MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #66
Nakład: 4019 (odbiorców mailingu)

Spis treści:


Cytat tygodnia

Anachronizm

"[...] następnym razem, gdy usłyszysz krzykliwego demagoga nawołującego do nienawiści wobec innych, nieco odmiennych od twojej grup ludzi, postaraj się przynajmniej przez moment zrozumieć jego motywacje; kieruje nim odwieczny zew, który jakkolwiek niebezpieczny, zdezaktualizowany i nieproduktywny może nam się wydawać, niegdyś sprzyjał ewolucji naszego gatunku."

Carl Sagan, Ann Druyan - Cienie zapomnianych przodków


Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenie:

Zamieszczamy link do formularza z petycją do Marszałka Sejmu o jak najszybsze wdrożenie w Sejmie prac nad projektem ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci. Treść została uzgodniona z Panią prof. Marią Szyszkowską: Formularz petycji. W Racjonaliście niedawno była na ten temat wielka dyskusja: Homoseksualne rodziny

Tematy polecane:

Racjonalista.pl jest serwisem, który potrafiącemu to wykorzystać czytelnikowi pomaga rozwijać horyzonty myślowe. Taki między innymi cel sobie stawiamy, nic więc dziwnego, że realizując go staramy się publikować materiały z szerokiego zakresu tematycznego. Tym razem chcielibyśmy zainteresować naszych czytelników tekstem Marcina Klapczyńskiego "Czy jeść GMO?". Traktuje on o inżynierii genetycznej i jej przydatności w dzisiejszym świecie. Mając na uwadze fakt, że ludzie najbardziej boją się tego czego nie znają - proponujemy zapoznanie się z tekstem, który wiele wyjaśnia, może też rozwiać wiele obaw w odniesieniu do modyfikowanej żywności.

Genetycznie modyfikowane organizmy to jeden z symboli współczesnej, dynamicznie rozwijającej się nauki, ten rozwój człowiek jako jego przyczyna i cel powinien potrafić mądrze wykorzystać z pożytkiem dla gatunku. Snop światła na prawidłową metodykę postępowania z innowacjami technicznymi rzuca artykuł "Zasada proaktywości" Maxa Mora - doktora filozofii, futurysty, luminarza transhumanizmu, teoretyka nowej ekonomii, pisarza, prezesa Extropy Institute głoszącego otwartość na najnowsze zdobycze nauki i techniki. Nawiązaliśmy kontakt z Maxem Morem i dzięki jego uprzejmości publikujemy polecany tekst. Otrzymaliśmy także obietnicę zaprezentowania działalności Racjonalisty na stronie instytutu lub w jego biuletynie.

Szczególnie gorąco polecamy także wykład Mirosława Soroki, chemika, profesora, dziekana, reformatora szkolnictwa wyższego. Wykład jest zatytułowany "Strzeżmy się paraliżu legislacyjnego" - stanowienie prawa oczyma technokraty - i porusza bardzo ważny problem inflacji kolejnych przepisów prawa, mizernej ich jakości, szkodliwości oraz zawiera cenne postulaty w tym zakresie. Ten tekst jest ogromnie ważny, jest świetny przez to, że problem ten ujmuje tak płomiennie z wyjątkową dosadnością. Ten problem jest coraz częściej dostrzegany, coraz więcej osób o tym mówi, także prawnicy. Jest oczywiście w prawie dużo takich środowisk, którym bynajmniej nie zależy na zmianie tego stanu rzeczy, to głównie praktycy, choć i wśród teoretyków się tacy znajdą. Ale tych głosów jest wciąż za mało, mało który jest też tak dobitny, jak prezentowany poniżej. 
Podobne problemy są też w prawie UE, które  jest przepastne, reguluje jeszcze więcej spraw społecznych niż polskie (choć wraz z harmonizacją te różnice maleją). Na rok 2001 prawo wspólnotowe, czyli to, które jest tworzone w ramach tzw. pierwszego filara UE, mieściło się na 80.000 stronach Dziennika Urzędowego WE. Komisja Europejska wczuła się w problem w ten sposób, że ogłoszono "zamiar" zredukowania tych regulacji przynajmniej o 1/4 do stycznia 2005. Czy coś z tych zamiarów wyszło - nie wiemy. Ale jakość tworzenia prawa jest problemem nie tylko w Polsce, ale i w UE także.

*

W gronie nowych autorów znalazł się także Szymon Dąbrowski - filozof, nauczyciel i socjolog z Gdańska. Witamy wśród nas.

Wkrótce jest też planowany znaczący rozwój działu filozoficznego Racjonalisty. Redaktorem tego działu został Marcin Sieńko - filozof - z wykształcenia, zawodu i zamiłowania. Z wykształcenia - doktor filozofii. Z zawodu - asystent w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zakład Estetyki i Filozofii Kultury). Specjalizuje się w filozofii kultury, w szczególności w problematyce technologii oraz teorii człowieka. Autor książki Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe (Wrocław 2002).

Od niedawna mamy także moderatora forum dyskusyjnego, który dba o porządek dyskusji na forum i pomaga rozwiązywać problemy (zwłaszcza techniczne) użytkowników forum. Został nim Marek Świtniewski (św.Marek) Przez długie lata był aktywnym uczestnikiem ruchu SF, parał się w życiu kilkudziesięcioma zawodami, obecnie zajmuje się tłumaczeniem oprogramowania i administrowaniem forami dyskusyjnymi.

Sondaże Racjonalisty: 

Sonda działu naukowego dotyczyła polecanej dzisiaj w biuletynie tematyki - żywności modyfikowanej genetycznie, która zdaniem czytelników:

12.2% - powinna być całkowicie zakazana
31.0% - jej użycie powinno być wstrzymane na czas dalszych badań
46.7% - powinna być dozwolona z odpowiednim oznaczeniem na produktach
10.1% - powinna być dozwolona bez żadnych ograniczeń

Zabraliśmy 287 głosów.

W sondzie ogólnej, którą należy traktować raczej jak rozrywkę, zapytaliśmy o opinię użytkowników naszego serwisu na temat religijności Polaków, która jest:

8.3% - szczera
16.8% - teatralna
19.9% - płytka
24.5% - demonstracyjna
30.5% - bezrefleksyjna

Łącznie oddano 3789 głosów. 


Nowe teksty

Tożsamość budowana przez wykluczenie - Marek Przychodzeń (04-02-2005)

Marx sugeruje, że być może uniwersalną cechą ludzkiej psychiki jest wzmacnianie jednostkowej lojalności wobec określonej grupy, poprzez dyskryminację jakiejś grupy zewnętrznej wobec niej. Znalezienie kozła ofiarnego służy dodatkowo eliminacji wewnętrznej agresji w grupie
Czytaj...

 

Kompleks Wildsteina - Andrzej Koraszewski (04-02-2005)

Podobnie jak w podzielonej na zwalczające się frakcje partii komunistycznej, dzisiejszy polski postsolidarnościowy establishment to partyjki i okazjonalne zlepki partyjek próbujące przekonać wyborców kto był najlepszym antykomunistą oraz kto był antykomunistą fałszywym
Czytaj...

 

Strzeżmy się paraliżu legislacyjnego - Mirosław Soroka (03-02-2005)

TO JEST ZŁE! KTOŚ POWINIEN COŚ ZROBIĆ! TO TY JESTEŚ TYM KIMŚ! To będzie mottem tego wykładu. Nie pozwólmy, żeby biurokratyczne machiny państwowe nie tylko psuły państwo ingerując we wszystkie dziedziny gospodarki, ale również wtrącały się w prywatne życie OBYWATELI
Czytaj...

 

Dialektyka totalitaryzmu - Pierre Hassner, Marek Przychodzeń (03-02-2005)

Amerykanie co kilka lat rozpowszechniają nowe teorie głoszące uproszczony obraz świata. Obecnie jest Robert Kagan, wcześniej byli Huntington i Fukuyama. Według Fukuyamy historia się skończyła, gdyż nie ma już żadnych rywali dla amerykańskiej ideologii
Czytaj...

 

Oświecenie po japońsku - Andrzej Koraszewski (03-02-2005)

Wałęsa zapowiadał budowanie w Polsce drugiej Japonii. Ponieważ znałem już ograniczenia intelektualne przyszłego prezydenta niedoszłej drugiej Japonii, bardziej interesowała mnie wiedza na temat Kraju Kwitnącej Wiśni tych, którzy mu takie hasła podsuwali
Czytaj...

 

Niemoralna propozycja - Piotr Patucha (02-02-2005)

Kierkagaard powiada, że właściwa wiara zakłada zawieszenie moralności. Innymi słowy, człowiek głęboko wierzący może, a czasem nawet powinien zrezygnować z zasad moralnych. Jaskrawy tego przykład odnaleźć można w biblijnej opowieści o Abrahamie i jego synu
Czytaj...

 

Kościelna cenzura - Wiesław Jaszczyński (02-02-2005)

Sztandarowym przejawem barbarzyńskiej cenzury była papieska akcja poprawiania "niemoralnych" fresków Michała Anioła. Niedługo potem ruszyła oficjalna lista ksiąg zakazanych katolikom, którą protestanci określili "najlepszym przewodnikiem po najwartościowszej literaturze"
Czytaj...

 

Koran, Tora i Biblia - Lech Keller (02-02-2005)

Na temat związków pomiędzy judeochrześcijańską Biblią a islamskim Koranem istnieje szereg fundamentalnych nieporozumień. Najważniejsze z nich dotyczą następstwa czasowego Quranu po Biblii i roli Jezusa w Quranie. Będzie to głównym tematem tego eseju.
Czytaj...

 

Zło jako zjawa - Szymon Dąbrowski (02-02-2005)

Fenomenologiczna koncepcja zła na przykładzie stanowiska J. Tischnera. Zjawiskowość zła. Sytuacja spotkania. Groźba i pokusa. Ku przyszłości. Zło przeszłe. Potępienie. Celowość. Dwoistość. Kłamstwo. Ucieczka i zbliżenie. Racjonalność i uzasadnienie. Zło a dobro
Czytaj...

 

Religia feministyczna - Mirosław Kropidłowski (02-02-2005)

Oomoto jest religią pochodzenia japońskiego w której "papieżem" może być jedynie kobieta. Taki nakaz przekazał założycielce duch Kunitokotachi. Ściśle z religią tą związane jest też aikido (duchowa droga do oczyszczenia) oraz kaligrafia
Czytaj...

 

Przeciw klerokracji - Paulusjan (02-02-2005)

Zupełnym oszustwem czy może bezmyślnością jest orzekanie, że Polska to kraj chrześcijański. Nie wyczuwa się w naszym państwie wzajemnej życzliwości, nie mówiąc o miłości bliźniego. Prędzej można dostrzec wśród społeczeństwa sobkostwo
Czytaj...

 

Narodziny "Europy" - Andrzej Koraszewski (30-01-2005)

Chciałbym opowiedziec o tym, czego się dziś studentów nie uczy, czyli o historii i przyczynach powstania Wspólnej Polityki Rolnej. Chciałbym pokazać inną wersję historii Unii Europejskiej od spreparowanej papki, którą serwuje się w podręcznikach
Czytaj...

 

Zło jako brak - Szymon Dąbrowski (30-01-2005)

Klasyczna koncepcja zła na przykładzie stanowiska M.A. Krąpca. Pojęcie braku. Ontologia braku. Realność zła. Przejawy zła. Zło kosmiczne. Ból. Deformacja. Zło moralne. Wina i kara. Przyczyny zła. Działanie zła. Zło a dobra
Czytaj...

 

Śmiech naukowy - Krzysztof Szymborski (30-01-2005)

Z czego sie śmiejemy? Czym jest śmiech i z czego wynika? Czy to tylko manifestacja okrucieństwa, agresji i poczucia wyższości, jak chce filozofia, czy lekarstwo, jak stwierdza medycyna? Fizjologia śmiechu
Czytaj...

 

Zasada proaktywności - Max More (28-01-2005)

Zasada Proaktywności uznaje, że przyroda nie zawsze jest łagodna a ulepszanie naszego świata jest zarówno naturalne, jak i niezbędne i że stagnacja nie jest opcją ani realistyczną, ani godną uwagi. Innowatorzy kontra neoluddyści. Wprowadzenie do transhumanizmu
Czytaj...

 

Prawdy perswazyjne - Mariusz Agnosiewicz (28-01-2005)

Nader często w publicystyce apologetów religijnych przewija się gruntownie fałszywe skojarzenie ateistycznych systemów totalitarnych oraz ateistycznego wolnomyślicielstwa. Dwudziestowieczna martyrologia myśli wolnej. Spowiedź Hitlera. Stalin w seminarium
Czytaj...

 

Wolnomyślnie o religii - Bertrand Russell (28-01-2005)

Nieustannie spotykam się z pytaniem: Co możesz ty, ze swoim zimnym racjonalizmem, zaoferować tym, którzy szukają zbawienia, a co dałoby się porównać z przytulnym, domowym ciepłem ufortyfikowanej, dogmatycznej wiary? Odpowiedź jest wielowymiarowa
Czytaj...

 

Czy jeść GMO? - Marcin Klapczyński (26-01-2005)

Technologia GMO, wciąż budząca wiele lęku, to nadzieja dla całej ludzkości, której będzie coraz ciaśniej na naszej planecie. To szansa na rozwiązanie problemu głodu i chorób, nadzieja na produkcję tanich leków i półproduktów. Analiza zagrożeń i perspektyw GMO
Czytaj...

 

Chaos versus państwo - Andrzej Koraszewski (26-01-2005)

Burnham powiedział kiedyś, że amerykański New Deal to faszyzm bez brunatnych koszul. Potraktujmy na moment to poważnie, czy można sobie wyobrazić faszyzm bez militaryzmu? A może nie powinniśmy tu używać określenia faszyzm, tylko gospodarczy nacjonalizm?
Czytaj...

 

Historia naturalna wstrętu - Krzysztof Szymborski (26-01-2005)

Czym jest wstręt, jak nauka uzasadnia jego istnienie i jakie są jego socjologiczne konsekwencje. Co sprawia, że lubisz jeść właśnie to a nie co innego, dlaczego nie tknąłby tego mieszkaniec innej części naszego globu?
Czytaj...

 

Racjonalista 7/1932 - (26-01-2005)

Kolejny numer miesięcznika "Racjonalista", a w nim: Józef Landau - "Wymowne cyfry"; Henryk Ułaszyn - "O stosunek do Ciemnogrodzian"; H.W. - "O wolność sumienia i wyznania"; Marian Wawrzyniecki - "Istota zagadnienia a pozory".
Czytaj...

 

Mój szałas na prerii - Andrzej Koraszewski (26-01-2005)

To prawda, nie mam swoich obiegowych prawd, bo obiegowe prawdy pasą się zawsze na środowiskowych pastwiskach (gdzie mogą sobie obiegać zamkniętą przestrzeń), a ja nie należę do żadnego środowiska.
Czytaj...

 

Europa i Ameryka - Andrzej Koraszewski (24-01-2005)

Idea Stanów Zjednoczonych Europy kiełkowała w wielu umysłach, ale rzeczywista realizacja gospodarczego związku państw europejskich stała się możliwa dzięki Ameryce. Oczywiście mowa tu o "Planie Marshalla".
Czytaj...

 

Bariera trudna do pokonania - Krzysztof Szymborski (25-01-2005)

Co to jest bariera immunologiczna i jaka jest jej rola? Otóż każdy żywy organizm w bardzo skuteczny sposób strzeże swej integralności - rzec można: indywidualności. Organizm nie jest bowiem zbiorem części składowych - jest całością
Czytaj...

 

Murzyni w życiu religijnym Brazylii - Mirosław Kropidłowski (25-01-2005)

Powiada się, że dusza nie ma koloru ani rasy. Ale w rzeczywistości religijnej Brazylii rasizm jest ciągle jeszcze smutną rzeczywistością katolicyzmu, protestantyzmu i innych wyznań. Istnieje jednak już wiele inicjatyw, aby zerwać z tym wstydliwym dziedzictwem.
Czytaj...

 

Fenomenalizm tomistyczny - Szymon Dąbrowski (25-01-2005)

Tomiści przyjmują, iż zło jest tylko brakiem w bycie a jego istota i struktura jest nie możliwa do opisu. Natomiast fenomenolodzy krytykują to i wprowadzają na miejsce pojęcia braku pojęcie zjawy, fenomenu. Czy coś łączy te stanowiska?
Czytaj...

 

Rozmowy z Almażenną - Stanisław Wasylewski (25-01-2005)

Oto dokument przyjaźni trojga śmiertelników z duchem, pierwszy protokół spirytystyczny w języku polskim. "Czucie i wiara" zaczynają mówić. Wiadomo zaś jak mówią: "silniej do mnie mówią, niż mędrca szkiełko i oko"...
Czytaj...

 

Racjonalista 6/1932 - (25-01-2005)

Kolejny numer przedwojennego miesięcznika "Racjonalista": Józef Landau - "Cuda i cudactwa". Theodor Hartwig - "Bóg matematyczny". Halina Powiadowska - "Bandaże konwencjonalizmu". Książki nadesłane.
Czytaj...

 

Obrońca biednych i Watykan - Mirosław Kropidłowski (21-01-2005)

Biskup Casaldáliga broni zasady, że "religia to opór" i sprzeciwić się temu, co jest sprzeczne z własnym sumieniem jest obowiązkiem dobrego chrześcijanina. To dlatego sam również postanowił się sprzeciwić antydemokratycznym metodom Watykanu
Czytaj...

 

Pełzająca rewolucja menadżerów - Andrzej Koraszewski (20-01-2005)

W "Rewolucji menadżerów" Burnham prezentuje wizję, według której rozproszenie kapitału prowadzić będzie do wyłonienia się nowej klasy panującej - ludzi zarządzających własnością. Pseudodemokracja jest znacznie skuteczniejszym sposobem ograniczenia wolności niż dyktatura
Czytaj...

 

Sąd przysięgłych - Richard Dawkins (20-01-2005)

Gdybym został oskarżony o poważne przestępstwo, tak chciałbym być sądzony: gdybym wiedział, że jestem winny, wybrałbym nieprzewidywalną ławę przysięgłych, a im bardziej ignorancka, pełna przesądów i kapryśna, tym lepiej. Jeśli jednak byłbym niewinny poprosiłbym o sędziego
Czytaj...

 

Nowiny naukowe
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Nowiny naukowe. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaktor główny działu: Marcin Klapczyński. Redaktorzy: Grzegorz Kozłowski, Grzegorz Sęk


Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota

Ciekawostki
Uwaga: Ciekawostki można przeglądać tutaj. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota


Znalezione w sieci

O. Rydzyk do słuchaczy: Mniej dzwońcie! (20-01-2005)
Autor: Marcin Kowalski
Źródło: gazeta.pl
Mniej dzwońcie, więcej płaćcie - A jak już dzwonicie, to mówcie krótko i na temat. Bez tylu lamentacji! Skracajcie się nawet po modlitwie przez telefon: krótko, imię i miasto, skąd jesteście, a nie głosić elaboratów. Zaoszczędzone na rozmowach pieniądze wpłacajcie na nasze konto!
Zgłoszone przez: [AS]
Czytaj..

WAtykan szkoli egzorcystów (20-01-2005)
Autor: Jacek Pawlicki
Źródło: gazeta.pl
Brutalne zbrodnie członków sekt satanistycznych tak wstrząsnęły Watykanem, że postanowił wypowiedzieć im wojnę. Żołnierzy, czyli nowoczesnych egzorcystów, ma wyszkolić papieski uniwersytet
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Uczniowie plecami do demokracji (20-01-2005)
Autor:
Źródło: gazeta.pl
Młodzi ludzie odwracają się od demokracji. Coraz gorzej oceniają jej funkcjonowanie w Polsce - tak twierdzi 67 proc. uczniów, przeciwnego zdania jest 18 proc., podczas gdy jeszcze w 1998 r. przeważało zadowolenie: krytycznych ocen było 36 proc., a pozytywnych - 40 proc.
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Atakuje nas zarazek, na którego nie ma szczepionki (21-01-2005)
Autor: Wojciech Moskal
Źródło: gazeta.pl
Aż 730 tys. Polaków jest nosicielami groźnego wirusa, który może spowodować marskość lub raka wątroby. Co gorsza, 700 tys. z nich w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Kontrowersyjny papież - o pontyfikacie Piusa XII (22-01-2005)
Autor: JAN SIDOROWICZ
Źródło: onet.pl
Pius dwunasty-"Papież Hitlera" czy ofiara nagonki?
Zgłoszone przez: Roberto_Tychy
Czytaj..

I Bóg stworzył ewolucję (23-01-2005)
Autor: EDWIN BENDYK
Źródło: Polityka / Onet
Przeciwnicy teorii ewolucji Darwina robią wszystko, by wyrzucić ją ze szkół. Wrogowie teorii ewolucji Darwina używają coraz przemyślniejszych argumentów, by wypędzić ją ze szkół. W USA udaje się im to coraz lepiej, pierwsze sukcesy odnieśli również w Wielkiej Brytanii i Serbii.
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Holandia: eutanazja chorych noworodków (24-01-2005)
Autor: Jacek Pawlicki
Źródło: gazeta.pl
Litość czy przekroczenie prawa boskiego? Holenderscy lekarze przyznali się, że od 1997 r. pomogli umrzeć 22 nieuleczalnie chorym noworodkom. Prokuratura nie dopatrzyła się jednak przestępstwa. Papież ostro potępia taką praktykę
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Ratować życie za wszelką cenę? Nie (24-01-2005)
Autor: Sławomir Zagórski
Źródło: gazeta.pl
Eutanazja niemogących decydować o własnym losie dzieci to jedno z najsilniejszych tabu naszej cywilizacji.
Zgłoszone przez: [AS]
Czytaj..

Ameryka znów zetrze się o aborcję (24-01-2005)
Autor: Marcin Gadziński
Źródło: gazeta.pl
Po niedzielnej mszy św. o 9 rano zabiły kościelne dzwony. Ponad dwustu parafian, głośno modląc się i śpiewając, wzięło udział w pogrzebie kilkuset skremowanych płodów z pobliskiej kliniki dokonującej aborcji
Zgłoszone przez: [AS]
Czytaj..

W co wierzą wybitni uczeni? (24-01-2005)
Autor: Adam Leszczyński
Źródło: gazeta.pl
Co według ciebie jest prawdą, chociaż nie możesz tego dowieść? - to pytanie magazyn "Edge" zadał kilkudziesięciu wybitnym uczonym.
Zgłoszone przez: [AS]
Czytaj..

250 mln lat temu organizmy wyginęły z braku tlenu (25-01-2005)
Autor: brak
Źródło: onet
To nie uderzenie meteorytu zdziesiątkowało życie na Ziemi około 250 mln lat temu, na granicy permu i triasu.
Zgłoszone przez: [AS]
Czytaj..

W mroku wiary (28-01-2005)
Autor: O. Wacław Hryniewicz
Źródło: Onet/Tygodnik Powszechny
Kontrowersje wokół milczenia Boga w obliczu Holokaustu trwają do dziś, dotykając również samego rdzenia teologii chrześcijańskiej. Jaki jest Bóg, w którego wierzymy i któremu ufamy? Dlaczego pozwala On na zaistnienie zjawisk masowej zagłady w ludzkich dziejach?
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Pokolenie "bruLionu" albo w cieniu Wielkiej Pupy (28-01-2005)
Autor:
Źródło:
W połowie lat 90. XX w. Robert Tekieli, naczelny bruLionu, czuł, że nadciąga bliski koniec. Postanowił więc ponownie zaszokować i zainteresować sobą i znikającym pismem publiczność. Postanowił ochrzcić i siebie i redakcję, mało tego, zaprosił na uroczystość telewizyjne kamery.
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Lewitujący uniwersytet (01-02-2005)
Autor: JOANNA PODGÓRSKA
Źródło: Onet/Polityka
Andrzej Lepper i latające talerze. Ksiądz Jankowski i świecowanie uszu metodą Indian Hopi. A do tego wszystkiego projekt ustawy o zawodzie psychologa. Te na pozór odległe elementy łączy Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej Jupiter.
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Kościół Szwedzki na rozdrożach (02-02-2005)
Autor: Katarzyna Tubylewicz, Szt
Źródło: gazeta.pl
"Ja, ateista, powracam do Kościoła" - obwieścił szwedzki profesor Nils Elvander w dzienniku "Svenska Dagbladet". Jego słowa najlepiej oddają to, co się dzieje w Szwecji po azjatyckim tsunami
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Amerykański lekarz kończy w sądzie (03-02-2005)
Autor: Marcin Gadziński
Źródło: gazeta.pl
Na drzwiach gabinetu doktor Kearney umieścił wywieszkę: "Chcesz wspomóc prawników? Zostań lekarzem!". Uważa, że to właśnie przez prawników 70 proc. amerykańskich lekarzy przyznaje, że gdy leczy pacjenta, jednocześnie widzi w nim potencjalnego przeciwnika w sądzie
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...

Listy od Czytelników


Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...

Polecane watki:
PROTEST
Walentynki i hormony
cud krwi
Pasiadanie drobnych ilości narkotykow nie karane.
co to za cezura ????
Jak wypisać się z kościółka?
Przyjazń
Odp: "Okrutny" Bóg - Część pierwsza
PRZEMIANA światopoglądu
dlaczego człowiek boi się wolności
Wierzący "beton"
Przemoc z literaturze i filmie-rozne wątki
To Wam rzecze nihilista.
donkichoteria?
USA i Watykan
Czy ateizm jest niepodważalny?
Formalny dowod na istnienie boga.
BÓG JEST PRAWDZIWY I NAMACALNY ALE NIGDY GO NIE POJMIESZ ROZUME!!!
Zagadnienie z biochemii
Cenzura wiary
GMO - ankieta
C.D. Radiodatowanie
prawda
Czy dusza jest niesmiertelna?
konstruktywny empiryzm...
Organization against religious persecution http://www.har-tzion.com
Jak ateista chciał wykazać teiście, że ten nie myśli...
dwie kwestie
"Co to jest Bóg?" a wiara i nauka
Dlaczego Bóg dopuscza cierpienie?
wiara
Tekieli: nawrócony skandalista
"Stop pornografii"
Czy Maria pozostała zawsze dziewicą?
Gdyby Boga nie było...
Szatkowanie postów czyli cenzura w Racjonaliście
Teleportacja - Czy będzie możliwa?
Hitler a Papiestwo
podłość katolików
Glisty i robaki w glowie przez Racjonaliste??
Jezioranski
Towarzystwo Wzajemnej Adoracji
Skazanie Jerzego Urbana
Racjonalista
Najłatwiej jest być ateistą....
Dlaczego racjonalista ?????????
Auschwitz-Birkenau, homofobi i antysemici
Masoneria
Świat współczesny bez wojen
Śmierć kliniczna
Czy to prawda?
"i nie wódź nas..."
Frank Zappa o religii
Homoseksualne rodziny
Płeć bogów
Pokuta
myśl...może przewodnia...?
21 gramów

Strona główna Forum


Ostatnio dodane linki

Ranking linków

Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekst


Przydatne linki

Strona główna Księgarni

Racjonalista CD

WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ
Polityka prywatności
Napisz do nas


THE RATIONALIST

http://www.therationalist.eu.org/
A European forum for reason and rationality.


Found in The Web

Tell us about interresting texts from other Internet sources! Add your one...
News
Editor: Anna Słota
Read more...

Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY


/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/

Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ jesteś zarejestrowanym czytelnikiem
lub subskrybowałeś biuletyn w serwisie Racjonalista.pl.
Wejdź tu, jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać tych wiadomości.