Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty
Skarbonka
Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
119.055.463 wizyt
Ponad 1047 autorów napisało dla nas 7064 tekstów. Zajęłyby one 27583 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy uważasz, że demokracja w Polsce jest zagrożona?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
Tylko pewna jej ułomna forma
Nie, ale źle się dzieje
Tak, ale dobrze się dzieje
  

Oddano 3921 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Emil Zola - Pochodzenie rodziny Rougon-Macquartów
Emil Zola - Zdobycz
Emil Zola - Nana
Paul Blanshard (red) - Classics of Free Thought
Jarosław Stawirej - Masakra Profana
Sklepik "Racjonalisty"
PSR
Barcode

Zapomniane dzieje Polski

RACJONALISTA.pl jest serwisem propagatorów racjonalnego myślenia, prezentujących racjonalny obraz świata. Serwisem, który poza tym tropi absurdy, przesądy, szarlatanerię, uprzedzenia, kłamstwa, fobie i głupotę. Serwis ten stanowi bazę intelektualną polskich racjonalistów - sposób na wirtualne zrzeszenie. Razem chcemy tworzyć Portal Wiedzy i Myśli. Wydawcą Racjonalisty jest Fundacja Wolnej Myśli.

Czytaj Prolog serwisu oraz Wprowadzenie

Nowe publikacje:
przedwczoraj
Mariusz Agnosiewicz
Moskiewski portal alarmuje, że Łukaszenka pod wpływem ukraińskiego Majdanu zamierza wesprzeć narodowy zwrot Białorusinów, czyli uwiarygodnić rzekomo sztuczną narodowość białoruską wyhodowaną w "polskich próbówkach". Polska nie wyhodowała Białorusi, lecz nadzwyczajnie ożywiła ten kraj, który u schyłku Rzeczypospolitej stał się jej awangardą. Dlatego na wielkim obszarze dawnych ziem jagiellońskich, to na Białorusi najżywiej i najlepiej pamięta się okres sarmacki. To na Białorusi w XVIII w. znalazł się główny ośrodek Międzymorza, który w Polesiu na największych bagnach Europy wykluł wybitny ośrodek przemysłowy. Zaborcy wmówili nam, że Polska podbiła ziemie ruskie. Zrobiła to w ten sposób, że przez 200 lat nasi najwięksi twórcy pochodzą z ziem białoruskich: Mickiewicz, Orzeszkowa, nawet Miłosz, zwolniony z pracy za działalność na rzecz kultury białoruskiej. Białoruś, która właśnie celebruje 270 urodziny Kościuszki i buduje pomnik Lwa Sapiehy, czyli głównego architekta przyłączenia Rosji do Rzeczypospolitej i zdobycia Kremla, to nasz zapomniany bratanek. Dziś powinna być głównym partnerem nowego Międzymorza, gdyż tamtędy biegnie główny szlak wodny łączący Bałtyk z Czarnym, szlak, który był największą inwestycją Rzeczypospolitej XVIII w.
:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..
Promocja Racjonalisty

Racjonalista w Facebooku
Promocja Racjonalisty

Racjonalista w Facebooku
06-02-2016
Małgorzata B. Jakubiak
Filozofowie, nawet jeśli opierają swoje wywody na danych naukowych, to potem w swych spekulacjach daleko poza te dane wykraczają, wyprowadzając wnioski i hipotezy, przypuszczenia możliwych rozwiązań na podstawie logicznego rozumowania, intuicji, ale także wyobrażenia i fantazji. Nie lekceważmy tych ostatnich, bo wiele spośród najbardziej fantastycznych przypuszczeń i najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów okazało się prawdziwych - także w tzw. naukach szczegółowych. I z drugiej strony lękliwość poznawcza często na siłę upychała obserwacje do ogólnie przyjętych teorii i modeli. Gdy dwa wieki temu w Niemczech, a potem we Francji spadły na Ziemię meteoryty, mimo świadectwa podpisanego przez bardzo wielu naocznych świadków, ówcześni uczeni nie uznali tego zjawiska za godne zbadania, ba, nawet za faktyczne. Orzekli, że tylko ciemnota umysłowa mogła sprawić, by ktokolwiek uwierzył, że kawał żelaza spadł z nieba na Ziemię. Członek akademii Francuskiej, Fodin, stwierdził wtedy: "Lepiej takich zjawisk w ogóle nie uznawać, niż poniżać się do prób ich objaśniania".
02-02-2016
Mariusz Agnosiewicz
Skala bezkarnej patologii w zakresie malwersacji mieniem publicznym jest tak duża, że jest realnym problemem społecznym, który będzie blokował dalszy rozwój Polski. Nie wystarczy bowiem po prostu zmienić podejście do gospodarowania mieniem publicznym. Społeczeństwo będzie pamiętać, że cały majątek gospodarczy Polski, którą z gruzów podniosło i odbudowało powojenne pokolenie naszych ojców i dziadów, został zwyczajnie rozgrabiony i wyniszczony przez kilkanaście rewolucyjnych lat transformacji. Czy nowe pokolenie będzie skłonne do budowania czegokolwiek wspólnego, skoro tak łatwo to rozkraść? Co najgorsze - bez żadnych konsekwencji. System jaki stworzyła transformacja w zakresie wymiaru sprawiedliwości był dolegliwy głównie dla słabych. Wielkich malwersantów sądzić ma "Bóg i historia".
31-01-2016
Bartosz Jastrzębski
Krytyka demokracji ma w kulturze europejskiej długą tradycję. Pierwszy bodaj moralny i teoretyczny sprzeciw wobec niej wiązał się ze sławetnym, a tragicznym procesem Sokratesa w demokratycznych Atenach. Podstawowe, powtarzające się na przestrzeni wieków, punkty owej krytyki można, jak sądzę, streścić tak: nie posiada ona w sobie jakichkolwiek mechanizmów, które gwarantowałyby, że do władzy nie dojdą ludzie niezdolni do jej sprawowania, nieodpowiedzialni, niekompetentni czy wręcz podli i wyrachowani. Co więcej, takich właśnie ludzi ona promuje - o ile tylko posiadają zdolność (i techniczne możliwości) panowania nad nieskomplikowanymi emocjami tłumu i emocji tych wykorzystywania do własnych, egoistycznych i niskich, celów.
28-01-2016
Artur Deska
Poprawność polityczna niczym mikser - robi z nas jednorodną, uśmiechającą się i zadowoloną masę, w której nie ma już miejsca na rzeczową dyskusję, argumenty, protesty, odrębne zdania. Przecież by rozumnie dyskutować - trzeba oceniać i myśleć. Nie, nie proszę byśmy chamscy, złośliwi, nieuprzejmi i niewychowani byli! Nie tak! Proszę tylko o to, gdy będziemy do wyboru między Prawdą, a polityczną poprawnością mieli - wybierajmy tę pierwszą. W zgodzie ze swym sercem, sumieniem, rozumem i wiedzą.
28-01-2016
Olgierd Żmudzki
Jak obliczono języków jest około 5000. Jednak językoznawcy albo nie potrafią, albo nie chcą zauważyć różnych poziomów rozwojowych tych języków. Wskazać, że niektóre z nich są bardziej proste, wręcz prymitywne, a inne bardzo rozwinięte. Co istotne takimi prostymi, prymitywnymi formami bardziej rozwiniętych języków posługują się małe dzieci, dla których ich znajomość jest pierwszym krokiem w poznawaniu rodzimego języka.
24-01-2016
Bartosz Jastrzębski
Co dzieje się z dzieckiem, gdy wciąż piętnuje się jego - rzeczywiste lub tylko domniemane - złe cechy charakteru, poświadczone rzekomo przez naganne uczynki z przeszłości? Gdy wmawia mu się, że jest nieudane i słabe, o czym świadczyć mają wszystkie jego dotychczasowe błędy, niepowodzenia i życiowe potknięcia? Że zatem przeszłość jego w całości jest żenująca, a ułomna jego natura przesądza również i o tym, że nie powinno ono podejmować jakichkolwiek ważkich - a zatem wymagających samodzielnego myślenia i psychicznej krzepy - działań w przyszłości (niech się lepiej w tej materii zda na innych, lepszych od siebie)? Gdy powtarza mu się, niby w duchu szczerości i imię niezafałszowanego samopoznania, że jest nic nie jest warte, bo brak mu talentów, w imię których warto by mu było podjąć niemały trud stawania się sobą?
24-01-2016
Grzegorz Welizarowicz
Choć Hiszpania rościła sobie prawo do górnej Kalifornii już od początku XVII w. dopiero w 1768 Carlos III zaalarmowany doniesieniami o rosyjskich eksploracjach wydał rozkaz natychmiastowej pacyfikacji dotychczas niepodbitego terytorium. Kolonizacja Kalifornii sprzęgła się w czasie z "Wielką Epidemią Ospy", która w latach 1774-82 ogarnęła cały kontynent dziesiątkując tubylcze populacje od Massachusetts do Alaski i Meksyku. Misjonarze nie wiedzieli nic o teorii zarazków. Nie mieli wiedzy, że gromadzenie Indian w misjach sprzyjało rozprzestrzenianiu się chorób. Przed przybyciem Europejczyków Kalifornia była najgęściej zaludnionym obszarem na całym terytorium obecnego USA. Rdzenni mieszkańcy, których obecność w regionie datuje się na 13000 lat wstecz, posługiwali się 135 odrębnymi językami należącymi do 22 grup językowych. Były to dobrze zorganizowane plemiona łowców-zbieraczy o bogatej kulturze i wierzeniach. Szacuje się, że populacja całej Kalifornii przed kontaktem liczyła od. 310 000 do 350 000 mieszkańców. Po przybyciu Anglosasów w latach pięćdziesiątych XIX w. populacja tubylcza całej Kalifornii spadła do ok. 30 000.
21-01-2016
Bartosz Jastrzębski
Buszuję ostatnimi czasy po najróżniejszych pismach z zakresu teorii i filozofii polityki. Nie zajmowały mnie te sprawy dotąd prawie wcale, bo zakładałem, że prawdziwe życie rozgrywa się w głębiach w duszy, a od zewnętrzności i jej marnych, małych spraw można i trzeba odwrócić się ze wzgardą, jeśli zaznać się chce choć odrobiny spokoju - a na tym akurat zawsze mi zależało. Innymi słowy - bios lethe, żyj w ukryciu, jak radził mądry i ceniący nade wszystko dobrostan Epikur. Dziś jednak widzę, że nie do końca to możliwe, a też i nie do końca chyba stosowne, nawet dla "oderwanego" filozofa; że jednak trzeba się pochylić nad społecznym żywiołem, tym bardziej, iż spór dotyczy wartości naczelnych, dla życia społecznego fundamentalnych.
· 14-01-2016 Kilka uwag na marginesie poprawności politycznej oraz innych wkurzających rzeczy
· 13-01-2016 Rozwój Osobisty. A co to?
· 13-01-2016 Polska ma być innowacyjna, a nie imitacyjna

 Zobacz inne streszczenia..  

E-kartki

Kalendarium portalu

MYŚLnick - archiwum

Referencje Racjonalisty

MYŚLnick - darmowa prenumerata.. 
Nowiny naukowe:
06-02-2016

Starzenie się zależy nie tylko od stanu zdrowia, ale również od stanu umysłu - wynika z badań irlandzkich specjalistów opublikowanych przez "Personality and Individual Differences".

Osoby, które nie obawiają się upływu lat i są pozytywnie nastawione do starości, wykazują lepszy stan zdrowia i są sprawniejsze - wynika z badań Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA), którymi objęto 4135 seniorów. Pesymizm i złe

..jeszcze 1477»
30-01-2016

Czy kosmologiczną hipotezę Wielkiego Wybuchu zastąpi kiedyś hipoteza Wielkiego Odbicia? Takiego scenariusza nie wykluczają obliczenia wykonane przez zespół fizyków z NCBJ i z Francji. Badacze zaproponowali metodę uwzględnienia efektów kwantowych w analizie ewolucji wczesnego Wszechświata.

Naukowcy sądzą, że obserwacje reliktowych fal grawitacyjnych pozwolą zweryfikować badany przez nich model. O badaniach poinformowano

..jeszcze 4393»
28-01-2016

James Joyce, Julio Cortázar, Marcel Proust, Henryk Sienkiewicz czy Umberto Eco. Zaskakujące, ale niezależnie od języka, dzieła literackie najsłynniejszych autorów pod pewnymi względami okazują się mieć budowę fraktalną. Analizy statystyczne przeprowadzone w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie ujawniły jednak fakt jeszcze bardziej intrygujący. Kompozycja utworów jednego z gatunków literackich cechuje się wyjątkową dynamiką,

..jeszcze 9974»
28-01-2016

Unikatowy model cieplarni stworzyli naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzięki zastosowaniu ścian wypełnianych pianą i systemowi sterowania klimatem, koszty jej ogrzewania są dziesięciokrotnie mniejsze, zaś plony równie wysokie jak w tradycyjnej szklarni.To jedyna taka konstrukcja na świecie.

Rozwiązaniem poznańskich naukowców już zainteresowane są uczelnie, instytucje i firmy z wielu krajów świata

..jeszcze 3387»
· Pierwszy polski suplement diety z konopi siewnych w aptekach
· Smażenie warzyw na oliwie może być zdrowsze od gotowania
· Bumerang z Polski - najstarszy na świecie
· Polska matecznikiem sera
· Konserwant żywności niszczy komórki raka i superbakterie

Ostatnie wątki Forum:
dzisiaj
Arminius
Tomoyuki Yamashita, japoński generał, maestro blitzkriegu w dżungli, dowódca japońskiej 8 armii, która w dniu 8 grudnia 194 1 roku zaatakowała Płw. Malajski z baz we francuskich Indochinach – w ciągu 70 dni zajął cały półwysep oraz zmusił do kapitulacji Singapur, brytyjską twierdzę i bazę marynarki wojennej, mającą kluczowe znaczenie dla kontroli całego obszaru Malajów. Do niewoli pomaszerowało ok. 130 tysięcy żołnierzy wojsk ..jeszcze 4406»
dzisiaj
Christopher CJ Jozwiak
Bukmacherzy zawieszają kursy - na tę chwilę ten 74-letni gość podbił amerykańską gawiedź swoją przemową, po wygraniu prawyborów w New Hampshire. Jeśli dożyje demokratycznej nominacji i wyborów, to będzie faktyczny zaczątek zmiany światowej ;) :: http://kariera.forbes.pl/martin-shkreli-najbardziej-znienawidzony-czlowiek-w-ameryce,artykuly,202468,1,1.html
· Dźwięk - ograniczenia percepcji?
· Ewangelicka pomoc
· Polski hymn ostoją racjonalizmu! - przypadkowe odkrycie
· BAO - na peryferiach kosmosu
· Pomysły na powstanie świata
· 10 przykazań
Znalezione w sieci:
Nowości katalogu WWW:


Jeżeli chcesz otrzymywać od nas infomacje o nowościach i być na bieżąco z naszą działalnością, ale nie chcesz zakładać konta czytelnika, możesz zapisać się na listę mailingową. Z listy możesz się wypisać w dowolnym momencie.
E-mail:
?
 
Na podany adres zostanie przesłana instrukcja zapisania się oraz wypisania z listy adresatów biuletynu.

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2016 (e-mail: redakcja | administrator)