Ankieta polityczno-światopoglądowa Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
Autor tekstu:

Ma ona służyć ukazaniu różnorodności światopoglądowej naszego stowarzyszenia, oraz przygotować nas wszystkich do zabierania rzetelnego, racjonalnego głosu w debatach publicznych. Wypełnienie ankiety jest w pełni dobrowolne, jeśli jednak się zdecydujecie, proszę o staranne uzasadnianie własnych opinii — to jest w tym projekcie najistotniejsze. Odpowiedzi będą oceniane przede wszystkim pod kątem wewnętrznej spójności, najlepsze zostaną opublikowane, często wraz z dodatkowymi pytaniami (służącymi tylko dla uściślenia materiału i dla jego większej spójności) i odpowiedziami respondentów. Odpowiedź na żadne z pytań nie może brzmieć „nic", „nie wiem", „nie obchodzi mnie to". Jeśli jakiś problem wydaje ci się nieistotny, wyjaśnij, dlaczego… Jeśli jakiś problem został źle postawiony przez któreś z poniższych pytań, wyjaśnij dlaczego i zaproponuj lepszą formę zapytania.

1. Jaki system polityczny jest twoim zdaniem najlepszy? Czy demokracja? A może jakiś inny? Jeśli — na przykład — demokracja, to czy bezpośrednia, czy przedstawicielska? W jaki sposób działająca?

2. Jakie jest twoje zdanie na temat własności prywatnej i redystrybucji dóbr? Czy podatki powinny być jak najmniejsze, czy jednak wysokie, aby dbać o równość społeczną i zabezpieczenie najsłabszych? A może to zła droga do wspierania najsłabszych?

3. Jakie jest twoje zdanie na temat własności intelektualnej? Czy powinna być chroniona tak samo jak własność fizyczna? Czy nie powinna być wcale chroniona? Jeśli nie, to w jaki inny sposób zapewnić godziwe zarobki osobom produkującym dobra intelektualne?

4. Czy edukacja powinna być centralnie sterowana, czy też raczej zależeć od prywatnej inicjatywy? Kto powinien ustalać program nauczania? Jak się to ma do zasad ekonomicznych postulowanych w innych punktach? Czy powinna być płatna czy bezpłatna?

5. Jakie powinno być miejsce religii w życiu publicznym?

6. Na czym powinny się opierać prawa człowieka? Czy bardziej na prawie do własnej tożsamości pojętej na przykład jako tradycja przodków, czy też bardziej na prawach człowieka opartych na fundamentach materialistycznych, psychologiczno-medycznych?

7. Czy dziecko powinno być własnością rodzica w kwestii jego wychowania? Czy może na przykład nauczanie religii powinno być dozwolone od 18 lat bez względu na opinię rodziców? Co ze skrajnymi przypadkami — religijne obrzezania dzieci, zakaz transfuzji krwi u Świadków Jehowy, nieletnie prostytutki świątynne, Amisze odrzucający współczesność także w imieniu swoich dzieci etc.?

8. Co sądzisz o feminizmie, walce o prawa kobiet? Czy uważasz, iż w Europie prawa kobiet są już zrównane z męskimi, czy też nie? Czy uważasz, że potrzeby kobiet i mężczyzn są podobne? Czy istnieje kobiecy punkt widzenia marginalizowany do tej pory przez patriarchalną kulturę na przestrzeni dziejów?

9. Co sądzisz o walce o prawa osób homoseksualnych? Jak duży to problem? Czy pary homoseksualne mogą wychodzić za siebie, czy mogą adoptować dzieci?

10. Co sądzisz o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska? Źródła energii - jakie powinny być? Czy uważasz, iż gatunki powinny być chronione przed wymieraniem? Czy zagraża nam efekt cieplarniany? Czy żywność modyfikowana genetycznie stanowi zagrożenie? Czy warto chronić środowisko kosztem wskaźników wydajności przemysłu?

11. Jaki jest twój stosunek do Unii Europejskiej, jesteś za, czy przeciw? Czy powinna być Stanami Zjednoczonymi Europy z rządem europejskim jako główną instancją, czy luźnym stowarzyszeniem? Czy ogólnie uważasz, iż warto, by kraje świata się jednoczyły, czy też cenisz wyżej wartości nacjonalistyczne i (lub) patriotyczne?

12. Co sądzisz o: aborcji, eutanazji, in vitro?

13. Na ile ważny jest dla ciebie rozwój nauki? Czy zgodziłabyś/zgodziłbyś się na większe obciążenie fiskalne w tym celu? Czy ograniczyłabyś/ograniczyłbyś w tym celu świadczenia socjalne, gdybyś była/był politykiem?

14. Czy państwo powinno wspierać kulturę?

15. Czy państwo powinno wspierać sport i rekreację?

16. Jak daleko powinna sięgać wolność słowa? Czy istnieją treści, które powinny być zakazane?

17. Media mają ogromny wpływ na rzeczywistość. Czy są dobre? Czy istnieje możliwość stworzenia warunków pod lepsze media za pomocą lepszych regulacji prawnych?

18. Co sądzisz o emigracji do krajów europejskich? Czy imigranci z państw muzułmańskich są problemem? Co może zapewnić lepszą ich integrację, jeśli zauważasz taką potrzebę?

19. Czy obce państwo może ingerować w politykę drugiego państwa z uwagi na łamanie praw człowieka?

20. Dopisz uwagi, które nie wynikają z powyższych pytań, a które są istotne dla twojego światopoglądu.

W ramach projektu autorskiego ankietę opracował prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

Kontakt: jacek.tabisz@psr.org.pl


Jacek Tabisz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Historyk sztuki, poeta i muzyk, nieco samozwańczy indolog, muzykolog i orientalista. Publikuje w gazetach „Akant”, „Duniya” etc., współtworzy portal studiów indyjskich Hanuman, jest zaangażowany w organizowanie takich wydarzeń, jak Dni Indyjskie we Wrocławiu.

 Liczba tekstów na portalu: 118  Pokaż inne teksty autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7947)
 (Ostatnia zmiana: 16-04-2012)