Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.040.372 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 290 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Friedrich Nietzsche - Antychryst
Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I

Złota myśl Racjonalisty:
Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę albo nie pomagasz, kiedy możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. Bo twoje odwrócenie głowy pomaga tym, którzy dopuszczają się zła.
Znalezione w sieci
Poniżej znajdują się odesłania do ciekawych materiałów znajdujących się poza naszym portalem - znalezione przez nas i przez Czytelników Racjonalisty. Jeżeli jest w Internecie coś, co Twoim zdaniem znasługuje na uwagę innych (artykuły, opracowania, felietony, wątki na forach itp.) podaj nam ten adres, aby inni też mogli to przeczytać.

 Oto ostatnio dodane linki:
O użyteczności praw historycznych (01-05-2017)
Autor: Grzegorz Bednarczyk
Źrodło: Kultura i Wartości Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Tematem rozważań jest analiza praktycznego wykorzystania, tworzonych na gruncie filozofii historii, tzw. praw dziejowych. W celu ukazania ich mocnych i słabych stron autor konfrontuje je z prawami formułowanymi na gruncie nauk przyrodniczych. Cel tego zabiegu to stworzenie bilansu, który uwzględni zarówno korzyści płynące z uprawiania historii, jak i jej "naukowe" mankamenty".
Do tekstu..
Nowy Jedwabny Szlak... (01-05-2017)
Autor: Adam Nobis
Źrodło: Kultura i Wartości Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Od kilku lat Chińska Republika Ludowa realizuje projekt budowy Nowego Jedwabnego Szlaku. To wielki projekt budowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej: linie kolejowe, drogi, mosty, porty, lotniska. To także projekt kształtowania międzynarodowych relacji i globalnego ładu w oparciu o nowe zasady i wartości. Celem tekstu jest sprawdzenie, czy zasady i wartości Nowego Jedwabnego Szlaku mają związek z wartościami chińskiego socjalizmu. A jeśli tak, to na czym ten związek polega. Przedstawione tu poszukiwania prowadzą do wniosku, że treści ideowe projektu Nowego Jedwabnego Szlaku oraz chińskiego socjalizmu łączy konfucjanistyczny rodowód".
Do tekstu..
Czy filozofowie są komukolwiek potrzebni? (01-05-2017)
Autor: Andrzej L. Zachariasz
Źrodło: Sofia Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Filozofia nigdy nie była i nie jest konieczną, a tym bardziej konstytutywną formą realizacji aktywności człowieka. Nie zajmuje w kulturze tak eksponowanego miejsca, jak np. religia czy nawet sztuka i polityka. Człowiek może egzystować i jak dowodzi praktyka, egzystuje bez filozofii. Nie jest ona także dziedziną właściwą każdej kulturze".
Do tekstu..
Analiza kampanii prezydenckiej 2016 r. (01-05-2017)
Autor: B. Mazurkiewicz-Białęcka
Źrodło: Kwartalnik Nauk o Mediach Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Na czym polega tajemnica sukcesu Donalda Trumpa? Wydaje się, że jedną z nich jest prawidłowa diagnoza sytuacji wyjściowej i potrzeb społeczeństwa rozumianego holistycznie, bez fragmentacji typowych dla poprzednich kampanii. W kontekście obiektywnych problemów Ameryki tracą na znaczeniu problemy takie jak: orientacja seksualna, pochodzenie, problemy związane z rasizmem czy szowinizmem. Trump skoncentrował się więc na podstawowych potrzebach, po których zaspokojeniu dopiero rodzą się kolejne, poprawiające jakość życia".
Do tekstu..
Opracowanie technologii zgazowania węgla (15-02-2017)
Źrodło: Zgazowanie Węgla Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
Zadanie badawcze "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej" finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii".
Do tekstu..
Dlaczego i Na Co Umierali Przodkowie Nasi (09-02-2017)
Autor: Małgorzata J.M. Nowaczyk
Źrodło: Genealogia Polska Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Księgi parafialne zgonów Liber Mortuorum (zwane także Liber Defunctorum) prowadzone były przez proboszcza lub pisarza parafialnego. Zapisywano w nich imię, nazwisko i wiek osoby zmarłej, datę (rzadziej - godzinę) śmierci oraz pochówku. Inne dane - o rodzicach, małżonkach, czasami o dzieciach zmarłych zapisywane były sporadycznie, w zależności od okresu i terenów oraz fantazji osoby piszącej".
Do tekstu..
Dolina Gehenny obrazem potępienia? (06-02-2017)
Autor: Ewelina Maniecka
Źrodło: Ruch Biblijny i Liturgiczny Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Dolina Gehenny w Starym Testamencie zawsze oznaczała miejsce na południe od murów miasta. Po ofiarach złożonych Molochowi z dzieci tereny te zostały przeklęte. Zaczęto tam wysypywać śmieci, wyrzucać ciała skazańców, a niegasnący ogień je trawił. Nieustannie unosił się stamtąd nieprzyjemny i gryzący dym. Nauczanie Jezusa z Nazaretu zmieniło znaczenie terminu "gehenna". Jezus używał go, by przybliżyć ludziom rzeczywistość potępienia. Wskazywał na radykalne odwrócenie się od zła i grzechu. Dolina hańby stała się w nauczaniu Jezusa obrazem piekła wiecznego".
Do tekstu..
Teoria historii życia a zachowania przestępcze (06-02-2017)
Autor: Kwiek i in.
Źrodło: Resocjalizacja Polska Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zjawiska przestępczości gwałtownej z perspektywy teorii historii życia. Podejście to wywodzi się z biologii ewolucyjnej coraz częściej wykorzystywanym na gruncie psychologii. Ostatnio zauważyć można wzrost zainteresowania wyjaśnieniami przestępczości nawiązującymi do ekologii i psychologii ewolucyjnej. Opracowanie ma charakter przeglądowy i zwraca uwagę na możliwości analizy zjawiska przestępczości w kontekście teorii historii życia".
Do tekstu..
Techniki neutralizacji przestępstw stosowane przez dilerów (06-02-2017)
Autor: Angelika Sikorska
Źrodło: Resocjalizacja Polska Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Gresham Sykes i David Matza, założyli, że wśród przestępców - tak jak i u reszty społeczeństwa - występuje podobnie ukształtowany system wartości. Naruszenie zinternalizowanych norm budzi w sprawcy silne i doskwierające poczucie winy. W związku z tym przestępca, aby osiągnąć właściwy poziom samopoczucia, musi wypracować sposób radzenia sobie z tym napięciem. Służą temu techniki neutralizacji, które stanowią mechanizm redukujący powstały dysonans".
Do tekstu..
O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i nędzy narodów (22-01-2017)
Autor: J. Dzionek-Kozłowska, R. Matera
Źrodło: Gospodarka Narodowa Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Celem artykułu jest analiza głównych koncepcji, jakie wysuwano w ciągu dwu stuleci rozwoju nauk ekonomicznych, próbując odpowiedzieć na fundamentalne dla ekonomii pytanie badawcze, a mianowicie: jakie czynniki warunkują rozwój gospodarczy poszczególnych krajów i społeczeństw?".
Do tekstu..
Autonomiczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych (22-01-2017)
Autor: J. Paska i in.
Źrodło: Acta Energetica Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"W artykule zaprezentowano model autonomicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Składa się ona z odnawialnych źródeł energii: turbozespołu wiatrowego, ogniw fotowoltaicznych, a także zasobnika energii, odbioru i stacji służącej do ładowania pojazdów elektrycznych".
Do tekstu..
Ewolucja krzywej Laffera (13-12-2016)
Autor: S. Cichocki, R. Kokoszczyński
Źrodło: Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Historię krzywej Laffera zaczyna się zwykle od apokryficznego, zdaniem niektórych, spotkania w waszyngtońskiej restauracji, kiedy to Laffer podobno narysował swoją słynną krzywą na restauracyjnej serwetce, by zilustrować tezę, że zmiany w stawkach opodatkowania mogą wpływać na wielkość dochodów podatkowych zarówno w kierunku ich zwiększenia, jak i zmniejszenia".
Do tekstu..
Paradoks Solowa (13-12-2016)
Autor: Łukasz Arendt
Źrodło: Gospodarka Narodowa Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
Dynamiczny rozwój nowych technologii sprawił, że ogłoszono początek rewolucji informacyjnej, która miała doprowadzić do znacznych zmian gospodarczych i społecznych. Rewolucja informacyjna miała wpłynąć na przyspieszenie postępu technicznego, a w rezultacie - wzrost produktywności. Tymczasem początek lat 70. XX wieku przyniósł w USA spowolnienie tempa wzrostu produktywności, co doprowadziło do pojawienia się hipotez o negatywnym wpływie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność. Dało to początek nowemu kierunkowi badań, który od nazwiska Roberta Solowa nazwano "paradoksem Solowa".
Do tekstu..
Garderoba polskich elegantek w XVIII wieku (02-11-2016)
Autor: Monika Prus
Źrodło: BTH Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Asortyment rynku odzieżowego obfitował w bogactwo krojów i nazw sukien. Modne elegantki miały do wyboru trzy podstawowe wersje ubioru. Pierwsza to dwuczęściowe kombinacje, ze stanika, żakietu albo kamizelki skomponowanej ze spódnicą. Kolejny wariant to suknia jednoczęściowa, która nie była odcinana w linii stanu i zamknięta z przodu. Ostatnia opcja to także suknia jednoczęściowa, ale otwarta, z rozcięciem z przodu spódnicy w kształcie odwróconego "V". Suknię tę noszono ze spodnią z tej samej bądź innej tkaniny".
Do tekstu..
Transformacja arystokracji rzymskiej na terenach galijskich (02-11-2016)
Autor: Katarzyna Grabowska
Źrodło: BTH Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Jak postrzegano, z punktu widzenia arystokracji galorzymskiej, wydarzenia w Imperium sprzed 476 roku? Niejednokrotnie nobilowie oddawali się pod zwierzchnictwo królów barbarzyńskich. Oczywiście, na tej podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić, że nie przejęli się klęską Rzymu, bo kto tak naprawdę mógł im zagwarantować utrzymanie dotychczasowych tytułów i stanowisk? Konstantynopol leżał daleko, a miejscowi królowie nie musieli już obawiać się odwetu ze strony Cesarza Wschodu".
Do tekstu..
Podziały w Kościele mormońskim... (02-11-2016)
Autor: Artur Wójtowicz
Źrodło: Kultura i Wartości Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest niewątpliwie jedną z prężniej działających organizacji religijnych w dzisiejszym świecie. Niedostateczna wydaje się jednak świadomość zróżnicowania dogmatycznego i organizacyjnego wspólnot, które wyrosły na gruncie organizacji, którą 6 kwietnia 1830 r. powołał Joseph Smith Jr. Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji historycznych podziałów w łonie mormonizmu z uwzględnieniem ich wpływu na stan obecny tego nurtu religijnego".
Do tekstu..
Nienawiść - ważna zmienna życia publicznego (02-11-2016)
Autor: Joanna Mysona Byrska
Źrodło: Kultura i Wartości Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Kłopoty ekonomiczne, nadmiernie wygórowane ambicje, pojawiające się nierówności i wykluczenia z powodu niespełniania czysto finansowych kryteriów w świecie pełnym przecież demokratycznej równości oraz rozczarowanie otaczającą rzeczywistością wydają się być głównymi przyczynami szerzących się współcześnie przejawów nienawiści oraz postaw pełnych gniewu i wrogości do świata oraz do drugiego człowieka".
Do tekstu..
Więcej już raczej nie wyciągniemy (18-10-2016)
Autor: Radosław Piekarz
Źrodło: Jagiellonski24 Zgłosił/a: gorky105
Pierwsze półrocze 2016 roku przyniosło wzrost wpływów podatkowych aż o 8 miliardów złotych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rząd zapowiada dalszy wzrost ściągalności podatków - w 2017 roku ma on osiągnąć prawie 9%. Ale choć w polskich podatkach dzieje się ostatnio dużo, głównie w wymiarze personalnym za sprawą dymisji ministra Pawła Szałamachy, szanse na realizację takiego celu są niewielkie.
Do tekstu..
Kolonialna „logika” obronna (18-10-2016)
Autor: Kamil Wons
Źrodło: Jagiellonski24 Zgłosił/a: gorky105
PZL Świdnik? Dla Włochów kupno zakładu było świetnym interesem. Najważniejsze, że przejmując "Świdnik" zneutralizowali konkurencję oraz uzyskali dostęp do jego zaplecza przemysłowego i inżynieryjnego. PZL Mielec? Od 2007 r. to już Sikorsky Aircraft. A Amerykanie znani są na świecie ze swojej restrykcyjnej polityki eksportowej. Ich ulubioną metodą prowadzenia biznesu jest sprzedaż gotowych produktów bez licencji i kodów źródłowych. Czy oferta Francuzów była bez skazy? Oczywiście, że nie. Ale dawała przynajmniej perspektywy na prowadzenie podmiotowej polityki przemysłowej za pośrednictwem prawdziwie polskich zakładów, gdzie właścicielem miał być Skarb Państwa.
Do tekstu..
Odsłonięcie ławki Banacha i Nikodyma (15-10-2016)
Źrodło: Liczby nie kłamią Zgłosił/a: Krzysiek Maciaszek
W piątek, 14 października 2016 odbyła się uroczystość odsłonięcia ławki z figurami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma. Data jest nieprzypadkowa, bo choć nie znamy dokładnego dnia, to właśnie w 1916 roku - a więc sto lat temu - późnym latem albo już nawet jesienią miała miejsce najsławniejsza matematyczna dyskusja, jaką przeżyły krakowskie Planty.
Do tekstu..
Astana – czyli stolica (15-10-2016)
Autor: Wojciech Wojtowicz
Źrodło: Urbnews.pl Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Nowoczesne wieżowce wyrastają pośród pól. Historyczna zabudowa znika pod kreskami geometrycznie wyznaczanych ulic. Astana jest jedną z najbardziej charakterystycznych stolic".
Do tekstu..
W wirze japońskich dźwięków (15-10-2016)
Autor: Katarzyna Gudyka
Źrodło: Japonia-Online Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"W Japonii rynek muzyczny zdominowany jest przez rodzimych wykonawców, a zachodnim jest bardzo trudno na nim się przebić".
Do tekstu..
Motywy zażywania nowych substancji psychoaktywnych (03-10-2016)
Autor: Wiszejko-Wierzbicka i in.
Źrodło: Alcoholism and Drug Addiction Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"W procesie analizy jakościowej forów internetowych wyróżniliśmy sześć typów użytkowników: 1) Ekspertów i naukowców, 2) Doświadczeniowców, 3) Kamikadze, 4) Nowicjuszy, 5) Supermenów i 6) "Empatycznych" imprezowiczów. W ramach każdej z grup NSP (stymulantów, psychodelików, syntetycznych kannabinoidów) dominuje inny typ użytkowników".
Do tekstu..
Śladami Donalda Trumpa (26-09-2016)
Autor: Eliza Sarnacka-Mahoney
Źrodło: Dziennik.pl Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
Wywiad z Alexandrem Zaitchikiem, amerykańskim dziennikarzem i publicystą. Jego najnowsza książka pt. "The Gilded Rage: A Wild Ride Through Donald Trump's America" ("Złota Furia. Szalona podróż przez Amerykę Donalda Trumpa") rozprawia się z mitami na temat elektoratu republikańskiego kandydata na prezydenta, wytykając przy okazji słabości współczesnych amerykańskich mediów.
Do tekstu..
Kraje EŚW wobec ekspansji chińskiej (21-09-2016)
Autor: Rafał Koszek
Źrodło: Prace KGP PTG Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Główną cechą wymiany handlowej pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami jest znacząca asymetria - import towarów do krajów europejskich zdecydowanie przewyższa eksport produktów do azjatyckiego partnera".
Do tekstu..
Sytuacja gospodarcza w EŚW (17-09-2016)
Autor: Praca zbiorowa
Źrodło: NBP Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Rosnący udział krajów EŚW w światowym eksporcie można w znacznej mierze przypisać ekspansji międzynarodowych korporacji, które włączały kraje EŚW w swoje sieci produkcyjne. Proces ten przyczynił się do zmiany w strukturze geograficznej i produktowej eksportu, rozbudowy potencjału produkcyjnego oraz wzrostu konkurencyjności produkcji".
Do tekstu..
"Bankopad" na Ukrainie (14-09-2016)
Autor: Michał Kozak
Źrodło: Forsal Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Katastrofa ukraińskiego systemu bankowego to wina nie tylko samych banków, ale również tego że pozostaje on polem walki polityków o wpływy gospodarcze".
Do tekstu..
Kościół pozwolił wypisać się ze wspólnoty przez internet (13-09-2016)
Autor: Wprost
Źrodło: Wprost Zgłosił/a: Jacholek
W Norwegii masowa apostazja - tylko w cztery dni, korzystając z tego rozwiązania internetowego, z kościoła wypisało się ponad 15 tys. osób.
Do tekstu..
To mógł być scenariusz dla Polski (10-09-2016)
Źrodło: Dziennik.pl Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
Katastrofa systemu emerytalnego w Chile.
Do tekstu..
(Nie)Etyczna Unia Europejska na Bałkanach (10-09-2016)
Autor: Mateusz Pawlak
Źrodło: Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym Zgłosił/a: Alderyk Olrzyk
"Niniejszy artykuł skupia się na dotychczasowych działaniach jednej z najbardziej aktywnych wspólnot międzynarodowych na Półwyspie Bałkańskim - UE. Celem pracy jest wskazanie konkretnych przykładów unijnej polityki zewnętrznej wobec Bośni i Hercegowiny, które można określić mianem kontrowersyjnych. Autor spróbuje udowodnić tezę, iż nieetyczna polityka zagraniczna nie zawsze musi oznaczać grę o sumie zerowej, a w niektórych sytuacjach paradoksalnie może być najrozsądniejszym rozwiązaniem".
Do tekstu..

Archiwum: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]
[51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]
[71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]
[91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]
[111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120]
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130]
[131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140]
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]
[151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160]
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170]
[171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180]
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190]
[191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200]
[201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210]
[211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220]
[221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230]
[231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240]
[241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250]
[251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260]
[261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270]
[271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280]
[281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290]
[291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300]
[301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310]
[311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320]
[321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330]
[331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340]
[341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350]
[351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360]
[361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370]
[371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380]
[381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390]
[391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400]
[401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410]
[411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420]
[421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430]
[431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440]
[441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450]
[451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460]


 Wypełnij poniższe pola :
 Adres URL*: 
 Tytuł strony (treści): 
 Autor treści: 
 Źródło/nazwa serwisu: 
 Twój podpis*: 
 Krótki opis: 
 ?
 
:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..
Wyszukaj

Wprowadzenie
Indeks artykułów
Książka: Racjonalista
Napisz do nas
Newsletter
Promocja Racjonalisty

Racjonalista w Facebooku
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365