocześnie z sukcesami napastując większość swoich kobiet w sekcie. Lider kultu może potem oddać użyte już kobiety dla innych mężczyzn w sekcie — oddadzą mu oni za to po prostu cześć i hołd. Np. Mormoni są kultem, który opracował podobną strategię, żeby jednocześnie nakarmić ludzkie potrzeby — potrzeby pożądania i ograniczenia się. Seks jest zabroniony poza małżeństwem, jednak mężczyzna może mieć tak wiele żon ile tylko zechce, i to w dodatku bardzo młode. Przedsiębiorcze osoby takie jak Jeffrey Lundgren były pełne sukcesu naginając tą ideę dla własnych potrzeb. Dzięki bogom, że nie można kopiować całej religii.

3. Potrzeba izolacji Twojego kultu.

Niezastąpioną potrzebą każdego kultu nastawionego na sukces jest wyrażenie, że obecnie społeczność ludzka jest w stanie moralnego końca. Statystyki można łatwo zmanipulować (lub wymyślić), żeby demonstrować ostatnie gwałtowne podniesienie się poziomu przestępstw, używania narkotyków, globalizmu, seksu przed-małżeńskiego, rozwodów, homoseksualizmu, samo-bójstw, oddawania hołdu diabłowi, ateizmu, `heavy-metalu` i innych charakterystyk świata, który zmierza do pewnego końca. Zanotujmy ogromny sukces mediów i religijnej prawicy, która eksploruje pojedyncze akty przemocy w szkołach, żeby pociągnąć miliony do ich pustej sprawy. Kiedy społeczeństwo jest w stanie niepewności, a Ty i Twoi ludzie, mała banda przyjaciół jesteście jedynymi „dobrymi" ludźmi, którzy pozostali, to sprawia, że czujecie się dość specjalnie. Również atmosfera pośpiechu unosi się nad celami Twojego kultu. Polecam zwłaszcza cytowanie statystyk, które pokazują w jaki sposób „dobrzy" ludzie czyli Twa sekta są prześladowani przez „złych" ludzi

Ta idea może zostać poszerzona w większą mentalność „my kontra oni" (Zob. też: Przemoc i religia w perspektywie opozycji 'my'-'oni', Joanna Żak-Bucholc). Kult reprezentuje „absolutne dobro", natomiast cała reszta świata jest „zła". Nie tylko ta koncepcja jest bardzo dobrze akceptowana przez nowych rekrutów (zwłaszcza jeśli pochodzą z warstw buntowniczych i ciemiężonych), jednakże teraz również możliwe jest usprawiedliwienie każdej zbrodni „przeciw tym innym". Grupy kultowe są zawsze pełne sukcesów używając do Innych takich terminów jak: potępieńcy, zboczeńcy, sataniści, bestie, nie-zbawieni, heretycy, ci którzy śpią, antychryści itp. — po to, żeby odczłowieczyć Innych i jednocześnie zdefiniować własny kult jako pełen cnoty i zalet w porównaniu do innych. Rządy zwykle odpowiadają na Twoją pozycję (i wiążący się z tym izolacjonizm), poprzez odważne użycie siły. Sprytnie można tego użyć jako podkreślenie idei że „oni" są waszymi prześladowcami (z obojętnie jakiego powodu), ponieważ są „złymi ludźmi".

Izolacja od „normalnych" nakreśla jasną ideologię i jest integralną częścią życia kultu. Pozwala to Liderowi (czyli Tobie, Drogi Czytelniku), być jedynym głosem autorytetu w codziennym życiu kultowców i redukuje wpływ nowych, być może heretyckich idei. Komunistyczne dzielenie się wszelką własnością może zostać zastosowane, i Inni nie mogą już dłużej nękać Twoich kultystów. Sąsiedzi już nie mają takich dobrych informacji o jakichś składach broni, chemicznych, biologicznych, nuklearnych eksperymentów, erotycznych praktykach, używaniu narkotyków, i karach cielesnych ostrego rodzaju, które dzieją się w siedzibie kultu. Teraz kiedy Twoja owczarnia jest kompletnie rozwiedziona od zła, korupcji, zniewolonego społeczeństwa — są teraz „wolni". Pamiętaj żeby im o tym często przypominać.

4. Ustanowienie Najwyższej Władzy.

Doktryna kultu zostanie połknięta przez Twoich sekciarzy tylko wówczas, jeśli ustanowisz `autorytet`. Jest to robione w sposób najbardziej efektywny, jeśli swoją wiarę będziesz opierał na już istniejącej wierze, zamiast kreowaniu nowej `ex nihilo`. Chrześcijaństwo jest najłatwiejszą religią na której można bazować: jest bardzo niepełna i gruncie rzeczy bez sensu, ale co najbardziej istotne jest oparta na dziwnym pojęciu „Absolutnej Prawdy". Biblia jest „bezbłędna", jej prawa „konieczne", bóg jest „niezastąpiony", a jego rzecznik Chrystus „doskonały". Te hermeneutyki mogą zostać skutecznie użyte, żeby ustalić Twój autorytet. Jako dodatkowy bonus, ogromna większość polskiego społeczeństwa jest uczona „bezbłędności" chrześcijańskiej wiary od kołyski i jest trenowana, żeby odpowiadać na ikonografię chrześcijańską jak psy Pawłowa. To ciągle może być wykorzystane przez innowacyjne kulty.

Jeżeli chrześcijański plan gry jest zbyt mało estetyczny dla Twoich gustów, możesz uzyskać natychmiastowy autorytet poprzez zadeklarowanie, że Twoja religia jest „bezpośrednią i autentyczną religią pochodzącą od antycznych tradycji". Twierdząc, że ponownie „odkryłeś" „święte prawdy" Druidów, Rzymian, Celtów, Amerindiańczyków, Egipcjan, Sumerów, Wikingów bądź Joginów — dodajesz tym znacznej powagi dla swego autorytetu. Prawdziwość historyczna Twej rekonstrukcji religijnej jest zupełnie bez znaczenia. Każdy historyk, który krytykuje Twoją niespójną mitologię będzie ignorowany przez Twoich zwolenników jako stary dureń, który tak naprawdę nie docenia antycznej kultury. Jako dowód — popatrzcie na ostre i szybkie odpowiedzi zwolenników New Age na krytykę egiptologów.

Nigdy nie możesz uznawać, że praktyki czy wierzenia są zbyt szalone, żeby mogły działać na masy. Ludzie, którzy byli pionierami poskramiania węży, Ufologii czy też tezy o Wklęsłej Ziemii pewnie też mieli takie same rezerwacje i obiekcje. Czasami właśnie atrakcyjna jest sama absurdalność — kulty z najbardziej dziwacznymi stylami ubiorów, mowy i zachowania są często najbardziej popularne. Ludzie bowiem lubią próbować rzeczy nowych i egzotycznych i kiedy są przekonani, że te rzeczy polepszają ich los, wówczas czują się coraz lepsi, lepsi niż otaczający ich ludzie. Poza tym istnieje jeszcze wewnętrzne przekonanie, że "te idee muszą być słuszne, ponieważ w innym wypadku jestem największym głupcem, jeżeli je wyznaję.

Kulty ciągle kwitną w wieku XXI, i to takie które odrzucają teorie Darwin`a i Kopernika …

5. Używanie proroctw.

Żeby dalej demonstrować Twój autorytet, proroctwa są tego częścią składową. Najłatwiej jest oczywiście adoptować historycznie umocowany tekst profetyczny i zaoferować jego nową interpretację, która jest amorficzna w retoryce i która wyjaśnia dalszą drogę Twego kultu w ogólnikach. Książki: Nostradamusa, Cayce`a, Bławatskiej, Objawienia, Daniela i Ezekiela są najczęściej używane w Europie i USA, lecz równie dobrze można stosować „Liber al vel Legis", Wedy, Upaniszady, Bhagavad Gitę, Kabałę i „Księgę Przybycia Czterech Tego Dnia". Tekst musi być używany, żeby pokazać, że nadchodzące wydarzenia pasują w kontekście większych schematów, które są zaplanowane. Systemy astrologii, numerologii i inne źródła objawienia mogą być adaptowane, żeby podkreślić dalsze powodzenia proroctw.

Jako interpretator proroctw, Charyzmatyczny Lider ucieleśnia ducha wiedzy osobiście. Musi tłumaczyć każde nadchodzące wydarzenie, które znowuż pasuje do większego schematu, jaki zaplanował. To jego zadaniem jest odpowiedzialność uciszania niedokładności czy wręcz nieudanych proroctw. Większość z tej praktycznej psychologii zdobywa się wraz z nadchodzącym doświadczeniem. Lider powinien zwiększać swoją władzę i wpływy poprzez pokazanie tego jak „przewidział" wydarzenia w przeszłości, które się już wydarzyły (lub przekonać swoich ludzi, że faktycznie się zdarzyły), lub też „prorokując" tak niejasno, że te proroctwa można uznać dla każdego wydarzenia, które się zdarza. Na przykład weźmy — Objawienie św. Jana czy też pisma Nostradamusa. Proroctwa muszą zawsze być beznadziejnie ogólne i szerokie, np. "Naród szlachetny będzie cierpiał ciężkie czasy, ekonomia podniesie się zanim ponownie się zapadnie; technologia wykreuje potwora, który będzie się odżywiał owocami ciężkiej pracy".

Dokładne podawanie daty proroctwa oczywiście powinno być unikane (chyba, że posiadasz środki, żeby spełnić swoje proroctwo) — tym niemniej Wielkie Rozczarowanie nie znaczy, że to koniec ruchu religijnego — szybkie wymówki można zwykle zastosować, a siłę społeczności zawsze wzmacnia takie cierpienie. Strażnica-Świadkowie Jehowy ogłaszali otwarcie koniec świata w 1914, 1918, 1925, 1941 i 1975 — większość ŚJ pozostała przy swoim kulcie, mimo rozpaczy.

6. Utrzymywanie kontroli nad Twoim kultem.

Lider musi wpływać intensywnie na kontrolę nad wolą jego owczarni, żeby zapewnić właściwe ich zachowanie. To zwykle osiąga się przez ustanowienie „nadnaturalnej mocy" — poprzez mieszankę tricków, psychologiczno/fizyczne nadużycia i ćwiczenia z warunkowaniem. Jeśli nie masz Drogi Czytelniku — naturalnie magnetyzującej osobowości, możesz studiować książki o metodologii nazizmu, eksperymenty Sowietów nad „poprawnym" zachowaniem, praktyczną psychologię, hipnozę, Antona La Vey i książkę Dale`a Carnegie „Jak zdobyć przyjaciół i wpływać na ludzi". Również należy podkreślić, że najlepsze rady są zwykle znajdowane w artykułach anty-kultowych, gdzie metody kultów z sukcesami są często dokładnie opisywane.

Narkotyki sprawiają, że Twoi zwolennicy są bardzo podatni na indoktrynację. LSD, w różnych eksperymentach pokazano, że wpływa na zwiększenie sugestii zażywającego je. Uzależnienie od narkotyków jest również użytecznym narzędziem manipulacji — Twoi zwolennicy będą Cię słuchać, żeby dostać narkotyk, i poza tym będą Cię szanować jako dostarczyciela tej potrzebnej substancji. Obiekt wielu religii, zwłaszcza tych w formie kultów, to osiągnęcie „stanu wyższego" lub transu takiego jak `Samadhi`, `Nirvana` czy też `Gnoza`. Halucynogeny (zwłaszcza psilocybin i meskalina) są generalnie używane, żeby osiągnąć te właśnie stany, poprzez zmienione postrzeganie realności.

Zmiana diety Twej owczarni jest również zadziwiająco efektywnym sposobem kontroli. Może być usprawiedliwiona w terminach rytualnego oczyszczenia lub też politycznej retoryki. Zmniejszając dzienne przyjmowanie protein i pewnych koniecznych witamin — sprawisz, że Twoi ludzie będą pozbawieni większej orientacji i nieco zakłopotani. Ich stare systemy wiary mogą wtedy zostać „zniszczone" i zastąpione Twoim własnym. Wiele kultów i politycznych grup zdobyło wielkie liczby ludzi, poprzez zachęcanie do weganizmu i diety organicznego/"zdrowego jedzenia", ponieważ istnieje odpowiedź ciała na chemiczne składniki. Większość kultów rozpoczyna swoje nakłanianie do przystąpienia, propozycją postu czy też „okresu nauczania", gdzie dana osoba nie je nic, prócz nielicznych warzyw i owoców. Twierdzą one, że dana osoba „oczyszcza swe ciało z nieczystości".

7. Uciszając opozycję.

Wyzwania i prowokacje dla Lidera kultu to poważna sprawa. Ponieważ doktryna kultu to „Absolutna Prawda", nie może być tolerancji dla żadnego buntu. Pełen konformizm opinii to sprawa podstawowa dla każdej społeczności religijnej. Złe zachowanie może być traktowane za pomocą technik prądowych, bicia członków, poniżania ich, izolacji, wyklęcia, zabrania przywilejów (zwłaszcza seksu), i grożenie rodzinom/dzieciom. Wszyscy uczniowie muszą wiedzieć, że to Ty jesteś wysłannikiem Boga i mają Cię słuchać i wykonywać rozkazy. Każda opozycja sprzeciwia się „Planowi Bożemu" i trzeba ją karać wszelkimi środkami. Regularne spowiedzi są użyteczne w tworzeniu poczucia kolektywnej winy kultystów. Znaczenie „grzechu" to świetny mechanizm kontroli, w którym wierni, w ich wyprawie po „czystość", będą pełzać przed Tobą, żeby uzyskać odpuszczenie grzechów. Członkom powinno się mówić, żeby szpiegowali innych i żeby donosili o rodzących się buntach. To podniesie poziom winy i paranoi w sekcie …

Idee i reguły kultu muszą być utrwalane poprzez powtarzające się rytuały, takie jak krzyki, modlenie się, śpiewanie i/lub inne środki. Muzyka jest świetną drogą, żeby zmusić do ducha społeczności, mieć zabawę i programować swoich uczniów tymi dogmatami. Zanotujcie to używanie tych technik przez Manson`a, Koresza, Hare Kryszna, ewangelicznych chrześcijan i liderów `heavy metalu`. Muzyka i modlitwy najlepiej powinny odbywać się w „świętym" języku, takim który daje mistyczne znaczenie, ponieważ tylko elita może go zrozumieć. Pełne sukcesów grupy używały łaciny, hebrajskiego, aramejskiego, enochiańskiego i języka runicznego, żeby dać sobie aurę antyku, mądrości i tajemniczości.

8. Duchowa (?) Wojna.

Każdy kult apokaliptyczny, który odniósł sukces, bardzo szybko uzyska swoich wrogów. Ludzie będą źli po tym jak izolujesz swoich kultowców od ich byłych przyjaciół i rodziny, natomiast religie tradycyjne będą ci zarzucać „porwanie" ich wiary. Istnieją grupy anty-kultowe, które zwalczają bezlitośnie każdy kult i policja wkroczy ze śledztwem do Twoich przygotowań do wojny. Z tego powodu trzeba posiadać dobry plan bitwy na długo zanim się to stanie i być zdecydowanym na użycie każdego dostępnego środka. Pamiętaj, że nie możesz używać tych samych metod kontroli, jakie stosujesz na swoich kultystów — sekularni krytycy będą w ostrej opozycji. Jeżeli oznajmisz wszystkim, że jesteś „wysłannikiem boga" i będziesz groził swoim wrogom „ogniem piekielnym", zostanie to użyte jako fakt, że jesteś niestabilny i groźny.

Najlepszą obroną jest jak zwykle dobry atak i używanie własnego systemu ludzi przeciw nim. Musisz grozić swoim krytykom akcjami w sądzie i pozwami; nawet za najmniejszą obrazę. Twierdź — gdzie się tylko da — że jesteś prześladowany religijnie i powołuj się na wolność wyznania. To powoduje, że Mormoni i Świadkowie Jehowy są tak długo aktywni jako kulty, i również pozwoliło Kościołowi Scjentologii doprowadzić do ruiny finansowej groźne i wrogo nastawione „Cult Awareness Network" (organizację anty-kultową). Nigdy nie zapominaj, że Twój kompletnie szalony kult apokaliptyczny, jest pod pełną ochroną konstytucji i że posiadanie kilku dobrych prawników, jest lepszą bronią niż armia apostołów i garaże pełne C-4. Bardzo dobrze jest mieć również członków kultu, którzy są bardzo dobrze wykształceni i mogą działać jak rzecznicy, oraz gwiazdy, które będą heraldem Twej wiadomości i przyciągać będą media.

9. Konkluzja.

Podsumowując, prowadzenie kultu apokaliptycznego można zdobyć w bardzo łatwy sposób — jest to niezwykle lukratywny, alternatywny styl życia z prawie niepoliczalnymi dodatkowymi zaletami. Fundamentalna, ludzka potrzeba zapełnienia „pustki znaczenia i osobowości" sprawia, że potrzeba na takie grupy jest ogromna. Długo zbierane lęki i nadzieje mogą zostać wykorzystane przez dobrze sprawdzone metody i później być kontrolowane przez techniki wytworzone, żeby stale łamać wolę kultystów. Wielki człowiek kiedyś powiedział, że jego wizja jest wielka, ponieważ stoi na barkach gigantów. Osoba pragnąca założyć kult musi się nauczyć z błędów i sukcesów ogromnej liczby apokaliptycznych kultów w historii — jednakże także sama dojść do nowych idei i dostosować stare do bieżących okoliczności.

`Armageddon` jest — co w najwyższym stopniu jest dziwne — żywą wizją, na którą z chęcią będą oczekiwać ludzie jeszcze przez kolejne wieki ...


Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.

 Liczba tekstów na portalu: 41  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,405)
 (Ostatnia zmiana: 06-09-2003)