Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów


Uwaga: E-mail automatyczny (mailing), nie odpowiadaj na niego! Pisz na konkretne adresy emailowe Racjonalisty lub PSR

Najbliższe spotkania PSR:

11 styczeń - Gdynia, godz. 17, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

11 styczeń - Wrocław, godz. 17.30, Wrocławskie Centrum "Sektor 3"

18 styczeń - Warszawa, godz. 18, Koszykowa 24/1 (Plac Konstytucji)

22 styczeń - Poznań, godz. 18.30, Radosna 54 (Ogrody)

W sprawie szczegółów spotkań zapraszamy do kontaktu z lokalnymi koordynatorami PSR do których namiary można odnaleźć w dziale PSR Blisko Ciebie na stronie PSR.

Zachęcamy naszych członków i sympatyków do tworzenia grup racjonalistycznych - zrzeszeniowych i zadaniowych - w innych miastach (?) Polski. Zainteresowanych wsparciem prosimy o kontakt psr@racjonalista.pl 

Przydatne linki:

Strona internetowa PSR: http://psr.racjonalista.pl 

Lista ateistów i agnostyków: http://lista.racjonalista.pl

Galeria PSR (ok. 900 zdjęć): http://galeria.racjonalista.pl 

Kalendarz PSR

*

Forum dyskusyjne PSR:

Gdyńskie spotkanie
Loża PSR-u w Bydgoszczy
Spotkanie ośrodka poznańskiego PSR
YouTube
"nawracanie na racjonalizm"
Biblia Ateisty
Spotkanie ośrodka wrocławskiego PSR
800 zdjęć PSR
PSR Szczecin?
Nowy 2008 rok
Sprawozdania ośrodków PSR
PSR Wrocław- potrzebna pomoc
e-muzeum Boya - bardzo ważne!
Potrzebny grafik komputerowy
Noworoczne spotkanie PSR w Katowicach
Etyka w szkole raport CBOS
PSR w Krakowie
Dzieci ateistów
Opłatek w pracy
internetowa mapka racjonalistów - pilne
Spotkania ludzi z Listy niewierzących
Racjonalista w Lublinie
Ochrona prawna "uczuć religijnych"
Potrzebna pomoc
Spotkanie ośrodka poznańskiego
Do członków i sympatyków PSR w Krakowie
Wikipedia
z czym do ludzi ?
Spotkanie PSR Wrocław
Składki członkowskie
Trójmiejskie spotkanie
Zdjęcia z imprez racjonalistycznych
Matura z religii, astrologii i horoskopów
Festiwal racjonalistyczny 2007
Wikipedia
PSR w UK?
Zjazd i integracja w stolicy
Spotkanie ośrodka poznańskiego
PSR w Krakowie
Artykuł o Łyszczyńskim (Wiki)
Zaprosić Dawkinsa
Zarządzanie projektami - propozycja szkolenia
Zmiany w statucie
Rezygnacja z funkcji p.o. skarbnika
Wrocławski ośrodek PSR zaprasza...
Podaruj książkę polskiemu dziecku na kresach
Zaangażowanie charytatywne PSR?
Wotum zaufania
Spotkanie ośrodka poznańskiego
Spotkanie ośrodka wrocławskiego
Stan posiadania PSR
Opieka nad grobami Wolnomyślicieli
Liczba członków
Zaproszenia do Komitetu Honorowego PSR
Spotkanie ośrodka Wrocławskiego

 
PSR

II Ogólnopolski Zjazd Racjonalistów - Nina Sankari, Marek Ławreszuk (23-12-2007)

Bardzo ważną częścią programu II Zjazdu Racjonalistów było dokonanie aktu zbiorowej publicznej apostazji zebranych na sali członków i sympatyków PSR. Zbiorowy publiczny akt apostazji został każdej indywidualnie osobie poświadczony wystawionymi imiennymi certyfikatami, podpisanymi przez świadków aktu w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, które inicjatywie patronowało. Ostatnim punktem programu było wystąpienie Sekretarza generalnego IHEYO Sary Wastijn, która ogłosiła przyjęcie PSR do IHEYO jako pełnoprawnego członka i przedstawiła program współdziałania IHEYO i PSR na arenie międzynarodowej. Zjazd dokonał wyboru nowego zarządu PSR w skłąd którego weszli: Mariusz Agnosiewicz (prezes), Nina Sankari (wiceprezes), Marek Ławreszuk (skarbnik), Joanna Rutkowska (sekretarz), Małgorzata Leśniak (Kraków), Lesław Cymer (Wrocław), Tomasz Kalwasiński
Czytaj...

 

Racjonalista występuje z kościoła - Łukasz Dąbrowiecki (22-12-2007)

Mimo groźnie brzmiących paragrafów Kościół nie sięga jednak obecnie po tego typu środki piętnujące. Biorąc pod uwagę stosunek deklaratywnych katolików do dogmatów Kościoła rzymsko-katolickiego szybko mogłoby się okazać, że hierarchowie musieliby ekskomunikować większość członków wspólnoty, a to zagroziłoby w oczywisty sposób pozycji tej instytucji w kraju czy nawet na świecie. Przeciętny apostata nie może więc liczyć na tak uroczystą i malowniczą celebrę jak w wiekach średnich. Jeśli liczy na jakąś oprawę artystyczną, powinien polegać wyłącznie na swojej inwencji twórczej. Takie "Apostazja Party" może stać się przyjemną tradycją osób chcących naprawić błąd swoich rodziców. Księża przyznają, że apostazja na życzenie to zjawisko nowe, które zaskoczyło hierarchów Kościoła rzymskiego w Polsce.
Czytaj...

 

Laickość a prawa kobiet - Michèle Vianès (22-12-2007)

Jeśli w jakimś państwie wszystkie religie są "uznawane", każda grupa będzie mogła domagać się poszanowania swoich własnych zasad życia wspólnotowego. Interes każdej grupy będzie przeważać nad wspólnym dobrem. Ta różnorodność będzie prowadzić do krystalizacji różnic i wznoszenia murów między grupami. Przestrzeń publiczna będzie pokawałkowana. W przypadku konfliktu między grupami, państwo, mające pełnić rolę arbitra w interesie ogółu, bez narzędzia laickości jest bezbronne. Wszyscy ekstremiści religijni się wspierają. Połączone głosy Stolicy Piotrowej, Polski, amerykańskich fundamentalistów protestanckich i państw muzułmańskich na międzynarodowych konferencjach przeciwko dostępowi kobiet do prawa do dysponowania swoim ciałem są tego dowodem.
Czytaj...

 

Sami udzielili sobie ślubu - (21-12-2007)

Nie znaleźli powodu dla którego nie mieliby udzielić sobie ślubu sami. Kto lepiej wie, niż Oni sami czego naprawdę chcą, co przysięgną i co oznaczać będzie założenie obrączek. Wychodząc przeciw schematom i standardom, przy wielkiej pomocy najbliższej rodziny, której to (o dziwo) idea ślubu spodobała się ogromnie, przystąpili do przygotowań.
Czytaj...

 

Zapłodnienie in vitro - stanowisko PSR - (20-12-2007)

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów z niepokojem przyjęło informacje, iż Rząd w zasadzie wycofuje się z poparcia dla wprowadzenia zasady dofinansowywania zabiegów zapłodnień in vitro - pod pretekstem "zachowania kompromisu światopoglądowego wypracowanego na początku lat 90." tudzież niewszczynania wojny światopoglądowej. Jest to klasyczna formuła rządzących będąca wyrazem podporządkowania się presji Kościoła Katolickiego w sprawach doniosłych społecznie.
Czytaj...

 

Światopoglądowe aspekty zapłodnienia in vitro - Andrzej Tomana, Maciej Psyk (20-12-2007)

Zabieg in vitro służy powstaniu nowego życia i służy rodzinom, które wyczerpały inne możliwości prokreacji własnych biologicznych dzieci, jest zatem dobrem. W obecnym stanie rozwoju tej techniki powstają nadliczbowe embriony. Ich ewentualne unicestwienie nie budzi niczyjej radości, ale ma charakter przejściowy i podlega w pierwszym rzędzie ocenie sumienia najbardziej zainteresowanych - bezpłodnych rodzin.
Czytaj...

 

Plan PSR na 2008 rok - Mariusz Agnosiewicz (17-12-2007)

Jako prezes PSR chciałbym w roku 2008 stworzyć z naszego stowarzyszenia liczący się podmiot społeczny działający na rzecz naszej mniejszości światopoglądowej oraz celów społecznych, które zawarliśmy w naszym statucie. Wiem, że jeśli będę potrafił przekonać was do zaangażowania się w konkretne inicjatywy, jakie będziemy podejmować w nadchodzącym okresie, cel ten zostanie osiągnięty.
Czytaj...

 

Kampania 'Etyczna szkoła' - Mariusz Agnosiewicz (17-12-2007)

Etyczna szkoła to, według nas, taka, która nie dyskryminuje uczniów stanowiących mniejszość światopoglądową. Etyczna szkoła jest wolna od przemocy intelektualnej i symbolicznej. To szkoła, która rozwija wiedzę i kulturę intelektualną a nie daje uprawnienia do udziału w rytuałach. Obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania zarówno jeśli idzie o stan faktyczny jak i prawny.
Czytaj...

 

Racjonalista Roku - (17-12-2007)

Ten tytuł jest próbą zwrócenia uwagi na ludzi, których postawy i działania mogą być wskazówką dla innych. Nierzadko wymagają one cywilnej odwagi i poświęceń. Czasem są to działania, których racjonalizm jest sprzeczny z racjonalnością codziennego życia, wymagają decyzji zorientowanych na odległe cele, które dziś mogą się wydawać nierealne, czy zgoła utopijne.
Czytaj...

 

Oczy szeroko zamknięte - Daniel Zbytek (16-12-2007)

W grudniu 2007 środowisko polskich ateistów obchodzi stulecie swego istnienia. Była uroczysta konferencja, okolicznościowe referaty, wspominające szczytne dzieje zmagań myśli racjonalistycznej w polskim społeczeństwie, które w odróżnieniu od innych narodów europejskich miało negatywny stosunek do wolnomyślicieli. Sądzę jednak, iż zrzucanie winy za ten stan rzeczy na reżim komunistyczny, jako reprezentanta obcej, radzieckiej władzy, i tym samej wrogiej Polakom, jest zbyt dalekim uproszczeniem. Uważam, ze ateiści winni odejść od dyskusji z hierarchami kościoła jako głównego pola zainteresowań. Musimy dyskutować o tym, jakie działania są niezbędne, aby Polacy w końcu opuścili XIX wiek i dołączyli do innych oświeconych narodów Europy.
Czytaj...

 

Kilka uwag na stulecie polskiego ruchu wolnomyślicielskiego - Mirosław Kostroń (16-12-2007)

Już od początku ścierały się w polskim ruchu wolnomyślicielskim dwa nurty: lewicowo-ateistyczny i liberalno-wolnomyślicielski. Należy umiejętnie korzystać z dorobku tych nurtów, jednocześnie starając się unikać błędów, od których ruch wolnomyślicielski nie był wolny. Warto też pamiętać o takiej konstatacji prof. Andrzeja Nowickiego: "Przede wszystkim zaś ogromna większość ludzi niewierzących, których włączenie się do działalności na rzecz laicyzacji pchnęłoby całą sprawę poważnie naprzód, hołduje fałszywemu przeświadczeniu, że w tej dziedzinie wszystko i tak zrobi się z biegiem czasu samo, w sposób niejako automatyczny, a jednocześnie żywi przesadne i nieuzasadnione obawy, że wszelki próby przyspieszania i pogłębiania tego procesu mogą spowodować niepotrzebne trudności i komplikacje".
Czytaj...

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności PSR w roku 2007 - Mariusz Agnosiewicz (16-12-2007)

Podsumowanie 2007 r. dla PSR wypada jak sądzę bardzo pozytywnie. Widać przede wszystkim zwiększającą się dynamikę całego stowarzyszenia, naszą coraz lepszą promocję oraz coraz skuteczniejsze inicjatywy i partnerstwo społeczne. Partnerstwo największego medium wolnomyślicielskiego w Polsce, portalu Racjonalista.pl, oraz dynamicznego stowarzyszenia racjonalistycznego może być kołem napędowym rozwoju polskiego ruchu wolnomyślicielskiego i racjonalistycznego.
Czytaj...

 

M&M. Pierwszy w Polsce ślub humanistyczny - Mariusz Agnosiewicz (13-12-2007)

Ślub Moniki i Miłosza zainicjował Kanon D-dur Pachelbela, grany na skrzypcach przez Zuzę Kuczbajską z Pracowni Ślubnej. Uroczystość rozpoczęła się w mroku rozświetlonym blaskiem ponad stu świec o zapachu wanilii, centralne zaś miejsce sali zdobiła kompozycja orchidei, symbol miłości i piękna. Samo miejsce jest wyjątkowe dla racjonalistów
Czytaj...

 

Wredna apostazja, czyli wypisuję Prymasa z PSR - Tomasz Kalwasiński (13-12-2007)

Aby Prymasa Glempa wypisać z Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów należy najpierw go do niego zapisać. Po pokonaniu niechęci większości członków PSR do mojego kandydata, po zdławieniu spodziewanego protestu samego prezesa Stowarzyszenia, udaje mi się ta sztuka. Nie otrzymawszy żadnego sprzeciwu ze strony samego zainteresowanego - wszak nie pytałem go nawet o zdanie - wypełniam deklarację członkowską za niego i wyjątkowo akceptuję ją bez jego podpisu. Zwalniam go z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Mnie też nie zdarza się rzucać na tacę uciułanych pieniędzy z braku okazji do oglądania innej, niż ta, przeznaczona do mojego serwisu kawowego. Po wykonaniu miłej sercu pracy zwiększam liczbę członków o jedną osobę, mając jednocześnie nadzieję, że moje koleżanki i koledzy pójdą w moje ślady i na kolejnym walnym zebraniu Stowarzyszenia modnym kolorem będzie purpurowy.
Czytaj...

 

Idea ceremonii humanistycznych - Mariusz Agnosiewicz (11-12-2007)

Tak jak współczesny racjonalizm nie jest religią Rozumu, tak współczesny humanizm nie jest religią Człowieka. Ceremonie humanistyczne nie są zaś liturgią takiej religii. Czym więc są? Ceremonie humanistyczne to formy naszej ekspresji, w odróżnieniu od rytuałów, które wtłaczają człowieka w jeden, na ogół za ciasny, schemat. Ceremonie humanistyczne pokazują naszą wyobraźnię, fantazję i światopogląd. Pokazują, że racjonaliści i humaniści nie są ludźmi ogarniętymi pasją wyrugowania emocji i sztuki z naszego życia. Czasami próbuje się ośmieszać te ceremonie zarzucając im, że są próbą tworzenia "nowej świeckiej tradycji". Obecność Jane na tej ceremonii wskazuje jednak, iż jest to tradycja całkiem mocno zakorzeniona w naszej globalnej wiosce.
Czytaj...

 

Polityka i nauka w PSR - Mariusz Agnosiewicz (21-11-2007)

Mam nadzieję, że w przyszłym roku także będziemy zajmować się kwestiami związanymi ze światopoglądowym znaczeniem nauki. Z pewnością jednak to rok 2009 będzie poświęcony tym kwestiom wybitnie. Będzie to dla PSR rok pod szyldem ewolucjonizmu i Darwina. W 150-cio lecie opublikowania "O powstawaniu gatunków", w 200-tu lecie urodzin Karola Darwina zorganizujemy wielką akcję promocyjną ewolucjonizmu i naukowego światopoglądu. Przygotowania należy rozpocząć już w 2008. Na dobry początek warto zacząć od manifestu "trzeciej kultury" bądź "nowego renesansu".
Czytaj...

 

Kraków racjonalistyczny - Mariusz Agnosiewicz (18-11-2007)

W dniu 15 listopada 2007 r. na ul. Kanoniczej 7 - "U Literatów", miała miejsce inauguracja oddziału krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Jako organizator PSR długo czekałem na to spotkanie. Stowarzyszenie narodziło się we Wrocławiu. Od tego czasu rozwijamy nasze grupy w kilku polskich miastach. Niczego jak dotąd nie udało się zorganizować w Krakowie. Tę naszą "nieobecność" w Krakowie tłumaczyłem sobie ogólnym "konserwatywnym odchyleniem" Małopolski i Krakowa. Z drugiej jednak strony, to właśnie otoczenie konserwatywne i klerykalne, powinno stymulować i mobilizować wolnomyślicieli do niepozostawania w rozbiciu, do jednoczenia się i budowania razem wspólnej jakości i przestrzeni życia społecznego. Kraków w pięknym stylu dołączył do nas
Czytaj...

 

Prof. Drewnowski w Komitecie Honorowym PSR - Jerzy Drewnowski (23-11-2007)

Jerzy Drewnowski (ur. 1941) - historyk nauki, filozof, etyk. Były pracownik PAN, Akademii Lessinga i Uniwersytetu Technicznego w Cottbus, kilkakrotny stypendysta Deutsche Forschungsgemeinschaft (Niemiecka Fundacja Badawcza) i Biblioteki Księcia Augusta w Wolfenbüttel. Współzałożyciel Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Pracował przez wiele lat, w Polsce i w Niemczech, nad edycją "Dzieł Wszystkich" Mikołaja Kopernika. Kopernikowi, jako uczonemu czynnemu politycznie, poświęcił pracę doktorską. W pracy habilitacyjnej zajął się moralną i społeczną samoświadomością uczonych polskich XIV i XV wieku. Od 1989 r. mieszka w Niemczech, wiele czasu spędzając w Polsce - w Jedlni Letnisku koło Radomia, gdzie wraz ze Stanisławem Matułą stworzył nieformalne miejsce spotkań ludzi duchowo niezależnych z kraju i zagranicy. Swoją obecną refleksję filozoficzną zalicza do "europejskiej filozofii wyzwolenia". Reprezentuje nurt filozofii zaangażowanej społecznie. Nadaje jej formę esejów, wierszy i powiastek filozoficznych.
Czytaj...

 

W obronie rytuałów przejścia - Paul Kurtz (12-11-2007)

Szczerze i głęboko wierzę w wartość świętowania kolejnych etapów życia, takich jak narodziny, ukończenie studiów, ślub, zawarcie związku partnerskiego, rocznica, przejście na emeryturę czy śmierć. Kolejne etapy życia oznaczają zmianę statusu, sytuacji, są to znamienne punkty zwrotne. Dla niewierzących śmierć jest ostatecznym końcem pozbawionym złudzeń. Każdemu zmarłemu należy się hołd społeczności, której kiedyś był częścią. W swoim życiu zdarzyło mi się wiele razy uczestniczyć, lub nawet prowadzić uroczystości pogrzebowe świeckich humanistów i wolnomyślicieli. Wielu (o ile nie większość) świeckich humanistów odczuwa potrzebę uczestniczenia w świeckich "rytuałach przejścia". Wiele społeczności humanistycznych na całym świecie, na przykład "Rada na rzecz Świeckiego Humanizmu", patronuje podobnym uroczystościom
Czytaj...

 

Perspektywy polskiego ateizmu po 100 latach - Adam Przegaliński (08-11-2007)

Jest całe mnóstwo programów i audycji religijnych, mówiących o walorach wiary w życie po śmierci oraz Pana Boga. Brak natomiast choćby jednego programu w którym ktoś argumentowałby, że owa wiara może być bezzasadna a nawet szkodliwa i że bardziej konstruktywna może być wiara w wartości czysto ludzkie. Według mnie aksjologiczne konsekwencje ateizmu są bardzo korzystne społecznie i należy je krzewić. Także w telewizji publicznej. Ateiści w Polsce łączą w stowarzyszenia, zakładają portale. Chcemy, by ruch wolnomyślicielski się rozwijał, bo potrzeba nam wartości humanistycznych, a nie indoktrynacji religijnej. Chcemy konstruktywnej alternatywy - mówi Wirtualnej Polsce prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów Mariusz Agnosiewicz
Czytaj...

 

Czym jest ślub humanistyczny? - Mariusz Agnosiewicz (04-11-2007)

Ceremonie humanistyczne to rites de passage (ryty przejścia) organizowane przez humanistów na całym świecie, głównie jednak w krajach zachodnich, m.in. w Szkocji, Anglii, Holandii, Norwegii, USA. Humanistyczne rites de passage różnią się od religijnych koncentracją całej uwagi na Człowieku. Różnią się także od tzw. świeckich ceremonii bogactwem i ładunkiem aksjologicznym. O ich wyjątkowości natomiast stanowi personalizacja do osobowości uczestników będących ich podmiotami. Nie ma więc jednego "rytu humanistycznego", lecz wiele różnych, tyle, ilu jest humanistów. Pomimo bowiem podzielania pewnego zbioru wartości, nie ma dwóch takich samych osób. Każdy jest wyjątkowy, i tę właśnie wyjątkowość każdego człowieka chce wydobyć i wzmocnić humanizm poprzez praktykowane ceremonie.
Czytaj...

 

Zjednoczenie nie może tłumić różnorodności - Andrzej Rusław Nowicki (31-10-2007)

W programie Stowarzyszenia Wolnomyślicieli należy umieścić zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich dążeń do uniformizowania, ujednolicania ludzi, do przekształcania ich w jedną "owczarnię", w której wszyscy mają jednakowe poglądy, takie jak (dusz)pasterz.
Czytaj...

 

Prof. Urbanek w Komitecie Honorowym PSR - (29-10-2007)

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów pragnie wzorem innych organizacji tego typu na świecie, np. Francuskiej Unii Racjonalistycznej, utworzyć Komitet Honorowy jako ciało konsultacyjne służące Stowarzyszeniu radą w ważnych dla jego działalności sprawach. W marcu tego roku zaproszenie do Komitetu przyjął Andrzej Nowicki, nestor ruchu wolnomyślicielskiego w Polsce. Obecnie przystąpił do niego prof. Adam Urbanek, b. wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wybitny paleontolog, biolog ewolucyjny, paleozoolog. Adam Urbanek wpisał się wcześniej na Listę Ateistów, wraz z córką zresztą, Dorotą Urbanek, prof. filologii.
Czytaj...

 

Zostań członkiem PSR! - krok po kroku

Składki oraz darowizny na rzecz PSR można wpłacać albo przelewem na nasze konto:

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
27 1020 1055 0000 9002 0139 1721

albo kartą kredytową i innymi formami płatności dostępnych w allpay. Tutaj formularz darowizny. Z góry dziękujemy za wsparcie!

Aby ustalić wysokość swego zobowiązania składkowego oraz dowiedzieć się o innych sprawach związanych z finansowaniem PSR, można kontaktować się ze skarbnikiem: skarbnik@psr.racjonalista.pl 

Kontakt z PSR: http://psr.racjonalista.pl/index.php/s,65

E-mail: psr@racjonalista.pl

/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org   -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/

Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ jesteś zarejestrowanym czytelnikiem
lub subskrybowałeś biuletyn w serwisie Racjonalista.pl.
Wejdź tu, jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać tych wiadomości.