Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.120.231 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 302 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Polski katolicyzm. Katolicyzm taki, jak urobił się historycznie w Polsce, rozumiem jako przerzucenie na kogoś innego - Boga - ciężarów nad siły. Jest to zupełnie stosunek dzieci do ojca. Dziecko jest pod opieką ojca. Ma go słuchać, szanować i kochać. Wypełniać jego przykazania. Więc dziecko może pozostać dzieckiem, ponieważ wszystka 'ostateczność' przekazana jest Bogu-Ojcu i jego ziemskiej ambasadzie,..
 Tematy różnorodne » PSR » Historia PSR

Sprawozdanie z działalności PSR w 2008 [2]
Autor tekstu:

W 2008 r. zainaugurowano ten aspekt aktywności, który jest właściwy organizacjom racjonalistycznym, tj. ograniczanie ekspansji pseudonauki i paranauki. Podjęto udaną interwencję przeciwko homeopatii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, w czym wsparła nas m.in. Naczelna Rada Lekarska. Pojęto również inne jednostkowe interwencje przeciwko ekspansji homeopatii. Działania te zostały dostrzeżone i opisane przez media (m.in. wrocławska Gazeta Wyborcza). Planowane są kolejne działania w tym zakresie, zwłaszcza w tej sferze, kiedy w związku z pseudonauką i paranauką marnotrawione są publiczne pieniądze. Zainteresowanie współpracą z PSR przeciwko para- i pseudonauce wyraziła Fundacja Jamesa Randiego, co powinno zaowocować rozwinięciem odpowiednich kampanii w roku 2009.

W trzeciej kluczowej sferze działalności PSR w mijającym roku, zmierzającej do wdrożenia w Polsce laickich standardów, rozwinęła się udana współpraca z doktorem Pawłem Boreckim z Katedry Prawa Wyznaniowego UW, obecnie jednym z najlepszych specjalistów od prawa wyznaniowego w Polsce. We współpracy z drem Boreckim przygotowany został podstawowy program laicki naszego Stowarzyszenia, ujęty pod postacią Postulatów Laickich. Projekt Postulatów Laickich przez kilka miesięcy był kształtowany wewnątrz organizacji poprzez dyskusje w ośrodkach lokalnych oraz na forum internetowym Stowarzyszenia. Po uchwaleniu i ogłoszeniu ostatecznej wersji Postulatów spotkały się one nie tylko z dużym zainteresowaniem mediów krajowych, ale i z żywym odzewem bardzo wielu osób, co skłania organizatorów do podjęcia w przyszłym roku szerzej zakrojonych działań zmierzających do realizacji poszczególnych postulatów poprzez zaangażowanie inicjatywy obywatelskiej.

Jednym z elementów wdrażania konkretnych realizacji postulatów laickich jest Kampania 196 przygotowana i koordynowana przede wszystkim przez ośrodek trójmiejski PSR. Zespół projektowy kampanii, zatwierdzony zgodnie z nowymi procedurami w tym zakresie, tworzą Arleta Bolda-Górna, Miłosz Kuligowski, Andrzej Kierski jr, Szymon Gdula, Mariusz Agnosiewicz i Michał Przech. Kampania zmierza do wywołania dyskusji wokół instytucji obrazy uczuć religijnych oraz zmiany w tym zakresie art. 196 Kodeksu karnego poprzez znaczne ograniczenie jego represyjności. W jej ramach wystosowano zapytania do władz polskich kościołów o ich stosunek do ochrony uczuć religijnych (odpowiedzi przyszły od Episkopatu KK, adwentystów i mormonów). Inicjatorką i koordynatorką kampanii jest Arleta Bolda-Górna, przewodnicząca ośrodka trójmiejskiego. Pod projektem PSR zmiany ustawy podpisało się jak dotąd w Internecie ok. 3,5 tys. osób. We wrześniu rozpoczęto także zbieranie podpisów poza Internetem. Również i ta kampania była opisywana przez media o zasięgu ogólnokrajowym. Podobnie jak Lista Ateistów, Kampania 196 stworzoną ma odrębną stronę internetową.

W roku 2008 kontynuowana jest również kampania publicznego ujawniania się osób niewierzących, zainaugurowana w 2007 r. – Internetowa Lista Ateistów i Agnostyków, koordynowana niestrudzenie przez skarbnika PSR, Marka Ławreszuka. W mijającym roku kolejne 3 tys. osób ujawniło publicznie swój ateizm lub agnostycyzm. Można też dostrzec zjawisko większej skłonności osób publicznych do publicznego deklarowania swojej niewiary. Lista Ateistów stale jest obecna w mediach, także w 2008 r. Sukces naszej kampanii umacnia się.

Angażowaliśmy się również w promocję społeczną i pomoc udzielaną przy apostazji, czyli formalnym występowaniu z Kościoła przez osoby zainteresowane, co uznajemy za jeden z aspektów kampanii na rzecz społecznego ujawniania się niewierzących. Podjęliśmy dwie interwencje formalne, jedna skierowana do Kurii Warszawskiej, a druga do Rzecznika Praw Obywatelskich. Opublikowaliśmy materiały poradnikowe służące do przeprowadzenia procedury apostazji. Wydrukowanych zostało kilka tysięcy ulotek informujących o tym, czym jest i jak wygląda akt apostazji. Ulotki były kolportowane jak dotąd jedynie w Krakowie i Szczecinie. Udzielamy publicznych komentarzy dotyczących problemów z występowaniem z Kościoła.

Bardzo pozytywnie zakończyła się inicjatywa Dariusza Kaliszuka zrealizowania w ramach PSR szkoleń rozwoju osobowości. Pierwsze tego typu szkolenie zatytułowane „Uwierz, że nie musisz wierzyć” wykonane zostało w Warszawie przez Joannę Konieczną, trenerkę STOP. Szkolenie dotyczyło asertywności niewierzących, i było tym samym wsparciem kampanii na rzecz ujawniania się niewierzących w społeczeństwie. Udział wzięło w nim kilkanaście osób i niektóre z tych osób włączyły się później aktywnie w działalność PSR. Nie udało się jak dotąd przekuć tej pilotażowej inicjatywy w większy projekt realizowany z pieniędzy unijnych. Joanna Konieczna wycofała się z dalszej realizacji tego projektu. Jego kontynuacji, po przeprowadzeniu odpowiednich badań socjologicznych, zamierza się podjąć Małgorzata Leśniak.

Kolejną nową inicjatywą w mijającym roku w PSR jest pierwszy wyjazd integracyjny członków stowarzyszenia, zorganizowany przez Małgorzatę Leśniak. Wprawdzie ze względu na jego zagraniczny charakter (Słowacja) brało w nim udział jedynie kilkanaście osób, lecz niewątpliwie inicjatywę tę należy uznać za sukces, przede wszystkim ze względu na owocne spotkanie polskich i słowackich wolnomyślicieli, czyli przedstawicieli PSR oraz słowackiego Prometeusza. Z pewnością spotkanie to zaowocowało najwyższą zadeklarowaną liczebnością delegacji słowackiej na naszym aktualnym festiwalu racjonalistycznym – 10 osób. Zapewne stworzona została bardzo dobra podstawa do ścisłej współpracy i kontaktów polskich i słowackich wolnomyślicieli. W przyszłości planowane są również wyjazdy integracyjne na terenie kraju.

Z inicjatyw kontynuowanych wspomnieć należy o Wirtualnym Muzeum Boya. Aktualnie tworzona jest strona internetowa muzeum, co koordynuje Andrzej Kierski, finansując także projekt z własnych pieniędzy.

Jeśli chodzi o sprawy związane z etyką w szkołach, stale przygotowywany jest kompleksowy projekt pod nazwą „Etyczna szkoła”, co jednak zostało spowolnione z dwóch względów: niewywiązanie się ze zobowiązań przez kolejnych informatyków-wolontariuszy, którzy podjęli się zaprogramowania serwisu wedle opracowanego szczegółowego projektu. Portal etyczny, który opracowujemy zawierać ma nie tylko wiele materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących etyki, ale i liczne funkcjonalności wspierające m.in. tworzenie grup etycznych w polskich szkołach oraz grup międzyszkolnych, bazę danych, nauczycieli, programów nauczania, szkół itd. Aktualnie wykonania serwisu podjął się Tomasz Kalwasiński. Kolejnym problemem z jakim spotkał się projekt etyczny jest niewystarczająca grupa wolontariuszy z PSR gotowa zaangażować się w projekt. W związku z tym inauguracja kampanii etyczna szkoła została przesunięta na pierwszy kwartał 2009. Jak dotąd nawiązano współpracę z czołowymi polskimi etykami, którzy służyć będą radą i pomocą merytoryczną. Pozyskano dwóch partnerów do współpracy przy tej kampanii PSR: Krystynę Starczewską, znaną działaczkę oświatową z Bednarskiej, a także dyrektora Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej – OKNO. Opracowane są już pierwsze programy nauczania etyki.

W zakresie nauczania etyki podejmowano także indywidualną pomoc w konkretnych przypadkach nierealizowania przez szkołę obowiązku nauczania etyki, poprzez skuteczne interwencje w Ministerstwie Oświaty i kuratorium.

Znacząca aktywność stowarzyszenia związana była również z publicznym prezentowaniem głosu racjonalistów w problemach ważnych społecznie. Opublikowaliśmy:

 1. Stanowisko w sprawie zapłodnienia metodą in vitro (grudzień)
 2. Akt solidarności z wykładowcami Uniwersytetu La Sapienza w obronie laickości wiedzy (styczeń)
 3. Apel laicki z okazji wizyty papieża we Francji (luty)
 4. Zapytanie skierowane do Kurii Warszawskiej o zasady występowania z Kościoła (luty)
 5. Obrona rozwoju technologii GMO w Polsce (marzec)
 6. Kreacjonistyczne zagrożenia dla edukacji w Europie (lipiec)
 7. List otwarty do MEN i Komisji Edukacji w sprawie świeckiej szkoły (wrzesień)
 8. List otwarty w obronie profesora Aleksandra Wolszczana (wrzesień)
 9. Protest przeciwko próbom rozmontowywania francuskiego modelu laickości (wrzesień)
 10. Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o zwiększeniu finansowania KUL (wrzesień)
 11. Protest przeciwko wspieraniu przez władze Koszalina katolickich ośrodków antysektowych (październik)
 12. Postulaty w zakresie edukacji drogowej (październik)
 13. Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie utrudniania występowania z Kościoła przez polskich biskupów (listopad)

Poszczególne wystąpienia miały różne oddźwięki i skutki. Jedne pozostały bez żadnej reakcji, efekty innych trudno określić, zwłaszcza jeśli nie zostały dostrzeżone przez media, ale i były takie, które odniosły swój skutek. Na przykład postulaty w zakresie edukacji drogowej zostały wykorzystane przez sejmową komisję infrastruktury, do której członka list został skierowany. W każdym razie w zakresie publicznego zabierania głosu przez stowarzyszenie dokonał się wyraźny postęp w stosunku do roku ubiegłego.

Tomasz Kalwasiński, Marek Ławreszuk i Mariusz Agnosiewicz opracowali i wdrażają Bazę Zasobów Ludzkich PSR, której celem jest lepsza kooperacja w inicjatywach PSR, w szczególności dla potrzeb sprawniejszego tworzenia zespołów dla realizacji poszczególnych projektów. Realizacja planowana jest na pierwszy kwartał 2009. Zarząd zatwierdził także wstępny projekt Dni Rozumu w Świdnicy, zaproponowany przez Dawida Guta. Impreza również ma się odbyć w 2009 r. Uchwalona została inicjatywa stworzenia strony internetowej poświęconej nowym ruchom religijnym. Miałaby ona na celu upowszechnianie wiedzy i podniesienie poziomu dyskusji na ten temat. W 2009 r. planujemy powołać zespół ekspertów ds. sekt. Nawiązaliśmy również kontakt z fundacją Krewniacy celem włączenia się przez PSR do kampanii na rzecz polskiej transplantologii i honorowego krwiodawstwa.

Duża część aktywności zarządu została również spożytkowana na przygotowania do krakowskiego festiwalu racjonalistycznego. Do jego organizacji wyznaczony został w tym roku oddział krakowski, niemniej Zarząd pozostawił sobie rolę nadzorczą i wspierającą z której wywiązywał się z różnymi efektami. Niedookreślony proces podziału kompetencji między Zarządem Głównym a ośrodkiem lokalnym przygotowującym doroczną imprezę racjonalistyczną, unaocznił potrzebę pilnego harmonijnego ułożenia tych kwestii, co powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2009. Zarząd przekazuje podziękowania i uznanie dla Małgorzaty Leśniak za przewodnictwo w pracach organizacyjnych tegorocznej imprezy festiwalowej.


1 2 3 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Onanizm odwzajemniony
Barbaryzm islamu

 Zobacz komentarze (6)..   


« Historia PSR   (Publikacja: 09-12-2008 Ostatnia zmiana: 13-12-2008)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 952  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 5  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 6246 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365