Maria Szyszkowska - kandydatka do Pokojowej Nagrody Nobla
Autor tekstu:

Warszawa, 15 maja 2005 r.

Szanowna Pani
Prof. dr hab. Maria Szyszkowska
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Rumuńska 20 03-971 Warszawa

Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NEUTRUM z głębokim zadowoleniem powitali decyzję szwajcarskiej minister spraw zagranicznych, Micheliny Calmy-Rej o zgłoszeniu — na wniosek organizacji walczących z homofobią oraz pacyfistów - kandydatury Pani Profesor do pokojowej nagrody Nobla.

Cieszy nas szczególnie fakt, że środowiska międzynarodowe dostrzegły i doceniły człowieka — naszą rodaczkę, która od wielu lat aktywnie zwalcza ograniczenia wolności człowieka przez omnipotencję władzy. Napawa nas satysfakcją, że Pani Profesor, jako człowiek zwalczany — przez organizacje i środowiska kościelne i prawicowe, powołujące się na katolicki rdzeń światopoglądowy za to, że jest Pani zwolennikiem wolności światopoglądowej, w tym również religijnej — nigdy nie poddała się żadnym naciskom i nie sprzeniewierzyła swoim zasadom życiowym. I cieszy nas, że to zostało dostrzeżone. I że wybór życiowy Pani Profesor środowiska międzynarodowe zechciały uhonorować w sposób najbardziej właściwy — zgłaszając Pani nazwisko do pokojowej nagrody Nobla.

Nieraz słuchaliśmy Pani Profesor. Zawsze twardo broniła Pani podstawowych zasad konstytucyjnych: równości, równouprawnienia, wolności. Twierdziła Pani, że „wszyscy obywatele RP, zarówno wierzący, jak i nie podzielający tej wiary" są równi wobec prawa. Często mówiła Pani o potrzebie zachowania przyrodzonej godności każdego człowieka, o zachowanie jego prawa do wolności, jak i obowiązku solidarności z innymi. Wiemy, że poszanowanie tych zasad, w czasie swojej długoletniej działalności publicznej, stawiała Pani Profesor zawsze na pierwszym miejscu.

Z szacunku dla poszanowania życia każdego człowieka zawsze występowała Pani przeciwko wojnie i wszelkim konfliktom. Uczestniczyliśmy wspólnie z Panią w demonstracjach przeciwko udziałowi żołnierza polskiego w wojnie w Iraku. Podczas gdy Rząd i Prezydent RP był i jest za dalszym uczestnictwem Polski w konflikcie nad Zatoką Perską, Pani Profesor żąda natychmiastowego wycofania wojska polskiego z Iraku.

I to są wystarczające powody, aby nie tylko uhonorować Panią zgłoszeniem do pokojowej nagrody Nobla, ale aby Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Anno Domini 2005 ogłoszono Marię Szyszkowską, czego z całego serca życzymy i czego oczekujemy.

Z wyrazami szacunku i poważania

Prezes Zarządu Krajowego

(-) Czesław Janik


Czesław Janik
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum"

 Liczba tekstów na portalu: 16  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4185)
 (Ostatnia zmiana: 15-07-2005)