MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #48
Nakład: 1902 (odbiorców mailingu)

Spis treści:
Cytat tygodnia

Wolność

"Wolność nie istnieje na zewnątrz, wolność istnieje tylko wewnątrz człowieka"
Waldemar Łysiak


Aktualności i ogłoszenia

Kolejne wyróżnienie

Komputer Świat: Racjonalista - Ciekawa Strona

W nr 22/2003, 15.10 - 28.10 magazynu Komputer Świat w dziale "Ciekawe Strony" pojawiła się recenzja (wraz z ilustracją) naszego serwisu:

W poszukiwaniu zdrowego rozsądku. Serwis tropiący absurdy i kłamstwa

Racjonalista.pl to serwis dla lubiących czytać. Jego celem jest zwalczanie nieracjonalnych sposobów myślenia, które przejawiają się niemal w każdym aspekcie naszego życia. Serwis czasem w ostrych, czasem w ironicznych słowach rozprawia się z antysemityzmem, różnymi formami rasizmu, polską kołtunerią, paranauką i fałszywą religijnością. Znajdziemy w nim setki artykułów przeróżnych autorów (często są to przedruki z polskiej i zagranicznej prasy) podzielonych na kilkanaście działów (na przykład Światopogląd, Religie i sekty, Państwo, Kultura, Nauka).

Komputer Świat - dwutygodnik; najpoczytniejsze czasopismo komputerowe w Polsce.

Weź udział w akcji: NIE dla droższego Internetu w Polsce

W związku z planami Ministerstwa Finansów dotyczącymi wprowadzenia z dniem 1 maja 2004 r. wyższej - 22 % stawki podatku VAT na Internet - została zorganizowana akcja protestacyjna polskiej społeczności internetowej. Konsekwencją podniesienia stawki podatku VAT z 7 do 22% będzie:
- podwyższenie cen dostępu do Internetu (średnio o 200 zł rocznie dla użytkownika),
- zahamowanie rozwoju Internetu w Polsce,
- opóźnienie wdrożenia idei "Społeczeństwa informacyjnego". 
Celem akcji jest zakomunikowanie rządowi, Ministerstwu Finansów oraz parlamentarzystom, czyli instytucjom i osobom, które mają realny wpływ na zmianę decyzji, sprzeciwu polskiej społeczności internetowej w związku z wprowadzeniem wyższego podatku VAT oraz próba wpłynięcia na zmianę decyzji. W wyniku akcji zostanie przekazany list protestacyjny wraz z listą Internautów wspierających niniejszą inicjatywę. Adresatami pisma będą: Premier Leszek Miller, Minister Finansów Andrzej Raczko oraz parlamentarzyści.
Jeśli chcesz zaprotestować - PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI

Czasopisma

M. Agnosiewicz, "Obraza uczuć religijnych", Dziś. Przegląd społeczny, Nr 10 (157), październik 2003, s.68-76. Pierwszy numer w nowej szacie graficznej - po zmianie wydawcy. Polecam!

Skończmy ze sztucznym pompowaniem kościelnych statystyk

W związku z ostatnim listem od Czytelnika, mam okazję przypomnieć o naszym dziale "Prawa wolnomyśliciela" (zob. "Społeczeństwo). W nim znajduje się m.in. tekst dra Jerzego Kolarzowskiego, pt. Akt apostazji, w którym wyjaśniona została procedura wypisania się z Kościoła i zakończenia swej fikcyjnej przynależności. Pod tekstem p. Kolarzowskiego zaproponowaliśmy Wam wzór listu - oświadczenia o wystąpieniu, jakie należy skierować do władz kościelnych. Ze wzoru tego skorzystał m.in. Andrzej Grząśko z Jastrzębia Zdroju... 

Wypisałem się z kościoła według waszego wzoru i podaję jak to się odbyło...

Pismo skierowane do Kanclerza Kurii Biskupiej Diecezji Kaliskiej ks. dra Michała Kielinga:

Jastrzębie Zdrój, 19 IX 2003.

Oświadczenie woli - akt apostazji.
Poświadczam przez ten dokument, że nie chcę być uważany za członka Kościoła Rzymskokatolickiego. W imię Praw Człowieka, żądam, by moje prawo do wolności religijnej było poszanowane: prawo do wyboru innej religii lub niewyznawania żadnej. 
Powodem dla którego opuszczam Kościół, jest fakt, że jestem osobą niewierzącą, więc moja dalsza przynależność doń pozostaje w sprzeczności z jego istotą i powoduje we mnie wyrzuty sumienia związane z fasadowością mojego dalszego pozostawania w Kościele, zwłaszcza, że od dawna nie uczestniczę w jego życiu - nie biorę udziału w nabożeństwach, procesjach, pielgrzymkach jak i innych formach praktyk religijnych Kościoła Katolickiego. 
Żądam także, by mimo tej decyzji, moje prawa jako obywatela i członka społeczeństwa nie były ograniczane, ani teraz ani w przyszłości. Co do religijnego wychowania moich (przyszłych) dzieci, zapoznam ich ze wszystkimi religiami, aby mogły, gdy będą dorosłe, swobodnie i świadomie wybrać tą, która będzie im odpowiadała, lub nie wybierać żadnej. 
Informuję, że zostałem ochrzczony w kościele pw. Nawiedzenia NMP, parafia Krzyżowniki, dekanat trzcinicki, w dniu 5 VII 1964 r. Obecnie należę do parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju.
Ja niżej podpisany, wykonuję mój akt apostazji w obecności dwóch świadków."

Odpowiedź z Kurii:

Kalisz, 2 X 2003. L.dz.1695/2003:

Szanowny Pan, Andrzej Grząśko...
W odpowiedzi na pismo z dn. 19 września 2003, uprzejmie prosimy udać się osobiście do Waszego Proboszcza celem odbycia rozmowy duszpasterskiej na tematy nurtujące Pana. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z kompetencją wszelkie oświadczenia woli należy składać u Proboszcza aktualnego zamieszkania, który zgodne z dyrektywami własnego Biskupa nada sprawie właściwy bieg.
Modlimy się w Pana intencji.
ks. Michał Kieling
Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

Kolejne pismo zostało wysłane do parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju. Było to powyższe oświadczenie woli - akt apostazji, z załącznikami korespondencji z Kurią oraz odpisem świadectwa chrztu.

Dnia 10 października 2003 r. proboszcz tej parafii, w obecności zainteresowanego, wykreślił go z kartoteki parafialnej, wpisując adnotację: "Wystąpienie z Kościoła" (choć jednocześnie odmówił wydania potwierdzenia pisemnego). Proboszcz powiedział, iż informację o tym prześle do parafii miejsca chrztu. 

Dla pewności, Andrzej Grząśko uczynił to samo ze swojej strony, informując, iż został przez proboszcza w Jastrzębiu Zdroju wykreślony z listy wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, z załącznikiem kopii świadectwa chrztu. Informacja została przekazana celem dokonania odpowiedniej adnotacji w księgach parafialnych.

Andrzejowi dziękuję za zgodę na udostępnienie korespondencji oraz życzę powodzenia ...na nowej drodze życia :) Zaś innych zachęcam do  podejmowania podobnych kroków!


Nowe teksty

Nauka i sceptycyzm

OMAMY - Mariusz Agnosiewicz (18-10-2003)

Omamy czyli jak łatwo oszukać mózg. Znaczenie omamów w ludzkiej cywilizacji. Fabrykowanie wspomnień. Ufoludki i psychiczne figle. Śmierć kliniczna i "światełko w tunelu". Potrzeba sceptycyzmu.
Czytaj...

 

Leczenie wiarą - Marceli Kołodziejski (18-10-2003)

Akupunktura i akupresura. Placebo. Energia psychiczna... Nauka powinna być otwarta, my powinniśmy mieć otwarty umysł. Ale nie może być otwarty na tyle, by wyleciał mózg - napisał J.Oberg
Czytaj...

 

Fizyka ludzkiego świata nie tylko dla orłów cz.1 - Andrzej S. Przepieździecki (09-10-2003)

O tym jak Pan Diabełek stworzył i urządził ludzki światek, alias: O tym co widzialne i niewidzialne czyli o tajnej wiedzy jawnie, zrozumiałe dla wszystkich absolwentów szkoły podstawowej.
Czytaj...

Nowy autor: Andrzej S. Przepieździecki - pracownik akademicko- oświatowy

 

Czy elektrony istnieją? - Tomasz Przepiórka (03-10-2003)

Najnowsza fizyka kwantowa odkrywa przed naszymi oczyma świat tak strasznie dziwny i skomplikowany, że trudno jest go podporządkować naszemu logicznemu umysłowi.
Czytaj...

Filozofia

Nietzsche i Jezus - Marco Vannini (01-10-2003)

Problem Jezusa jest absolutnie fundamentalny dla zrozumienia życia i dzieła Nietzschego. Jezus i idiota. Szaleństwo i zbawienie. Jezus-Dionizos i Jezus-Nietzsche. Jezus w Zaratustrze.
Czytaj...
Tłumaczenie: Marek Bończak

 

Wstęp do filozofii przedsokratejskiej - Michał Piotrowski (18-10-2003)

Postanowiłem zarysować początki humanistycznego dziedzictwa Europy, a dokładniej - początek myśli filozoficznej starożytnej Grecji, z której szeroko pojmowany humanizm się wywodzi.
Czytaj...

 

Pionierzy filozoficznej kosmogonii - Michał Piotrowski (18-10-2003)

Początki kosmosu i życia fascynowały człowieka od zawsze. Dziś zajmuje się tym nauka, wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia. Nas jednak interesuje początek tego wyścigu ku poznaniu.
Czytaj...

Światopogląd  

Niedola boga - Bogdan Motyl (12-10-2003)

Biblijny bóg, podobnie jak setki pogańskich bogów, nie jest Stwórcą, ale Stworzonym. Jest owocem pragnień i wołania ducha człowieka, jednym z wielu bogów, jakich Ludzkość wywołała z Nicości.
Czytaj...

 

Czynniki wiarotwórcze a świetlana przyszłość - Andrzej S. Przepieździecki (12-10-2003)

Problematyka celowości i skuteczności walki z uprzywilejowaną pozycją Kk na przykładzie indoktrynacji religijnej oraz miłości do mamony bliźniego. Przestępstwo wiary przez zaniechanie
Czytaj...

 

Poszukiwacze krasnoludków - Leon Bod Bielski (03-10-2003)

Kontynuujemy tematykę krasnoludkowo-absurdalną. Jednak współczesne krasnale Różowej Alternatywy nie wyrażają surrealizmu socjalistycznego, ale współczesny: polit.poprawny lub klerykalny.
Czytaj...

Felietony i eseje

O skutecznym rad sposobie - Andrzej S. Przepieździecki (18-10-2003)

Mamy wiele artykułów, które w sposób przystępny i logicznie spójny wykazują bezsens światopoglądu teistycznego. W czym jednak tkwi przyczyna nieskuteczności tych wywodów?
Czytaj...

 

Zupełnie bezskutecznie - Andrzej S. Przepieździecki (19-10-2003)

Rys historyczny religii. Słowo Boże. Dobroć Boga w aspekcie Jego ilorazu inteligencji. O wolnej woli słów kilka. Teraz o dobroci bożej. Śmierć dla wierzącego i niewierzącego.
Czytaj...

 

Pontyfikat bez Nobla - Bogdan Motyl (14-10-2003)

10 października b.r. Komitet Nagrody Nobla bardzo mądrą i trafną decyzją przywrócił polskiej dewocji właściwy punkt widzenia i sprowadził z obłoków na ziemię klerykalny jazgot
Czytaj...

 

Już był w ogródku, już witał się z gąską... - Leon Bod Bielski (12-10-2003)

Już był w ogródku, już witał się z gąską... Krajowi włazidupcy byli niemal pewni: Kwaśniewski wygłosił żenujący panegiryk, Wielki Elektryk podobnie w swoim zadęciu się uniósł...
Czytaj...

 

U progu wielkiej tajemnicy - Andrzej S. Przepieździecki (08-10-2003)

Powoli zbliża się chwila kiedy papieża zabraknie. Camerlengo stuknie w głowę młoteczkiem i zapyta czy jeszcze żyje... Co będzie dalej? Tego nikt nie wie, ale pofantazjować można...
Czytaj...

 

Kilka nowoczesnych sposobów przegrywania wojny - Andrzej S. Przepieździecki (14-10-2003)

Niezależnie od mojej w pełni negatywnej oceny zbrojnych działań w Iraku uważam, że Amerykanie całkiem nieźle sobie radzą, no a że troszeczkę naszym kosztem, to nasza a nie ich głupota.
Czytaj...

 

Z perspektywy irackiej - Kaz Dziamka (03-10-2003)

Ponieważ media polskie opisują wydarzenia w Iraku tylko z punktu widzenia elity politycznej w Warszawie, zaprezentujmy interpretację tych wydarzeń z perspektywy irackiej.
Czytaj...

 

Oblicza korupcji - Andrzej S. Przepieździecki (09-10-2003)

Interesy można ułatwiać: drogą małej korupcji, średniej korupcji i kontaktów prywatnych z tak wysokimi osobistościami, że nazwanie tego korupcją byłoby obrazą najwyższych dostojników.
Czytaj...

 

Bajdy księdza Bajdy - Leon Bod Bielski (19-10-2003)

Ksiądz, nomen omen, Bajda w Naszym Dzienniku uderza na alarm, iż Europa została zawłaszczona przez ateistów, którzy bezbożnie zamykają przystęp Chrystusowi. Powiedzmy słówko komentarza.
Czytaj...

 

Polska, kraj ludzi i katolików - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Po zeznaniach Urbana przed komisją śledczą wyciągnięto sprawę "Obwoźne sado-maso". Absurd tej sytuacji oddaje fakt, że nawet konserwatywna Rzeczpospolita stanęła w obronie Urbana.
Czytaj...

Kultura

Kobieta bez cienia - opera humanistyczna - Paweł Krukow (18-10-2003)

Dzieło to jest operą humanistyczną, dochodzenie do człowieczeństwa jest sednem jej treści i to człowieczeństwo jest celem akcji. W dziele Straussa i Hofmannsthala afirmuje się to co ludzkie.
Czytaj...

 

Kościół w walce z kulturą polską - Bogdan Motyl (14-10-2003)

O tym jak kler szkodził kulturze polskiej, zwalczając zaciekle Marię Konopnicką, potępiając Mickiewicza, Sienkiewicza, Orzeszkową, Reymonta, Żeromskiego i wielu innych.
Czytaj...

 

El Misionero - Jakub Jan Pudełko (09-10-2003)

Film Carlosa Carrery jest zgrabnie opowiedzianą historią o różnych sposobach życia ludzi egzystujących w państwie katolickim - w tym przypadku jest nim Meksyk...
Czytaj...

 

Dawno temu w Meksyku vs. Kill Bill - Jan P. Matuszyński (09-10-2003)

O powstaniu tego filmu mówiło się już w 1995 roku, po sukcesie "Desperado". Oprócz Antonio Banderasa i Salmy Hayek, grają tu Johny Depp, W.Dafoe, Mickey Rourke i Enrique Iglesias.
Czytaj...

 

Czas Apokalipsy – wersja reżyserska - Jan P. Matuszyński (09-10-2003)

Koszmar. Ten film to koszmar. Trzy i pół godziny męczarni, film ogląda się ciężko. Nie umniejsza to faktu, że jest to arcydzieło. Dla mnie jest to niestety film roku.
Czytaj...

 

Kreacje komiksowych superbohaterów - Jakub Jan Pudełko (03-10-2003)

We wszystkich superbohaterach jest coś co wciąż nurtuje i wciąga; wyraża jakieś nasze ukryte fantazje. Oto najnowsze kreacje Spider-Mana (Raimi), Daredevila (Johnson) oraz Hulka (Lee).
Czytaj...

Archeologia i etnologia

Starożytne wyprawy dalekomorskie - Joanna Żak-Bucholc (03-10-2003)

Fenomen wzajemnego współkształtowania swoistego cywilizacyjnego "imperium" przez cztery wielkie kultury: egipską, sumeryjską (i ubaidzką - wcześniejszą), protoindyjską i minojską.
Czytaj...

 

Nogi i obuwie - Bogdan Motyl (18-10-2003)

Buty z obcasami pojawiły się ok.1600. Taki bucik zmienia postawę ciała kobiety, podkreślając piękno niewieściej sylwetki. Zwyczaje, wierzenia, przesądy związane z nogami i obuwiem
Czytaj...

Powiastki fantastyczno-teologiczne

Soteriologiczny paradoks - Lucjan Ferus (12-10-2003)

Ojcze! jeśli zmusisz mnie do uczestnictwa w tym pożałowania godnym projekcie "zbawienia" człowieka, obiecuję ci, iż swoimi naukami na ziemi postaram się przekreślić twój zamysł! - Jezus
Czytaj...

 

Dwie koncepcje zbawienia ludzi - Lucjan Ferus (09-10-2003)

Kolejny, czterdziesty już odcinek racjonalistycznej interpretacji biblijnej teologii. Tym razem dowiemy się czegoś więcej o koncepcji zbawienia ludzkości, przewrotnie opowiedzianej w Biblii...
Czytaj...

 

Ofiara Szatana - Lucjan Ferus (08-10-2003)

Głębsza wiedza o świecie kładzie na barki ciężar wyższej świadomości, która przygniata i uczy pokory wobec życia. Tylko głupiec, z jego wąskim horyzontem, może być beztrosko szczęśliwy.
Czytaj...

Religioznawstwo

Prostytucja świątynna - Bogdan Motyl (18-10-2003)

Prostytucja sięga swoimi korzeniami religii i wywodzi się ze świątyni. Dawne formy "legalnych" stosunków seksualnych pozamałżeńskich to: prostytucja gościnna, religijna i zarobkowa.
Czytaj...

 

Prorok Nirwany - Bogdan Motyl (14-10-2003)

Buddyzm jest najstarszą religią uniwersalną o charakterze światowym. Jej założycielem był Siddhartha Gautama. Ok. 525 r. p.n.e. doznał oświecenia... Został "przebudzony", poznał Prawdę!
Czytaj...

 

Symbol krzyża - Bogdan Motyl (09-10-2003)

Kult krzyża jest znacznie starszy od chrześcijaństwa. Od wieków ludzkość czciła go jako symbol mistyczny. Tym, którzy nie wiedzą nic o historii krzyża, a wyrokują o nim...
Czytaj...

 

Protestantyzm - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Narodziny Protestantyzmu. Reformatorzy: Luter i Kalwin. Anglikanizm - reformacja polityczna. W innych państwach (Skandynawia, Prusy, Polska). Różnice między reformowanymi odłamami.
Czytaj...

 

Islam - Bogdan Motyl (30-09-2003)

Trzeba przyznać, iż żaden Prorok, Mesjasz, czy Doskonały Człowiek, uznawany i czczony przez jakąkolwiek grupę rodzaju ludzkiego, nie jest tak wiernie naśladowany, jak Muhammad...
Czytaj...

Państwo i Kościół

Przywileje prawne kleru - Mariusz Agnosiewicz (04-10-2003)

Szczególna opieka prawna. Wyłączenie spod egzekucji. Przywilej "kryminału" i przestępstwa kleru. Zwolnienie od służby wojskowej. Status duchownego. Inne aktualne przywileje.
Czytaj...

 Katolicyzm

Papież - kłamstwo Kościoła - Bogdan Motyl (18-10-2003)

Wielki znawca historii Kościoła ks. prof. Doellinger był zdania, że cała władza kościelna papieży opiera się na fałszywych dekretaliach, tekstach patrystycznych i aktach soborowych.
Czytaj...

 

Święty Jan Nepomucen - Bogdan Motyl (18-10-2003)

Jezuici dali początek legendy o Janie Nepomucenie, podstawiając to imię pod powszechnie czczonego bohatera czeskiego Jana Husa, aby tym sposobem wymazać z pamięci Czechów swoją ofiarę.
Czytaj...

 

Czy Jezus był przystojny? - Bogdan Motyl (18-10-2003)

Niektórzy Ojcowie i uczeni Kościoła dowodzili, że Jezus nadmiarem urody nie grzeszył. Brzydota Jezusa była artykułem wiary i przedmiotem uniesień religijnych.
Czytaj...

 

Katolicka matematyka - Bogdan Motyl (12-10-2003)

Niektórym świętym nazbierano 57 palców, 8 nóg, 5 głów. Jeżeli tym wszystkim nie bałamuci się dzisiaj, to dlatego, że Kościół spuścił z "relikwijnego tonu", a wierni cokolwiek zmądrzeli.
Czytaj...

 

Katolickie szpiegostwo - Bogdan Motyl (08-10-2003)

Instytucja tzw. kartotek parafialnych w rzymskim Kościele, to kontynuacja działań inkwizycji. Zawodowe donosicielstwo. Duszpasterskie szpiegostwo. Informacje. Kontrwywiad w Kościele.
Czytaj...

 

Katolicka ginekologia - Bogdan Motyl (08-10-2003)

Najzabawniejszy rodzaj katolickiego chrztu: na palec bierze się wodę święconą i wprowadza do narządów rodnych kobiety w ciąży. Choć tekst niewątpliwie świątobliwy, tym niemniej od 18 lat...
Czytaj...

 

Istota powołania rzymskiego księdza - Bogdan Motyl (08-10-2003)

Co to jest tak zwane "powołanie"? W potocznym tego słowa rozumieniu, jest to skłonność do wykonywania jakiegoś zawodu, dlatego, że czuje się w sobie odpowiednie predyspozycje oraz uzdolnienia
Czytaj...

 

Boskość rzymskiego księdza - Bogdan Motyl (08-10-2003)

Nietzsche napisał: "Dopóki ksiądz rzymski uchodzi jeszcze za wyższy rodzaj człowieka, ten przeczyciel, truciciel życia z powołania, dopóty nie ma odpowiedzi na pytanie: co to jest Prawda?"
Czytaj...

 

Prawda o Lourdes - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony w 1854. Kiedy Kościół nakręcił już całą sprawę na ziemi, odezwały się Niebiosa, za pośrednictwem Maryi. Machina kłamstwa Kościoła ruszyła...
Czytaj...

 

Nie-święte dewiacje - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Dziki popęd rozbijając się o barierę dewocji w życiu kobiety, deprawuje jej psychikę. Przeniesienie erotyki do religijności, odniosło pożądany skutek i było dla Kościoła pożądane.
Czytaj...

 

Czyściec - katolicka oczyszczalnia dusz - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Do chrześcijaństwa czyściec przeszedł z judaizmu, idei greckich (Platon, orficy), rzymskich i gnostyckich. Zazwyczaj grzesznik poddawany jest działaniu tzw. ognia oczyszczającego.
Czytaj...

 

Pochodzenie rzymskiej mszy - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Po wiekach ulepszania liturgii w której elementy estetyczno-wizualne odgrywają b.ważną rolę psychologiczną, wierni uczestniczą w "świętej grze", w której manipuluje się ich uczuciami...
Czytaj...

 

Jak robi się świętego? Rzecz o Janie Kantym. - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Za niebiański awans via ołtarz Kościół pobiera sute prowizje. Sprawa kanonizacji Jana Kantego może przejść do klasyki kościelnej - polski "święty" został dosłownie przemycony do nieba.
Czytaj...

 

Moralność pod celi-batem - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Nauki Kościoła opierają się na obsesji grzechu pierworodnego, która ma ścisły związek z seksem. Kościół wepchnął kler w niewolę celibatu, wykorzystując niemoc płciową części "moralistów".
Czytaj...

Historia Kościoła

Inkwizycja: Chrześcijańskie dziedzictwo Europy - Bogdan Motyl (08-10-2003)

Chrześcijańskie dziedzictwo Europy - nie powinno być aplikowane do Konstytucji Europ., lecz dla ludzi o niskim ciśnieniu... Działalnośc Inkwizycji na zachodzie Europy i w Polsce
Czytaj...

 

Tolerancja religijna Rzeczypospolitej Szlacheckiej - Wiktor Kołba (08-10-2003)

"Polskie tradycje" - to pojęcie może się odwoływać do wartości nagannych albo pięknych. Do tych drugich zaliczamy bez wątpienia polską tolerancję religijną doby Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
Czytaj...

 

Ciemne sprawy Jasnej Góry - Bogdan Motyl (18-10-2003)

Cz1: Obalony został klerykalny mit o wierności paulinów polskiemu królowi. Fakty przeczą, że w obliczu niebezpieczeństwa paulini stali przy Janie Kazimierzu. Cz2: Zbrodnia i wyzudanie
Czytaj...

 

W imię Ojca i Syna... - Bogdan Motyl (18-10-2003)

Polska katolicka?! To brzmi jak Indie angielskie lub Wietnam francuski! Ale ludek wierzący nie obchodzą dogmaty, a tym bardziej rozważania teologiczne oraz historia Kościoła.
Czytaj...

 

Jej świątobliwość papieżyca Joanna - Bogdan Motyl (18-10-2003)

W korowodzie dziejów chrześcijaństwa istnieje podanie o papieżycy Joannie, która miała zasiadać na Stolicy Apostolskiej po Leonie IV, jako Jan VIII, od sierpnia 854 do września 856 r.
Czytaj...

 

Pecunia non olet - Andrzej S. Przepieździecki (12-10-2003)

Kulisy związku Watykanu z finansowaniem Solidarności; szefa Instytutu Dzieł Religijnych bpa Marcinkusa; tajnej organizacji Propaganda Due; oraz zamordowania Bankiera Boga Roberto Calviego
Czytaj...

 

Nierządny Kościół - Bogdan Motyl (12-10-2003)

Kościół św. Augustyna w Rzymie zyskał miano "kurewskiego". Był miejscem spotkań pobożnych nierządnic, które miały w nim swój sektor - między ołtarzem, a siedziskami dla kardynałów.
Czytaj...

 

Błogosławiony mafioso - Bogdan Motyl (12-10-2003)

Przyjmuje się, że 2 października 1928 jest oficjalną datą założenia Opus Dei. Jezuici dowiedli, że Dzieło ma wiele faszystowskich cech, a Escriva w 1936 był u boku generała Franco.
Czytaj...

 

Kościół a niewolnictwo - Bogdan Motyl (08-10-2003)

Kiedy pewnych procesów nie dało się zatrzymać, Nieomylny płodził encyklikę, wzywając do takich zmian, którym wcześniej był przeciwny. Później Kościół kreował się na ich inicjatora
Czytaj...

 

1000 lat chrześcijańskiego kłamstwa polskiego - Bogdan Motyl (08-10-2003)

Kościół uznał, że millenium chrztu Polski jest dowodem na tysiąclecie chrześcijaństwa naszej Ojczyzny. Tymczasem chrzest Mieszka I był jedynie fragmentem katolizacji Polski...
Czytaj...

 

Papież Pius XII - stronnik Hitlera - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Eugenio Pacelli. Współpracownicy Piusa XII. Polska. Zanim zagrzmiały armaty. Cel uświęca środki. Agresja na ZSRR. Miłosierdzie Piusa XII. Zbrodnia milczenia i jej recydywa. Nie wiedział...
Czytaj...

 

Faszyzm katolicyzmu - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Początki katolickiego faszyzmu. Klerykofaszyzm. Nacjonalizm niemiecki. Faszyzm zbawieniem świata. Hiszpański faszyzm katolicki. Meksykańskie Eldorado. Dyktatura w Kościele.
Czytaj...

Biblia

Czy Jezus wskrzeszał zmarłych? - Bogdan Motyl (12-10-2003)

Wiadomym jest, że Kościół manipuluje Pismem świętym w sposób dla siebie wygodny. Na przykład, kiedy jest to konieczne w danym zapisie widzi alegorię, innym razem traktuje to literalnie.
Czytaj...

 

Mordercze wzorce moralne - Bogdan Motyl (03-10-2003)

Ponieważ biblia dostarcza dowodów na praktykowanie przez Żydów rytualnych mordów, można się cieszyć, że katolicy nie do końca przestrzegają tych wszystkich "świętych" wzorców moralnych.
Czytaj...Znalezione w sieci

Nie wszyscy są święci (03-10-2003)
Autor: JANE LAMPMAN
Źródło: Forum/Onet
Ks. Minderlein służył w różnych parafiach przez 14 lat, głównie w Portoryko, po czym uznał, że życie duchownego jest zbyt samotne. Dlatego w 1986 r. zrezygnował z pełnienia swoich obowiązków, a w 1990 poślubił Fran, byłą zakonnicę.
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Pies bez kagańca jest niebezpieczny (08-10-2003)
Autor: RAFAŁ GÓRSKI
Źródło: ONET/Obywatel
...entuzjazm klasycznego amway'owca trwa zwykle rok, chociaż sztucznie podtrzymywany pracuje za darmo aż jakiś szwagier (szwagier to określenie osoby z zewnątrz, nieprzyjemnej, jakiegoś ponurego racjonalisty, który robi jakąś niemiłą rzecz) zaczyna podlic
Zgłoszone przez: Roman
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...


Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Dawid Ropuszyński
Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...

Polecane watki:
Znikające Związki Wyznaniowe
Niepokalane poczęcie
Światło w tunelu
Nie wiedziałem gdzie wpaść z tym pytaniem.
Papafilia
Płaska Ziemia :)
Sidebar
Religia dla ludzi
A może sie myle?
Krytyka
WIKWR

Strona główna Forum


Księgarnia Racjonalisty

Nowości:
Andrzej Wilk / Bertrand Russell- biografia polityczna
Peter de Rosa / Mitologia Chrześcijaństwa. Kryzys wiary chrześcijańskiej
Edward O. Wilson / Konsiliencja. Jedność Wiedzy
James Burke / Skojarzenia Fascynujące podróże po świecie odkryć i wynalazków.
Cremin Aedeen / Celtowie
Nietzsche / Wiedza radosna
Barbara Gallavotti / Tajemnice życia
Przesądy

Strona główna Księgarni


Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekst


Przydatne linki

Racjonalista CD
WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ


THE RATIONALIST

www.TheRationalist.eu.org
A European forum for reason and rationality.

Confessions of a Lonely Atheist by Natalie Angier - Kaz Dziamka (18-10-2003)

A remarkable essay by Natalie Angier about her life as an atheist in the United States.
Czytaj...

 

Hope Against Hope - John Chuckman (04-10-2003)

What can be gained by replacing George W. Bush, a dangerous half-wit, with General Clark, a professional killer?
Czytaj...

 

News

Editor: Dawid Ropuszyński
Read more...

Links

The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...


Serdecznie pozdrawiamy i zapraszam do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY

/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/