Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.792.820 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 465 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Friedrich Nietzsche - Antychryst
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Cezary Lusiński - Parnell. Droga Irlandczyków do demokracji parlamentarnej

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Jeśli ludzie przestaną widzieć to, co wydawało im się że widzą, to przestaną widzieć w wojnie: służbę ojczyźnie, bohaterstwo wojny, chwałę wojskową i patriotyzm, a zobaczą to, co jest: nagą prawdę zabójstwa."
Regulamin publikacji tekstów
 1. Wysłanie na adres emailowy redakcji Racjonalisty propozycji publikacji, oznacza zgodę na poniższy regulamin. Każdy publicysta ma obowiązek zapoznania się z regulaminem publikacji.
 2. Autorzy zobowiązani są do rzetelności w opracowywaniu tekstów przekazywanych do publikacji w Racjonaliście.
 3. Redakcja może nie przyjąć tekstu do publikacji w przypadku: a) niskiej jakości merytorycznej lub językowej, b) wykrycia plagiatu, c) dublowania i wtórności względem tekstów już opublikowanych, d) lekceważenia internetowych zasad edycyjnych.
 4. Autor, który swym tekstem naruszy prawa autorskie przysługujące innej osobie, traci prawo do publikowania na naszym portalu. W przypadkach naruszenia praw autorskich redakcja udostępnia poszkodowanemu niezbędne dane dotyczące autora dla dochodzenia przezeń roszczeń. Redakcja może również wystąpić na drogę prawną przeciw nieuczciwemu autorowi, zwłaszcza jeśli uzna, iż swoim tekstem naruszającym prawa autorskie (zwłaszcza plagiat) przyczynił się on do narażenia Racjonalisty na podważenie wiarygodności i rzetelności.
 5. Tekst na naszym portalu można opublikować pod nazwiskiem lub pseudonimem.
 6. Publikacja jest nieodpłatna
 7. Publikacja pod pseudonimem nie oznacza utraty praw autorskich.
 8. Osoba nadsyłająca tekst do publikacji nie zrzeka się praw majątkowych do niego.
 9. Nadesłanie do nas podpisanego materiału oznacza wyrażenie zgody na jego publikację nie ograniczoną terminem. Wycofanie tekstu lub tekstów z Racjonalisty na żądanie autora możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, z ważnych przyczyn oraz po pokryciu kosztów pracy redaktorskiej związanej z korektą i przygotowaniem tekstu do internetowej publikacji.
 10. Tekst publikowany na portalu Racjonalista można dowolnie publikować w prasie i wydawnictwach konwencjonalnych, informując o tym fakcie Redakcję. Nie można bez wcześniejszego porozumienia z redakcją Racjonalisty publikować takiego tekstu na innej witrynie internetowej (nie dotyczy to homepage's autorów). Autor zgadza się więc na internetową wyłączność Racjonalisty do publikacji swojego tekstu. Publikacja na innej witrynie powoduje usunięcie tekstu z Racjonalisty, a autor może utracić prawo do publikowania w przyszłości na naszym portalu.
 11. Zgoda na publikację oznacza zgodę na zamieszczenie materiału na portalu internetowym Racjonalista.pl oraz na płycie DVD Racjonalista. Na danym tekście nie zarabiamy, nie podnosi on ceny płyty DVD. Zysk z płyt DVD Racjonalista służy rozwojowi portalu internetowego. Nie ma możliwości (z przyczyn technicznych) zamieszczenia tekstu wyłącznie na portalu internetowym. 
 12. Racjonalista publikuje (ewentualne) sprostowania wiadomości nieprawdziwych lub nieścisłych oraz odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym. Warunkiem publikacji jest ich zwięzłość i rzeczowość. 
 13. Nie dokonujemy merytorycznej ingerencji w nadesłany tekst. Ewentualne propozycje zmian tego typu są uzgadniane z autorem tekstu. 
 14. Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia z Racjonalisty tekstu bez podania przyczyn, w szczególności jeżeli okaże się on nierzetelny lub nieprawdziwy. Autor takiego tekstu traci możliwość publikowania w przyszłości, o ile można mu zarzucić, że nie dochował należytej staranności przy jego opracowywaniu, jeśli błąd jest szczególnie istotny, a autor nie ma znaczących zasług we współtworzeniu portalu, czyli jeżeli ów błąd nie może być zrekompensowany innymi opracowaniami wysokiej jakości.
 15. Autor może otrzymać zaświadczenie (certyfikat) o publikacji w Racjonaliście (np. dla celów awansu zawodowego nauczycieli). Racjonalista jest obecnie jednym z czołowych portali o tematyce edukacyjnej i popularnonaukowej (czy szerzej: pronaukowej), a zaświadczenie o publikacji dokumentuje spełnienie publicystycznych wymogów merytorycznych i metodologicznych stawianych przez redakcję, a także norm rzetelności określonych w niniejszym regulaminie. Teksty na podstawie których wydawane jest zaświadczenie o publikacji muszą spełnić wszystkie wymogi stawiane innym publikacjom. Cena zaświadczenia obejmującego 1 artykuł - 30 zł, 2 artykuły - 50 zł, 3 artykuły - 70 zł, powyżej trzech artykułów za każdy dodatkowo 10 zł. Jeśli autor chce otrzymać zaświadczenie wraz z płytą CD Racjonalista na której są zawarte artykuły objęte zaświadczeniem, do ceny zaświadczenia należy doliczyć 20 zł. Kontakt w sprawie zaświadczeń: Napisz do Racjonalisty (należy wybrać rodzaj listu: Współpraca!).
 16. Czas oczekiwania na publikację jest uzależniony od charakteru tekstu. W związku z dużą liczbą propozycji tekstów do publikacji proces publicystyczny może trwać od kilku dni do kilku tygodni lub nawet miesięcy. Teksty komentujące bieżące wydarzenia i związane z aktualnymi wydarzeniami publikowane są na ogół w terminie kilku dni. Teksty "ponadczasowe", referatowe itp. - publikowane są na ogół w ciągu kilku tygodni. Teksty specjalistyczne mogą zostać opublikowane nawet po kilku miesiącach, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenta współpracującego z portalem Racjonalista.pl. Na samym końcu kolejki umieszczane są teksty, których autorzy nie stosują się do wymaganych przez portal zasad edycjnych.
 17. Autor zawsze zostaje powiadomiony o losie swojego tekstu: Po jego wysłaniu redakcja wysyła potwierdzenie otrzymania tekstu i jego umieszczenie w kolejce redakcyjnej (w razie braku takiego potwierdzenia w ciągu 2 dni, należy tekst wysłać ponownie, z uwagi na możliwe problemy komunikacyjne, można również zgłosić problem przez GG redaktora naczelnego (4318981)); W razie pozytywnej decyzji Redakcji odnośnie do publikacji tekstu, autor otrzymuje kolejnego e-maila; Analogicznie w przypadku odrzucenia tekstu.
 18. Autor może zasugerować redakcji w jakim dziale chciałby widzieć swoją publikację, niemniej decyzja o klasyfikacji tekstu należy do redakcji. Utwory liryczne przysłane do publikacji, jeśli decyzja o publikacji jest pozytywna, są zamieszczane w Lireum. Teksty, przysłane do publikacji, które nie zostały przyjęte do publikacji w Racjonaliście mogą zostać opublikowane w Apokryfach Racjonalisty. Jeśli tekst podejmuje temat opracowany już w Racjonaliście, nie wnosząc wiele nowego, może zostać skierowany do publikacji w portalu Młody Racjonalista (mlody.racjonalista.pl). Decyzja w tej sprawie należy do redakcji.

*

Komentarze i uwagi Naczelnego

W pracy redaktorskiej często przychodzi mi podejmować trudne decyzje, wiążące się zwłaszcza z odmową publikacji. Czasami decyzje takie kosztują mnie utratę zasłużonych publicystów, kolegów, dobrych znajomych, ale nie ma rady. Dla mnie najważniejszy jest Racjonalista, zawsze tak było, i ja nie mogę podejmować decyzji "po znajomości" czy "w imię zasług", kosztem Racjonalisty. 

Bardzo proszę wszystkich obecnych i przyszłych publicystów o wyrozumiałość i dojrzałość w tej kwestii i nieunoszenie się dumą czy honorem. Fakt opublikowania jednego czy większej liczby artykułów wcale nie znaczy, że automatycznie akceptuję każdy następny artykuł danego autora. Nie można mówić o żadnym (moralnym czy innym) obowiązku publikacji i w razie odmowy zarzucać mi, że w Racjonaliście panuje cenzura. Racjonalista nie może też pełnić roli publicystycznego śmietnika, gdzie każdy może opublikować swój nawet najbardziej zwariowany tekst. To, że Racjonalista nie jest pismem naukowym nie znaczy wcale, że mamy zupełnie rozluźniać rygory rzetelności. Racjonalista nie publikuje nieprawdopodobnych sensacji, które nie mają sensownych dowodów na swe potwierdzenie. Nie możemy przecież oczekiwać, że nasi czytelnicy będą wierzyć nam na słowo. Jeśli autor nie jest w stanie przekonywająco dowieść swoich kontrowersyjnych tez, to znaczy, że metodologia powstawania tego tekstu nie jest odpowiednia dla Racjonalisty. Racjonalista to nie Nexus, nie możemy uprawiać ani akceptować twórczości w daenikenowskim stylu.

W historii witryny kilkanaście tekstów zostało wycofanych z różnych powodów (5.5.2005), także w związku z brakiem rzetelności autorskiej. Jest to stosunkowo niewiele, pewnej liczby tekstów naprawdę kiepskich nie da się uniknąć, ale zależy mi na tym, aby była to liczba jak najmniejsza. Znacznie więcej tekstów nie przeszło wstępnej weryfikacji. Mój katalog z tekstami odrzuconymi ma już dziś kilkanaście MB i z pewnością można by z niego utworzyć całkiem sporą witrynę światopoglądową (o profilu wolnomyślicielsko- antyklerykalnym) z tym że niestosującą rygorów rzetelności Racjonalisty. Niektórzy autorzy zrażeni tym przenoszą się z Racjonalisty do serwisów mniej wymagających metodologicznie, merytorycznie i jakościowo.  

Publikacja w Racjonaliście ma być wyróżnieniem a nie prawem. Panuje u nas z pewnością wolność słowa (jeśli ktoś nie posuwa się do prostackich zniewag czy nadwiślańskiej łaciny), ale przecież nie można przez to rozumieć, że oznacza to konieczność publikowania tego, co autorzy nadeślą! Aby coś u nas ukazało się jako artykuł, musi mieć przyzwoitą jakość, bo ja nawet jeśli się z tekstem nie zgadzam, w jakiś sposób się pod nim podpisuję. Jeśli coś nie może się u nas ukazać jako artykuł, jego autor swobodnie może to sobie zamieścić (w odpowiedniej formie) na forum i poddać pod dyskusję. Na forum zakres odpowiedzialności redakcji za treści jest dużo mniejszy niż w artykułach Racjonalisty.

Każdy publicysta przysyłając do nas tekst godzi się na jego wyłączność internetową. Jeśli czytelnicy dostrzegą poza Racjonalistą teksty z naszego portalu, prosimy o kontakt z redakcją. Przypominamy też, że publikacja w Racjonaliście jest bezterminowa, dlatego nie można sobie zażądać wycofania swych tekstów, jeśli autorowi nagle współpraca się odwidzi. Wycofanie tekstów na żądanie autora jest możliwe w wyjątkowych przypadkach. Jednak dla takich żądań redakcja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego pokrycia przez autora kosztów pracy redakcyjnej. Nierzadko praca redakcyjna jest równie czasochłonna jak praca twórcza (podstawowy kurs dla redaktora technicznego Racjonalisty zajmuje 10 stron). Nad tekstami różnych autorów publikowanymi tutaj spędziłem setki godzin. Każde jednostronne wycofanie tekstu jest marnowaniem części tej pracy, która równie dobrze mogła być przeznaczona na własną pracę twórczą. Żądanie pokrycia kosztów pracy redakcyjnej jest bardziej prawdopodobne w przypadku żądania wycofania większej liczby tekstów.

:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..
Wyszukaj

Wprowadzenie
Indeks artykułów
Książka: Racjonalista
Napisz do nas
Newsletter
Promocja Racjonalisty

Racjonalista w Facebooku
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365