Podsumowanie okresu przedsokratejskiego
Autor tekstu:

Spoglądając wstecz na opracowane w tym dziale prądy, idee i teorie, należałoby zapytać: no dobrze, ale dlaczego okres przedsokratejski kończy się na atomistach, a i to nie jest w pełni zgodne z prawdą. Otóż postanowiłem przyjąć pewien schemat, który gwarantowałby klarowność wywodu. Za Rubikon tegoż okresu przyjąłem ostateczne ukształtowanie się teorii fizycznych. Etyka Demokryta, działalność sofistów — ten dział historii należy do zupełnie innej kategorii myślenia ludzkiego.

Dla ułatwienia orientacji po świecie myśli przedsokratejskiej pozwoliłem sobie na sporządzenie małej ściągawki, którą przedstawiam poniżej. Są to odnośniki do konkretnych filozofów w Encyklopedii Powszechnej PWN:

1. Jońscy filozofowie

Tales z Miletu

Anaksymander z Miletu

Anaksymenes z Miletu

Ksenofanes z Kolofonu

Heraklit z Efezu

2. Filozofia na zachodzie:

Pitagoras z Samos

Parmenides z Elei

Zenon z Elei

Empedokles z Akragas

— Filolaos z Krotonu i pitagoreizm V w. przed Chrystusem

3. Jońska reakcja:

Anaksagoras z Klazomen

— Archelaos z Aten

-Diogenes z Apollonii

— Melissos z Samos

— atomiści — Leukippos i Demokryt


Michał Piotrowski
Student politologii Uniwersytetu Warszawskiego; brał udział w olimpiadzie filozoficznej, finalista ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o UE; pochodzi z Leszna Wielkopolskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

 Liczba tekstów na portalu: 19  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3335)
 (Ostatnia zmiana: 07-02-2005)