160 lat wolnej myśli we Francji
Autor tekstu:

W dniach 21-24.03.2008 r. w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja dla upamiętnienia 160-lecia Wolnej Myśli we Francji. Organizatorem był Instytut Badań Wolnej Myśli Francji (IRELP), a współorganizatorami organizacje wolnomyślicielskie z 10 krajów (Narodowa Federacja Wolnej Myśli z Francji, Włoska Federacja Wolnej Myśli im. Giordano Bruno, Unia Ateistów i Wolnomyślicieli Hiszpanii oraz Unia Ateistów Katalonii, Związek Przeciwko Konformizmowi z Niemiec, Nigeryjska Unia Humanistyczna, Humanistyczne Archiwum z Holandii, Narodowe Towarzystwo Świeckie z Wielkiej Brytanii, Słowackie Towarzystwo „Prometheus", Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, Międzynarodowa Unia Humanistyczna i Etyczna). Poza reprezentantami wymienionych krajów, z referatami wystąpili ponadto przedstawiciele Węgier, Rosji i Burundi.


Nina Sankari obok Sonja Eggerickx, prezesa IHEU.

PSR był reprezentowany przez Wiceprezes PSR Ninę Sankari, która zabrała głos w drugim dniu konferencji nt. demontażu państwa świeckiego w Polsce („Pologne: laicite perdue") oraz w trzecim dniu obrad współprzewodniczyła sesji poświęconej sytuacji laickości w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 

Szacuje się, że łącznie w obradach wzięło udział do 600 osób, które ze względu na ograniczenie miejsc na sali do 170, na prośbę organizatorów były obecne na sali w systemie zmianowym.

Konferencja została poprzedzona „tłustym" bankietem w Wielki Piątek, tradycją zapoczątkowaną 140 lat temu przez Saint-Beuve’a, Renana, Hugo, Flauberta i innych wolnomyślicieli francuskich dla zaprotestowania przeciwko dogmatom i zakazom religijnym. W bankiecie wzięło udział 320 osób (tyle było miejsc na sali), a od 4 marca nie było już wolnych biletów w sprzedaży. 


Nina Sankari moderuje panel; przemawia Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji, Jean-Michel Quillardet

Pierwszy dzień obrad, który miał miejsce w Senacie Republiki Francuskiej, co podkreślało prestiż konferencji, zakończył się złożeniem wieńca w Panteonie w hołdzie spoczywającym tam wolnomyślicielom, takim jak Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Condorcet, Léon Gambetta, Victor Hugo, Jean Jaurès, Victor Schoelcher, Emil Zola i Jean Zay. Konferencja poświęcona była analizie filozoficznych, politycznych i społecznych aspektów spuścizny wolnomyślicielskiej w ujęciu historycznym oraz diagnozie aktualnego stanu laickości (w tym stosunków państwo-kościół) we Francji, Europie i na świecie, a także dalszym perspektywom rozwoju świeckiego państwa i społeczeństwa.

Zaproszenie PSR do udziału w tej prestiżowej konferencji należy uznać za wielkie wyróżnienie. Wystąpienie N. Sankari nt. ewolucji od państwa świeckiego do quasi-wyznaniowego w Polsce po podpisaniu Konkordatu wraz z wynikającymi z tego procesu ostrzeżeniami zostało bardzo gorąco przyjęte. Nawiązano kontakty z zagranicznymi partnerami, które maja szansę zaowocować w przyszłości bliższą współpracą między PSR a organizacjami wolnomyślicielskimi na świecie.


Nina Sankari
Magister filologii rosyjskiej po studiach w b. ZSRR, magister jezyka i cywilizacji francuskiej po studiach na Sorbonie, uczyła francuskiego w College St. Elie w Libanie.

 Liczba tekstów na portalu: 11  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 9  Pokaż tłumaczenia autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5835)
 (Ostatnia zmiana: 16-04-2008)