Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
135.187.455 wizyt
Ponad 1050 autorów napisało dla nas 7202 tekstów. Zajęłyby one 28343 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Rok 2016
rok jak co rok
był dobry dla mnie
był dobry dla kraju
był dobry dla świata
był zły dla mnie
był zły dla kraju
był zły dla świata
  

Oddano 3008 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I

Złota myśl Racjonalisty:
Gdyby Bóg istotnie liczył się dla swych kapłanów wielokroć więcej od wartości doczesnych, nie zabiegaliby o nie aż tak łapczywie.
Znalezione w sieci
Poniżej znajdują się odesłania do ciekawych materiałów znajdujących się poza naszym portalem - znalezione przez nas i przez Czytelników Racjonalisty. Jeżeli jest w Internecie coś, co Twoim zdaniem znasługuje na uwagę innych (artykuły, opracowania, felietony, wątki na forach itp.) podaj nam ten adres, aby inni też mogli to przeczytać.

 Oto ostatnio dodane linki:
Pojęcie woli mocy Nietzschego (14-06-2017)
Autor: Paweł Pałasiński
Źrodło: Rocznik Filozoficzny Ignatianum Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Czy wola mocy w przypadku poznania człowieka nie jest wolą iluzji? Czy tworzenie różnych koncepcji świata, wartości i celów przez ludzi nie jest chęcią zakłamania pierwotnego doświadczenia świata jako czegoś niepoznawalnego, chaotycznego i niedającego się opanować - czyli jako stawania się?".
Do tekstu..
Czy warto inwestować w małe elektrownie wiatrowe? (14-06-2017)
Autor: W. Radzikowska-Juś, S. Owczarek
Źrodło: Biuletyn WAT Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Inwestycja w niewielkie wiatraki prądotwórcze może być opłacalna. Jednak zastosowanie nieodpowiedniej turbiny w obszarze o niekorzystnych warunkach wietrznych może przełożyć się na wysokie straty i dalszą nieopłacalność inwestycji pomimo dofinansowań. Dlatego na podkreślenie zasługuje fakt, że decyzja o przeprowadzeniu inwestycji powinna być poprzedzona rzetelną analizą, której przykład został przedstawiony w niniejszej pracy".
Do tekstu..
USA wobec wyzwania terroryzmu (14-06-2017)
Autor: Alfred Skorupka
Źrodło: Rocznik Filozoficzny Ignatianum Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Dżihad i McŚwiat, przejawiają się niekiedy w tym samym kraju i w tej samej chwili. Zdarza się, iż Dżihad nie tylko buntuje się przeciw McŚwiatowi, ale z nim współdziała, a McŚwiat nie tylko Dżihadowi zagraża, lecz odradza go i wzmacnia. Tworzą własne przeciwieństwa i potrzebują się wzajemnie. Dżihad i McŚwiat mają jednak wspólną cechę: wydają wojnę suwerennemu państwu, a tym samym podkopują jego demokratyczne instytucje".
Do tekstu..
Problem form kultu w Grecji epoki mykeńskiej (01-06-2017)
Autor: Szymon Huptyś
Źrodło: Meander Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Nasza wiedza na tematy tak podstawowe, jak panteon bóstw w epoce mykeńskiej, jest doprawdy znikoma. Naukowcy na podstawie jednej zaledwie przesłanki są w stanie zbudować daleko idące hipotezy. Mają one tę wadę, że każda kolejna z nich zakłada całkowitą poprawność poprzedniej, również wątpliwej. Tworzy się zatem swoista piramida idei bardzo odległych od tych, które jesteśmy uprawnieni stawiać wobec ubogiego materiału źródłowego".
Do tekstu..
Ateńskie procesy o bezbożność (01-06-2017)
Autor: Jakub Filonik
Źrodło: Meander Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Najwcześniejszym procesem religijnym po 399 roku p.n.e. przekazanym nam przez źródła wydaje się oskarżenie o nielegalne usunięcie pnia lub ogrodzenia świętej oliwki przez nieznanego obywatela ateńskiego, zachowane w siódmej mowie z korpusu mów Lizjasza. Nie pada tam wprost oskarżenie o bezbożność, ale przemilczenie w mowie obrończej dokładnej treści lub formy oskarżenia nie jest niczym niezwykłym, a z treści mowy jasno jednak wynika, że czyn ten stanowił w Atenach poważne przestępstwo religijne sądzone przez Radę Areopagu".
Do tekstu..
Od Zarysu teorii nonsensu do czystego nonsensu (28-05-2017)
Autor: Krzysztof Obremski
Źrodło: Przestrzenie Teorii Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Podobnie jak dawny panegiryk ma mechanizmy dźwigni panegirycznej swoiste dla poszczególnych odmian gatunkowych (panegiryk królewski, panegiryk magnacki, panegiryk biskupi itd.), również poezja czystego nonsensu powinna być czytana ze świadomością jej zróżnicowania, może nie tyle genologicznego, ile socjolingwistycznego".
Do tekstu..
Europejskie dylematy Wielkiej Brytanii (28-05-2017)
Autor: Marek Mikołajczyk
Źrodło: Przegląd Zachodni Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Jest jeszcze zbyt wcześnie, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Brytyjczycy wybrali Brexit. Autor artykułu starał się wykazać, że decyzja ta nie tyle była skutkiem problemów, które pojawiły się w ostatnim czasie, chociaż bez wątpienia nie należy ich pomijać, co raczej swego rodzaju zwieńczeniem brytyjskiej polityki dystansu i nieufności wobec Europy prowadzonej od zakończenia II wojny światowej, a której korzenie sięgają jeszcze głębiej".
Do tekstu..
Jawne i niejawne w Dybuku... (28-05-2017)
Autor: Małgorzata Lipska
Źrodło: Adeptus Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"An-ski napisał Dybuka, opierając się na podaniach i opowieściach chasydzkich, a także na podstawie materiału zebranego w latach 1912-1914 podczas wyprawy zleconej przez Żydowskie Towarzystwo Badań Folkloru i Etnografii w Sankt Petersburgu. Wspólnie z grupą etnografów podróżował po żydowskich miasteczkach Wołynia i Podola, gromadząc ludowe opowieści, legendy, informacje o zwyczajach i praktykach religijnych, a także rejestrując piosenki i pieśni".
Do tekstu..
Macron – Rothschild’s Choice (01-05-2017)
Źrodło: South Front Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"With his sudden appearance in politics Macron got off at an incredible rate. Journalists literally carry him in their arms. Women's magazines call him a new sex symbol and a dream for any French woman. Influential newspapers highlight the advantages of his centrist position. Sociologists predict his victory. And no one reveals something serious to discredit him".
Do tekstu..
O użyteczności praw historycznych (01-05-2017)
Autor: Grzegorz Bednarczyk
Źrodło: Kultura i Wartości Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Tematem rozważań jest analiza praktycznego wykorzystania, tworzonych na gruncie filozofii historii, tzw. praw dziejowych. W celu ukazania ich mocnych i słabych stron autor konfrontuje je z prawami formułowanymi na gruncie nauk przyrodniczych. Cel tego zabiegu to stworzenie bilansu, który uwzględni zarówno korzyści płynące z uprawiania historii, jak i jej "naukowe" mankamenty".
Do tekstu..
Nowy Jedwabny Szlak... (01-05-2017)
Autor: Adam Nobis
Źrodło: Kultura i Wartości Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Od kilku lat Chińska Republika Ludowa realizuje projekt budowy Nowego Jedwabnego Szlaku. To wielki projekt budowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej: linie kolejowe, drogi, mosty, porty, lotniska. To także projekt kształtowania międzynarodowych relacji i globalnego ładu w oparciu o nowe zasady i wartości. Celem tekstu jest sprawdzenie, czy zasady i wartości Nowego Jedwabnego Szlaku mają związek z wartościami chińskiego socjalizmu. A jeśli tak, to na czym ten związek polega. Przedstawione tu poszukiwania prowadzą do wniosku, że treści ideowe projektu Nowego Jedwabnego Szlaku oraz chińskiego socjalizmu łączy konfucjanistyczny rodowód".
Do tekstu..
Czy filozofowie są komukolwiek potrzebni? (01-05-2017)
Autor: Andrzej L. Zachariasz
Źrodło: Sofia Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Filozofia nigdy nie była i nie jest konieczną, a tym bardziej konstytutywną formą realizacji aktywności człowieka. Nie zajmuje w kulturze tak eksponowanego miejsca, jak np. religia czy nawet sztuka i polityka. Człowiek może egzystować i jak dowodzi praktyka, egzystuje bez filozofii. Nie jest ona także dziedziną właściwą każdej kulturze".
Do tekstu..
Analiza kampanii prezydenckiej 2016 r. (01-05-2017)
Autor: B. Mazurkiewicz-Białęcka
Źrodło: Kwartalnik Nauk o Mediach Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Na czym polega tajemnica sukcesu Donalda Trumpa? Wydaje się, że jedną z nich jest prawidłowa diagnoza sytuacji wyjściowej i potrzeb społeczeństwa rozumianego holistycznie, bez fragmentacji typowych dla poprzednich kampanii. W kontekście obiektywnych problemów Ameryki tracą na znaczeniu problemy takie jak: orientacja seksualna, pochodzenie, problemy związane z rasizmem czy szowinizmem. Trump skoncentrował się więc na podstawowych potrzebach, po których zaspokojeniu dopiero rodzą się kolejne, poprawiające jakość życia".
Do tekstu..
Opracowanie technologii zgazowania węgla (15-02-2017)
Źrodło: Zgazowanie Węgla Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
Zadanie badawcze "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej" finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii".
Do tekstu..
Dlaczego i Na Co Umierali Przodkowie Nasi (09-02-2017)
Autor: Małgorzata J.M. Nowaczyk
Źrodło: Genealogia Polska Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Księgi parafialne zgonów Liber Mortuorum (zwane także Liber Defunctorum) prowadzone były przez proboszcza lub pisarza parafialnego. Zapisywano w nich imię, nazwisko i wiek osoby zmarłej, datę (rzadziej - godzinę) śmierci oraz pochówku. Inne dane - o rodzicach, małżonkach, czasami o dzieciach zmarłych zapisywane były sporadycznie, w zależności od okresu i terenów oraz fantazji osoby piszącej".
Do tekstu..
Dolina Gehenny obrazem potępienia? (06-02-2017)
Autor: Ewelina Maniecka
Źrodło: Ruch Biblijny i Liturgiczny Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Dolina Gehenny w Starym Testamencie zawsze oznaczała miejsce na południe od murów miasta. Po ofiarach złożonych Molochowi z dzieci tereny te zostały przeklęte. Zaczęto tam wysypywać śmieci, wyrzucać ciała skazańców, a niegasnący ogień je trawił. Nieustannie unosił się stamtąd nieprzyjemny i gryzący dym. Nauczanie Jezusa z Nazaretu zmieniło znaczenie terminu "gehenna". Jezus używał go, by przybliżyć ludziom rzeczywistość potępienia. Wskazywał na radykalne odwrócenie się od zła i grzechu. Dolina hańby stała się w nauczaniu Jezusa obrazem piekła wiecznego".
Do tekstu..
Teoria historii życia a zachowania przestępcze (06-02-2017)
Autor: Kwiek i in.
Źrodło: Resocjalizacja Polska Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zjawiska przestępczości gwałtownej z perspektywy teorii historii życia. Podejście to wywodzi się z biologii ewolucyjnej coraz częściej wykorzystywanym na gruncie psychologii. Ostatnio zauważyć można wzrost zainteresowania wyjaśnieniami przestępczości nawiązującymi do ekologii i psychologii ewolucyjnej. Opracowanie ma charakter przeglądowy i zwraca uwagę na możliwości analizy zjawiska przestępczości w kontekście teorii historii życia".
Do tekstu..
Techniki neutralizacji przestępstw stosowane przez dilerów (06-02-2017)
Autor: Angelika Sikorska
Źrodło: Resocjalizacja Polska Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Gresham Sykes i David Matza, założyli, że wśród przestępców - tak jak i u reszty społeczeństwa - występuje podobnie ukształtowany system wartości. Naruszenie zinternalizowanych norm budzi w sprawcy silne i doskwierające poczucie winy. W związku z tym przestępca, aby osiągnąć właściwy poziom samopoczucia, musi wypracować sposób radzenia sobie z tym napięciem. Służą temu techniki neutralizacji, które stanowią mechanizm redukujący powstały dysonans".
Do tekstu..
O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i nędzy narodów (22-01-2017)
Autor: J. Dzionek-Kozłowska, R. Matera
Źrodło: Gospodarka Narodowa Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Celem artykułu jest analiza głównych koncepcji, jakie wysuwano w ciągu dwu stuleci rozwoju nauk ekonomicznych, próbując odpowiedzieć na fundamentalne dla ekonomii pytanie badawcze, a mianowicie: jakie czynniki warunkują rozwój gospodarczy poszczególnych krajów i społeczeństw?".
Do tekstu..
Autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych (22-01-2017)
Autor: J. Paska i in.
Źrodło: Acta Energetica Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"W artykule zaprezentowano model autonomicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Składa się ona z odnawialnych źródeł energii: turbozespołu wiatrowego, ogniw fotowoltaicznych, a także zasobnika energii, odbioru i stacji służącej do ładowania pojazdów elektrycznych".
Do tekstu..
Ewolucja krzywej Laffera (13-12-2016)
Autor: S. Cichocki, R. Kokoszczyński
Źrodło: Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Historię krzywej Laffera zaczyna się zwykle od apokryficznego, zdaniem niektórych, spotkania w waszyngtońskiej restauracji, kiedy to Laffer podobno narysował swoją słynną krzywą na restauracyjnej serwetce, by zilustrować tezę, że zmiany w stawkach opodatkowania mogą wpływać na wielkość dochodów podatkowych zarówno w kierunku ich zwiększenia, jak i zmniejszenia".
Do tekstu..
Paradoks Solowa (13-12-2016)
Autor: Łukasz Arendt
Źrodło: Gospodarka Narodowa Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
Dynamiczny rozwój nowych technologii sprawił, że ogłoszono początek rewolucji informacyjnej, która miała doprowadzić do znacznych zmian gospodarczych i społecznych. Rewolucja informacyjna miała wpłynąć na przyspieszenie postępu technicznego, a w rezultacie - wzrost produktywności. Tymczasem początek lat 70. XX wieku przyniósł w USA spowolnienie tempa wzrostu produktywności, co doprowadziło do pojawienia się hipotez o negatywnym wpływie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność. Dało to początek nowemu kierunkowi badań, który od nazwiska Roberta Solowa nazwano "paradoksem Solowa".
Do tekstu..
Garderoba polskich elegantek w XVIII wieku (02-11-2016)
Autor: Monika Prus
Źrodło: BTH Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Asortyment rynku odzieżowego obfitował w bogactwo krojów i nazw sukien. Modne elegantki miały do wyboru trzy podstawowe wersje ubioru. Pierwsza to dwuczęściowe kombinacje, ze stanika, żakietu albo kamizelki skomponowanej ze spódnicą. Kolejny wariant to suknia jednoczęściowa, która nie była odcinana w linii stanu i zamknięta z przodu. Ostatnia opcja to także suknia jednoczęściowa, ale otwarta, z rozcięciem z przodu spódnicy w kształcie odwróconego "V". Suknię tę noszono ze spodnią z tej samej bądź innej tkaniny".
Do tekstu..
Transformacja arystokracji rzymskiej na terenach galijskich (02-11-2016)
Autor: Katarzyna Grabowska
Źrodło: BTH Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Jak postrzegano, z punktu widzenia arystokracji galorzymskiej, wydarzenia w Imperium sprzed 476 roku? Niejednokrotnie nobilowie oddawali się pod zwierzchnictwo królów barbarzyńskich. Oczywiście, na tej podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić, że nie przejęli się klęską Rzymu, bo kto tak naprawdę mógł im zagwarantować utrzymanie dotychczasowych tytułów i stanowisk? Konstantynopol leżał daleko, a miejscowi królowie nie musieli już obawiać się odwetu ze strony Cesarza Wschodu".
Do tekstu..
Podziały w Kościele mormońskim... (02-11-2016)
Autor: Artur Wójtowicz
Źrodło: Kultura i Wartości Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest niewątpliwie jedną z prężniej działających organizacji religijnych w dzisiejszym świecie. Niedostateczna wydaje się jednak świadomość zróżnicowania dogmatycznego i organizacyjnego wspólnot, które wyrosły na gruncie organizacji, którą 6 kwietnia 1830 r. powołał Joseph Smith Jr. Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji historycznych podziałów w łonie mormonizmu z uwzględnieniem ich wpływu na stan obecny tego nurtu religijnego".
Do tekstu..
Nienawiść - ważna zmienna życia publicznego (02-11-2016)
Autor: Joanna Mysona Byrska
Źrodło: Kultura i Wartości Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Kłopoty ekonomiczne, nadmiernie wygórowane ambicje, pojawiające się nierówności i wykluczenia z powodu niespełniania czysto finansowych kryteriów w świecie pełnym przecież demokratycznej równości oraz rozczarowanie otaczającą rzeczywistością wydają się być głównymi przyczynami szerzących się współcześnie przejawów nienawiści oraz postaw pełnych gniewu i wrogości do świata oraz do drugiego człowieka".
Do tekstu..
Więcej już raczej nie wyciągniemy (18-10-2016)
Autor: Radosław Piekarz
Źrodło: Jagiellonski24 Zgłosił/a: gorky105
Pierwsze półrocze 2016 roku przyniosło wzrost wpływów podatkowych aż o 8 miliardów złotych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rząd zapowiada dalszy wzrost ściągalności podatków - w 2017 roku ma on osiągnąć prawie 9%. Ale choć w polskich podatkach dzieje się ostatnio dużo, głównie w wymiarze personalnym za sprawą dymisji ministra Pawła Szałamachy, szanse na realizację takiego celu są niewielkie.
Do tekstu..
Kolonialna „logika” obronna (18-10-2016)
Autor: Kamil Wons
Źrodło: Jagiellonski24 Zgłosił/a: gorky105
PZL Świdnik? Dla Włochów kupno zakładu było świetnym interesem. Najważniejsze, że przejmując "Świdnik" zneutralizowali konkurencję oraz uzyskali dostęp do jego zaplecza przemysłowego i inżynieryjnego. PZL Mielec? Od 2007 r. to już Sikorsky Aircraft. A Amerykanie znani są na świecie ze swojej restrykcyjnej polityki eksportowej. Ich ulubioną metodą prowadzenia biznesu jest sprzedaż gotowych produktów bez licencji i kodów źródłowych. Czy oferta Francuzów była bez skazy? Oczywiście, że nie. Ale dawała przynajmniej perspektywy na prowadzenie podmiotowej polityki przemysłowej za pośrednictwem prawdziwie polskich zakładów, gdzie właścicielem miał być Skarb Państwa.
Do tekstu..
Odsłonięcie ławki Banacha i Nikodyma (15-10-2016)
Źrodło: Liczby nie kłamią Zgłosił/a: Krzysiek Maciaszek
W piątek, 14 października 2016 odbyła się uroczystość odsłonięcia ławki z figurami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma. Data jest nieprzypadkowa, bo choć nie znamy dokładnego dnia, to właśnie w 1916 roku - a więc sto lat temu - późnym latem albo już nawet jesienią miała miejsce najsławniejsza matematyczna dyskusja, jaką przeżyły krakowskie Planty.
Do tekstu..
Astana – czyli stolica (15-10-2016)
Autor: Wojciech Wojtowicz
Źrodło: Urbnews.pl Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Nowoczesne wieżowce wyrastają pośród pól. Historyczna zabudowa znika pod kreskami geometrycznie wyznaczanych ulic. Astana jest jedną z najbardziej charakterystycznych stolic".
Do tekstu..

Archiwum: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]
[51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]
[71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]
[91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]
[111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120]
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130]
[131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140]
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]
[151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160]
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170]
[171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180]
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190]
[191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200]
[201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210]
[211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220]
[221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230]
[231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240]
[241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250]
[251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260]
[261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270]
[271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280]
[281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290]
[291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300]
[301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310]
[311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320]
[321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330]
[331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340]
[341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350]
[351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360]
[361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370]
[371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380]
[381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390]
[391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400]
[401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410]
[411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420]
[421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430]
[431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440]
[441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450]
[451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] 


 Wypełnij poniższe pola :
 Adres URL*: 
 Tytuł strony (treści): 
 Autor treści: 
 Źródło/nazwa serwisu: 
 Twój podpis*: 
 Krótki opis: 
 ?
 
:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..
Wyszukaj

Wprowadzenie
Indeks artykułów
Książka: Racjonalista
Napisz do nas
Newsletter
Promocja Racjonalisty

Racjonalista w Facebooku
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2017 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365