MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #54
Nakład: 2824 (odbiorców mailingu)

Spis treści:


Nowe teksty

 

Akademicka plama - Marek Wroński (17-05-2004)

Uniwersytet w Białymstoku jest pierwszą na świecie uczelnią, gdzie osobie uprzednio skompromitowanej nierzetelnością w nauce (która nie jest naukowcem i zajmuje się zawodowo polityką), przyznano ponownie doktorat
Czytaj...

 

Afirmatywna habilitacja na AGH - Marek Wroński (17-05-2004)

Prof.Nieć stwierdził, że praca i dorobek naukowy dr. Hoana były poniżej wymagań, jakie stawia się habilitantom polskim na AGH, ale przewód habilitacyjny próbowano dostosować do warunków i wiedzy, w jakich pracuje u siebie kandydat
Czytaj...

 

Krótki dyskurs o Talmudzie - Krzysztof Sykta (17-05-2004)

Poniżej zamieszczam kilka słów odpowiedzi na słowa zwątpienia i niedowierzania jednego z naszych adwersarzy, wpisane w formie komentarza w Racjonaliście do mojego tekstu "Jezus na kartach Talmudu".
Czytaj...

 

Ułomnośc nauki siłą religii - Mariusz Agnosiewicz (10-05-2004)

Dlaczego niedorozwój nauki jest dla religii pożyteczny? O triumfalistycznych i radosnych nastrojach apologetów mówiących o słabościach nauki. A także zniewalający dowód na sprzeczność nauki katolickiej z nauką zwykłą
Czytaj...

 

Postawa ateistyczna - Barbara Stanosz (10-05-2004)

Większość teistów nie chce przyznać, że istnieje konflikt między religią a rozumem czy wiedzą naukową. Często natomiast łączą mitologiczną wizję Boga z terminologią teologiczną, co utrudnia dyskusję nad ich poglądami
Czytaj...

 

Free-market democracy - Eugeniusz Obarski (09-05-2004)

W demokracji liberalnej, jak pisał le Bon, podstawą publicznej moralności stają się wygodnictwo i egoizm. Osobiste powodzenie odgrywa rolę swoistej religii demokratycznego społeczeństwa. Ale wszystko w jakiś dziwny sposób karłowacieje
Czytaj...

 

Naturalizm Hippiasza i Antyfonta - Michał Piotrowski (09-05-2004)

Sofiści przeciwstawiali prawo naturalne i stanowione. Według Antyfonta najkorzystniejszy stosunek do sprawiedliwości ma taki człowiek, który wobec świadków przestrzega praw stanowionych, bez świadków zaś praw natury
Czytaj...

 

Mistycy i okolice - Eugeniusz Obarski (09-05-2004)

Zachód (w przeciwieństwie do Wschodu) nie darzył specjalną admiracją postaw mistycznych, które dalekie są od ułomnego teizmu wspartego na teologicznej dogmatyce. Na dodatek zawsze istniało napięcie między mistycyzmem a oficjalną religią
Czytaj...

 

Sarmaci w Unii Europejskiej - Marcin Steuer (06-05-2004)

Czy znajdzie się ktoś, kto pomoże przezwyciężyć kryzys polityczno-społeczny w kraju? Czy będzie to rząd Belki, czy może ktoś inny? Nie ulega jednak wątpliwości, że Polsce przydałaby się sanacja populistycznej polityki
Czytaj...

 

Markery molekularne - Michał Łuczak (06-05-2004)

Współcześnie znane są liczne techniki umożliwiające badanie zmienności DNA na poziomie molekularnym. Niniejsza praca ma na celu opis kilku, obecnie najbardziej popularnych, technik służących wykrywaniu markerów molekularnych
Czytaj...

 

Jezus na kartach Talmudu - Krzysztof Sykta (06-05-2004)

W świątecznym numerze "Wprost" zamieszczono artykuł: "Najnowszy Testament: Kto i dlaczego ocenzurował Biblię", balansujący na granicy biblistycznego daenikenizmu. Talmud wg chrześcijan. Jezus ben Pandira. Parodia Gamaliela
Czytaj...

 

Pierwszy okres sofistyki - Michał Piotrowski (06-05-2004)

Działalność sofisty powinna koncentrować się na nauczaniu, w jaki sposób sąd zdecydowanie słabszy, przedstawić w jak najbardziej "prawdziwym" świetle. W jaki sposób obalić silniejszy sąd przeciwnika, jak mówić, do kogo się zwracać?
Czytaj...

 

Królowie cudotwórcy - Krzysztof Baliński (03-05-2004)

Aktualny boom zainteresowania uzdrawianiem poprzez wiarę jest płytki i nie dostrzega złożoności zjawiska "alternatywnych metod"- mniej niezwykłych niż można sądzić. W Średniowieczu królowie świeccy konkurowali w uzdrawianiu z Kościołem
Czytaj...

 

Dialog nauki i religii - Mariusz Agnosiewicz (29-04-2004)

Religijni naukowcy. Zasługi Kościoła na polu nauki. Teoria dwóch prawd, rozdział nauki i religii. Kościół: nie rozdział, lecz "słuszna autonomia" nauki. Przełamywanie barier. Pozorny konflikt czyli sztukowanie konsensusu
Czytaj...

 

Sofiści - Michał Piotrowski (29-04-2004)

Nazywano sofistów twórcami nauki o wychowaniu. W rzeczy samej oni to kładli fundamenty pedagogiki, a kształcenie umysłu po dziś dzień kroczy przeważnie wytkniętymi przez nich szlakami.
Czytaj...

 

Zwoje z Qumran - Jerzy Sędziak (28-04-2004)

Wycinanie i usuwanie uschniętych gałęzi to pierwszy warunek postępu intelektualnego. Ale czy współczesne pokolenie uświadomi sobie i wykorzysta szansę jaką dają mu te niezwykłe dokumenty znalezione na Pustyni Judejskiej?
Czytaj...

 

Filozofia Tao - Jan Należyty (29-04-2004)

Okresów rozwoju taoizmu są cztery, cztery są taoizmy, jednak warto się skupić na tworzonym w drugim okresie przez Lao-tse. Był on filozofią mającą dać człowiekowi szczęście w życiu doczesnym. Pomóc w tym miało kilka zasad
Czytaj...

 

Jezus w źródłach pozabiblijnych - Jerzy Sędziak (29-04-2004)

Gdybyśmy chcieli "okroić" metodą krytycznej oceny obraz Jezusa jaki podaje nam tradycja, to pozostałby nam tylko sam tułów, który nie miałby prawie nic wspólnego z historią opisaną w ewangeliach
Czytaj...

 

Nowy Wspaniały Świat - Eugeniusz Obarski (29-04-2004)

Mamy do czynienia z nową religią mas, którym wpojono, że wszystko jest dla nich możliwe, że wszystko jest otwarte dla wszystkich, a więc "religią" populistyczną, egalitarną, plebejską, kolektywistyczną, roszczeniową z ducha
Czytaj...

 

Wiedza i jej internalizacja - Michał Piotrowski (29-04-2004)

Jak optymalnie zdobywać wykształcenie i wykorzystywać je w codziennym życiu? Jaki jest wpływ działania na posiadaną wiedzę i vice versa? Na ile posiadana wiedza odbija się w naszych działaniach?
Czytaj...

 

Amerykańscy teleewangeliści - Jerzy Sędziak (28-04-2004)

Cudotwórcy czy szarlatani? Kim są naprawdę popularni amerykańscy telekaznodzieje, gwiazdy lukratywnego religijnego showbiznesu, czarujący miliony uzdrawiającą wiarą i ciskający gromy potępienia niczym ojciec Rydzyk?
Czytaj...

 

Spadkobiercy i uzurpatorzy władzy kościelnej - Jerzy Sędziak (29-04-2004)

Kościół popełnił grzech za który nie otrzyma rozgrzeszenia. Są dowody na to, że potępił i prześladował nazarejczyków - ludzi mających bezpośrednie historyczne powiązania z samym Jezusem, czyli przekaz z pierwszej ręki
Czytaj...

 

Nowe drogowskazy - Jerzy Sędziak (28-04-2004)

Wierzę w to, że światu jest potrzebna nowa idea, taka która wreszcie zlikwidowałaby uprzedzenia religijne, kulturowe, światopoglądowe i inne pomiędzy mieszkańcami naszego globu. To jest moja definicja Królestwa Bożego
Czytaj...

 

Qumran: przedsionek chrześcijaństwa - Jerzy Sędziak (28-04-2004)

Postaram się wykazać istotę podobieństw między Zwojami z Qumran a Nowym Testamentem. Jak sugeruje tytuł niniejszego artykułu, Zwoje Morza Martwego powinny być wstępem do NT, a nie lekturą uzupełniającą
Czytaj...

 

Nauczanie socjologii w Polsce - Michał Piotrowski (29-04-2004)

W czasach komuny socjologia uważana była za "reakcjonistyczny kierunek". Wraz z początkiem transformacji ustrojowej można zaobserwować prawdziwy wybuch zainteresowania studiami socjologicznymi.
Czytaj...

 

Wierzyć czy myśleć - Jerzy Sędziak (29-04-2004)

Dlaczego mit o Biblii jako prawdziwym Słowie Bożym przetrwał dwa tysiące lat? Jest to czymś bezprecedensowym w historii ludzkości. Ktoś wyraził się: "To, że teksty obfitujące w sprzeczności i fałszerstwa są ciągle prezentowane jako Słowo Boże jest czymś graniczącym ze schizofrenią".
Czytaj...

 

Świat i królestwo Jezusa - Jerzy Sędziak (29-04-2004)

Całe nauczanie Jezusa i jego uczniów ogniskowało się na Królestwie Bożym. Dlaczego to było dla niego tak ważne? A w ogóle o jakie dokładnie królestwo walczył on wytrwale z uczniami przez całe swoje krótkie życie?
Czytaj...

 

Papiestwo w pigułce - Jerzy Sędziak (29-04-2004)

71 papieży (27%) urzędowało krócej niż 2 lata, a 98 (37,5%) krócej niż 3 lata. Uzasadnioną ciekawość budzi koniec życia tych, którzy urzędowali krócej niż 2 lata, czyli co czwartego statystycznego papieża
Czytaj...

 

Odkłamywanie pierwotnej ewangelii - Jerzy Sędziak (29-04-2004)

Czytając wiele publikacji na temat "Solidarności" oraz spraw religijnych, tak zwani znawcy przedmiotu, widzą efekty wyjątkowej sztuki szerzenia mitów. A dlaczego tak myślę, postaram się niniejszym tekstem wyjaśnić
Czytaj...

 

O potrzebie zerwania z dogmatem - Jerzy Sędziak (28-04-2004)

W buddyzmie i konfucjanizmie na pierwszym planie jest nie Bóg, lecz kodeks moralny. Właśnie dzięki temu korzenie kulturowe krajów wschodnich były głębsze niż krajów chrześcijańskich, i prawie nie było tam wojen religijnych
Czytaj...

 

Mity i prawdy historyczne - Jerzy Sędziak (28-04-2004)

Czas abyśmy raz na zawsze zaniechali szerzenia mitów i przestali wierzyć w legendy. Mam nadzieję że świat w końcu zrozumie, że biblia hebrajska nie jest Starym Testamentem, Jezus nie był założycielem chrześcijaństwa...
Czytaj...

 

Z genealogii moralności - Fryderyk Nietzsche (01-09-2002)

Co znaczą ideały ascetyczne? Beztroskich, drwiących, gwałtowników - takimi chce n a s mieć mądrość. Jest niewiastą, kocha zawsze tylko wojownika. - rozprawa trzecia
Czytaj...

 

Do kreacjonistów - Lucjan Ferus (28-04-2004)

Gdzie widzicie bożą miłość? Nie dostrzegacie, iż nasz Bóg zachował się w stosunku do nas, jak ów chirurg z pewnej sztuki, który aby mieć pacjentów, wpierw ludzi ranił i okaleczał, by potem ich leczyć, obłudnie się nad nimi litując?
Czytaj...

 

Nie będziesz miał bogów innych - Leon Bod Bielski (27-04-2004)

Brak logiki postępowania Ojca z dziećmi poważnie odciąża ludzi a obciąża Ojca. Podzielił swoje dzieci na kochane i nienawidzone, co wybitnie rozbija więzy rodzinne, jedne opuścił, drugie do łask przypuścił
Czytaj...

 

Znalezione w sieci

Laickość bez dogmatu (27-04-2004)
Autor: Wywiad z René Rémondem
Źródło: Gazeta.pl
Dwieście lat temu, gdy powstawały pierwsze nowoczesne konstytucje, wszyscy byli co najmniej deistami i odwołanie do Boga nie wprowadzało podziałów. Dzisiaj znaczna część Europejczyków to ludzie niewierzący, więc nie należy budować wspólnoty, o którą nam c
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Polowanie na sekty (30-04-2004)
Autor: jarekland
Źródło: Kulisy
Do worka z napisem sekty bojownicy o czystość religijną wrzucili ostatnio trenerów Jogi, ekologów i tatocistów.
Zgłoszone przez: jarekland
Czytaj..

Spojrzenie na Kościół (11-05-2004)
Autor: Lech Maziakowski
Źródło: Bibuła
Krokodyle łzy ortodoksyjnego katolika ..
Zgłoszone przez: Drobner
Czytaj..

Kielnia i pion w cieniu półksiężyca (12-05-2004)
Autor: JERZY ROHOZIŃSKI
Źródło: IAR
Dwóch fundamentalistów z okrzykiem \"Allah jest wielki. Przecz z izraelską masonerią!\" otworzyło ogień w jednej ze stambulskich kawiarni, w której zbierają się członkowie miejscowej loży. Czy masoneria jest rzeczywiście śmiertelnym wrogiem islamu?
Zgłoszone przez: Ropuszynski
Czytaj..

Kolekcja wstydliwych gestów (12-05-2004)
Autor: ALEKSANDRA KARASIŃSKA
Źródło: IAR
Kobiety, które się okaleczają, rozrywają na sobie ubranie, tłuką szkło, wymiotują, krwawią i wyją jak ranne zwierzęta. Kobiety na krawędzi szaleństwa. A wszystko to w przytulnych pokojach, ciepłych kuchniach, czystych łazienkach...
Zgłoszone przez: Ropuszynski
Czytaj..

Były ksiądz, jeszcze człowiek (13-05-2004)
Autor: Ks. Piotr Dzedzej
Źródło: Tygodnik Powszechny
Podczas kolędy, pani pracująca w Urzędzie Pracy opowiedziała mi o "dziwnym przypadku". Zgłosił się do nich mężczyzna, około 40-letni, poszukujący pracy. Zapytano go, co potrafi i gdzie ostatnio pracował. - Właściwie nie wiem, co mógłbym robić - odpowiedzi
Zgłoszone przez: Wiesław Jaszczyński
Czytaj..

Między niebem a piekłem (13-05-2004)
Autor: LIDIA DUDKIEWICZ
Źródło: Onet/Niedziela
Jak się wydaje, szatan burzy systemy wartości dotychczas uznawane za podstawowe i nienaruszalne. Szatan stara się przekonać nas, że takie skrzywienia, jak np. aborcja czy homoseksualizm, są zgodne z naturą ludzką. Chodzi o to, abyśmy uznali zboczenia i pe
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Terroryzm i mit nowoczesności (15-05-2004)
Autor: Marcin Król
Źródło: gazeta.pl
O nowej książce filozofa polityki Johna Graya
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...


Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości
Redagują: MA i Dawid Ropuszyński


Nowiny naukowe
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Nowiny naukowe. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Marcin Klapczyński
Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...

Polecane watki:
świadomość przestępcy
Recenzja ksiązki i postulaty czytelnika...
Pan Redaktor idzie na pielgrzymkę
Owieczki i pasterz
Odparcie zarzutów z kilku tekstów racjonalisty.
sens racjonalizmu
Maryja w muzyce
Koszt pielgrzymek papieskich
Co to jest neoscjentyzm?
Wierzyć, że Bóg jest, czy że Go nie ma?
Niechciana preambuła
Czy kościół to wylengarnia homoseksualistów !!!!!!!
Kochankowie po bożemu
Brak "Boga" dobrze czy źle????
Jezus, i Biblia

Strona główna Forum


Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekstPrzydatne linki

Racjonalista CD
Strona główna Księgarni

WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ
Polityka prywatności
Napisz do nasTHE RATIONALIST

www.TheRationalist.eu.org
A European forum for reason and rationality.

Same-Sex Marriage - Bernard Katz (10-05-2004)

Heterosexuals like the President claim that they are protecting the sanctity of marriage. If this is so, why are there so many divorces? The high divorce rate shows that straights are as committed to marriage as a 9-year-old kid is to practicing the piano!
Czytaj...

 Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszam do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY
/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/