Kiedy uniwersalizm dogorywał..
Autor tekstu:

W roku 1063 władca Czech, Wratysław, założył drugie czeskie biskupstwo — w morawskim Ołomuńcu (pierwsze w Pradze). Papież zatwierdził nowo erygowane biskupstwo. Krok ten niezmiernie zezłościł biskupa praskiego — Jaromira. Występowały ciągłe nieporozumienia i niesnaski pomiędzy oboma hierarchami. Doszło w końcu do tego, że biskup Pragi napadł na biskupa ołomunieckiego,"targał za włosy, rzucił na ziemię i kazał obić kijami. Działy się te gwałty w Ołomuńcu, pod okiem księcia Ottona, który jednak ani przeszkadzał, ani o to nie skarżył"

Pokój boży i rozejm boży. Jako zasługę Kościoła średniowiecznego uznaje się ideę Pax Dei i Trauga Dei — były to środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się prywatnych wojen feudalnych. Jest to fakt, któremu nie można zaprzeczyć, jednak należy zdać sobie sprawę, iż idee te mają pogańskie pochodzenie. O rozejmie bożym wspomina np. Tacyt w opisując Germanów (Germania, XL). Zawieszenie wojen praktykowali również Grecy w czasie igrzysk olimpijskich, przedmahometańscy Beduini w czasie miesiąca jarmarcznego. Najważniejszą przyczyną dla której Kościół zwalczał wojny feudalne i popierał idee tzw. taks kompozycyjnych za poszczególne przestępstwa był fakt, że sam opracował podobną listę taks za przestępstwa względem Boga (tzw. grzechy). Gdyby zgodził się, że poszkodowany sam dochodzi swych praw musiałby to samo pozostawić Bogu, a to już nie leżało w interesie skarbnika bożego, jakim był Kościół.

Sobór Laterański (1215 r., Innocenty III) — wprowadzono kazania do mszy, zobowiązano wiernych do spowiedzi co najmniej raz w roku i Komunii Wielkanocnej.

Bonifacy VIII (1294-1303), Benedykt Caetani z Angani — ogłosił rok 1300 Rokiem Jubileuszowym. Każdy, kto przybywał do Grobów św. Piotra i św. Pawła otrzymywał odpust zupełny. Był to deprawator, który zalecał nierząd, kazirodztwo i cudzołóstwo. Jego teorie wykazywały pewne zbieżności z przesłaniem Biblii satanistycznej LaVeya, która została opublikowana 666 (!) lat później… Jak mówi jego epitafium: doszedł do swego stanowiska jak lis, zachował się na nim jak lew, a umarł jak pies [ 1 ]


 Przypisy:
[ 1 ] Annaless'Aquitaine", Jean Bouchet. Podane za: Michel de Montaigne, "Próby", T.2, s.43

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 953  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 4  Pokaż tłumaczenia autora

 Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,960)
 (Ostatnia zmiana: 04-07-2002)