Oświadczenie PSR w sprawie energetyki jądrowej

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów z satysfakcją przyjmuje do wiadomości utworzenie urzędu pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej oraz plany wprowadzenia do systemu energetycznego energetyki jądrowej do 2020 roku.

Energetyka atomowa przy obecnym stanie wiedzy i techniki jest bezpiecznymi ekologicznym źródłem energii elektrycznej, pozwalającym ponadto na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Odpady z elektrowni jądrowych mogą być składowane całkowicie bezpiecznie, a udział kosztów składowania i utylizacji paliwa nie przekracza 1% ceny energii elektrycznej. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że odpady z elektrowni jądrowej ulegają z czasem rozpadowi i jest ich mało. W przeciwieństwie do pyłów z elektrowni węglowych, których toksyczność nie zmniejsza się z czasem, a ich ilość jest ponad tysiąckrotnie większa.

Pokojowe wykorzystanie energii atomowej jest najjaśniejszą kartą XX wieku. Wydobycie z uranu energii jest nie tylko epokowym wynalazkiem, ale także rozwiązaniem wielu problemów w tym dostępności energii elektrycznej, dywersyfikacji dostaw energetycznych, emisji gazów cieplarnianych i pyłów w całym cyklu życia elektrowni czy wreszcie samowystarczalności energetycznej.

Polskie elektrownie atomowe poprawią naszą pozycję w każdym z powyższych obszarów. Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, że poziom CO2 /kWh jest w Polsce znacznie wyższy niż w krajach OECD, co doprowadziło do konfliktu między rządem a Komisją Europejską przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości o limit CO2 dla polskiej gospodarki.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6593)
 (Ostatnia zmiana: 10-06-2009)