Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.030.847 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 284 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Formalny imperatyw katolickiej doktryny prawa naturalnego jest pustą formułą, z której nic nie wynika.
 Tematy różnorodne » PSR » Historia PSR

Sprawozdanie Zarządu z działalności PSR w roku 2007
Autor tekstu:

W ostatnim roku liczba członków PSR powiększyła się dwukrotnie. Obecnie mamy zarejestrowanych ponad 100 członków.

Mijający rok był niewątpliwie wciąż rokiem rozruchowym dla naszego stowarzyszenia. Przypomnę tylko, że do rejestru sądowego zostaliśmy wpisani ostatecznie dopiero w listopadzie 2006 r. W 2007 wciąż organizowaliśmy się formalnie, budowaliśmy przede wszystkim zręby czysto organizacyjne, które przygotowują nas do pełnej efektywności w realizacji celów statutowych. Niemniej podejmowaliśmy już także i pierwsze inicjatywy czysto statutowe. Je chciałbym w zarysie tutaj przedstawić.

W styczniu 2007 r. wystosowaliśmy list do Ministra Edukacji, Romana Giertych w sprawie dyskryminacji niewierzących uczniów w polskich szkołach wyrażając w szczególności protest przeciwko pomysłowi wliczania religii do średniej ocen. Dostaliśmy odpowiedź z ministerstwa, która nas wszelako, jak nietrudno zgadnąć, nie zadowalała.

W lutym poparliśmy Deklarację Brukselską na rzecz humanistycznych i laickich fundamentów zjednoczonej Europy.

W lutym także, wraz z Tow. Humanistycznym, zorganizowaliśmy dyskusję w „Starej Prochowni" w Warszawie pt. „Ateista w społeczeństwie polskim. Granice kompromisu". W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób.

W marcu wystosowaliśmy list protestacyjny do Ministra Kultury Kazimierza Ujazdowskiego przeciwko finansowaniu Świątyni Opatrzności Bożej z pieniędzy publicznych. Tym razem odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

W marcu także zaczęliśmy formować Komitet Honorowy PSR, na wzór francuskiej Unii Racjonalistycznej. Ma to być ciało osób wybitnych i zasłużonych, wspierających PSR. Pierwszym jego członkiem został prof. Andrzej Nowicki.

Od kwietnia podjęliśmy przygotowania do wyjazdu na letni obóz młodzieży humanistycznej w norweskiej Alcie, na zaproszenie Norweskiego Stowarzyszenia Humanistycznego, który miał mieć miejsce w lipcu tego roku. Przedstawicielami PSR w tej imprezie zostali Paweł Duńczewski, Przemysław Piela, Paweł Piłat oraz Kaja Rogowska. Niestety obóz został w ostatniej chwili odwołany w związku z czym mieliśmy trochę perturbacji i zgrzytów między naszymi stowarzyszeniami. Niemniej wszystkie problemy zostały ostatecznie rozwiązane, a część członków wybrała się do Norwegii spotykając się z tamtejszymi humanistami w sposób spontaniczny, oraz korzystając z gościnności Norwegów.

W maju opracowany został projekt Wirtualnego Muzeum Boya, przygotowany przez PSR wspólnie z Fundacją Aurea Dicta. Projekt jest bardzo obiecujący, lecz w 2007 nie zdołaliśmy go zainaugurować. Obecnie trwa elektronizacja dzieł Boya oraz formowanie grupy roboczej dla wykonania strony internetowej i koordynacji wykonania projektu. Miejmy nadzieję, że w szczególności oddział krakowski PSR się aktywnie włączy do tego projektu.

W lipcu ruszyła nasza najważniejsza kampania tego roku: ateistycznego coming out w postaci w szczególności Internetowej Listy Ateistów i Agnostyków. Przy projekcie tym pracowali: Marek Ławreszuk, Paweł Duńczewski, Nina Sankari, Michał Przech oraz Mariusz Agnosiewicz. Inicjatywa okazał się naszym dużym sukcesem. Przede wszystkim, skłoniliśmy wiele osób do tego, aby po raz pierwszy publicznie przyznać się do ateizmu bądź agnostycyzmu. Wśród nich było sporo osób znanych i wybitnych. Po drugie, spory oddźwięk medialny zwrócił szerokiemu ogółowi społecznemu uwagę na problemy wyznaniowe w naszym kraju. Po trzecie wreszcie: nasze stowarzyszenie zaczyna się coraz lepiej przebijać do mediów, co znacznie ułatwia realizację naszych celów statutowych oraz rozwija PSR. W chwili obecnej zbliżamy się do 10 tys. wpisów na Liście.

W lipcu również podjęliśmy próbę wzięcia udziału w tegorocznym Przystanku Woodstock. Niestety Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odmówiła nam udziału w imprezie, pomimo że przywitano z otwartymi rękoma przedstawicieli Kościoła katolickiego i wielu innych związków wyznaniowych.

Na przełomie lipca i sierpnia przedstawicielka PSR, Joanna Rutkowska, wzięła udział w parodiowym seminarium w Belgii zatytułowanym „Równe szanse i inkluzja społeczna w pracy z młodzieżą". Było to związane z ogłoszeniem roku 2007 „Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich" przez Komisję Europejską.

W związku z tym postanowiliśmy się włączyć do polskiego Komitetu Doradczego ds. ERRSW w którym zasiadają przedstawiciele mniejszości. Wystosowaliśmy w tym celu pismo do Minister Pracy i Polityki Społecznej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, co jednak nie zostało uwieńczone sukcesem.

Pod koniec września przedstawiciele PSR, Paweł Duńczewski, Przemysław Piela, Paweł Piłat oraz Kaja Rogowska, wzięli udział w spotkaniu integracyjnych młodych humanistów w Ruhlsdorf w Niemczech, na zaproszenie Stowarzyszenia Humanistyczno-Wolnomyślicielskiego Havellandu.

Z kolei Nina Sankari z ramienia PSR brała udział w europejskich spotkaniach laickich feministek, w szczególności w Czechach, Kolonii i we Francji, na zaproszenie Europejskiej Inicjatywy Feministycznej. Nina Sankari była też towarzyszką Alicji Tysiąc w jej spotkaniach z europejskimi feministkami z Bretanii i Paryża.

W październiku 2007 zaangażowaliśmy się kampanię na rzecz polskiej transplantologii, w szczególności podpisywania indywidualnych oświadczeń woli o przekazaniu własnych organów na cele transplantologiczne.

W październiku także powiększyliśmy grono członków honorowych o wybitnego biologa ewolucyjnego i paleontologa, prof. Adama Urbanka, byłego wiceprezesa PAN. W listopadzie zwiększyliśmy liczbę członków honorowych do czterech, powiększając ją o dwie kolejne wybitne nazwiska: prof. Jerzego Drewnowskiego, filozofa i etyka, oraz prof. Jana Woleńskiego, filozofa i logika.

W listopadzie także zostaliśmy przyjęci do IHEYO, Międzynarodowej Organizacji Etyczno-Humanistycznej Młodych, które od razu włączyło nasze inicjatywy związane z kampanią „Etyczna szkoła" oraz ceremoniami humanistycznymi do swego programu na rok 2008. Wyrazem tej współpracy jest także obecność na naszym zjeździe członkini Komitetu Wykonawczego IHEYO, Sary Wastijn.

15 listopada miała miejsce inauguracja oddziału krakowskiego PSR. Na zebranie założycielskie przybyło ponad 50 osób, około połowy z nich od razu wstąpiło do PSR. Jednocześnie powołany został pierwszy sformalizowany oddział lokalny naszego stowarzyszenia i wybrano formalne władze. Na czele oddziału stanęła Małgorzata Leśniak.

W listopadzie PSR wynajęło wreszcie siedzibę główną stowarzyszenia, którą stanowi jedno pomieszczenie biurowe podnajęte od TKŚ, wraz z TH. Dotąd mieliśmy jedynie skrytkę pocztową oraz siedzibę zarejestrowaną na prywatne mieszkanie jednego z naszych członków. Od tej pory mamy już stałe miejsce zebrań oraz biuro PSR, które obecnie jest w trakcie organizacji.

Bardzo ważną inicjatywą tego roku była zorganizowana wspólnie z Kołem Naukowym „Libertas et Lex" konferencja „Jeśli nie religia, to co? O problemach edukacji światopoglądowej w polskiej szkole", która miała miejsce w Pałacu Staszica pod koniec listopada. W konferencji wzięli udział w roli prelegentów pracownicy naukowi m.in. Katedry Prawa Wyznaniowego UW, Instytutu Religioznawstwa UJ, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, mniejszości wyznaniowych. Najciekawszą prelegentką była dr Krystyna Starczewska, twórczyni i dyrektor Bednarskiej, która od wielu lat realizuje nauczanie etyki, filozofii i religioznawstwa w swojej szkole. W ramach konferencji zajmowaliśmy się nie tylko problemami funkcjonowania etyki w polskich szkołach, ale i wskazywaliśmy na inne alternatywy: filozofię i religioznawstwo. Dla PSR szczególne znaczenie miało to, że konferencja stanowiła inaugurację kampanii „Etyczna szkoła", jednej z najważniejszych kampanii PSR na rok 2008.

Od sierpnia zaczęliśmy przygotowania do wprowadzenia w Polsce ceremonii humanistycznych. Nawiązany został kontakt z wieloma organizacjami humanistycznymi zajmującymi się takimi ceremoniami na całym świecie. Wielu celebransów humanistycznych udzieliło nam realnej pomocy merytorycznej. Dostaliśmy też zaproszenia na szkolenia dla celebransów w Wielkiej Brytanii oraz liczne materiały na ten temat z całego świata. W październiku znaleźliśmy pierwszych chętnych do zawarcia pierwszego humanistycznego ślubu. Jednym z nich jest aktywny członek naszego stowarzyszenia z Trójmiasta, Miłosz Kuligowski. W przygotowaniach do pierwszego ślubu humanistycznego w Polsce PSR nawiązało realną współpracę ze Szkockim Towarzystwem Humanistycznym, które zdecydowało się przysłać do nas swoją celebrantkę. Bardzo wiele osób, także spoza naszego stowarzyszenia, zaangażowało się w pomoc przy przygotowaniu tego ślubu. Dopiero po wszystkim będę mógł ten cały wysiłek podsumować. W każdym razie zorganizowanie tego ślubu to nasz drugi wielki sukces tego roku, który z pewnością umocni potencjał PSR.

Nasze stowarzyszenie jest coraz częściej cytowane w mediach. Najczęściej wypowiadaliśmy się publicznie w sprawach związanych z problematyką światopoglądową w polskich szkołach. Dzięki uprzejmości pana Czesława Grzelaka, PSR było jego rzecznikiem prasowym.

W ostatnim roku współpracowaliśmy także z innymi organizacjami krajowymi. Warto tu choćby wymienić Towarzystwo Humanistyczne, Tow. Kultury Świeckiej, Koło Naukowe „Libertas et Lex". Warte odnotowania jest także partnerstwo z dwoma młodzieżówkami racjonalistycznymi, które powstały również przy naszym wsparciu: Ruchu Aktywnej Młodzieży z Łomży oraz Stowarzyszeniu Młodych Intelektualistów z Krakowa.

Oczywiście nie wszystko się udało, nie wszystko wyszło tak jak byśmy tego oczekiwali. Porządkowanie spraw formalnych i stworzenie sprawnego biura znacznie by zwiększyło naszą efektywność, podczas kiedy sprawy te ciągną się do teraz. Mieliśmy nadzieję wystąpić z wnioskiem o fundusze europejskie już w tym roku. Nie udało się, nie wyrobiliśmy się. Poza tym powinniśmy częściej zabierać głos w sprawach społecznie doniosłych, w szczególności dotykających sfery nam bliskiej. Zbyt opornie idzie nam także organizowanie się w siatkę ośrodków terenowych. Oczywiście na końcu roku widać postęp w stosunku do tego, co było na początku roku, jednak zdecydowanie niezadowalający. Wciąż słabe jest też wykorzystanie zasobów ludzkich naszego stowarzyszenia. Mamy większy potencjał ludzki niż był wykorzystany w tym roku. Te braki zarząd bierze także na siebie.

Ogólne jednak podsumowanie tego roku wypada jak sądzę bardzo pozytywnie. Widać przede wszystkim zwiększającą się dynamikę całego stowarzyszenia, naszą coraz lepszą promocję oraz coraz skuteczniejsze inicjatywy i partnerstwo społeczne.

Partnerstwo największego medium wolnomyślicielskiego w Polsce, portalu Racjonalista.pl, oraz dynamicznego stowarzyszenia racjonalistycznego może być kołem napędowym rozwoju polskiego ruchu wolnomyślicielskiego i racjonalistycznego.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Sprawozdanie z działalności PSR w 2008
Wygraliśmy z Kaczyńskim!

 Dodaj komentarz do strony..   


« Historia PSR   (Publikacja: 16-12-2007 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 952  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 5  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 5648 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365