MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #75
Nakład: 5861 (odbiorców mailingu)

Spis treści:


Cytat tygodnia

Siła napędowa

"W cywilizowanym świecie nie ma miejsca na kneblowanie sztuki, kultury i nauczania. To prosta droga do tego, by znowu nastały wieki ciemne. Fanatyzm w imię nowych bogów lub bogów starych odzianych w nowe szaty już wcześniej porywał świat, co zaowocowało paleniem bibliotek, zamykaniem szkół, ograniczaniem wolności do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Tyrania najbardziej nienawidzi indywidualnej woli. Bo indywidualna wola mając nieskrępowany dostęp do skarbnic kultury, może odkryć i krzewić nowe prawdy, podobnie jak może skompromitować i zniszczyć - z biegiem czasu - stare, uporczywe systemy dogmatów i ideologicznej dyktatury."

Nigel Andrews, Tygodnik Forum 24/2005


Aktualności i ogłoszenia

Serdecznie polecamy obszerny tekst autorstwa Cezarego Żekanowskiego - biologa molekularnego i Pawła Łuków adiunkta w Instytucie Filozofii, traktujący o historii, dniu dzisiejszym oraz przyszłości badań nad genomem. Jest to ich debiut w serwisie.
Wśród nowych publicystów mamy także przyjemność powitać Grzegorza Omelana, nauczyciela języka angielskiego. 

W zbiorze naszych najnowszych publikacji znajduje się przetłumaczony przez Małgorzatę Koraszewską tekst autorstwa Antoniego Pospieszalskiego opisujący dostrzegalne symptomy kryzysu papiestwa. Autor, mieszkający w Londynie pisarz katolicki, publikuje w Racjonaliście po raz pierwszy. Natomiast Ilona Vijn-Boska przetłumaczyła fragment testamentu Ramòna Sampedro, jest to przejmujący opis walki człowieka o prawo do godnej śmierci. Dzięki tej samej tłumaczce możemy zapoznać się z sylwetką Irshad Manji, dziennikarki, feministki i lesbijki mieszkającej w Kanadzie, oraz jej spostrzeżeniami na temat islamu i zapatrywaniami na sytuację muzułmańskich kobiet. 

W dziale Neutrum można przeczytać dwa teksty dotyczące osoby Marii Szyszkowskiej, mające związek z jej kandydaturami w wyborach prezydenckich oraz do Pokojowej Nagrody Nobla.

Natomiast wywiad z inną polską wolnomyślicielką możemy przeczytać w tygodniku Przegląd. W artykule "Co wolno wolnomyślicielowi?" swoje zdanie na temat charakteru wyznaniowego Polski, nieoficjalnej cenzury kościelnej oraz sytuacji wolnomyślicieli w Polsce przedstawiła prof. Barbara Stanosz. Aby oddać atmosferę tego wywiadu posłużmy się cytatem: "Doktryna katolicyzmu paraliżuje odruchy buntu przeciwko upośledzeniu społecznemu, apelując o miłosierdzie (czyli o dobroczynność), nie zaś o sprawiedliwość społeczną (czyli o regulowaną prawnie redystrybucję dochodów); nadto uświęca cierpienie, zapewnia, że przed Bogiem ostatni będą pierwszymi itd. Kościół nigdy nie popierał aktów buntu społecznego, także tego z sierpnia 1980 r. Prymas Wyszyński wzywał stoczniowców do przerwania strajku."  Link do tekstu znajduje się w "znalezionych".

Na stronie Transparency International Polska w ciekawych publikacjach podany jest link do zamieszczonego w serwisie tekstu Witolda Filipowicza: "Ośrodek racjonalistyczno-sceptyczny im. de Voltaire'a, Witold Filipowicz Służba cywilna: Nowelizacyjna zadyszka."

Serwis wspiera akcję bykom-stop, a nasze forum jest moderowane ortograficznie.

Istotne zmiany dotyczące publicystów naszego serwisu

Redakcji zależy nie tylko na doskonaleniu poziomu merytorycznego publikowanych tekstów, ale i na ujednolicaniu ich formy edycyjnej, która dotąd nie zawsze była jednolicie stosowana. Nie chodzi o ujednolicanie stylu autorów, ale o kwestie czysto techniczne (np. sposób zapisu bibliografii czy cytatów). Stąd też opracowano internetowe zasady edycyjne, które odtąd mają być ściśle przestrzegane w naszym serwisie. Ponieważ w poważnej części biorą one pod uwagę zasady profesjonalne, uwzględniając co najwyżej pewne odrębności w związku ze specyfiką internetu, mogą one być wdrażane także przez inne redakcje internetowe aspirujące do profesjonalizmu. Wymagamy wszelako, aby podać odnośnik do Racjonalisty (str. 1397).

Odtąd każda osoba chcąca publikować w Racjonaliście musi dokładnie zapoznać się z owymi zasadami oraz je konsekwentnie stosować przy opracowywaniu swoich tekstów. W związku z tym znowelizowano także Regulamin publikacji tekstów dodając następujący punkt:

"Redakcja może nie przyjąć tekstu do publikacji w przypadku: a) niskiej jakości merytorycznej lub językowej, b) wykrycia plagiatu, c) dublowania i wtórności względem tekstów już opublikowanych, d) lekceważenia internetowych zasad edycyjnych."

Wprawdzie teksty szczególnie dla nas ważne przyjmiemy nawet jeśli autor nie zastosuje się do tych zasad, jednak należy pamiętać, że jest to działanie odbierane jako lekceważące i nakładające na nas pracę nad tekstem, którą mógłby wykonać sam autor odciążając nieco przeciążoną redakcję Racjonalisty. Za wsparcie serdecznie dziękujemy! 

Przy okazji dodano także nowe rozdziały do naszego miniporadnika "Jak napisać dobry tekst":  

Tekst w dobrym gatunku

Z punktu widzenia korektora...

Nowości na forum:

Wprowadziliśmy dodatkowe filtry dla zalogowanych użytkowników. Jeśli wydaje Ci się szczególnie interesująca jakaś osoba i jej wypowiedzi chciałbyś otrzymywać bez względu na to w jakim wątku się wypowiada, wystarczy wejść do profilu danej osoby i zasubskrybować wszystkie jej posty. Analogicznie można odsubskrybować.

Wkrótce pojawi się też możliwość zablokowania postów danej osoby. Jeśli jakiś uczestnik forum wydaje ci się szczególnie nieinteresujący i nie chcesz otrzymywać jego wypowiedzi na e-mail nawet jeśli są w Twoim  wątku wystarczy ustawić na tę osobę filtr.

Pojawiło się już pierwsze wykorzystanie punktacji jaką gromadzą uczestnicy forum za poziom swoich wypowiedzi, wzajemne sympatie i antypatie - ranking forumowiczów znajdujący się zawsze na dole strony na forum. W rankingu tym są trzy listy zawierające po 15 osób w kategoriach:

- Najlepiej punktowani. Pokazuje średnią liczbę punktów na 1 post osoby, czyli stosunek punktów do postów. Ranking najbardziej wartościowy, jednak wprowadzono w nim minimalną liczbę postów jaką uczestnik musi sformułować, aby być branym pod uwagę.

- Najaktywniejsi - z największą liczbą postów

- Najczęściej punktowani - zliczane wszystkie głosy, zarówno na + jak i -. Ciekawym aspektem tej listy w relacji z listą pierwszą może być wskazanie kontrowersyjności osoby, co niekoniecznie jest wskazaniem negatywnym. Chodzi o sytuację, w której osoba najczęściej oceniana (czyli będąca na liście 3.) nie jest zarazem jedną z osób najlepiej ocenianą (jej nick nie pojawia się na liście 1.). Niekoherencje między listami mogą, choć nie muszą, wskazywać na kontrowersyjność osób.

Postaramy się z czasem rozwijać zastosowanie naszych punktacji. Czekamy na sugestie i uwagi.

Nowelizacja regulaminu Forum. W wyniku dyskusji w wątku Zasady "współżycia" na forum do naszego regulaminu dodano dwie nowe reguły zawarte w § 14.2 oraz § 25a.

Nowości w organizacji treści:

W Menu głównym serwisu wyodrębniono nowy dział "Państwo i polityka", oddzielając zarazem tematykę państwową od prawnej. Aktualnie dział ten tworzy kilkadziesiąt tekstów oraz pierwsze poddziały:
Doktryny polityczne i prawne
Ekonomia i gospodarka
Integracja i Unia Europejska
Państwo wyznaniowe
Stosunki międzynarodowe

Dodanie tematyki politycznej nie jest wyrazem tego, iż Racjonalistę opanowuje politykierka i że zamierzamy niweczyć swój zasadniczo apolityczny kurs. Tematyka polityczna może być jednak u nas podejmowana (i coraz częściej jest) w ujęciach: krytycznych, obiektywnych oraz politologicznych.

Racjonalista ogłasza przetarg nieograniczony na redaktora zajmującego się organizacją treści (ang. content organizer), w którego treści leżałaby:
- optymalizacja systematyki (dziedziny rozrastają się płynnie i czasami potrzeba wydzielać nowe poddziały lub działy; czasami teksty umieszczone są nietrafnie)
- redagowanie wprowadzeń do poszczególnych działów; mamy ok. 200 działów i poddziałów, lecz jedynie niewielka ich część posiada wprowadzenia czy przynajmniej jakieś cytaty wprowadzające; uzupełnianiem tego winien zająć się nowy redaktor; każde wprowadzenie winno mieć ok. 1/2 strony A4.

Z przyjemnością informujemy, że nasz moderator forum, św.Marek, od niedawna zajmuje się także redakcją techniczną i korektą, pomagając w przygotowaniu tekstów do publikacji i ich korekcie.

Pojawił się kącik ze złotymi myślami Racjonalisty, ma swoje miejsce na dole lewej kolumny. 

Sondaż Racjonalisty

W tym tygodniu zakończyliśmy sondę dotyczącą definicji racjonalizmu: Racjonalista
21.6% - Odrzuca empiryzm, rozum traktuje jako jedyne źródło poznania
19.6% - Może być religijny
34.9% - Odrzuca wszelkie dogmaty i paranaukę, podziela światopogląd naukowy
5.0% - Jest akościelny, antykościelny lub antyklerykalny
8.5% - Odrzuca wierzenia i religie, jest ateistą
10.3% - To ten, co działa skutecznie, motywy i cele nie są istotne
w której oddano łącznie 2271 głosów. Wyniki na napawają nas dumą, pokazują, że wiele jeszcze o racjonalizmie należy powiedzieć, wyjaśnić...


Nowe teksty

Felietony, głupku! - Grzegorz Omelan (18-06-2005)

Felieton to specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski napisany w sposób lekki i błyskotliwy, utrzymany w osobistym tonie wyrażający - często skrajnie i złośliwie - wyłącznie ściśle prywatny punkt widzenia autora. W publicystyce to forma wyjątkowa. Nie jest to raczej coś od czego można rozpocząć swą publicystyczną karierę. Może natomiast być jej ukoronowaniem. Zwykły artykuł może napisać i żółtodziub, felieton jest dla mistrzów! Swoich mistrzów tego gatunku stale poszukuje serwis Racjonalista. Mamy bardzo duży potencjał publicystyczny, jednak wciąż za mało stałych i rozpoznawalnych felietonistów. Wszystkim potencjalnym kandydatom do tej roli, chcielibyśmy zareklamować ten gatunek.
Czytaj...

 

Patrzymy w przyszłość - Bogdan Miś (16-06-2005)

Od kilkunastu miesięcy mam zaszczyt być członkiem Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk "Polska 2000 Plus". Celem zaś jego jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski. Chodzi tu przy tym nie o jakieś naukowe "wróżbiarstwo", ale o rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii, opracowywanie wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju. Za kilkanaście dni Komitet Prognoz odbędzie jedno ze swoich najważniejszych posiedzeń. Jego tematem mają być założenia strategii rozwoju Polski do roku 2025. Mam propozycję do Czytelników naszej witryny: a może weźmiemy udział w tej dyskusji na łamach Racjonalisty.pl - wszyscy? A w każdym razie wszyscy zainteresowani? Ze swej strony zobowiązuję się przedstawić wyniki naszych rozważań (jeśli ta inicjatywa wypali) na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu komitetu.
Czytaj...

 

Dyktatura serca - Grzegorz Omelan (16-06-2005)

"Serce zawsze wywiedzie rozum w pole" - ta myśl Francoisa de La Rochefoucauld, XVII-wiecznego francuskiego moralisty wydaje się być trafną oceną dziejową Polaków. Wszak karty historii Państwa Polskiego pokazują, że serce wielokrotnie triumfowało nad rozumem - by wspomnieć tylko XIX-wieczne powstania, a tym bardziej ze wszech miar bezsensowny zryw warszawski z 1944 roku. Kartka ze stosunków polsko-ukraińskich
Czytaj...

 

Genocentryczny paradygmat biologii - C. Żekanowski i P. Łuków (15-06-2005)

Dla laików i znacznej części specjalistów różnych dziedzin gen zajął dziś miejsce dawniej zarezerwowane dla Boga. Kiedy filozof nie umiał czegoś wyjaśnić, powoływał się na wolę Boga. Tam zaś, gdzie podejmuje się wysiłek wyjaśniania, gen odgrywa dziś rolę duszy wegetatywnej dawnych filozofów. Genami wyjaśnia się cechy osób, choroby i zjawiska społeczne. Pożywki dla wyjaśnień "genetycznych" dostarcza klimat obecnej kultury i genetycy, którzy w większości wyznają "genocentryzm", tj. przekonanie o nadrzędnej roli genu (czy DNA) w regulacji procesów zachodzących w komórkach, układach i organizmach i w dziedziczeniu. Genocentryzm prowadzi do nierealistycznych oczekiwań wobec biologii i medycyny oraz ignorowania ryzyka związanego z lukami w wiedzy biologicznej. Media pełne są uproszczonych "genetycznych" wyjaśnień cech i zachowań ludzi i obietnic stworzenia w nieodległej przyszłości terapii genowych. Aby ujawnić korzenie genocentryzmu przedstawiamy krótką historię pojęcia genu i dwa aspekty tego stanowiska: redukcjonistyczny determinizm w kwestii roli genów w procesach wewnątrzkomórkowych i dziedziczenia oraz pojęcie informacji genetycznej. Kiedy zdamy sobie sprawę, że pojęcie genu zmienia się nie tylko w czasie, ale też w zależności od celu badawczego czy praktycznego, w jakim się go używa, będziemy mogli uświadomić sobie, jak ciągle niewiele wiemy czym jesteśmy, co wpływa na nasze życie i charaktery oraz w jakim stopniu zmienić możemy ciągle umykającą nam "naturę ludzką". Publikacja została opracowana przez biologa molekularnego z Polskiej Akademii Nauk oraz filozofa z Uniwersytetu Warszawskiego. Gorąco polecamy!
Czytaj...

 

Ateizm traumatyczny i entuzjastyczny - Mariusz Agnosiewicz (15-06-2005)

Ateistów dzieli się na różne sposoby: walczący i stonowani; semiotyczni, dogmatyczni, scjenstystyczni itd. Zdumiewa mnie przy tym niemal zupełne zlekceważenie bodaj najważniejszego podziału w łonie ateizmu - mamy bowiem ateizm traumatyczny i entuzjastyczny. Te grupy teistów dzielą całe galaktyki... Będąc uczciwym intelektualnie można odrzucić agnostycyzm na rzecz ateizmu po wyjściu poza dogmatyczne i fideistyczne odmiany ateizmu o których do znudzenia opowiadają wierzący. Jednak ateizm był dla mnie także wyborem estetycznym i emocjonalnym. Niektórzy powiadają, że "chcieliby wierzyć", że "brakuje im wiary", lecz intelektualne przeszkody są nie do pokonania. Tutaj więc wybór intelektualny i emocjonalny oraz estetyczny się rozchodzą. To charakteryzuje ateizm traumatyczny. W ateizmie entuzjastycznym czynniki intelektualne, emocjonalne i estetyczne są wobec siebie komplementarne i się wzajem wzmacniają. Pomijając szalenie ważny czynnik estetyczny dla wielu ateistów nie można zrozumieć czym jest ateizm. Każda jego prezentacja jako wyłącznie "raju utraconego" - deformuje prawdziwy obraz ateizmu i ateistów.
Czytaj...

 

Wyjście z jaskini - Andrzej Koraszewski (14-06-2005)

Przyjechali przyjaciele z Szwecji. Pytają dużo o Polskę. Dlaczego upadek komunizmu nie przyniósł takiej zmiany jakbyśmy chcieli? Odpowiedziałem przypominając, że w Szwecji od wielu dziesiątków lat stanowisko ministra oświaty jest trampoliną do stanowiska premiera. W Polsce stanowisko ministra oświaty jest odstawieniem na boczny tor. Pokiwali ze zrozumieniem głowami.
Czytaj...

 

Synkretyzacja wiary katolickiej - Joanna Żak-Bucholc (11-06-2005)

Współczesne czasy to etap całkowitej prywatności religii, religii indywidualistycznej. Można by rzec - każdy staje się twórcą własnej religii, wybierając z "karty dań" oferty istniejące w przestrzeni kulturowej. Produkty religijne przyjmują bardzo wiele trików i sposobów, aby trafić do klienta. Ulubionym stała się forma "kursu" dla propagowania idei religijnych i zdobywania wiernych nowych ruchów religijnych. Działalność religijna kryje się także pod "uniwersytetami", przyznającymi tytuły pseudonaukowe "magistrów" w zakresie np. astropsychologii, parapsychologii, radiestezji, odnowy psychobiologicznej itp. New age'owe idee nie wzbudzały zbyt wielu emocji, a jeśli już to niemal wyłącznie ze strony środowisk katolickich. Także sam Kościół podjął żywiołowe przeciwdziałanie wobec Nowych Ruchów Religijnych. A jednak wydaje się, że oddziaływanie alternatywnych idei religijnych było dość znaczne i wiele ich elementów przeniknęło do tradycyjnej religii Polaków, o czym świadczą badania, które podam poniżej.
Czytaj...

 

Święte interesy - Andrzej S. Przepieździecki (10-06-2005)

W lipcu 1997 r. opublikowano dokumenty (zebrane w roku 1946 przez agenta skarbowego USA Emersona Bigelowa), z których wynika, że w watykańskiej kasie znalazły się setki milionów franków szwajcarskich, które naziści i ich pobratymcy pod wodzą Ante Pavelica zagarnęli w Chorwacji w latach 1941-1945. Wiele o tych sprawach opowiada w dziesięciotomowej "Kriminalgeschichte des Christentum" (Historii kryminalnej chrześcijaństwa) niemiecki historyk Karlheinz Deschner
Czytaj...

 

Kryzys papiestwa - Antoni Pospieszalski (10-06-2005)

Mieszkający w Londynie pisarz katolicki, z wykształcenia polonista. Wybitny znawca teologii, nazywany przez niektórych "świeckim biskupem". Były cichociemny, jedyny polski uczestnik brytyjskiej misji "Operacja Freston". Po wojnie pracował w Polskiej Sekcji BBC, przez lata pisał również dla paryskiej "Kultury", publikował książki i liczne artykuły w prasie emigracyjnej, jak i w brytyjskiej prasie katolickiej. Jego otwartość, a równocześnie krytyczny stosunek do pontyfikatu Jana Pawła II, zamknęła mu drogę do krajowych pism katolickich. Załączony artykuł pisany był po angielsku z myślą o publikacji w londyńskim tygodniku katolickim "The Tablet", jednak to co pisze Antoni Pospieszalski okazało się nazbyt radykalne również dla "Tableta". W tej sytuacji Autor zgodził się na publikację tłumaczenia jego artykułu na łamach Racjonalisty.
Czytaj...

 

Pochwała państwowego interwencjonizmu - Andrzej Koraszewski (10-06-2005)

Niniejszy tekst jest polemiką z artykułem Leszka Balcerowicza pt.: "W kierunku ograniczonego państwa" opublikowanego na łamach numeru 70 Przeglądu Politycznego. Z wielu względów dyskusja o państwie jest dziś w Polsce szczególnie potrzebna. Powodów jest wiele. Pierwszym z nich jest zauważany przez wszystkich kryzys państwa i ciągle wzrastająca nieufność obywateli. Innym powodem jest konieczność oceny okresu transformacji i dyskusja wokół strategii dalszych reform państwa, trzecim wreszcie, integracja z Unią Europejską i scedowanie niektórych elementów państwowej suwerenności na ponadpaństwową organizację, której jesteśmy członkiem. Wypowiedź Leszka Balcerowicza jest szczególnie ważna zarówno ze względu na osobę Autora, który uznawany jest za głównego architekta reform naszego państwa po upadku komunizmu, oraz ze względu na merytoryczną treść jego artykułu, która, jak mamy powody sądzić, stanowi swoiste credo znacznej części dzisiejszego politycznego establishmentu w Polsce.
Czytaj...

 

Duch pod ciężarem tyranii życia - Ramòn Sampedro (09-06-2005)

23 sierpnia 1968 roku Ramón Sampedro Cameán, mający w tym czasie 25 lat, doznał wypadku podczas skoku ze skały do morza. W wyniku tego złamał sobie kręgi szyjne i został sparaliżowany od szyi w dół. W tym stanie przeżył 29 lat, walcząc sądownie przy pomocy wielu przyjaciół o prawo do eutanazji. Po negatywnej odpowiedzi zdecydował się na popełnienie samobójstwa. Stało się to 12 stycznia 1998 r. Jego przyjaciele nakręcili 20 minutowy film o jego śmierci. Film ten był emitowany w hiszpańskiej telewizji. Do połowy wypełniona szklanka wody z cyjankiem została umieszczona przy ustach Sampedro, po czym ten za pomocą słomki wypił trującą ciecz. Prawie od razu zapadł w komę i zmarł 20 minut później. Około 3000 osób podpisało prawie natychmiast oświadczenie popierające działania Sampedro. Z sondażu opinii publicznej w Hiszpanii wynikło, że 70 % ludności chce prawa stanowiącego o warunkach dopuszczalności eutanazji. Publikujemy jego przejmujący testament.
Czytaj...

 

Muzułmanie potrzebują krytycznego myślenia - Irshad Manji (09-06-2005)

Irshad Manji jest kanadyjską dziennikarką, feministką i lesbijką. Zainicjowała Projekt Ijtihad, czyli stowarzyszenie, które chce walczyć o renesans krytycznego myślenia w islamie, a przy tym podkreślić szczególną pozycję kobiety. W swojej książce "The Trouble with Islam" ostro krytykuje świat muzułmański, który za często wciela się w rolę ofiary, aby w ten sposób ukryć swoje własne błędy. Ta wierząca muzułmanka ostrze swej krytyki kieruje nie tylko pod adresem samych sprawców, ale i europejskich wyznawców wielokulturowości i relatywizmu kulturowego, którzy w imię frazesów o poszanowaniu odrębności innych kultur gotowi są usprawiedliwiać honorowe zabójstwa, religijne obrzezania, wymuszone małżeństwa lub inne ciemiężenie kobiet, a przy tym latami milczeli o zbrodniczych czynach w Iranie, Afganistanie, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, Sudanie, Nigerii i innych muzułmańskich państwach, mimo że o nich wiedzieli. "Islam nie był zawsze taki ograniczony. Podczas "Złotych wieku" - miedzy IX a XI wiekiem - istniała w islamie tradycja badań i krytycznego myślenia. Ijtihad jest muzułmańską tradycją krytycznego myślenia i niezależnego wnioskowania. Musimy to od nowa odkryć, żeby islam dostosować do XXI wieku" - pisze Manji.
Czytaj...

 

Wybory tuż, tuż... - Bogdan Miś (08-06-2005)

Oszczędźmy naszym wspaniałym Członkom Klasy Politycznej wysiłku tych kilku szarych komórek, których zwykli używać, wykonajmy pracę myślową za nich; bez wątpienia zrobimy to lepiej! Oto więc Uniwersalny Program Wyborczy (w skrócie: UPW) który niniejszym w naszej niezmierzonej szczodrobliwości i łaskawości dla wszelkich PT Zwierząt Politycznych (którą to nazwę uważamy za nadzwyczajnie adekwatną) niniejszym im - całkowicie bezinteresownie - przekazujemy. Z pełną gwarancją Poxipolu oraz Laboratoire Garnier na skuteczność.
Czytaj...

 

Ewolucja poglądów politycznych Platona - Michał Piotrowski (08-06-2005)

Zwykłym obywatelom swojego państwa Platon nie poświęca wiele uwagi, interesuje go jego "złota" część, czyli elity rządzące i sprawujące porządek. Dostęp do elity jest otwarty. W rzeczywistości filozof nie przejmuje się taką możliwością, gdyż "... sądzi, że podwójna przewaga w postaci urodzenia i edukacji sprawi, iż w większości przypadków dzieci strażników będą górowały nad dziećmi innych." Proces selekcji przyszłych rządzących zaczyna się już w młodości - poprzez wybór najlepszych w muzyce, gimnastyce, a już zwłaszcza takich, którzy przejawiają inklinacje w kierunku filozofii. Wychowanie strażnika wymaga szeregu kosztów, które ponosi cała społeczność. Państwo umożliwia im porzucenie kajdan i spoglądanie na prawdziwy świat idei, a tym samym imperatywem dla strażników jest powrót i przewodzenie "niewolnikom jaskini". Dopiero w wieku 50 lat jednostka zostaje uznana za gotową, aby sprostać wyzwaniom rządzenia. Platon stawia sprawę jasno - sprawujący władzę musi zostać filozofem. Dzięki temu polityczny wymiar państwa zostaje podbudowany etyczną doskonałością.
Czytaj...

 

Paradoksy etyki - Marek Krakus (06-06-2005)

Ludzie niewierzący, którym argumenty za istnieniem Boga nie trafiają do przekonania, niekoniecznie muszą przejawiać wrogi, czy niechętny stosunek do religii. Zdarza się, że brakowi przekonania o istnieniu Boga ze względów racjonalnych, towarzyszy pozytywny stosunek do sfery etycznej i uczuciowej religii. Takie postawy, zapewniając niezależność myślenia, zaspokajają jednocześnie ważną potrzebę psychiki ludzkiej: przynależności emocjonalnej do określonej kultury, zwykle tej, w której upłynęło dzieciństwo.
Czytaj...

 

My Euroazjaty - Witold Stanisław Michałowski (06-06-2005)

Za Bajkałem w krainie bujnych, soczystych traw, pokrywających łagodne stoki gór, sięgających tu południowych krańców syberyjskich tajg jeszcze w początkach XIX wieku roli prawie nie uprawiano. Plemiona Buriatów, Mongołów, Oroczenów od prawieków koczowały, hodowały konie, reny, owce, zajmowały się łowiectwem. Uprawą ziemi trudnili się tylko niewolnicy. Dumni panowie stepów pracę na roli uważali za hańbę. Rozpowszechnienie lamaizmu, a trzeba pamiętać, że w dacanie nad Gęsim Jeziorem rezydował czwarty w hierarchii jego dostojnik po tybetańskim Dalaj Lamie i Panczen Lamie oraz mongolskim Bogdo-Gegenie, jeszcze bardziej utwierdzało w tym przekonaniu wyznawców żółtej wiary. Ziemię uważano za świętą. Kopać i kaleczyć jej nie było wolno. Nawet buty noszono z zadartymi do góry nosami, aby się przykazaniu nie sprzeniewierzyć. Za pług chwycili dopiero nasi bałtyccy sąsiedzi zesłani tu przez carat w XVIII wieku.
Czytaj...

 

Odwieczne misterium - Andrzej Koraszewski (05-06-2005)

W Wyborczej przeczytałem artykuł aż trzech intelektualistów (Bereś, Burnetko, Skoczylas) wyjaśniający nam wielkość II RP, w którym znalazłem opinię o, jak piszą, skandalicznym zdaniu premiera Jana Olszewskiego, że "niewidzialna ręka rynku okazała się ręką aferzysty". Zdawać by się mogło, że kto jak kto, ale redaktorzy tej gazety powinni przynajmniej z grubsza wiedzieć, co rozumiał Adam Smith przez niewidzialną rękę rynku i dlaczego uważał, że państwo powinno być "nocnym stróżem". To właśnie Smith pokazywał w jakich warunkach niewidzialna ręka rynku okazuje się ręką gangstera i sam był autorem projektów ustaw umożliwiających działanie niewidzialnej ręki rynku. Można wszelako powiedzieć, że moje pretensje pod adresem intelektualistów z Wyborczej są nie na miejscu, jeśli nawet The Economist nie rozumie, lub udaje, że nie rozumie tajemnicy "paranormalnej" polityki rolnej w USA, w EWG, w Japonii, Korei Południowej i walczy o to, aby było "normalnie", czyli jak w carskiej Rosji, jak w szlacheckiej Polsce, jak w Afryce i brytyjskich koloniach.
Czytaj...

 

Bogu nic nie jesteśmy winni - Lucjan Ferus (05-06-2005)

Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wylągł się ze stadem kurcząt i wyrósł wraz z nimi. Orzeł przez całe życie zachowywał się jak kury z podwórka, myśląc, że jest podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi szukając glist i robaków. Piał i gdakał. Minęły lata i orzeł zestarzał się. Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą wspaniałego ptaka. Płynął elegancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, ledwo poruszając potężnymi, złocistymi skrzydłami. Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony. - Co to jest? - zapytał kurę stojącą obok. - To jest orzeł, król ptaków - odrzekła kura - ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on. Tak więc orzeł o tym więcej nie myślał. I umarł, wierząc, że jest kogutem w zagrodzie. Zachęcam tych wszystkich, którzy z różnych powodów podejrzewają u siebie naturę orła, choć jeszcze nie w pełni zdają sobie z tego sprawę, do przeczytania poniższego tekstu i zastanowienia się ile może być w nim prawdy. Tej prawdy, która ma nas wyzwalać przecież z mentalności kury i czynić orłami intelektu.
Czytaj...

 

Niepopularny rozdział - Bogdan Miś (05-06-2005)

Najwyższa pora - kto wie, czy nie przysłowiowy ostatni dzwonek - by rzeczywiście zaprotestować. By wezwać - póki jeszcze czas - do konsekwentnego rozdziału kościoła i państwa. Rozdziału wysoce w naszym społeczeństwie niepopularnego; ale owa niepopularność nie oznacza przecież jeszcze zagrożonej sankcjami konieczności trzymania gęby w kuble. Jeszcze dziś nie oznacza; i po to piszę ten tekst, aby jutro również nie oznaczało. Wiedząc doskonale, że każda próba sprecyzowania oczekiwań ugrupowań laickich wywoła histeryczną wręcz reakcję środowisk kościelnych i do nich zbliżonych - wolą nie mówić o szczegółach. Po co mieć etykietkę "wrogów Boga i moralności", "marksistowskich antyklerykałów" i podobne, po co tracić idącą na pasku kleru część elektoratu? Po co mieć usmarowane nieczystościami drzwi w chałupie, oplute w szkole dziecko czy porysowany samochód? Bezpieczniej jest mówić "jestem/jesteśmy za rozdziałem kościołów od państwa" - i uniknąć dalszej rozmowy. Nie chcę i nie robię uników. Mówię więc wprost...
Czytaj...

 

Papież i wróżka czyli o rewolucji - Andrzej S. Przepieździecki (05-06-2005)

Jan Paweł II jako intelektualista, niewątpliwie wybijał się ponad tę nieciekawą masę kleru katolickiego. On dobrze wiedział, że sekciarski okres Kościoła już dawno minął a komercyjno-konsumpcyjny charakter społeczeństw zachodnioeuropejskich stanowi większe zagrożenie dla Kościoła niż komunizm, bo z komunizmem można było walczyć, a ze spadkiem zainteresowania mistyką religijną nie. JPII zrobił to, za co jeszcze przed 200 laty wyklinano: modlił się i w meczecie i w bóżnicy. Przekaz tego postępowania był oczywisty: Mało ważne czy ktoś jest kapłanem religii żydowskiej, czy muzułmańskiej, ważne natomiast, że jako kapłani stanowimy sojusz przeciwko sekularyzmowi - branża "duchowa" przeciw "laickiej". Już na 3 lata przed śmiercią JPII nie był zdolny do aktywnej pracy umysłowej, a przez ostatnie 20 miesięcy do żadnej pracy umysłowej. Przez ostatnie 3 lata pontyfikatu JPII-go, kiedy to aktywność papieża ograniczała się do błogosławienia i uśmiechania, rzeczywistym papieżem był ksiądz Dziwisz. Ten rzeczywiście ostatni papież Polak przyjeżdża do Krakowa. Jaka będzie jego rola - nie wiadomo. Tymczasem abp Życiński stara się znaleźć nowy obiekt zainteresowania, to jest odpowiedzialność esbeków prowadzących księżych kapusiów, aby odwrócić zainteresowanie od biskupów-kapusiów
Czytaj...

 

Neutrum

Dlaczego Szyszkowska? - Czesław Janik (13-06-2005)

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia NEUTRUM stoi na stanowisku, że najlepszym kandydatem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach przypadających w 2005 r. jest prof. Maria Szyszkowska
Czytaj...

 

Kandydatka do Pokojowej Nagrody Nobla - Czesław Janik (13-06-2005)

Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NEUTRUM z głębokim zadowoleniem powitali decyzję szwajcarskiej minister spraw zagranicznych, Micheliny Calmy-Rej o zgłoszeniu - na wniosek organizacji walczących z homofobią oraz pacyfistów - kandydatury Pani Profesor do pokojowej nagrody Nobla.
Czytaj...

 

Nowiny naukowe
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Nowiny naukowe. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaktor główny działu: Marcin Klapczyński. Redaktorzy: Grzegorz Kozłowski, Grzegorz Sęk


Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redagują: Anna Słota, Ilona Vijn-Boska

Ciekawostki
Uwaga: Ciekawostki można przeglądać tutaj. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota


Znalezione w sieci

Kariera Zamoyskiego (06-06-2005)
Autor: JERZY BESALA
Źródło: Tygodnik POLITYKA
Jan Zamoyski zmarł 400 lat temu, 3 czerwca 1605 r. Karierę zrobił oszałamiającą: pochodzący ze średniej szlachty syn kasztelana chełmskiego wyrósł na wielkiego magnata, kanclerza i hetmana, prowadzącego wielką politykę i równie wielkie wojny. Gdyby mu się do końca udało, Polska byłaby innym krajem.
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

Nie bój się islamu (06-06-2005)
Autor: Małgorzata Fugiel, Michał
Źródło: Tygodnik Powszechnu
Znany dziś z mediów wizerunek muzułmanów jest krzywdzący.
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

Hume (06-06-2005)
Autor: Leszek Kołakowski
Źródło: Tygodnik Powszechny
Kiedy mówimy o filozofii oświeceniowej, natychmiast słowo to przywodzi nam na myśl jedno z naczelnych haseł tego czasu, hasło "Rozum". Rozum był zawołaniem programowym Oświecenia, jego legitymacją i jego wyzwaniem wobec zastanego świata. Mało kto troszczył się o dokładne określenie tego hasła, wiadome jednak było jego znaczenie negatywne i polemiczne.
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

Hobbes (06-06-2005)
Autor: Leszek Kołakowski
Źródło: Tygodnik Powszechny
Należy dotrzymywać wszystkich umów i obietnic, mówi Hobbes. Lecz jeśli jestem poza zasięgiem prawa, jeśli kat ani sąd mi nie grozi, czy mam jakiekolwiek powody, by dotrzymywać umów, gdy wygodniej jest nie dotrzymać?
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

Locke (06-06-2005)
Autor: Leszek Kolakowski
Źródło: Tygodnik Powszechny
Locke stawiał sobie pytanie, które nowe nie było: jakie są granice naszej wiedzy, co możemy wiedzieć z pewnością, co tylko z prawdopodobieństwem jakimś, a czego wiedzieć wcale nie można.
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

Pascal (06-06-2005)
Autor: Leszek Kolakowski
Źródło: Tygodnik Powszechny
Był matematykiem pierwszej klasy i kochał prawdziwie to rzemiosło, chociaż uważał, że jest to rzemiosło właśnie, najznakomitsze, jakie umysł ludzki stworzył, ale nie pomocne w sprawie, która jest najważniejsza w życiu. Jako matematyk i fizyk trzymał się nowoczesnych rygorów tego rzemiosła, nie obchodziły go filozoficzne spekulacje arystotelików, za pomocą których niedouczeni scholastycy chcieli rozstrzygać pytania fizyki. Gardził też próbami używania religii w kwestiach, w których rozum albo fakty mają głos, a przykładem najjaskrawszym takich nadużyć w jego stuleciu było potępienie Galileusza
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

MY, BARBARZYŃCY (08-06-2005)
Autor: Marek Zając
Źródło: ODRA
"Barbarzynska Europa" najnowsza książka Karola Modzelewskiego jest po prostu kapitalna. Wreszcie, analiza kształtowania się na wskroś normatywnych wyobrażeń, czym są kultura i cywilizacja Starego Kontynentu: co jako Europejczycy wypieramy ze zbiorowych rezerwuarów pamięci, a co staramy się wysuwać - nieraz wbrew faktom - na plan pierwszy. Przecież wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie, czy europejska tożsamość jest społecznym faktem, niemożliwą do przeprowadzenia utopią czy może zadaniem, które stoi dopiero przed następnymi pokoleniami.
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

STAN PRZEJŚCIOWY (08-06-2005)
Autor: Mariusz Urbanek
Źródło: ODRA
Dziś zamiast felietonu proponuję PT Czytelnikom "Odry" quiz ze znajomości wydarzeń związanych z ujawnieniem tzw. listy Wildsteina. Spośród czterech możliwych odpowiedzi przy każdym pytaniu, proszę wybrać tylko jedno. Interpretacja wyników znajduje się na końcu quizu.
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

Modlitwa o syna (09-06-2005)
Autor: GRZEGORZ BYWALEC
Źródło: Przegląd/onet
Indie to kraj mężczyzn. Rola kobiet określona jest tu tylko w relacji do nich. Bez mężczyzny nie ma praktycznie dla kobiet miejsca w zdominowanej przez tradycję indyjskiej codzienności. Wciąż aktualny jest starożytny Kodeks Manu, według którego: "W dzieciństwie kobieta podlega ojcu, w młodości mężowi, a kiedy ten umrze, swoim synom; kobieta nigdy nie może być niezależna".
Zgłoszone przez: [AS]
Czytaj..

Gniewne na zakręcie (12-06-2005)
Autor: Katarzyna Tubylewicz
Źródło: gazeta.pl
Szwedzki feminizm nigdy wcześniej nie był tak radykalny jak dziś i nigdy wcześniej nie borykał się z takimi problemami
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Filozofia wobec zjawiska "powrotu religii" (12-06-2005)
Autor: Andrzej Bronk
Źródło: Polski Zjazd Filozoficzny
OD ROZUMIENIA RELIGII JAKO „OPIUM LUDU” DO TEZY O TRWAŁEJ OBECNOŚCI RELIGII W ŚWIECIE
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Markiz de Sade czyli racjonalizm absolutny (12-06-2005)
Autor: Jerzy Kochan
Źródło: Nowa Krytyka
Jeszcze 10 stycznia 1957 roku wydawca dzieł zebranych markiza de Sade’a, Jean-Jacques Pauvert, został w Paryżu skazany przez sąd poprawczy na 120 000 franków grzywny, pokrycie kosztów sądowych oraz „konfiskatę i zniszczenie zakwestrowanych dzieł”. Wydawcę oskarżono o obrazę obyczajów na podstawie artykułu 125 dekretu o ochronie rodziny i popieraniu rozrodczości społe-czeństwa francuskiego.
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

NATURY MIECZ OBOSIECZNY (12-06-2005)
Autor: Magdalena Tilszer
Źródło: zieloni.org.pl
Kto odwołuje się do pojęcia natury, musi liczyć się z tym, że weryfikację jego poglądów przeprowadzić można tylko na gruncie nauk przyrodniczych. Czy jednak biologia rzeczywiście może być sekundantem w sporze o prawną dopuszczalność związków między osobami tej samej płci? Czy to właśnie natura powinna podsuwać nam rozwiązania problemów życia społecznego? A przede wszystkim - co to jest ta "natura", na którą tylu się powołuje? W wąskim znaczeniu "niezgodność z naturą" można rozumieć jako niezgodność z "naturą ludzką". Jak jednak precyzyjnie zdefiniować to, co jes
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

Trąd w Pałacu Sprawiedliwości (12-06-2005)
Autor: Andrzej Dryszel
Źródło: tygodnik PRZEGLAD
...sędziowie - skorumpowani, adwokaci - na służbie mafii, prokuratorzy - zmanipulowani politycznie. Spokojnie. Nie wszyscy i nie wszędzie. To są zdarzenia akurat nagłośnione - i bardzo dobrze - przez media. W najbliższym otoczeniu nigdy nie widziałam podobnych patologii. Bałagan, czasem tumiwisizm - tak. Ciągle mówię o procedurach - jeśli więc zdarzają się takie przypadki, należy wywalać z zawodu, karać zgodnie z przepisami, podawać do publicznej wiadomości, tak żeby inni się bali. To trochę tak jak z BSE. Gdy wykryto u nas tę chorobę, reakcje były b
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

Lechu, pokochaj brata! (13-06-2005)
Autor: K.Surmiak-Domańska, T.K.
Źródło: gazeta.pl
Na pikiecie "Dość Deprawacji" przemawia jej organizator Mariusz Dzierżawski: - Homoseksualizm jest dewiacją! - krzyczy do mikrofonu. Kilkaset metrów dalej na Paradzie Równości Kuba Nowakowski mówi: - Chciałbym, żeby Kaczyński poczuł tę bezsilność, którą ja teraz czuję - warszawską Paradę Równości obserwował Tomasz Kwaśniewski, a pikietę "Dość Deprawacji" Katarzyna Surmiak-Domańska
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Jeśli nie Warszawa to Pcim Dolny (13-06-2005)
Autor:
Źródło: Słowo Polskie, homiki.pl
Dni równości oraz parada a'la wiec stały się pretekstem do ogólnopolskiej debaty na temat sytuacji i miejsca gejów i lesbijek w Polsce. Homiki dołożyły swoje trzy grosze. W sobotnio-niedzielnym wydaniu Słowa Polskiego - Gazety Wrocławskiej ukazał się wywiad z Pawłem Walczakiem - współzałożycielem portalu homiki.pl.
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Dzień Zwycięstwa (13-06-2005)
Autor: P. Bukowski, P. Walczak
Źródło: homiki.pl
"Udało się! Po raz pierwszy od dłuzszego czasu mogę powiedzieć - jestem dumna, że jestem Polką! Zwycieżyła Demokracja - w mieście rządzonym przez homofoba i hipokrytę - przeszła Parada Równości! Szliśmy, nie wierząc, że idziemy, a każdy kolejny krok był krokiem zbliżającym nas do Demokracji i Rówonosci w Polsce! Stało się i trzeba iść dalej! Kocham Nas Wszystkich, bo jesteśmy odważne/odważni i wspaniałe/wspaniali! To historyczny Dzień - Dzień Zwycięstwa Wolności Słowa, Własnych Poglądów i Demokracji! To początek prawdziwej walki o nasze Prawa! Teraz musimy i iść dalej!"
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Polska tożsamość (14-06-2005)
Autor: MICHAŁ BILEWICZ
Źródło: Polityka / Onet
Różnica w atmosferze dni, które naznaczyła śmierć papieża, i tych, które nastąpiły potem, jest uderzająca. Co się stało między kwietniem a majem, dlaczego tak bardzo zmienił się język polityków, dlaczego zmieniliśmy się sami?
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Lato z sudoku (15-06-2005)
Autor: MAREK PENSZKO
Źródło: tygodnik POLITYKA
Co zrobić, by nie zardzewiał umysł? Ćwiczyć go jak najczęściej, jak ciało, które chcemy utrzymać w sprawności. Proponujemy na lato nową gimnastykę szarych komórek - cyfrową krzyżówkę, którą może rozwiązać każdy, kto jest wystarczająco spostrzegawczy i cierpliwy. Nazywa się to sudoku i w paru krajach jest kompletnym szaleństwem.
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

Misjonarze proroka Mormona (16-06-2005)
Autor: Edyta Gietka
Źródło: Tygodnik Przeglad
Jest zasada: bracia uczą mężczyzn, siostry - kobiety. Tak jest bezpieczniej.
Zgłoszone przez: wuesjot
Czytaj..

Filozofka w przedziale skinów (17-06-2005)
Autor: Katarzyna Surmiak-Domańsk
Źródło: Duży Format/gazeta.pl
Maria Szyszkowska wierzy w Kanta. Podważa kult rodziny. Bije męża (czasem). Nie widzi cienia związku między PZPR a SLD.Obawia się o swoje życie. Jest czwartym kandydatem z Polski do pokojowej Nagrody Nobla
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Prawo według Kaczyńskiego (17-06-2005)
Autor:
Źródło: gazeta.pl
Zakazana przez Lecha Kaczyńskiego Parada Równości stała się Paradą Wolności, świętem obrony konstytucyjnego ładu - w przeddzień zaakceptowanej przez Kaczyńskiego Parady Normalności, którą organizuje Młodzież Wszechpolska, o prawie do swobodnego demonstrowania poglądów mówi konstytucjonalista prof. Wiktor Osiatyński
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Rozprawa Brassaca o religii (18-06-2005)
Autor: D.A.F de Sade
Źródło: Nowa Krytyka
Krótki przewodnik po bzdurach religijnych.
Zgłoszone przez: Drobner
Czytaj..

Audycje na życzenie (18-06-2005)
Autor: STANISŁAW M. STANUCH
Źródło: Press / Onet
Nowe formy publikacji w Internecie umożliwiają dotarcie do odbiorców niezależnie od tradycyjnych mediów. Internet coraz bardziej kruszy monopol tradycyjnych mediów na informowanie i kształtowanie opinii. Media jeszcze nie zdążyły wykorzystać potencjału popularnych dziś blogów, a już pojawiają się kolejne formy publikacji w sieci: podcasting, fotologi, vlogi.
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Co wolno wolnomyślicielowi? (18-06-2005)
Autor:
Źródło: Przegląd
Żyjemy w państwie kryptowyznaniowym, bo nadal próbujemy kamuflować swój wyznaniowy charakter. Rozmowa z Barbarą Stanosz
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Homo-niewiadomo? (20-06-2005)
Autor: Yeellow
Źródło:
Jestem hetero. Z Warszawy. Przez 23 pierwsze lata mojego życia nie spotkałem żadnego geja. Żadnego ujawnionego geja. Homoseksualista to był "pedał" z "męskich" dowcipów. Takie śmichy-chichy nastolatków. Podejrzewaliśmy paru kolegów, ale raczej w ramach żartów, drażnienia się, bo prawdziwy pedał to była postać mityczna, zboczeniec ze sprośnych kawałów.
Zgłoszone przez: AS
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...
Listy od Czytelników


Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...
Polecane watki:
istnienie
zaśmiecanie skrzynki
desygnat Boga
Cywilizacja drożdży, pleśni i bakterii ?
Dysputa
najlepsi apologeci szeroko rozumianej religii
spis największych gniotów
spis najlepszych artykułów
pojmowanie...
Pod tęczowym sztandarem z Kaczyńskimi nie wygramy
Polki, seks a Kościół Katolicki
Homofobia problemem mężczyzn.
Opętania
Co jest nielogicznego w tym, że po śmierci będzie tak jak przed narodz
Przyczyny małżeństwa.
Bóg, krasnoludki i liczby urojone
Humor starożytnych
Problemik techniczny z odczytem forum
Kto z was popiera fronde?
Jestem katoliczka
Getta żydowskie
Kto wymyślił blat?
Frankizm - Co sadzicie o tej religi powstalej w Polsce w XVIII wieku?
Adam i Ewa??
Czym jest "Królestwo Boże"?
moralność
Wszechmoc, na jak dlugo?
GWÓŹDŹ DO TRUMNY LIBERALIZMU
Racja wiary
IV RP oparta na nauce JPII
polemika dla polemiki
O żesz ty w kuper kopany!
Trauma Boga w okresie, gdy się już z niego wyrosło
Racjonalne książki
O pierwszych świętych
komentarz, gdzie jest komentarz?
Tolerancja po polsku
Punkty
ateizm, gdzie jest ateizm?
ateizm, gdzie jest ateizm?
Szlak, gdzie jest właściwy szlak?
Niedzialajacy link
Sztuczna inteligencja
Błędy logiczne w polemikach światopoglądowych
Sprawy natury "technicznej"
Jak rozległa jest przestrzeń?
Wykrywanie planet
Wyjście z Egiptu

Strona główna Forum

Ostatnio dodane linki

Ranking linków

Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekstPrzydatne linki

Strona główna Księgarni
Forum dyskusyjne PSR
Racjonalista CD
WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ
Polityka prywatności
Napisz do nasTHE RATIONALIST

http://www.therationalist.eu.org/
A European forum for reason and rationality.


Found in The Web

Tell us about interresting texts from other Internet sources! Add your one...
News
Editor: Anna Słota
Read more...

Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY


/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/

Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ jesteś zarejestrowanym czytelnikiem
lub subskrybowałeś biuletyn w serwisie Racjonalista.pl.
Wejdź tu, jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać tych wiadomości.