MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #71
Nakład: 5138 (odbiorców mailingu)

Spis treści:


Cytat tygodnia

Stan niepewności

"... w nauce istnieje potrzeba podawania rzeczy w wątpliwość; jest bezwzględnie konieczne, jeśli w nauce ma się dokonywać postęp, żeby niepewność była podstawowym stanem ducha. Żeby dokonać postępu w rozumieniu, musimy wykazać się pokorą i pogodzić się z tym, że nie wiemy. [...] Prowadzi się badania z ciekawości, ponieważ coś jest nieznane, a nie dlatego, że zna się odpowiedź. Zbierając naukowe dane nie odkrywa się prawdy, lecz że to czy tamto jest bardziej lub mniej prawdopodobne. Chodzi o to, że jeśli badamy coś dokładniej, odkrywamy, że stwierdzenia naukowe nie mówią, co jest prawdą, a co nie jest, ale co wiadomo z określonym stopniem pewności..."

Przyjemność poznawania, Richard P. Feynman


Aktualności i ogłoszenia

Zapraszamy czytelników do zapoznania się z naszą aktualną ofertą, jak zwykle jest ona zróżnicowana tematycznie. Najobficiej prezentuje swoje przemyślenia Andrzej Koraszewski, którego artykuły dotyczą przede wszystkim zagadnień społecznych. Bardzo ciekawy pogląd przedstawia w swoim tekście "Szef i baba". 

O ogromnym zainteresowaniu naszą ofertą może świadczyć widniejąca powyżej liczba subskrybentów naszego biuletynu, która przekroczyła już 5000 i stale rośnie. O tym, że faktycznie jesteśmy odwiedzani i czytani w coraz szerszym kręgu świadczy także ilość osób, które wzięły udział w naszych ostatnich sondach (o tym poniżej). Wiele wpisów do Księgi Gości naszego serwisu mówi, że ciągle odkrywają nas nowi czytelnicy, często żałując, że stało się to tak późno. Można wielu pomóc nas odnaleźć idąc za radą zawartą w tekście "Czas na wici" i poinformować o naszym istnieniu, a także naszej najnowszej inicjatywie swoje grono znajomych. Zachęcamy do przesyłania naszych tekstów na emaile Waszych znajomych. Czołowe portale ani prasa "głównego nurtu" nie zareklamuje nas, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Dlatego też możemy liczyć tylko na Was - CZYTELNIKÓW i UŻYTKOWNIKÓW serwisu, że pomożecie w jego promocji. Zróbcie dla nas choć tyle za teksty, jakie Wam dajemy, jeśli nie chcecie się angażować bardziej w nasze działania i inicjatywy. 

Wydarzenia 

Kościół Katolicki ma nowego papieża. Został nim bliski współpracownik poprzedniego - Joseph Ratzinger. Chociaż występujemy raczej z polemiką lub krytyką dogmatów katolickich, to wybór ten interesuje nas o tyle o ile może wpłynąć na zmianę stosunku kościoła do zagadnień społecznych, a co za tym idzie również na stanowienie prawa w naszym kraju. Temu prawu podlegamy wszyscy bez względu na światopogląd.
Informacje na temat radykalnych wypowiedzi obecnego papieża tuż sprzed konklawe świadczyły, że chciał on kontynuować dzieło poprzednika, często był oceniany jako konserwatysta. W odczuciu wielu nie jest to opinia pozytywna. Niewielka ilość wypowiedzi już po wyborze wskazuje na nieco łagodniejszy ton, świadczący o chęci poprawy własnego wizerunku i kontaktów z wiernymi. Pozostaje poczekać na owoce. Tymczasem zapraszamy do wzięcia udziału w naszej nowej sondzie, związanej z osobą papieża.

Dzień nauki

Telewizja Polska S.A. rozpoczęła przygotowania do tegorocznego Dnia Nauki. Nadszedł czas realizacji części programów, które zostaną w tym dniu wyemitowane. Przygotowanie wartościowych popularyzatorskich programów telewizyjnych bez pomocy środowiska naukowego jest niemożliwe, dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o kontakt z redaktorem Wiktorem Niedzickim - realizatorem tegorocznych programów ( wniedzicki@ambernet.pl ). Redaktor czeka na propozycje tematów prac badawczych możliwych do zaprezentowania w Dniu Nauki na antenie TVP. Redakcja Racjonalisty prosi, aby listy sygnowane były także adresem naszego portalu: www.racjonalista.pl 

Forum

Wprowadzono kilka istotnych zmian na forum serwisu. Zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać wypowiedzi innych zarejestrowanych użytkowników i sami być oceniani za zamieszczone posty. Głosy mogą być pozytywne lub negatywne, skutkują przyznaniem lub odebraniem punktu. Głosować można tylko raz na dany post. Na początku każdy dostał tyle punktów ile ma postów na forum. Dla redaktorów nie widać punktów. Klasyfikację najlepiej punktowanych uczestników forum podamy do wiadomości czytelników. Ciekawą nowością jest także możliwość subskrypcji wątku zamieszczonego na forum. Opcja, co zrozumiałe, jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników.

Jak nas cytują, jak od nas ściągają...

Przy naszych licznych zastrzeżeniach do zachowania głównych mediów po śmierci Jana Pawła II, z zadowoleniem odebrałem fakt odwołania się do jednego z naszych tekstów w artykule Wirtualnej Polski: Gdy papież była kobietą... (19.04.05). Nasz artykuł podano w polecanych stronach wraz z adresem Racjonalisty.

Znacznie mniej rzetelności dziennikarskiej zachowano w jednej z publikacji tygodnika antyklerykalnego:

Jestem stałą czytelniczką portalu Racjonalista oraz Faktów i Mitów. Przeczytałam ostatnio artykuł Mariusz Agnosiewicza pt. "Cienie pontyfikatu Jana Pawła II". Zaś w zeszłą sobotę artykuł w tygodniku antyklerykalnym Fakty i Mity autorstwa Marka Szenborna: "Papież z dalekiego kraju", i co mnie ogromnie zdziwiło jest on parafrazą publikacji z Racjonalisty. Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż Pana publikacja ukazała się na łamach tego tygodnika, dlatego nieśmiało dedukuję, że być może FiM miały jakieś prawo do skorzystania z Pana pracy. Jednakże śmiem sądzić, iż powinien ów tygodnik podać Pańską publikację jako źródło.

Typowy przykład dziennikarskiej nierzetelności. Fakty i Mity dokonały tego samowolnie. Jakiś czas temu poprosili mnie o ponowną publikacje mojego artykułu na łamach FiM - na okoliczność śmierci Jana Pawła II, ale odmówiłem, więc "poradzili sobie" inaczej, aby przekazać moje krytyczne uwagi do pontyfikatu JP2. Nie jest możliwe, aby red. Szenborn nie czytał mojego tekstu. Swego czasu szumnie reklamowali go na swojej stronie internetowej w formie okienka popup: "Jan Paweł II - wielki papież? Jedyne krytyczne opracowanie pontyfikatu papieża!!! Całe trzy strony bieżącego numeru". Był to prawdopodobnie najdłuższy tekst jaki kiedykolwiek opublikowali. Każdy dziennikarz pracuje sam na opinię o sobie...

Sondaże Racjonalisty

Sonda działu naukowego dotyczyła problemu ekologii: Globalne ocieplenie
46.9% (422 głosy) - jest spowodowane przez człowieka
35.1% (316 głosów) - jest naturalną fazą cyklu klimatycznego Ziemi
18.0% (162 głosy) - jest chwilowym wstępem do kolejnej epoki lodowcowej
Oddano łącznie 900 głosów. Trzy wymienione w sondzie uzasadnienia obserwowanego efektu cieplarnianego są obecne w literaturze przedmiotu, dając nam nadzieję, że być może nie jesteśmy jedynymi winowajcami zmian klimatycznych na Ziemi. 

W związku ze śmiercią zwierzchnika Kościoła katolickiego zapytaliśmy o opinię naszych czytelników na temat następstw tego faktu: Po śmierci Jana Pawła II:
10.0% (627) - Wzrośnie nietolerancja w Polsce
21.1% (1325) - Polski katolicyzm czeka kryzys
9.1% (572) - Katolicyzm przejdzie II Aggiornamento (modernizacja)
15.7% (991) - Kościół utrzyma konserwatywny kurs i straci Europę
44.2% (2778) - Świat wiele straci
Oddano łącznie 6291 (!) głosów.
Najwięcej osób jest zdania, że jest to duża strata, niestety formuła naszej sondy nie pozwala nam zapoznać się z uzasadnieniem takich opinii.


Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

Istnieje pewna psychologiczna koncepcja osobowości, w której autorzy przedstawiają określone typy osobowości. Jest wśród nich typ nazwany właśnie "racjonalista". Nie chodzi w tym momencie o samą teorię - ale o określenie Człowieka-Racjonalisty. Jest to wedle autorów ktoś, kto jest nakierowany w swoich działaniach na nowatorstwo, nieszczędzenie pewnych konserwatywnych i zastanych idei w drodze do wnoszenia pewnych nowych idei i rozwiązań. Jest to osoba nastawiona bardziej niż inne typy na wprowadzanie pewnych treści i propozycji bez względu na to, czy stawiają one pod znakiem zapytania idee zastane, uświęcone przez nieracjonalną większość. Jakkolwiek nie jest to żadna teoria filozoficzna, ani światopoglądowa, to uważam, że zawiera się w niej kilka ciekawych wskazówek - przede wszystkim uświadomienie, że jesteśmy ludźmi, którzy chcą działać na przekor temu, co we własnym kraju zastajemy i nie boimy się do tego odnieść krytycznie. Sądzę, że dobrze byłoby pamiętać o tym, że racjonalizm jest pewną postawą w stosunku do świata, która zakłada brak strachu i zbytecznej, dogmatycznej i nabożnej czci dla starych idei i konkretnych rozwiązań, gdy pojawiają się nowe, bardziej logiczne, precyzyjne, konkretne, skuteczne i w mniejszym stopniu odwołujące się do irracjonalnych przekonań.
Paweł Krukow

Zamieszczamy w Racjonaliście pierwsze sprawozdanie ze spotkania Racjonalistów, które odbyło się w Warszawie, zainteresowani czytelnicy mogą zapoznać się z uczestnikami i opisem poruszanych na spotkaniu problemów. Po wypełnieniu deklaracji zainteresowania stowarzyszeniem racjonalistów można wziąć udział w pracach stowarzyszenia i współtworzyć je. Pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji. Zapraszamy także do współpracy przy tworzeniu serwisu. Można się wykazać swoimi zdolnościami, wiedzą a także pomysłowością.

Racjonaliści w Le Madame - Mariusz Agnosiewicz (17-04-2005)

13 kwietnia w klubie Le Madame, w Warszawie przy ul. Koźlej 12, odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno- integracyjne Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, ludzi skupionych wokół Stolicy. Jak to wyglądało? O czym była mowa?
Czytaj...

Forum PSR:
Szeroka współpraca środowisk laickich

Pytanie do Pań
kwestie światopoglądowe
Wizja definicji racjonalizmu

Moja wizja działań PSR

Cele i zadania dla PSR-początki:)

Teraz Katowice?
PSR i polityka
Po spotkaniu PSR-refleksji kilka.

Spotkanie PSR w Warszawie 13 kwietnia
PSR - Spotkanie w Warszawie

1 spotkanie PSR w Warszawie

Dział PSR w Racjonaliście

Dołącz do zrzeszenia ludzi myślących samodzielnie... Deklaracja PSR


Nowe teksty

Estetyka boksu - Agnieszka Ziółkowska (23-04-2005)

Męskość to termin, który odnosi się do kultury i historii, a nie do biologii. Jest ona znakiem tożsamości społecznej związanej z patriarchatem. Walki bokserskie są częścią światowej kultury "macho" (samca). Kultura ta reprodukuje hegemoniczne formy męskości.
Czytaj...

 

Perspektywy laicyzacji w Polsce - Andrzej S. PrzepieĽdziecki (23-04-2005)

Jeśli prawdą jest to, co mówił mi lubelski ksiądz, a nie mam powodu wątpić w jego słowa, to laicyzacja polskiego społeczeństwa obywa się w tempie większym niż na zachodzie Europy. Równocześnie media tworzą i utrzymują pewien obraz, który już nie ma odbicia w rzeczywistości
Czytaj...

 

Dlaczego nie jestem agnostykiem? - Roman Zaroff (23-04-2005)

Zdanie "Istnieje Bóg, który jest transcedentalny" jest logicznie równoważne z brednią typu "istnieją dźwięglice kłętliwe, które z natury rzeczy są niepoznawalne". Nie można jego nieistnienia (i istnienia) udowodnić. Daje to pozorną odpowiedź: Nie wiadomo. Okiem ateisty
Czytaj...

 

Niewiara w niełaskę - Lesław Kawalec (23-04-2004)

Przykład rzekomego cudu uzdrowienia przez JPII meksykańskiego chłopca to znakomity obraz karykaturalnego wizerunku boga, jaki jego "urzędnicy" nam serwują, boga odległego, który pewnie zatrudnia w zaświatach jakieś sekretarki mające selekcjonować te miliardy próśb. Okiem teisty
Czytaj...

 

Lewica a wiara rodzima - Lech Brywczyński (22-04-2005)

Poraża dogmatyzm polskiej lewicy, nieumiejącej wznieść się ponad własne opłotki myślowe. Lewicowcy obchodzą szerokim łukiem "wartości chrześcijańskie", co jakiś czas przed nimi przyklękając. O "krainie mdłych kremówek", dogmatyzmie wolnomyślicieli i selektywnej tolerancji
Czytaj...

 

Wyznanie polskiej wiary - Antoni Feldon (22-04-2005)

RODZIMA WIARA POLSKA opiera się na dziedzictwie, instynkcie, rozsądku, doświadczeniu, uczuciu, rozumie i nauce. Naszym obowiązkiem przyczyniać się ze wszystkich sił do jej rozkwitu. Z pism i działalności współczesnych zadrużan.
Czytaj...

 

Reguła symbiozy - Witold Filipowicz (22-04-2005)

Był w naszych dziejach taki okres, gdy kraj rósł w siłę a ludzie żyli dostanie. Polegała ta szczęśliwość na tym, że władza publiczna, od ludu pochodząca, prezentowała swojemu zwierzchnikowi, znaczy ludowi pracującemu, obraz krainy mlekiem i miodem płynącej. Media zaś...
Czytaj...

 

Łaska niewiary - Andrzej Koraszewski (20-04-2005)

Pewien prawnik stwierdził: "Jak dobrze, że ja nie lubię szpinaku, bo gdybym go lubił, to bym go jadł, a ja tego świństwa nie znoszę." Powiedzenie, że ktoś "posiada łaskę wiary" przypomina mi szczęście z powodu tego, że nie lubi się szpinaku.
Czytaj...

 

Obirek: Ojciec nieświęty - Mariusz Agnosiewicz (20-04-2005)

Kiedy ojciec Obirek powiedział, że Jan Paweł II jest złotym cielcem polskiego katolicyzmu wywołało to tylko gniewne reakcje. Ostatnia krytyka papieża zakończyła się jednak zakneblowaniem ust. Będziemy mieć polskiego Künga? Do czego nawiązuje Ratzinger - Benedykt XVI?
Czytaj...

 

Ucieczka od wolności słowa - Grzegorz Galiński (19-04-2005)

Ze zbiorowej histerii w Polsce, Ted Turner i jego CNN zrobiły medialną szopkę, przedstawiając nas jako odległy kraj, gdzie kult papieża porównać można z plemiennymi zwyczajami ludów Afryki. W obcojęzycznej prasie po prostu nas wyśmiano.
Czytaj...

 

Wymiana elit - Andrzej Koraszewski (19-04-2005)

Pojęcie elity jest nieostre, a co więcej im bardziej społeczeństwo jest demokratyczne, tym trudniej powiedzieć gdzie kończy się "elita" a zaczyna coś, co elitą już nie jest. Czy naród ma takie elity na jakie zasługuje, czy też elita ma taki naród jaki sobie wykształciła?
Czytaj...

 

Tolerancja gwarantem demokracji - Paulusjan (17-04-2005)

Tolerancja jest wewnętrznym stanem pokory, otwarcia na bogactwo świata i jego zróżnicowanie, poszanowaniem wielości form życia oraz sposobów myślenia. Wymaga szerokich horyzontów w postrzeganiu rzeczywistości, wyzbycia się uprzedzeń wobec innych ludzi
Czytaj...

 

Prawem i lewem - Antoni Feldon (17-04-2005)

Dotrzemy do Europy jako normalne państwo albo staniemy się skansenem zacofania i głupoty, mekką złodziei i malwersantów, zagłębiem kościołów, kaplic i cudownych obrazów. Wycieczki z Europy będą mogły zwiedzać ten rezerwat niemocy i uczyć się poglądowo jak życie wyglądać nie powinno
Czytaj...

 

Szef i baba - Andrzej Koraszewski (17-04-2005)

Jestem przekonany, że zanim przejdziemy do bezpłciowej merytokracji konieczny jest okres częściowego matriarchatu, czyli rządów pań. No bo jak inaczej to można sobie wyobrazić? Na początek proponuję łagodny bunt sekretarek przeciw robieniu szefowi herbaty
Czytaj...

 

Dyalogi społeczno - światopoglądowe - Lech Keller (17-04-2005)

O kościele a tudzież y o ekonomyi. O antypapieskiey publikacyi katolickiego historyka z Albyonu. O papie rzymskim. O zdrowiu psychicznem we współczesnem społeczeństwie. O podatkach w 'Najjaśniejszey' y gdzie indziey. O podatku "pogłownem"
Czytaj...

 

Święta rodzina - Roman Zaroff (17-04-2005)

Biblia wymienia Jezusowe rodzeństwo podając nawet imiona jego braci. Pojawia się czasem kontrargument, że chodzi tam o cioteczne rodzeństwo Jezusa. Kluczowym argumentem jest tu zwykle brak w hebr. i aramejskim terminu określającego rodzeństwo cioteczne lub stryjeczne
Czytaj...

 

Arka - Witold Ryniuk (17-04-2005)

Wydarzenia potopu mogły zajść tylko przy intensywnym użyciu tzw. cudów. Genesis zapewnia wierzącym w cudy, nieodparte dowody na grzeszność teorii ewolucji. Z drugiej strony, chroni ich przed świadomością, że są tylko, inteligentnymi szympansami.
Czytaj...

 

Czas na wici - Andrzej Koraszewski (10-04-2005)

Wbrew pozorom bardzo wielu ludzi ma niewłaściwe poglądy, czyta niewłaściwe książki, zagląda na niewłaściwe strony internetowe i ma ochotę (chociażby wirtualnie) spotkać innych, którzy nie patrzą na człowieka jak na raroga.
Czytaj...

 

Prawdziwi i urojeni wrogowie islamu - Lesław Kawalec (10-04-2005)

Daniel Pipes postuluje zadanie Palestyńczykom i islamskim rządom ostatecznej, upokarzającej klęski. Wyznawców islamu lekcja palestyńska utwierdza w przekonaniu, że chrześcijaństwo - tu we współpracy z Żydami - nie przepuści żadnej okazji, by zniszczyć ich wiarę.
Czytaj...

 
Księgarnia Racjonalisty
Nowości:

Strona główna Księgarni


Nowiny naukowe
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Nowiny naukowe. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaktor główny działu: Marcin Klapczyński. Redaktorzy: Grzegorz Kozłowski, Grzegorz Sęk


Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota

Ciekawostki
Uwaga: Ciekawostki można przeglądać tutaj. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota

Znalezione w sieci

Szpital po wiedeńsku (10-04-2005)
Autor: Wysłuch. Adam Lewandowski
Źródło: Gazeta Pomorska
- O takiej służbie zdrowia w Polsce można tylko pomarzyć. Ale jesteśmy też w Unii Europejskiej, więc może kiedyś doczekam czasów, że będzie u nas tak, jak u nich? - mówi Andrzej Abramczyk.
Zgłoszone przez: Bistzack
Czytaj..

Pieronek: Kościołowi w Polsce brakuje wizji (12-04-2005)
Autor: Pieronek i Graczyk
Źródło: gazeta.pl
Kościołowi w Polsce brakuje wizji duszpasterskiej, którą Jan Paweł II zarysował. Myślano: nawet jak my tego nie zrobimy, zrobi to za nas Papież. No i rzeczywiście on to za nas robił. O polskim Kościele na rozdrożu opowiada biskup Tadeusz Pieronek
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Wyścig się zrobił (15-04-2005)
Autor: Hanka Sowińska
Źródło: Gazeta Pomorska
Gdyby Bóg pozwolił i Ojciec Święty mógłby teraz do nas przemówić, usłyszelibyśmy: "Bracia i siostry, opamiętajcie się!" Jak powinniśmy uczcić pamięć Jana Pawła II? Budować pomniki czy hospicja? Fundować stypendia dla dzieci czy zmieniać nazwy ulic? O tym rozmawialiśmy z Czytelnikami.
Zgłoszone przez: Bistzack
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...
Listy od Czytelników

 


Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...
Polecane watki:
kwestie światopoglądowe
Złożoność Wszechświata
CO Z TYM LISEM (po programie z 21.04)???
DWIE FRAKCJE
Aborcja na trzeźwo
wolnosc slowa
Empatia czyli współodczuwanie
Tejemice Reinkarnacji
teleportacja a swiadomosc
2 pomysły
Akcja przedwyborcza
buddyzm a bog
Narkotyki a racjonalizm
Nadzieja...
Sankara a Buddyzm
Mamy nowego PAPE
Zdrowie, ile cie trzeba cenic tylko ten sie dowie, co cie stracil...
Znowu czarny dym.
Ubezwłasnowolniona wolna wola
Papież i Wszechpolacy
refleksje na temat K> Wojtyły
forum PSR
filozoficzne problemy z kopiowaniem
oscentacyzm i zarabianie na "idolu"
CZARNE NADCHODZI
W uznaniu zasług
Notatka z religii
Wiosenne dywagacje mlodzienczego serca
muzyka
Wszystko Legło w gruzach
Czy śmierć JP2 jest wykorzystywana do indoktrynacji?
nowy wątek bez możliwości zobaczenia wiadomości
Co sądzicie o Protestantach?
"potęga" modlitwy
wskaznik racjonalizmu
ogloszenie drobne
KK ideał P.H.U.
TV publiczna.
Interpretacja objawienia spisanego przez Zdzicha
Wirtualna społeczność
NIE DLA ANTYKLERYKALIZMU, TAK DLA TOLERANCJI
Jaka jest przyszłość cywilizacji?
ŚWIADKOWIE JEHOWY - A DZIECI
HIV a prezerwatywa
boski ateista
Przegląd wątków
klasyfikacja
Kołakowski
swieta imkwizycja
Filozofia !!!
HAARP - straszna bron cz.2
Skoro nie ateizm to co?
Siła charyzmy czy siła symbolu (J.P.II)
Zapal świeczkę , zgaś żarówkę - DLA OJCA "ŚWIĘTEGO"
Jak zlikwidować KK
Racjonalistycznanienawiść
Przodownicy antyklerykalizmu - punktacja;-)
Łysiak nie jest ateistą
Ratio i credo
Do wiadomości osoby o nicku "bubu"
Dlaczego...
Wyznawcy papieża
Łowcy skór na ławie
Świętość Ojca Świętego
Apel
a właściwie......
Ocykana metoda regulacji płci
SANTO SUBITO!
Myslenie i niemyslenie
Problem z ciążą
bredzicie
Myślenie najcięższą pracą
Natura Mego Bytu
Wystąpienie z KK

Strona główna Forum


Ostatnio dodane linki

Ranking linków

Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekstPrzydatne linki

Racjonalista CD
WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ
Polityka prywatności
Napisz do nasTHE RATIONALIST

http://www.therationalist.eu.org/
A European forum for reason and rationality.


Found in The Web

Tell us about interresting texts from other Internet sources! Add your one...

News

Editor: Anna Słota
Read more...

Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY


/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/

Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ jesteś zarejestrowanym czytelnikiem
lub subskrybowałeś biuletyn w serwisie Racjonalista.pl.
Wejdź tu, jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać tych wiadomości.