Inauguracja poznańskiego ośrodka PSR
Autor tekstu:

Dnia 27 marca 2008 r. miała miejsce oficjalna inauguracja poznańskiego ośrodka Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Spotkanie odbyło się w Cafe Plotka, przy ul. Dominikańskiej 7 w Poznaniu i trwało cztery godziny, począwszy od 18.30. W programie przewidziano przedstawienie ogólnych założeń i postulatów PSR, wykład na temat seksu w tradycji judeochrześcijańskiej, dyskusję nad organizacją ośrodka poznańskiego oraz projekcję filmu „Obóz Jezusa" w ramach DKF-u Racjonalistów. W spotkaniu udział wzięło około pięćdziesięciu osób. Zarząd Główny PSR reprezentowali Mariusz Agnosiewicz (prezes) oraz Joanna Rutkowska (sekretarz).

Spotkanie otworzył krótkim wstępem nt. oddziału PSR w Poznaniu jego koordynator Przemysław Piela. W tym miejscu warto napomnieć, iż ośrodek poznański był już wcześniej zorganizowany i działał z kilkoma przerwami od października 2006 r., kiedy to wstępnie grupka uczestników I Zjazdu Racjonalistów i Wolnomyślicieli w Radzikowie postanowiła powołać go do życia. Koordynacji ośrodka podjęli się członkowie PSR, Arkadiusz Andała oraz Przemysław Piela. Inauguracja z dnia 27 marca br. miała być pierwszą większą próbą konsolidacji środowiska racjonalistów i wolnomyślicieli z Poznania i okolic.

Po przedstawieniu charakterystyki ośrodka poznańskiego głos zabrał Mariusz Agnosiewicz, który omówił istotę PSR oraz główne założenia i cele statutowe stowarzyszenia. Następnie swój wykład wygłosił sympatyk PSR, lekarz ginekolog Jakub Marek Kupka — w zastępstwie za dr Małgorzatę Leśniak z Instytutu Socjologii UJ w Krakowie, która ze względów służbowych nie mogła wziąć udziału w spotkaniu. Temat seksu w tradycji judeochrześcijańskiej z uwzględnieniem aspektów kulturowo-biologicznych wzbudził stosunkowo duże zainteresowanie i pobudził kilku z obecnych do burzliwej dyskusji.

Po kilkunastominutowej przerwie Mariusz Agnosiewicz odczytał Postulaty Laickie, następnie wypowiedzieć mogli się goście. Najistotniejszą kwestią dla zebranych okazała się organiczna praca na terenie Poznania i okolic — to możliwy zakres działań PSR na płaszczyźnie lokalnej wzbudził największe zainteresowanie. Kilka osób otwarcie wyraziło chęć współpracy ze stowarzyszeniem. W sumie w dniu inauguracji w szeregi PSR wstąpiło dwóch nowych członków, jednakże uczestnicy zabrali ze sobą piętnaście formularzy deklaracji członkowskich, co daje pewne nadzieje na to, że poznaniacy aktywniej włączą się w prace PSR na terenie swojego miasta. Chęć współpracy poprzez członkostwo lub wpis na listę sympatyków w sumie wyraziły trzydzieści dwie osoby.

Inaugurację zamknęła projekcja filmu „Obóz Jezusa", na której zostało około dwudziestu osób. Film opowiada o tym, jak w USA tworzy się z dzieci chrześcijańską Armię Boga, która ma przejąć władzę i wprowadzić chrześcijański porządek, na wzór islamskich obozów szkoleniowych dla religijnych ekstremistów. Podczas jednego z występów członkowie „Kids on fire" w kamuflażach, uzbrojeni w kije, tańczą wojenne tańce w rytm chrześcijańskiego heavy — metalu. Jeden z najlepszych filmów dokumentalnych ostatnich lat.

Za organizację spotkania odpowiadał Przemysław Piela, szczególne podziękowania należą się także pozostałym członkom PSR Poznań: Radosławowi Adamiakowi i Arkadiuszowi Andale oraz sympatykom Pawłowi Janowskiemu i Krzysztofowi Kompanowskiemu, przede wszystkim zaś Andrzejowi Kierskiemu juniorowi z krakowskiego PSR, bez którego inauguracja w ogóle nie miałaby miejsca. Organizatorzy pragną również podziękować pozostałym członkom oddziału krakowskiego, w tym Łukaszowi Dąbrowieckiemu za pomoc techniczno-doradczą przy DKF.


Przemysław Piela
Współzałożyciel portalu Ateista.pl, w latach 2004-2005 z-ca redaktora naczelnego, do października 2007 r. redaktor naczelny. Student V roku filologii duńskiej oraz I dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez pewien czas studiował także filozofię. Były wiceprezes PSR. Rocznik 1987, pochodzi z Nowego Targu. Mieszka w Poznaniu.
 Numer GG: 3112057

 Liczba tekstów na portalu: 18  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 7  Pokaż tłumaczenia autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5843)
 (Ostatnia zmiana: 19-04-2008)