Coś ważnego
Autor tekstu:

Pan
Prezes
Polskiego Stowarzyszenia
Racjonalistów
Mariusz Agnosiewicz

Szanowny Panie Prezesie,

dziękując uprzejmie za list z 31.10. 2007 z zawartą w nim propozycją przystąpienia do Honorowego Komitetu Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, przyjmuję ją z poczuciem uczestniczenia w ważnej i pięknej sprawie. Wysoko oceniam zarówno działalność samego Stowarzyszania, jak i portalu Racjonalista.pl, z którego powstało. Przynależność do Komitetu będę traktował jako pewien realny, ale i symboliczny udział w przedsięwzięciu o znaczeniu ponadnarodowym i mogącym stanowić przykład do naśladowaniu w wielu krajach.

Jerzy Drewnowski

W Jedlni Letnisku, 01.11.2007


Jerzy Drewnowski
Ur.1941, historyk nauki i filozof, były pracownik PAN, Akademii Lessinga i Uniwersytetu Technicznego w Cottbus, kilkakrotny stypendysta Deutsche Forschungsgemeinschaft i Biblioteki Księcia Augusta w Wolfenbüttel. Współzałożyciel Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Pracował przez wiele lat, w Polsce i w Niemczech, nad edycją „Dzieł Wszystkich” Mikołaja Kopernika. Kopernikowi, jako uczonemu czynnemu politycznie, poświęcił pracę doktorską. W pracy habilitacyjnej zajął się moralną i społeczną samoświadomością uczonych polskich XIV i XV wieku. Od 1989 r. mieszka w Niemczech, wiele czasu spędzając w Polsce - w Jedlni Letnisku koło Radomia, gdzie wraz ze Stanisławem Matułą stworzył nieformalne miejsce spotkań ludzi duchowo niezależnych z kraju i zagranicy. Swoją obecną refleksję filozoficzną zalicza do „europejskiej filozofii wyzwolenia”. Nadaje jej formę esejów, wierszy i powiastek filozoficznych.
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 24  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5630)
 (Ostatnia zmiana: 23-11-2007)