MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #62
Nakład: 3354 (odbiorców mailingu)

Spis treści:
Cytat tygodnia

Ateizm jako wyzwanie

"Być ateistą nie jest zresztą łatwo - autentycznym ateistą, a nie ot takim sobie gnuśnym "bezbożnikiem". Być ateistą to wielki wysiłek, zwłaszcza w Polsce, jak zwykł mawiać Kotarbiński."

Abp. Alfons Nossol, ordynariusz opolski, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, członek Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, członek Międzynarodowej Komisji Dialogu z Kościołem Prawosławnym i Luterańskim.


Aktualności i ogłoszenia

W kolejnym biuletynie proponujemy nowe teksty, którymi obficie obdarowują nas nasi publicyści. Tym razem polecamy dwa zabawne utwory liryczne, oba zajmują się tematyką ewolucji, chociaż w odmienny sposób: Hattereria, Ewolucja.

Zapraszamy do przeczytania dialogu "Acidalius albo o muzyce i republice muz", który stanowi duchowy portret Andrzeja Nowickiego a także zawiera wezwanie do ludzi aby porzucili wszelkie spory, także narodowe i wyznaniowe i wiedli życie opromienione blaskiem piękna rozwijanego przez nich samych.

Wśród naszych publicystów witamy panią profesor Danutę Musiał, która wyraziła zgodę na opublikowanie kilku swoich tekstów w naszym serwisie.
Publikujemy też kolejne teksty Richarda Dawkinsa, w jednym z nich tłumaczy nam, między innymi, dlaczego tak trudno jest człowiekowi zrozumieć osiągnięcia nauki, przeciwstawia świat "magicznych" złudzeń światu rzeczywistemu, który można badać zmysłami. Wyniki takich obserwacji przekraczają nasze najśmielsze oczekiwania i dostarczają wielu powodów do zachwytu.

Sondaże Racjonalisty:

Przypomnijmy, że od dwóch tygodni prowadzimy równolegle dwie sondy, jedna dotyczy spraw ogólnych, druga jest ściśle związana z najciekawszymi odkryciami nauki.
Sonda ogólna: "Główny powód konfliktów zbrojnych to" zakończyła się po zebraniu 1388 głosów i uzyskaniu następujących wyników:
3.1%; 43 głosy - przeludnienie
30.3%; 421 głosów - religia
32.8%; 455 głosów - gospodarka
8.9%; 123 głosy - nacjonalizm
24.9%; 346 głosów - nietolerancja

Ciekawe w tych wynikach jest to, że prawdziwa - pierwotna przyczyna wszelkich konfliktów w świecie biologicznym nazwana przez Johna Postgate w książce "Granice życia" przegęszczeniem (nie dotyczy wyłącznie ludzi) została przez naszych czytelników zbagatelizowana. Okazuje się jednak, że pozostałe wymienione w sondzie przyczyny konfliktów "płyną z głębi, z biologicznych korzeni reakcji zwierząt stadnych na przegęszczenie". Nie pierwszy to raz okazuje się, że odpowiedzi na z pozoru nienaukowe pytania udziela właśnie nauka.

Sonda naukowa: "Życie na Ziemi" została zakończona po uzyskaniu 837 głosów
30.7%; 257 głosów - powstało dzięki inteligentnemu projektowi boskiemu
8.2%; 69 głosów - zostało przyniesione z kosmosu
4.1%; 34 głosy - stworzyły pozaziemskie cywilizacje
50.3%; 421 głosów - powstało w drodze ewolucji na Ziemi
6.7%; 56 głosów - powstało w inny sposób

W tej sondzie zaskakująca jest bardzo duża liczba zwolenników tzw. "inteligentnego projektu". Tym bardziej dziwi to w serwisie promującym racjonalizm, zajmującym się propagowaniem wiedzy naukowej. Czy winą za taki stan rzeczy należy obarczyć błędnie skonstruowane programy nauczania w szkole, a może winna jest obojętność wobec odkryć naukowych, na którą nakładają się poglądy religijne? Na forum Racjonalisty można się zapoznać z komentarzem Marcina Klapczyńskiego: Ankieta: Powstanie życia

Plagiat w Racjonaliście

Jak wiadomo, serwis Racjonalista rygorystycznie podchodzi do naruszeń praw autorskich, w szczególności do plagiatów. Publikowaliśmy cykl artykułów dra Wrońskiego, który walczy z plagą plagiatów w nauce i szkolnictwie, tym bardziej więc pilnowanie własnych publikacji i publicystów jest dla nas sprawą honoru. Niestety, nie ma możliwości zupełnego zabezpieczenia się przed nieuczciwymi publicystami i nawet w naszym serwisie może dochodzić do przykrych spraw na tym tle. Kilkakrotnie wyłapywałem próby plagiatów w nadesłanych tekstach, lecz dotąd nie mieliśmy przypadku w którym opublikowany materiał okazał się plagiatem. W tym przypadku zastosowanie znajdują dwa punkty naszego regulaminu publikacji tekstów: "(11) Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia z Racjonalisty tekstu bez podania przyczyn, w szczególności jeżeli okaże się on nierzetelny lub nieprawdziwy." oraz "(12) Autor, który swym tekstem naruszy prawa autorskie przysługujące innej osobie, traci prawo do publikowania w naszym serwisie."

19.11.2004 otrzymałem następujący list:

Szanowni Państwo, z wielkim zaskoczeniem przeczytałam artykuł p. Łukasza Mrowca, pt. "Dzieci autystyczne". Artykuł ten jest skrótem mojego oryginalnego tekstu "Książka w rehabilitacji dziecka autystycznego" wydrukowanego w: "Dziecko niepełnosprawne w bibliotece, Materiały z Seminarium w Gdańsku (14-15.09.1994)", Warszawa 1996, Wydawnictwo SBP. Autor plagiatu nie wysilił się nawet na zmianę stylu, tekst jest najzwyczajniej skopiowany, jedynie p. Mrowca dokonał pewnych skrótów. W związku z powyższym oczekuję od Państwa propozycji zażegnania tej sytuacji. Takie nieetyczne zachowania nie licują z wizerunkiem waszej witryny, liczę na szybki odzew. Ewa Szmytkowska, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Gdańsku

Autor tekstu, publicysta z Nowego Sącza, student Akademii Pedagogicznej w Krakowie, otrzymał list w tej sprawie, lecz nie ustosunkował się do niego, w związku z czym został usunięty na stałe z listy publicystów Racjonalisty, został usunięty także jego splagiatowany tekst oraz kilkanaście innych. Poszkodowana domaga się ponadto rekompensaty finansowej od sprawcy. Niech to będzie przestrzeżenie dla innych nieuczciwych publicystów. Należy pamiętać, że o ile kradzież cudzych tekstów celem napisania własnej pracy w szkole czy na studiach jest wciąż dość trudno wykrywalna (choć się to zmienia, wdrażane są w szczególności programy weryfikacji prac z treściami zawartymi w internecie, w serwisach typu plagiat.pl), o tyle publikacja w internecie jest wykrywalna dużo łatwiej. Polecam tekst Złodziejstwo intelektualne


Nowe teksty

Zima Papieża - Andrzej Koraszewski (28-11-2004)

Ukazała się najnowsza książka Cornwella: "Zima Papieża. Ciemne oblicze pontyfikatu Jana Pawła II". "Ze zdumieniem i przerażeniem patrzymy na historię obecnego pontyfikatu i na to jak bardzo upadł Kościół rzymsko-katolicki" - rozpoczyna się recenzja w The Sunday Times
Czytaj...

 

Sprawa Kinsey'a - Wiesław Jaszczyński (27-11-2004)

Od fundamentalnej pracy słynnego badacza zachowań seksualnych z lat 40, A. Kinsey'a, zaczęła się rewolucja seksualna i normalność w postrzeganiu seksualności. Obecnie wchodzi film o tym naukowcu. Tymczasem środowiska klerykalne próbują ośmieszyć Kinsey'a i jego dzieło
Czytaj...

 

Czym skorupka za młodu nasiąka? - Andrzej Koraszewski (26-11-2004)

Przez zdecydowaną większość badanych polski polityk uznany został za najbardziej żałosną kreaturę pod słońcem. Nie ma tu już żadnego rozróżnienia między politykiem lewicowym czy prawicowym. Nie ma się z czego cieszyć...
Czytaj...

 

Krystaliczna prawda i kryształowe kule - Richard Dawkins (26-11-2004)

Pseudonaukowe brednie są niepokojąco dużą częścią kultury naszych czasów. Nie ma granic ludzkiej łatwowierności. Jesteśmy potulnymi łatwowiernymi krowami, chętnymi ofiarami znachorów i szarlatanów, którzy nas doją a sami obrastają tłuszczem.
Czytaj...

 

Neopitagoreizm - Danuta Musiał (26-11-2004)

Neopitagorejczycy uważali się za spadkobierców Pitagorasa, lecz ich wyobrażenia o świecie ludzi i bogów kształtowały się w dużej mierze pod wpływem wschodniej magii, astrologii, judejskiej gnozy i egipskiego hermetyzmu.
Czytaj...

 

Modelowanie relacji podmiot-przedmiot - Kazimierz i Domenika B. Turkiewicz (25-11-2004)

Praca ta przedstawia nowe spojrzenie na elementarne i syntetyczne modele relacji podmiot-przedmiot, która zespala wszystkie dziedziny nauki. Można ją zakwalifikować między innymi jako analizę wybranych szczegółowych związków języka z metodologią nauk
Czytaj...

 

Racjonalista nr 2/1932 (23-11-2004)

Prezentujemy kolejny numer przedwojennego miesięcznika "Racjonalista". Spis treści: ZŁ - Nowoczesne religie (dokończenie). Henryk Ułaszyn - Rzymsko-katolicko-endeckie fałszerstwa. Z. Mierzyński - Dzieje jednego cudu. W kraju i poza krajem. Dokumenty
Czytaj...

 

Kupuj lepsze, dajesz prace - Jan M. Fijor (26-11-2004)

Cel akcji wydaje się patriotyczny i atrakcyjny: "kupuj polskie produkty, bo w ten sposób tworzysz w Polsce miejsca pracy". Problem w tym, że z samego kupowania wyrobów krajowych, miejsc pracy nie przybywa. Patriotyzm w gospodarce nie sprawdza się, racjonalizm - tak!
Czytaj...

 

Dokąd wiedzie Jana Pawła? - Andrzej Koraszewski (25-11-2004)

W przypadku Jana Pawła II istotą jego wielkości jest wyniesiona do papieskiej godności polskość. W urzędującym papieżu czci się w Polsce Polaka, czyli jego kult stanowi remedium na dolegliwą świadomość naszego nieudacznictwa.
Czytaj...

 

Ewolucja - Andrzej Koraszewski (25-11-2004)

Potrzeba rozmnażania gatunków, w tym ludzkiego, stała się motorem napędowym ewolucji. Na drodze kolejnych mutacji genowych organizmy mogą rozwijać się, a tym samym zwiększać szanse na przetrwanie. Tym razem temat z nieco innej strony...
Czytaj...

 

Poczucie koherencji - Piotr Jarco (23-11-2004)

Pomijając obiektywnie trudną sytuację na rynku pracy, coraz częściej podkreśla się rolę właściwości podmiotowych w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. W artykule tym opiszę właśnie jeden z takich czynników podmiotowych - tj. poczucie koherencji
Czytaj...

 

Widmo jednomyślności - Krzysztof Szymborski (23-11-2004)

John Ziman w książce "Społeczeństwo nauki" dowodzi, że działalność naukowa polega na tym, iż kompetentne grono badaczy dąży do osiągnięcia pełnej zgodności racjonalnie uzasadnionych poglądów. W rzeczywistości tak nie jest. Dlaczego?
Czytaj...

 

Hattereria - Bernard Korzeniewski (23-11-2004)

czyli Krótka rozprawa z histerią między hatterią a latimerią - zabawny wierszyk o ewolucji...
Czytaj...

 

Słońce Niezwyciężone - Danuta Musiał (22-11-2004)

Mitra był bogiem zrodzonym na ziemi. Jego ziemska wędrówka zaczęła się od cudownych narodzin w górskiej jaskini, 25 grudnia. "Ty nas zbawiłeś rozlewając wieczną krew" - informuje graffiti na ścianie mitreum. Antyczne korzenie chrześcijaństwa - mitraizm
Czytaj...

 

Nie wszystko jest w genach - Richard Dawkins (21-11-2004)

Niektóre przyczyny genetyczne trudno jest cofnąć. Inne łatwo. Niektóre przyczyny środowiskowe łatwo jest cofnąć. Inne trudno. Trzeba odłożyć do lamusa straszak genetycznego determinizmu. Odkrycie tak zwanego "genu gejów" jest dobrą okazją, by rozpocząć ten proces
Czytaj...

 

Mount Kenya - Andrzej Koraszewski (21-11-2004)

Wolność zaczęła coraz bardziej interesować mieszkańców Afryki, przy czym walka o wolność była tak absorbująca, że na tworzenie własnego systemu oświaty czy rozwijanie własnej przedsiębiorczości nie było już ani środków, ani czasu.
Czytaj...

 

O muzyce i republice muz - Andrzej Rusław Nowicki (21-11-2004)

Ponad waśniami wyznaniowymi, ponad sporami narodowymi, ponad wszystkimi różnicami wiar, ponad wszystkimi granicami państw, ponad rzekami ślepej nienawiści, ponad górami bezmyślnych przesądów, ponad bagnami kłamstw, podajmy sobie ręce, zbudujmy Republikę Muz
Czytaj...

 

Kryterium dobrego posła - Jan M. Fijor (21-11-2004)

Zgłoszony przez Kaczyńskiego postulat badań psychiatrycznych dla kandydatów na posłów wywołał poruszenie. O ile to kryterium uważam za mało wartościowe, o tyle dyskusja społeczna nad kryteriami wyboru posłów jest nam bardzo potrzebna.
Czytaj...

 

Oblicze nieskończoności - Krzysztof Morcinek (21-11-2004)

Gdybyśmy rozwiązali wszystkie zagadki świata, dowiedzieli się wszystkiego o własnym bycie, to życie nasze straciłoby sens. Nieskończoność natomiast ustrzeże nas przed tym, bo dzięki niej mamy pewność, że ciągle będziemy czegođ szukać, próbować coś rozwiązać.
Czytaj...

 

Sprzeczności w ewangeliach - Jerzy Sędziak (21-11-2004)

Studiując genezę chrześcijaństwa na każdym kroku napotykamy niejasności i sprzeczności w źródłach. Sama identyfikacja pierwszych apostołów nastręcza niemało trudności. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa większość spośród dwunastu apostołów znika ze sceny historii
Czytaj...

 

Nauka, genetyka i etyka - Richard Dawkins (18-11-2004)

Większość ludzi nie dostrzega niebezpieczeństwa, jakie rodzi podnoszenie fałszywego alarmu przez obsesyjną histerię wokół genetycznie modyfikowanej żywności. Dzisiejszy luddyzm w kwestii GMO może umrzeć wraz ze śmiercią pokolenia komputerowych analfabetów.
Czytaj...

 

Polski sejm - Andrzej Koraszewski (18-11-2004)

W języku szwedzkim używany jest idiom "polski sejm", w tłumaczeniu moglibyśmy użyć określenia Brzechwy "ptasie radio". "Polsk riksdag" to sytuacja, w której wszyscy mówią, ale nikt nikogo nie słucha i nie ma szans na osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia
Czytaj...

 

Roman G. - Andrzej S. Przepieździecki (18-11-2004)

Polityka, tak jak przyroda, nie znosi próżni. Przez długi czas w naszej polityce brakowało brutalnego, aż do absurdu odważnego demagoga i pojawił się pan przewodniczący Andrzej L. Prawica nie posiadała skrajnie konserwatywnego skrzydła...
Czytaj...

 

Korzenie nauki - Krzysztof Szymborski (18-11-2004)

O Anaksagorasie jako pierwszym prawdziwym naukowcu i racjonaliście, o pytaniach jakie stawiał, w jaki sposób szukał na nie odpowiedzi. Znaczenie antycznej Grecji dla uformowania się światopoglądu naukowego
Czytaj...

 

Kultura w osobie - Maciej Sosnowski (18-11-2004)

Jesteśmy złączeni nierozerwalną nicią wewnętrznej potrzeby przeżywania... To wspaniała spuścizna ewolucyjna, naprawdę wyjątkowy dar natury, który powinniśmy pielęgnować i umiejętnie wykorzystywać. Ale czy chcemy?
Czytaj...

 

Stereotyp polskiego bezrobotnego - Piotr Jarco (18-11-2004)

Negatywny stereotyp bezrobotnego generuje negatywną ocenę osoby bezrobotnej. Postrzeganie bezrobotnego jako osoby bezwartościowej może prowadzić do groźnych następstw, na przykład do pomniejszania wagi bezrobocia, i do wizerunku bezrobotnego jako osoby niepotrzebnej
Czytaj...

 

Księgarnia Racjonalisty

Nowości: Strona główna Księgarni

Nowiny naukowe
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Nowiny naukowe. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaktor główny działu: Marcin Klapczyński. Redaktorzy: Agnieszka Dutka, Grzegorz Kozłowski


Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota

Ciekawostki
Uwaga: Ciekawostki można przeglądać tutaj. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota


Znalezione w sieci

Alicja w krainie koszmaru (23-11-2004)
Autor: JOANNA PODGÓRSKA
Źródło: Onet/Polityka
Zwolennicy legalnej aborcji w najczarniejszych snach nie przypuszczali, że będą musieli walczyć nie tyle o złagodzenie restrykcyjnej ustawy z 1993 r., ile o respektowanie jej zapisów.
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Nieświęte interesy paulinów (24-11-2004)
Autor: MIROSŁAW IKONOWICZ
Źródło: Onet/Przegląd
Współzawodnicząc z Licheniem o pielgrzymów, klasztor jasnogórski nie przebierał w sponsorach
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Jak nas robią w konia (25-11-2004)
Autor: MAŁGORZATA WOŹNIAK
Źródło: Onet/Kulisy
Oberon nie diagnozuje, pajączek nie prostuje kręgosłupa, a kosmodisk nie wyleczy nas z reumatyzmu. Nie daj się nabrać na reklamę "cudownych" urządzeń. Posłuchaj, co mówią fachowcy, zanim zdecydujesz się na bzdurną terapię.
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...

Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...
Polecane watki:
Rozwiązanie zagadek
Co z mówieniem językami?
Poszukując kompromisu
Bonifacy VIII
Kolejna zagadka fizyczna
W VI wieku na soborze w Macon biskupi głosowali nad problemem: czy kob
????????????
Zagadka fizyczna
Tradycja
Ortografia - ostatnie słowo
Niekonsekwencja ateistów
Zapytanie o Korwina
Ankieta: Powstanie życia
dwa linki
Muzyka
dodatkowe sortowanie forum
Jak myślicie.............
Taka mała polemika
Pytanie o Chrystusa
Głosować racjonalnie
Teresa
chanelling
"My i Wy"
Nietolerancyjny Ateista
gielda
O matematykach
ODRODZENIE
Jeśli możesz......
Czy społeczenstw obywatelskie można budować?
Racjonalista to niekoniecznie ateista
Czym jest piekło i niebo (zakładając, że wogóle istnieją)?
Czy ktoś zna ............
Zawrócić bombowce!!!
Wiara w Boga jest racjonalna
kilka słów
Nieortograficzni "racjonaliści"
Valinda's Atheism Links Page
watek
Polska to dziwny kraj
Aktywne topiki vs nieaktywne
Wielkie coś.

Strona główna Forum

Ostatnio dodane linki

Ranking linków

Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekstPrzydatne linki

Racjonalista CD
WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ
Polityka prywatności
Napisz do nasTHE RATIONALIST

http://www.therationalist.eu.org/
A European forum for reason and rationality.Found in The Web

Tell us about interresting texts from other Internet sources! Add your one...

News

Editor: Anna Słota
Read more...

Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY


/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/

Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ jesteś zarejestrowanym czytelnikiem
lub subskrybowałeś biuletyn w serwisie Racjonalista.pl.
Wejdź tu, jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać tych wiadomości.