Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.798.442 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 465 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Ralph Waldo Emerson - Szkice 1.
Prentice Mulford - Źródło twojej siły

Znajdź książkę..
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Najmocniej wierzy się w to, o czym wie się najmniej".
« Wprowadzenie  
Racjonalista - Prolog
Autor tekstu:

Racjonalista jest serwisem propagatorów racjonalnego myślenia, prezentujących racjonalny obraz świata. Serwisem, który poza tym tropi absurdy, przesądy, szarlatanerię, uprzedzenia, kłamstwa, fobie i głupotę. Racjonalista jest miejscem w polskiej przestrzeni społecznej, gdzie można myśleć, mówić i kształtować się na zasadzie autonomii i odwagi intelektualnej, bez ograniczenia ideologiczną poprawnością. Serwis ten stanowi bazę intelektualną polskich racjonalistów — sposób na wirtualne zrzeszenie. Razem chcemy tworzyć Portal Wiedzy i Myśli.

Istota Racjonalisty

Racjonalista jest interaktywnym medium, którego nadrzędnymi wartościami są idee wolnej myśli oraz rozumnego kształtowania przekonań i życia. Jak pisał Kazimierz Ajdukiewicz: "Głos racjonalisty jest zdrowym odruchem społecznym, jest aktem samoobrony społeczeństwa przed niebezpieczeństwem opanowania go przez niekontrolowane czynniki"

Serwis Racjonalista to KOMPENDIUM WIEDZY opracowywane przez racjonalistów. Wiedzę stanowią dwa aspekty: negatywny i pozytywny. Aspektem negatywnym jest znajomość tego co ludzką rzeczywistość mistyfikuje, zaś pozytywnym — racjonalna i rzetelna wiedza o rzeczywistości przyrodniczo-społecznej. Racjonalista jest przede wszystkim odpowiedzią na mistyfikacje. Racjonalną syntezą wiedzy jest filozoficznie zaprawiony zespół wniosków i poglądów dotyczących człowieka i świata — dział Światopogląd. Poznanie tego jest przejawem odwagi wobec życia — spojrzeniem rzeczywistości 'prosto w twarz', bez chowania głowy w odmęty ideologii, złud i słodyczy niemyślenia. Pod wieloma względami naszym ideałem jest Wielka Encyklopedia Francuska… Wiedza racjonalna i niepokorna

Kompendium wiedzy tym co do zasady różni się od serwisu informacyjnego czy encyklopedii, iż zawiera ono treści w swym całokształcie i w szczegółach bardziej wartościowe poznawczo. Informacja nie jest wiedzą. Może ona być źródłem wiedzy. Informacje mogą tworzyć wiedzę, wówczas kiedy są porządkowane, systematyzowane, hierarchizowane, plewione, konfrontowane, oceniane i krytykowane. Bez tych niełatwych operacji intelektualnych strumień informacji, który winien być „wodą życia" dla umysłów dążących do wiedzy, nader łatwo stać się może destruktywnym potopem, przyczyną dezinformacji. Kwestia ta jest szczególnie istotna w dobie społeczeństwa informacyjnego, jak określa się obecny etap postindustrialnej cywilizacji, którego internet jest najważniejszym elementem.

Zadania i cele jakie sobie wytyczamy sprowadzają się zasadniczo do szerzenia wiedzy ogólnej o świecie i o zjawiskach, a także wiedzy z poszczególnych dziedzin życia. Ma to podtekst instrumentalny w tym znaczeniu, że uważamy, iż lepsze rozumienie rzeczywistości czyni nasze życie łatwiejszym, a stosunki międzyludzkie bardziej twórczymi. Jednak nie mniej istotnym tłem tego programu jest przekonanie, że wiedza i poznawanie ma również swój bardzo ważny i atrakcyjny walor pozainstrumentalny — jako coś co wzbogaca naszą egzystencję, czyni ją pełniejszą. Uważamy, że nasze materiały mogą pobudzać libido sciendi — pasję poznawania i rozumienia.

Racjonalista stanowi zarazem Wielką Księgę Polskiego Internetu. Nasz oświeceniowy projekt — budowa rzetelnego i niezależnego źródła wiedzy w polskim Internecie - przekłada się również na sposób ujęcia tematów, rozmiar oraz organizację serwisu. Zobacz...

Specjalizacje Racjonalisty

Jakkolwiek Racjonalista docelowo dąży do ogólnej syntezy wiedzy, to zawiera aktualnie kilka bloków stanowiących niejako nasze specjalizacje. Są nimi przede wszystkim:

1. Największy polski serwis religioznawczy. Zawiera opisy i omówienia religii, kilkudziesięciu kościołów, sekt, ruchów parareligijnych i nurtów paranaukowych. Oprócz treści o charakterze ściśle informacyjnym, religioznawczym, silny nacisk położono na ich analizę krytyczną o charakterze kompleksowym. Siłą rzeczy najwięcej uwagi poświęcono Katolicyzmowi i Chrześcijaństwu.

2. Internetowe Centrum Krytycznej Biblistyki. Analiza krytyczna Biblii jest kierunkiem biblistyki rozwijanym regularnie od wieku XIX, także przez samych chrześcijan (m.in. liberalne odłamy protestanckie). Dotyczy ona m.in. analizy spójności tekstu, historyczności opisów, krytyki lingwistycznej i porównawczej, archeologii biblijnej itd.

3. Największy polski serwis prawa wyznaniowego. Prawo wyznaniowe omówione zarówno w aspekcie historycznym, jak i dogmatyczno-prawnym; przedstawia uregulowania głównie polskie, ale także i obcych porządków prawnych. Najważniejsze znaczenie mają tutaj analizy polskich konkordatów.

4. Historia filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii Nietzschego. Prezentacje szkół filozoficznych i poszczególnych myślicieli, od starożytności po wiek XX. Za niezwykle ważne uznajemy popularyzatorskie aspekty serwisu filozoficznego Racjonalisty, ze względu na krzywdę edukacyjną jaką wyrządza aktualny brak propedeutyki filozofii w programach szkolnych, pogłębianą dodatkowo szkolną katechezą.

5. Etyka i filozofia nauki i wiedzy. Generalnie o tym czym jest nauka, co konstytuuje badanie i wiedzę naukową (naukowa metodologia), a co tylko ją imituje (pseudonauka), wprawki z krytycznego myślenia, nierzetelność naukowa, społeczne znaczenie nauki, nauka a religia, światopogląd naukowy. Obok filozofii, popularyzacja nauki i naukowego myślenia, społeczna internalizacja tegoż, jest swoistą misją propagatorów racjonalistycznego światopoglądu.

Serwisy informacyjne

Aktualnie prowadzimy dwa regularne serwisy informacyjne, jako uzupełnienia merytorycznego meritum:

1. Nowiny naukowe. Nauka nie jest zamkniętym i ustalonym systemem, lecz czymś co się dynamicznie rozwija i zmienia. Nasze nowiny mają prezentować najważniejsze i najciekawsze z tych zmian dokonujących się dzięki odkryciom.

2. Wiadomości z kraju i ze świata, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków wyznaniowych i światopoglądowych oraz problemów tzw. mniejszości.

Nasi partnerzy

Serwis niniejszy nie jest związany z żadną zewnętrzną organizacją czy opcją polityczną lub ideologiczną, redakcja i ogólny nadzór są całkowicie niezależne. Współpracujemy jednak z tymi, z którymi łączą nas wspólne cele. Natomiast sam serwis Racjonalista pełni także rolę wirtualnego publikatora i organu:

1. Magazynu The American Rationalist. Funkcję tę spełnia sekcja angielska Racjonalisty — www. TheRationalist.eu.org: 1) partnerstwo najdłużej wydawanego bez przerwy (już ponad pół wieku) czasopisma amerykańskiego promującego racjonalizm i naukowy światopogląd oraz największego polskiego internetowego serwisu o takim samym profilu tematycznym; 2) „unia personalna" redaktora naczelnego AR oraz głównego redaktora The Rationalist — w osobie dra Kazimierza Dziamki. Należy dodać, że ów sojusz polsko-amerykański ma charakter zupełnie pokojowy, niemilitarny...

2. Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo „Neutrum". Neutrum odnajdujemy pod adresem www.neutrum.racjonalista.pl. Jest to partnerstwo stowarzyszenia działającego na rzecz faktycznego rozdziału państwa i kościoła oraz serwisu internetowego, który z celami tymi się identyfikuje. Jest to także „unia personalna" Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia oraz głównego redaktora serwisu Neutrum Racjonalisty — w osobie Czesława Janika.

Ludzkie słabości

Zdajemy sobie sprawę, iż wiele treści jakie zawiera nasz serwis jest z jednej strony niepoprawnych politycznie, z drugiej zaś - mogą (choć nie powinny) być negatywnie lub nawet wrogo odbierane przez osoby, zwłaszcza nietolerancyjne, zaangażowane ideologicznie lub religijnie i nieprzywykłe do krytycznego namysłu nad własnymi przekonaniami i wyobrażeniami. Pluralizm i tolerancja, właściwie pojęte, są niestety wciąż wartościami niedorozwiniętymi w naszym społeczeństwie. Jest to przyczyną fanatyzmu i nienawiści. Lecz, jak zauważył Boccaccio, tylko mierność na tym świecie od zawiści jest bezpieczna.

Jesteśmy świadomi własnych słabości. Choć dokładamy wiele staranności i pracy w merytoryczną jakość prezentowanych treści, to jednak trudno ustrzec się niedomagań, a jak mawia Kołakowski: diabeł nie śpi; nie śpi i lubi mącić, nie mając na względzie ani wierzących weń, ani niewierzących. Nawet Boccaccio we wstępie do Dekameronu ostrzegał czytelników: wśród moich nowel są teksty słabe. W związku z tym życzylibyśmy sobie nie być oceniani przez pryzmat słabszych tekstów, jakie niewątpliwie można znaleźć wśród tysięcy naszych stron, lecz w całokształcie naszego dzieła, nie zwalniając się bynajmniej od odpowiedzialności za nazbyt powierzchowne fragmenciki tegoż dzieła, które z czasem zostaną dopracowane lub wyrugowane. Szczególnie wysoko cenimy konstruktywną krytykę, która pozwala nam sukcesywnie niwelować wszelkie słabości.

Najkrótsza definicja ideologii racjonalistycznej

Człowiek jest istotą zasadniczo irracjonalną, która podejmuje decyzje i działania w 90 procentach przypadków mające inne pobudki niż 'czyste' uzasadnienie intelektualne. Racjonalność polega na tym, że korzystamy z pozostałych 10 procent. Racjonalizm zaś to obrona owych '10%'.

Więcej o nas w Wikipedii: Racjonalista.pl


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Wiedza racjonalna i niepokorna
Racjonalista jako książka

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (12)..   


« Wprowadzenie   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 13-03-2011)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 952  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 5  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)