Racjonaliści na Pierwszej Bałtyckiej Konferencji Humanistycznej w Sztokholmie
Autor tekstu:

W dniach 10-12 listopada 2006 odbyła się w Sztokholmie Pierwsza Bałtycka Konferencja Humanistyczna. Udział w niej wzięli przedstawiciele organizacji humanistycznych z krajów basenu Morza Bałtyckiego oraz zaproszeni goście z całego świata (razem około 100 osób). Wśród nich znaleźli się również reprezentanci Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów (Łukasz Paszke, Paweł Piłat) oraz Towarzystwa Humanistycznego (Andrzej Dominiczak, Aleksandra Postek, Andrzej Sankami).


Spotkanie młodych humanistów (zdjęcie zrobione w czasie dyskusji). Od lewej: Andrzej Sankari, Bjørn Torius Hanssen (Norweskie Stowarzyszenie Humanistyczne), Łukasz Paszke (PSR), Paweł Piłat (PSR), Gregor Ziese-Henatsch (Niemieckie Stowarzyszenie Humanistyczne).

Celami Konferencji były:

 1. Odpowiedź na pytanie, jak Humanizm w sposób najbardziej optymalny może sprostać swoim wyzwaniom w wieku globalizacji.
 2. Próba znalezienia bardziej dynamicznych form współpracy pomiędzy organizacjami humanistycznymi.
 3. Stymulacja środowiska humanistycznego, której wynikiem ma być tworzenie nowych organizacji humanistycznych.

Tematami poruszanymi na konferencji były:

 • Narodowe i międzynarodowe aspekty sekularyzmu.
 • Wartości religijne i świeckie w basenie Morza Bałtyckiego.
 • Świeckość, tolerancja i wolność słowa na podstawie karykatur Mahometa (jednym z prelegentów w tym temacie był Andrzej Dominiczak)
 • Eutanazja — wyzwanie dla Humanistów na całym świecie (nagranie audio wykładu zatytułowanego „Eutanazja w Szwecji" wygłoszonego przez Barbro Westerholm członka parlamentu szwedzkiego z ramienia Partii Liberalnej, w języku angielskim, 12m42s, 2,9 MB).
 • Państwo i religia w społeczeństwie świeckim.
 • Jak być zauważalnym — czyli Humanizm a Media (tutaj polskim prelegentem był Adam Cioch)
 • Pozycja kobiet w społeczeństwie a Humanizm.
 • Humanizm w szkole jako realizacja prawa do wolności wyznania.
 • Zorganizowany Humanizm na świecie — warunki lokalne i strategie działania.
 • Europa a Islam.
 • Prawa człowieka w państwach nadbałtyckich.

„Razem możemy więcej". Od lewej: Bjørn Torius Hanssen (Norweskie Stowarzyszenie Humanistyczne), Aleksandra Postek (Towarzystwo Humanistyczne), Marie Prott (Niemcy), Dr Volker Mueller (Niemcy), Łukasz Paszke (PSR), Paweł Piłat (PSR).

Dodatkowo Niemieckie Stowarzyszenie Humanistyczne na kilka dni przed konferencją wysunęło propozycję zorganizowania w czasie konferencji spotkań młodych humanistów. Pomysł został przyjęty bardzo entuzjastycznie. Odbyło się kilka spotkań formalnych, na których omawialiśmy możliwości współpracy, oraz nieformalnych, na których integrowaliśmy się. W ich trakcie nieocenionym okazało się nasze doświadczenie, jakie wynieśliśmy ze szkolenia w Belgii. Owocem naszej współpracy jest wspólny projekt obozu wakacyjnego dla młodych humanistów, który planujemy na lato 2007 lub 2008.

Wyjazd na tę konferencję był pierwszym wspólnym zagranicznym przedsięwzięciem Towarzystwa Humanistycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i w istotny sposób przysłużył się naszej integracji. W jego trakcie zawarliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy młodymi racjonalistami i humanistami. Jednym z jego przejawów jest wspólne działanie w sprawach dotyczących młodych racjonalistów i humanistów (takich jak na przykład szkolenie w Belgii, oraz wyżej wspomniany obóz wakacyjny).

Nasz pobyt w Sztokholmie był w części (zakwaterowanie, część wyżywienia) sponsorowany przez Szwedzkie Stowarzyszenie Humanistyczne, za co organizatorom dziękujemy.


Łukasz Paszke
Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (dyplom z wyróżnieniem). Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. W czasie studiów Laureat Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, oraz stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Tematem jego indywidualnego toku studiów była Sztuczna Inteligencja i jej zastosowanie w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. Dyplom uzyskał za pracę pt. “Zastosowanie sztucznej inteligencji w przewidywaniu falowania na Bałtyku”, wykonaną przy współpracy z IBW PAN, w ramach Programu Unii Europejskiej. Przez ostatni rok pracował w projekcie europejskim FLOODsite, tworząc model prognozowania poziomów wody na polskim wybrzeżu, działający w oparciu o metody sztucznej inteligencji. Obecnie zajmuje się badaniem wpływu uderzeń fal na konstrukcje przybrzeżne, co będzie tematem jego pracy doktorskiej.
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 2  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5133)
 (Ostatnia zmiana: 01-12-2006)