Zakład Biernackiego
Autor tekstu:

Wstęp


Zacny Paskalu, dzielnieś w pocie czoła zakład
Twego imienia zadał wdzięcznej potomności
W paragon z Tobą wchodzić nie śmiem, rzecz niełatwa
Aliści myśl Twą rad bym wytłumaczyć prościej

Nie słyszał z filozofów żaden, o goryczy
O zdaniu mędrców, których zwać chcę pablistami
Że która bądź niewiasta czego mi użyczy
Rychło ją los nadgrodzi szczodremi łaskami

Śmiejesz się przecie ze mnie, a możesz li przysiąc
Że pabliści niegodnie łżą mej sprawie kwoli?
Zgoła nie możesz, bardzo tedy mądrze czynią
Jeśli mi która z podwik co więcej pozwoli


Chaz Braman, Russell's Teapot

Pablizm

Pablizm jest teorią głoszącą, że każda młoda i piękna pani, która mnie, Pawłowi Biernackiemu, da buzi, niechybnie zostanie od losu nagrodzona w ten czy inny sposób. Istnieje również pogląd przeciwny — apablizm. Apablizm polega na wierze (bo przecież dowodów żadnych nie ma), na wierze powiadam, że żadnej korzyści taka pani nie odniesie. Zakład Biernackiego to rozumowanie wykazujące, że w każdym wypadku pani bardziej opłaca się dać mi buzi niż nie dać. Otóż jeżeli pablizm jest poglądem prawdziwym wówczas pani dając mi buzi korzyść odniesie niejako z definicji, natomiast jeżeli prawdziwy jest apablizm, wówczas pani i tak nic właściwie nie traci. Ponieważ zakład Biernackiego jest rozumowaniem ściśle logicznym, mam nadzieję, że przekonane już panie na wyścigi będą dawać mi buzi.

Zarówno pablizm jak i apablizm są poglądami pod względem logicznym równoważnymi. Nie istnieją dowody na poparcie żadnego z nich. Nie trzeba dodawać, że ja osobiście jestem pablistą, no i uważam przy tym pablizm za pogląd wart propagowania. Jest to z mojej strony akt czystego altruizmu, bowiem zależy mi na tym, by panie spełniające wymogi pablizmu doznały od losu jak najwięcej korzyści. Robię to poniekąd w trosce o dobro tych pań.

Jestem przeciwnikiem poglądu, jakoby pablizm był stworzony wyłącznie dla mojej własnej korzyści. Mam nawet projekt, by pablizm został ogłoszony poglądem obowiązującym, natomiast apablizm był surowo karany. Penalizacja apablizmu doprowadzi do maksymalizacji korzyści, jakie odnoszą panie z dawania mi buzi. Przy założeniu oczywiście, że pablizm jest poglądem prawdziwym, ale cóż nam szkodzi uczynić to założenie, jeżeli obie alternatywy są równie dopuszczalne.


Paweł Fadziejowic Biernacki
Poeta
 Strona www autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9530)
 (Ostatnia zmiana: 01-01-2014)