KREATURA  nowy kwartalnik dla kobiet
Autor tekstu:

Była sobie dziewczyna. Miała sto pomysłów na godzinę, a realizowała ich z pięćdziesiąt, do końca doprowadzając jeden lub dwa. Nie jadła, nie spała, wciąż wymyślała i wciąż tworzyła. I tak powstała "Kreatura". Tak o Katarzynie Szumskiej napisała, do czytelników pierwszego drukowanego numeru, Marzena Chińcz.

Katarzyna Szumska stworzyła "Kreaturę" w 2004 roku, kierując ją do kobiet dojrzałych społecznie, posiadających już ukształtowany światopogląd i własne zdanie na poruszające je wydarzenia w polityce, kulturze, historii, religii — ale także dla kobiet różnych pod względem swych przekonań [ 1 ]. Wydała cztery numery. W styczniu 2008 roku reaktywacji magazynu podjęła się Marzena Chińcz – obecna redaktor naczelna. Powstała Kreatura.net. Z początkiem roku 2009 Magazyn Kobiet Kreatywnych po raz pierwszy ukazał się drukiem, od kilku dni dostępny jest w salonach Empik.

"Kreatura" jest magazynem tworzonym przez kobiety i dla kobiet. Kobiecy punkt widzenia jest więc punktem wyjścia dla całego pisma. Cechą wyróżniającą magazyn jest w mojej ocenie bardzo istotny sprzeciw wobec reprodukowania, wszechobecnych w kobiecej prasie, stereotypów. Zamiast wymagań w sprawie wyglądu, publicystki pisma stawiają wyzwania intelektualne, wolnościowe i duchowe. Teksty, jakie ukazały się w pierwszym numerze kwartalnika, dotyczą feminizmu, liberalizmu, polityki, filmu, literatury, historii czy kultury. Mimo wagi poruszanych kwestii artykuły pisane są z lekkością, toteż ich lektura jest nie tylko „pożywna” intelektualnie, ale zwyczajnie przyjemna.

Do autorek publikowanych w piśmie tekstów należą m.in. (w kolejności alfabetycznej):

Izabela Desperak -adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, związana z nieformalną grupą Łódź Gender;

Agnieszka Graff — autorka książek Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym oraz Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie , współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca;

Inga Iwasiów — krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teoretyczka literatury, poetka, redaktor naczelna Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego Pogranicza, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego;

Ewa Lisowska — doktor ekonomii, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jedna z założycielek Międzynarodowego Forum Kobiet, redaktor czasopisma "Kobieta i Biznes";

Marzena Lizurej — Doktor Filologii Polskiej związana z ruchem feministycznym i LGBT, redaktor queerowego naukowego czasopisma internetowego "InterAlia";

Zofia Łapniewska — ekonomistka, doktorantka w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej, koordynator pierwszych w Polsce badań nad budżetowaniem pod kątem płci (gender budget), oraz badań na rzecz kobiet i rozwoju w państwach byłego Związku Radzieckiego (EU Gender Watch);

Magdalena Środa — adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor pism: "Etyka" i "Przegląd Filozoficzny", członkini Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk, była Pełnomocnik Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn;

Irena Wóycicka — ekonomistka kierująca obszarem badań społecznych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, niezależny ekspert Komisji Europejskiej ds. integracji społecznej, była wiceminister pracy i polityki społecznej.

Tekstem, otwierającym magazyn (zaraz po słowie od redaktor naczelnej i zaprezentowaniu redakcji) jest wywiad z Magdaleną Środą – czterostronicowy zapis rozmowy o Obamie i polityce w ogóle, o ponad partyjnym dialogu, o kobietach i o potrzebie zmian. Dalej znajduje się kilka tekstów pierwotnie opublikowanych na stronie internetowej pisma, wzbogaconych jednak nowymi, większymi zdjęciami i grafikami.

Ważnym i bardzo aktualnym tekstem jest „Her story czy też nasza historia?” Izabeli Desperak — tekst traktujący m.in. o niewiedzy dotyczącej historii kobiet wynikającej, zdaniem autorki, z przedpotopowej wizji autorów programów nauczania historii, które prezentują historię bez kobiet [ 2 ].

Tekst ten nazywam ważnym i aktualnym, bowiem kwestia historii (bez) kobiet była dość głośno omawiana pod koniec ubiegłego roku, m.in. przy okazji 90-lecia uzyskania praw wyborczych przez Polki, czy konferencji „Matka Polka – czas do lamusa?”, zorganizowanej przez Fundację Lorga, wydawcę "Kreatury" (w której notabene znajdują się relacje i zdjęcia z obu tych wydarzeń). O tej białej plamie, jaką tworzą kobiety w historii pisała także Magdalena Środa w jednym ze swoich felietonów do Wyborczej — Co prawda „Polska jest kobietą”, „niepodległość jest kobietą”, a nawet kasztanka Piłsudskiego była kobietą, ale na tym udział kobiet w oficjalnej wersji historii się kończy [ 3 ]. Wobec praktycznego braku informacji dotyczących udziału kobiet w historii (przede wszystkim w szkolnych podręcznikach) organizacje kobiece starają się tej sytuacji zaradzić. Jakiś czas temu powstało Muzeum Historii Kobiet na Feminotece (feminoteka.pl ). Także w "Kreaturze" wiele artykułów poświęconych jest właśnie temu zagadnieniu.

Nie mogę powiedzieć, że magazyn jest idealny. Jak chyba wszystko na tym świecie posiada on swoje wady. Pewnym niedociągnięciem skażone są zdjęcia. Na wielu z nich, niestety, widać piksele. Wiem jednak, że błąd ten w następnym numerze już się nie powtórzy. Oprócz lepszej jakości zdjęć redakcja zapowiada także większą ilość stron, co brzmi bardzo obiecująco.

Rok temu tematyka magazynu – kwestia równouprawnienia, miejsca kobiet w polityce, historii, czy kulturze, przyciągnęła moją uwagę i zaowocowała współpracą. Od początku wierzyłam w to, że "Kreatura" stworzy jakość, która będzie wyróżniać ją od tej, jaką oferują żurnale z półek z tzw. prasą kobiecą. Wciąż, teraz pewnie jeszcze bardziej niż na początku, uważam ją za projekt wyjątkowy. Projekt, który zasługuje na szczególną uwagę.


 Przypisy:
[ 3 ] M. Środa, Chcemy całego życia , „Gazeta Wyborcza” 2008, 12 listopada

Grażyna Latos
absolwentka Szkoły Gender Mainstreaming w IBL PAN, studentka podyplomowych Gender Studies na UW, jedna z autorek publikacji „20 lat 20 zmian. Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989-2009”. Członkini rady merytorycznej portalu historycznego Histmag.org. Współpracuje z Feminoteką, prowadzi literackiego bloga: litera.blox.pl, koordynuje publicystyczno-literacki konkurs organizowany przez podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki w IBL PAN.

 Liczba tekstów na portalu: 11  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6332)
 (Ostatnia zmiana: 31-01-2009)