Jasnowidzenie czy ciemnomyślenie?
Autor tekstu:

Jako obywatel RP oraz płatnik podatków w tym kraju, zwracam się z uprzejmą prośbą do pp ministrów sprawiedliwości oraz finansów o interpretację załączonego niżej postanowienia prokuratury okręgowej w Katowicach. Mam niejasne przeczucie, że publiczne pieniądze marnowane są na praktykowanie średniowiecznych zabobonów, zaś kompetencje prokuratora mającego egzekwować przestrzegania prawa mogą nieco odbiegać od standardów uznawanych w XXI wieku. Zaświadczam uroczyście, że moje niejasne przeczucie nie jest oparte na osiągnięciach parapsychologii, a jest konsekwencją odebranego wykształcenia tak ogólnego, jak i specjalistycznego w dziedzinie medycyny.

Postanowienie urzędu RP mającego nadzorować przestrzeganie prawa oraz wykrywanie przestępstw zgodnie z najnowszą wiedzą w dziedzinie kryminalistyki stwierdza: 

Prokurator prokuratury okręgowej w Katowicach, pan Zbigniew Jamrozy, podjął  — w oparciu o stosowne artykuły kodeksu prawa karnego — decyzję, by niezwłocznie zasięgnąć opinii biegłego z zakresu parapsychologii — jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego celem przeprowadzenia eksperymentu w celu ustalenia miejsca pobytu obywatela (nazwisko ukryte).

Jak czytamy w załączonym poniżej postanowieniu, „W myśl art. 197 &3 kpk w zw. z art. 190 &1 kpk uprzedza się, że za wydanie opinii niezgodnej z prawdą grozi odpowiedzialność karna z art. 233 &1 kk (pozbawienie wolności do lat 3)."

Tekst znanego średniowiecznego inkunabułu pt. „Diabolus visio" przekazuję do prokuratury drogą kwantowo-telepatyczną. Zawarte tam sposoby szatańskich wizji służących do niezwłocznego odnajdywania zaginionych osób są opisane na poziomie adekwatnym do zbiorowej mądrości instytucji publicznych Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Poza tym, sposoby te są diabelskim standardem, a nie eksperymentem, który może się udać lub nie.

W ten sposób prokuratura zaoszczędzi pieniądze przeznaczone na wynagrodzenie dla biegłego parapsychologa, który wyjątkowo biegle wywija w TV dziękczynnymi pismami, które otrzymał od polskich policjantów (tak twierdzi) zachwyconych jego zdolnościami odkrywania we Wszechświecie strzępów pamięci pozostałych po zmarłych.

P.S. W kultowym filmie „Seksmisja" mamy wyraźną przepowiednię działania naszego państwa po osiągnięciu pełnej wolności samodzielnego realizowania naszego narodowego potencjału intelektualnego.


Andrzej Gregosiewicz
Profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2001 roku prowadzi walkę z oszustwami leczniczymi typu homeopatii, bioenergoterapii, radiestezji i innymi rodzajami tzw. "medycyny alternatywnej". Opublikował na ten temat ponad 80 artykułów w mediach papierowych i elektronicznych. Jest „ojcem chrzestnym” akcji medialnej przeciwko homeopatii. W 2008 roku, głównie na skutek Jego konsekwentnej działalności publicystycznej oraz wygrania procesu sądowego z Izbą Gospodarczą Farmacja Polska oraz producentami "leków" homeopatycznych, rozpoczęła się szeroka debata publiczna na temat wartości leczniczych tego sposobu terapii. Jest członkiem-założycielem Klubu Sceptyków Polskich. W 2011 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na wniosek prof. Andrzeja Gregosiewicza, rozpoczął - bezprecedensową w Europie - procedurę wyjaśniającą, czy homeopatyczny koncern Boiron (filia w Polsce) nie prowadzi praktyk niezgodnych ze zbiorowym interesem konsumentów.

 Liczba tekstów na portalu: 26  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8999)
 (Ostatnia zmiana: 03-06-2013)