Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.259.297 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 426 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."
 Tematy różnorodne » PSR » Historia PSR

Sprawozdanie z działalności PSR w 2008 [1]
Autor tekstu:

W ostatnim roku przybyło nam 66 nowych członków zwyczajnych, działających w ośrodkach lokalnych i w cyberprzestrzeni. Wpłynęło ok. 240 nowych deklaracji zainteresowania PSR. Mamy już zatem na dziś 970 zarejestrowanych sympatyków PSR. Do profilu PSR w portalu Nasza Klasa przyłączyło się 740 nowych osób. W liczbach bezwzględnych wydawać się to może niewiele, lecz wpisując to w kontekst ogólnej sytuacji organizacji pozarządowych w Polsce z których bardzo wiele boryka się z dużymi problemami w pozyskiwaniu nowych członków wobec niewielkiej aktywności społecznej Polaków, PSR w roku 2008 zrobiło wyraźny krok do przodu. Co najważniejsze, to zauważalny wzrost liczby osób zaangażowanych w działalność PSR.

W mijającym roku rozwinęły się struktury terenowe stowarzyszenia. Najważniejszym wydarzeniem jest powołanie sprawnie działającego oddziału szczecińskiego na czele którego stanął kierownik Zakładu Filozofii Kultury na Uniwersytecie Szczecińskim oraz redaktor naczelny czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka", prof. Jerzy Kochan. Wyłonił się poza tym ośrodek w Wałbrzychu, który wraz z ośrodkiem wrocławskim powołał oddział dolnośląski, pierwszy międzymiastowy oddział terenowy naszego stowarzyszenia. Bardzo udane zebrania racjonalistów odbyły się także w Łodzi i w Bydgoszczy. W miastach tych jest sporo osób zainteresowanych działalnością racjonalistyczną, lecz brak osób gotowych do przyjęcia na siebie funkcji liderów i organizatorów, póki co uniemożliwia powołanie tam oddziałów lokalnych PSR. Wystarczy jednak, aby pojawiło się kilka nowych osób a w każdym z tych miast może w krótkim czasie zaistnieć silny ośrodek lokalny naszego stowarzyszenia. Należy również odnotować przekształcenie się ośrodka warszawskiego w oddział warszawski, na czele którego stanął dr Przemysław Berowski, pracownik naukowy Instytutu Elektrotechniki.

Ważne jest, iż ośrodki lokalne prowadzą również własne strony internetowe. Obecnie takie strony ma nie tylko Kraków i Wrocław, ale i Poznań, Trójmiasto, Szczecin i Łódź. Najżywiej rozwija się strona ogólna PSR, pod adresem psr.org.pl redagowana przez Mariusza Agnosiewicza, na której w ostatnim roku opublikowano ponad 60 nowych tekstów związanych z PSR oraz wiele innych materiałów. Racjonalista i strona PSR są dostępne od tego roku również w wersji mobilnej. Osobno funkcjonuje założona w tym roku przez Michała Przecha galeria zdjęć z działalności PSR, pod adresem galeria.racjonalista.pl, zawierająca obecnie 1400 zdjęć, które zanotowały ok. 34 tys. odsłon.

Bardzo ciekawym zjawiskiem związanym z PSR jest bardzo wyraźny rozwój i aktywizacja młodzieżówek i młodzieży. Wyłoniła się grupa działająca a w Grudziądzu, którą koordynuje Monika Stogowska pod nadzorem Jarosława Kubaszewskiego oraz w konsultacji z członkami zarządu PSR oraz innych młodzieżówek racjonalistycznych. Stale też działa grupa krakowska, pod przewodnictwem Andrzeja Kierskiego. Młodzi racjonaliści stworzyli już swój portal publicystyczny, fora dyskusyjne oraz podjęli pierwsze inicjatywy (m.in. ogólnopolski protest młodych przeciwko klerykalizacji polskiej szkoły, opisywany m.in. przez portal Wirtualna Polska). To młodzi przejęli na siebie projekt PSR stworzenia E-Muzeum Boya.

Na rok 2008 Prezes PSR zaproponował na ostatnim walnym dwa priorytety: projekt etyczny oraz rozwój ceremonii humanistycznych, a poza tym stworzenie e-muzeum Boya, elektronizację czasopiśmiennictwa wolnomyślicielskiego XX w., stworzenie Panteonu Wolnomyślicieli Polskich oraz walkę z homeopatią i całą para- i pseudonauką. Ostatecznie najbardziej zaangażowaliśmy się w trzy sfery: laicyzm, rozwój ceremonii humanistycznych i walka z pseudonauką.

Trzeba też podkreślić, iż wciąż jesteśmy na etapie wczesnoorganizacyjnym. Organizacja została wpisana do rejestru w ostatnim kwartale 2006 r. i rok 2007 był rokiem rozruchowym, kiedy nabywaliśmy pierwszych doświadczeń i porażek czysto organizacyjnych. Rok 2008 był więc drugim normalnym rokiem istnienia organizacyjnego polskich racjonalistów. Rokiem wypracowywania procedur wewnętrznych i mechanizmów funkcjonowania. Okres ten wciąż jest niezakończony, gdyż nie mamy jeszcze opracowanych wszystkich procedur sprawnego funkcjonowania. Posunęliśmy się jednak istotnie naprzód. Przede wszystkim wprowadzono cykliczność posiedzeń zarządu – w postaci telekonferencji na Skype co dwa tygodnie. Od maja odbyliśmy 15 takich wirtualnych posiedzeń. W posiedzeniach tych brali udział nie tylko członkowie Zarządu Głównego, ale i przedstawiciele innych organów w PSR, którzy bardzo aktywnie włączyli się w działalność Zarządu i Stowarzyszenia, m.in. Maciej Psyk, Marek Pawłowski, Przemysław Piela, a w ostatnim czasie także Mirosław Wyczesany i Przemysław Berowski. Uchwalono pierwsze regulaminy: Głównego Sądu Koleżeńskiego, Zgromadzenia Delegatów oraz zaczątek regulaminu Zarządu Głównego (w zakresie dotyczącym trybu obradowania i podejmowania decyzji oraz wdrażania projektów). Tomasz Kalwasiński wdrożył elektroniczną bazę członkowską i inne elektroniczne podstawy podejmowania decyzji w PSR. Michał Przech na stronie PSR implementował podstawowy system zarządzania projektami. Znaczny postęp formalny i proceduralny wypracowany został w funkcjonowaniu skarbnika i sekretarza. Przygotowano projekt przekształcenia PSR w organizację pożytku publicznego. Poprawiono komunikację między władzami a członkami Stowarzyszenia, m.in. przez publikowanie sprawozdań z posiedzeń zarządu i szersze dyskutowanie na forum internetowym działalności Zarządu Głównego. Powołano nowe forum Stowarzyszenia o nazwie Sami Swoi, przeznaczone tylko dla członków PSR. Dla wszystkich członków zaoferowano konta w domenie psr.org.pl.

Bardzo dużym usprawnieniem było stworzenie wspólnej platformy elektronicznej komunikacji wszystkich organów PSR i najbardziej zaangażowanych racjonalistów – w postaci listy emailowej pod adresem zarzad@racjonalista.eu (obecnie zastąpiony przez: zarzad@psr.org.pl) . Lista ta była wspólną platformą bieżącej wymiany informacji w działalności PSR. Skład listy sukcesywnie się powiększał w ciągu roku i obecnie tworzą ją 22 osoby, które się na bieżąco wymieniają informacjami o działalności stowarzyszenia, a wśród nich: pełen skład Zarządu Głównego, pełen skład Głównej Komisji Rewizyjnej, pełen skład Głównego Sądu Koleżeńskiego, Rzecznik Etyki Członkowskiej, przewodniczący jednostek terytorialnych PSR, którzy nie wchodzili w skład Zarządu Głównego (Szczecin, Poznań, Warszawa oraz Trójmiasto). Zarząd uchwalił także zaproszenie do tego grona na podstawie par. 26 ust. 9, dwóch osób spoza władz PSR: Michała Przecha, zapewniającego obsługę techniczno-informatyczną Stowarzyszenia, oraz Andrzeja Kierskiego jako przedstawiciela młodzieżowych grup racjonalistycznych. Uzupełniającym medium wymiany informacji w tej grupie było specjalne forum władz stowarzyszenia. Wspólna platforma stałej wymiany informacji w tak dużym gronie aktywistów PSR okazała się rozwiązaniem niezwykle pożytecznym i dynamizującym działalność całej organizacji. Można powiedzieć, że w efekcie zastosowania tego rozwiązania jesteśmy jedną z nielicznych organizacji pozarządowych w Polsce, której zarząd regularnie zbierał się co dwa tygodnie a w jego pracach na bieżąco i stale uczestniczyli członkowie wszystkich organów działających w Stowarzyszeniu. Jest to bardzo duży potencjał na przyszłość.

W siedzibie głównej PSR, którą wynajmujemy od ok. roku w ramach lokalu Towarzystwa Kultury Świeckiej przy ul. Koszykowej 24/1 w Warszawie, zorganizowano podstawy biura Stowarzyszenia, zaopatrując je w podstawowy sprzęt komputerowy i biurowy. Przez pewien czas funkcjonowały regularne dyżury w biurze, jednak wobec niewielkiego zainteresowania konsultacjami z władzami PSR w biurze stowarzyszenia, zawiesiliśmy te praktyki.

Ze spraw formalno-urzędowych, należy odnotować złożenie wniosków do KRS o zarejestrowanie i nadanie osobowości prawnej – po Krakowie — oddziałom szczecińskiemu i dolnośląskiemu. Podpisano także umowę z księgowym Henrykiem Muszyńskim, który wspiera aktywnie nasze sprawy formalne.

Wciąż nie udało się wprowadzić legitymacji członkowskich. Wojciech Skorupski opracował ich projekt, Dariusz Kaliszuk zapewnił firmę, która je zrealizuje. Realizacja została jednak wstrzymana wobec niezakończonej dyskusji o możliwej zmianie znaków graficznych Stowarzyszenia. Część członków zgłasza postulat zmiany logo PSR. Opracowane zostały nowe projekty. Zarząd postanowił, aby sprawę tę rozstrzygnęło zgromadzenie delegatów.

Mając możliwość porównania funkcjonowania Stowarzyszenia w roku 2007 i 2008, widać wyraźny i znaczący rozwój organizacji. Trzeba wyraźnie podkreślić, że tworzenie całych skomplikowanych podwalin formalno-proceduralnych było jednym z kluczowych zadań obecnego Zarządu. Z zadania tego Zarząd wywiązał się w dużym zakresie, choć część wyzwań w tym zakresie spadnie na Zarząd kolejnej kadencji, w szczególności dotyczy to relacji między ośrodkami lokalnymi a władzami centralnymi.

Bardzo ważną sferą działalności PSR w 2008 r. była społeczna promocja i rozwój ceremonii humanistycznych, w szczególności ślubów humanistycznych. Jak dotąd 6 par zawarło humanistyczny związek małżeński, w tym jedna para homoseksualna. Organizacją ślubów humanistycznych z ramienia PSR zajmowała się grupa w składzie: Mariusz Agnosiewicz, Krzysztof Tanewski oraz Marek Pawłowski. Działalność ta spotkała się z dużym i w zdecydowanej większości pozytywnym zainteresowaniem mediów. Jak dotąd o naszych ślubach humanistycznych napisano kilkadziesiąt tekstów w prasie krajowej i zagranicznej. Ideę tę prezentowano na ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej na Uniwersytecie Poznańskim przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego, powstaje już pierwsza praca licencjacka na temat ślubów humanistycznych na uczelni krakowskiej. Rezerwowane są już terminy na kolejne śluby udzielane pod patronatem PSR. Po roku działalności w tym zakresie istnieją zatem dość dobre podstawy do rozwoju społecznego tej instytucji, zwłaszcza jeśli uda się w kolejnym roku przygotować większą liczbę osób zaangażowanych w tę działalność oraz opracować odpowiednie materiały informacyjno-promocyjne.

Jeśli chodzi o inne formy humanistycznych ceremonii praktykowane przez zachodnie organizacje humanistyczne, nawiązujemy współpracę z kilkoma praktykującymi świeckimi mistrzami pogrzebowymi. Na rok 2009 jest też zaplanowana pierwsza humanistyczna ceremonia związana z narodzinami dziecka.


1 2 3 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Onanizm odwzajemniony
Barbaryzm islamu

 Zobacz komentarze (6)..   


« Historia PSR   (Publikacja: 09-12-2008 Ostatnia zmiana: 13-12-2008)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 952  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 5  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 6246 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365