Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.187.946 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 174 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Nic nie nakazuje nam podzielać upodobań, które uważamy za arbitralne i pozbawione merytorycznego uzasadnienia.
Regulamin Forum dyskusyjnego

Instrukcja obsługi   Przewodnik Forum

Od dnia 23-07-2010 obowiązuje nowy regulamin forum.

I. Przepisy wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Forum internetowego racjonalista.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.racjonalista.pl/. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Uczestników Forum, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu Racjonalista.pl.

Forum stworzone zostało dla czytelników oraz sympatyków portalu internetowego Racjonalista.pl i służy jako platforma do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów oraz komunikacji z Redakcją i Wydawcą portalu.

§ 1. Uczestnikiem Forum Racjonalisty, zwanym dalej Forum, staje się każda osoba z chwilą umieszczenia pierwszej wypowiedzi na Forum.

§ 1a. Uczestnictwo w Forum wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2. Uczestnicy Forum zobowiązani są do respektowania norm prawnych i obyczajowych obowiązujących w Polsce.

§ 3. Treść regulaminu i wszystkie jego normy należą do kompetencji Wydawcy Racjonalisty, który zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, informując o nich użytkowników portalu Racjonalista za pośrednictwem biuletynu informacyjnego. Wydawcą jest Fundacja Wolnej Myśli, której zarząd wchodzi w skład Redakcji.

§ 4. Wszelkie wątpliwości i sprawy sporne związane z funkcjonowaniem Forum i interpretacją regulaminu rozstrzyga Wydawca Racjonalisty.

§ 4a. Uczestnik Forum publikuje swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator Forum ani Wydawca co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.

§ 4b. Uczestnik publikujący wypowiedzi na Forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Wydawcę oraz wskazane przez nią osoby, do zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera, obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów portalu, publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

II. Prawa uczestników

§ 5. Każdy z uczestników ma prawo do inicjowania nowych wątków w dostępnych dla niego działach. Działy Forum zawierają wątki, czyli wypowiedzi na zadany temat, komentowane przez kolejnych uczestników.

§ 5a. Autor wątku posiada uprawnienie do usuwania wypowiedzi innych, w ramach tego wątku, łamiących regulamin lub odbiegających wyraźnie od tematu. Nadużywanie tego uprawnienia może skutkować zablokowaniem konta lub przywróceniem usuniętych wypowiedzi.

§ 5b. Autor wątku, o ile ma dostęp do takiej opcji i ją uruchomi, posiada uprawnienie do akceptacji lub odrzucania wypowiedzi innych, w ramach danego wątku. Wypowiedź nie zaakceptowana nie jest widoczna dla innych. Wypowiedzi moderatorów nie podlegają akceptacji.

§ 6. Każdy z uczestników ma prawo do udzielania odpowiedzi w istniejących tematach, o ile są one otwarte i dla niego dostępne.

§ 6. 1. Każdy z uczestników ma prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów, o ile nie łamie przez to niniejszego regulaminu, prawa państwowego na czele z Konstytucją i Prawami Człowieka.

§ 6. 2. Aby mieć możliwość wypowiedzi na Forum, należy się zarejestrować i zalogować na portalu.

§ 6. 3. Uczestnik po opublikowaniu na Forum co najmniej 10 wypowiedzi w odstępie co najmniej 3 dni od rejestracji, uzyskuje prawo do oceny dowolnej wypowiedzi każdego innego zarejestrowanego uczestnika poprzez przyznanie mu punktu dodatniego lub ujemnego.

§ 6. 4. Uczestnik może zwrócić się do Administratora o przyznanie mu prawa do wypowiadania się w działach Forum, do których dostęp został przez Administratora ograniczony.

§ 6. 5. Uczestnicy gromadzą punkty na swoim koncie punktowym. Punkty na koncie punktowym są automatycznie przyznawane lub odejmowane za:
a) wypowiedź na Forum - +1
b) założenie wątku na Forum - +1
c) ocenę wypowiedzi przez innego uczestnika - +-1
d) usunięcie wypowiedzi przez moderatora - -1 (wątku: -5)
e) przeniesienie wypowiedzi na Oślą Ławkę - -5
f) przygotowanie wiadomości/ciekawostki/nowinki umieszczonej na portalu Racjonalista.pl - +5
g) wypełnienie deklaracji członkowskiej PSR - +50
h) zgłoszenie do portalu Racjonalista.pl ciekawej strony - +20
i) zgłoszenie linku do katalogu - +10
j) rejestracja zaproszonego uczestnika Forum - +25
l) zakup książek w księgarni Racjonalista - +ilość punktów równa wartości zakupu zaokrąglonej do pełnych zł
m) zgłoszenie zaakceptowanego opisu do działu - do 100
n) zgłoszenie zaakceptowanej publikacji - do 100

§ 7. Użytkownicy, w momencie publikacji, otrzymują na konta e-mail wiadomości z treścią odpowiedzi udzielanych na ich wypowiedzi.

§ 8. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Forum można uzyskać pomoc od moderatora Forum.

§ 9. W razie problemów natury technicznej należy zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich rozwiązanie.

§ 9a. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

III. Obowiązki uczestników

§ 10. Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi Forum, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy tematyka publikowanego wątku nie pokrywa się z tematyką któregoś z już istniejących i otwartych wątków,

b) treść wątku dostosować do tematyki działu Forum,

c) cytować wyłącznie te fragmenty wypowiedzi rozmówcy, na które bezpośrednio udziela się odpowiedzi. Należy wycinać cytaty, do których nie odnosi się wypowiedź.

d) dbać o przejrzystość wprowadzanych tekstów, a w szczególności zamiast długich lub nieczytelnych odnośników w postaci adresu URL wstawiać odnośniki w postaci linków hipertekstowych (zob. instrukcja),

e) stosować się do zasad polskiej pisowni i interpunkcji - można się z nimi zapoznać tutaj - so.pwn.pl

f) zapoznać się z Netykietą i stosować się do niej w zakresie, w którym odnosi się ona do forum dyskusyjnego w kwestiach nie regulowanych przez niniejszy regulamin - tekst Netykiety tutaj - www.taat.pl/netykieta

g) starać się traktować innych uczestników dyskusji nie gorzej, niż sam chciałby być traktowany wedle ogólnie przyjętych norm grzecznościowych.

§ 11. Zamieszczanie tego samego wątku w kilku działach jest niedozwolone.

§ 12. Nowy wątek powinien składać się z identyfikującego go tytułu oraz treści stanowiącej jego rozwinięcie, która stanowiłaby podstawę do dyskusji. Tytuł powinien być pisany w stylu zdaniowym (pierwsza litera wielka, dalsze - małe). Tytuł powinien skrótowo prezentować zawartość i tematykę wątku. Treść wątku nie może być tylko cytatem lub fragmentem skopiowanym z innego źródła (nie dotyczy działu ogłoszeń).

§ 13. Treść wypowiedzi powinna być napisana w poprawnej polszczyźnie, bez błędów; w razie wątpliwości należy posłużyć się słownikiem lub innym sposobem sprawdzania pisowni. W przypadku nieco dłuższych wypowiedzi należy je formułować w zewnętrznym edytorze tekstu (najlepiej z automatycznym sprawdzaniem pisowni). W moduł sprawdzania pisowni polskiej wyposażona jest przeglądarka Mozilla Firefox. Do edycji dłuższych tekstów można używać np. edytora OpenOffice. Wypowiadamy się w języku polskim. W tekście wypowiedzi dopuszczalne jest zamieszczanie cytatów w języku oryginału. Wyjątek stanowią wyznaczone działy anglojęzyczne.

§ 14. Treść wypowiedzi powinna być merytoryczna, odnosząca się do tematyki wątku, zrozumiała dla innych uczestników.

§ 14. 1. Niesnaski osobiste między uczestnikami Forum lub uczestnikami i innymi osobami należy wyjaśniać sobie tylko poprzez e-mail, nie zawracając tym głowy reszcie uczestników. Zakazane jest inicjowanie wątków i wypowiedzi, których głównym podtekstem są sprawy osobiste a nie merytoryczne. Użytkownicy nie reagujący na upomnienia i ostrzeżenia Moderatorów wzywające do zaprzestania osobistych utarczek, mogą zostać zablokowani w dostępie do Forum do 3 dni. Dotyczy to wszystkich stron sporu - Forum jest dla wymiany myśli a nie dylematów osobistych.

§ 14. 2. Stopka dodawana do wypowiedzi nie powinna mieć więcej niż dwie linijki. Stopka szpecąca lub zakłócająca układ forum będzie traktowana jako złamanie regulaminu. Stopka traktowana jest jako część wypowiedzi.

§ 14. 3. Cytujmy jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi.

§ 15. Wszystkie treści umieszczane na Forum winny zachowywać ogólnie przyjęte zasady kultury i poszanowania dla innych osób.

§ 15. 1. Zabrania się podszywania pod innych uczestników Forum.

§ 15. 2. Zabronione jest umieszczanie treści, do których autor nie posiada praw autorskich lub której źródło nie jest wyraźnie zaznaczone. Zabrania się dodawania jako załączniki plików pozyskanych nielegalnie lub objętych ograniczeniami rozpowszechniania.

§ 15. 3. Zabrania się wykorzystywać funkcjonalności wysyłania wiadomości prywatnych do rozsyłania przy jej pomocy jakichkolwiek materiałów reklamowych. Wszelkie wysłane wiadomości są monitorowane.

§ 16. Zamieszczanie odwołań do innych stron (linków) całkowicie dopuszczalne jest wyłącznie wewnątrz portalu Racjonalista. Do zewnętrznych stron może być użyte, jeśli stanowi to odwołanie się do jakiejś faktografii, lub dokumentuje argumenty dyskusji.

§ 17. Używanie na Forum więcej niż jednego loginu, tzw. nicka, przez jednego uczestnika jest zabronione. Używanie pseudonimów podobnych do wykorzystywanych przez obecnych uczestników Forum, celem wprowadzenia w błąd innych, jest zabronione.

§ 18. Wykorzystywanie Forum do ogłoszeń i reklamy w jakiejkolwiek formie dla towarów, usług, stron WWW itd., zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych, jest zabronione (nie dotyczy działu ogłoszeń). Uczestnik, który nie stosuje się do tego w sposób uporczywy może mieć całkowicie zablokowany dostęp do Forum (tzw. ban).

§ 18a. Artykuły mogą być komentowane na Forum, jeśli temat wątku wiąże się z tekstem oraz w opcji komentarzy danego tekstu podano link do danego wątku na Forum.

IV. Kompetencje moderatora

§ 19. Moderatorzy nadzorują dyskusje prowadzone na Forum, ich zgodność z przyjętymi zasadami, strzegą praw i obowiązków.

§ 19. 1. Decyzje moderatora nie mogą być przedmiotem publicznych dyskusji. Moderator nie musi się tłumaczyć z powodów powziętych decyzji, na życzenie użytkownika podaje jedynie stosowny paragraf regulaminu. Od decyzji moderatora można się odwołać wyłącznie drogą mailową do kolegium moderatorów. Czas odpowiedzi wynosi minimum jeden dzień roboczy. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie, dlaczego decyzja moderatora mogła być błędna.

§ 19. 2. W przypadku zastrzeżeń użytkownika do decyzji Moderatora, użytkownikowi przysługuje odwołanie do kolegium moderatorów, które sprawę definitywnie rozstrzyga. Jeżeli kolegium nie podejmie decyzji, decyzję ostateczną podejmuje Wydawca.

§ 19. 3. Kwestionowanie decyzji moderatora skutkuje jednodniowym zablokowaniem dostępu do Forum.

§ 19. 4. Pytania do kolegium należy kierować bezpośrednio na email.

§ 20. Moderator organizuje pracę Forum, inicjując w razie potrzeby tematy, lub podtrzymując już istniejące.

§ 21. Moderator rozwiązuje problemy użytkowników udzielając im niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Forum.

§ 22. W razie konieczności lub podejrzenia złamania regulaminu, moderator przenosi tematy do właściwych działów. Zamyka je w razie braku zainteresowania lub w razie złamania regulaminu przez autora wątku.

§ 22a. Modertor ma prawo zamknąć wątek na czas do 24 godz. w razie podejrzenia złamania regulaminu.

§ 22b. Wszelkie wątki zawierające dyskusje całkowicie bezsensowne i bezwartościowe, lub zawierające treści obraźliwe, a zakładane w innych działach niż Bazgroły, będą przenoszone do działu Bazgroły lub na Oślą Ławkę.

§ 23. Moderator zwraca użytkownikom uwagę w niezbędnych przypadkach i wskazuje właściwe rozwiązania. W przypadku stwierdzenia naruszeń regulaminu Moderator upomina użytkownika stosując odpowiednie środki. Jeśli upomnienie nie przynosi efektów, Moderator stosuje ostrzeżenie, blokadę wypowiedzi, usuwa wypowiedź, przenosi ją na Oślą Ławkę lub stosuje sankcję przewidzianą wprost regulaminem. Moderatorzy mogą stosować powyższe środki łącznie.

§ 24. W wyjątkowych przypadkach moderator ma obowiązek usunąć wątek lub wypowiedź, w szczególności jeżeli:
a) zawiera on treści wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub kłamliwe (art. 23 Kodeksu cywilnego),
b) stanowi reklamę, naruszenie praw autorskich lub w inny sposób narusza prawo polskie,
c) dubluje istniejący wątek,
d) treść jest napisana wyjątkowo niestarannie i niekomunikatywnie,
e) treść nie posiada cech wskazujących na rozpoczęcie lub kontynuowanie dyskusji (nie dotyczy działu ogłoszeń),
f) propaguje alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
g) propaguje środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
h) obrażaja osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);

§ 24. 1. W przypadku zaśmiecania wątków treściami nie na temat, po uprzednim upomnieniu, Moderator blokuje użytkownikowi dostęp do Forum na okres 3 dni. Jeśli sytuacja się powtarza, każda następna blokada trwa 14 dni.

§ 25. Na wniosek użytkownika moderator może usunąć jego wypowiedź lub wątek, jeżeli pozostali wypowiadający się w danym wątku nie wyrażą sprzeciwu. Użytkownik Forum może otrzymać uprawnienia do kasowania własnych wypowiedzi (zgodnie z normalną funkcjonalnością Forum), jeżeli Administrator wyrazi na to zgodę.

§ 25a. Na wniosek przynajmniej dwóch uczestników Forum, uczestniczących w nim przynajmniej od roku, Kolegium może nałożyć bezterminową blokadę konta innego uczestnika. Wniosek musi być zgłoszony w dziale Sprawy Portalu w formie odrębnej wypowiedzi każdego ze zgłaszających. Wnioski mogą zwierać krótkie uzasadnienia. Kolegium ustosunkuje się do wniosku w czasie 48 godzin, w szczególnych sytuacjach losowych czas decyzji może się wydłużyć do 3 dni. Akceptacja wniosku przez Kolegium musi być decyzją jednogłośną. W przeciwnym przypadku, wniosek uważa się za odrzucony. W przypadku odrzucenia wniosku, powtórne jego złożenie w stosunku do tego samego uczestnika może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie miesiąca. Odrzucenie wniosku przez Kolegium nie wyklucza nałożenia bezterminowej blokady konta uczestnika z inicjatywy Kolegium w dowolnym późniejszym terminie.

§ 25. 1. Moderator dba o poprawność językową wypowiedzi na Forum. W przypadku ewidentnych i rażących błędów językowych moderator może dokonać korekty wypowiedzi niezmieniając jej sensu ani stylu. W przypadku powtarzającej się niedbałości językowej przez uczestnika, moderator może udzielić mu publicznego upomnienia.

§ 25. 2. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy lub zwroty obraźliwe, mogące znieważyć inne osoby, mogą być przez moderatorów usuwane lub, w przypadku gdy zawierają treści istotne dla ciągłości dyskusji, moderator usuwa jedynie wypowiedzi znieważające, pozostawiając komentarz o ich usunięciu, blokując jednocześnie wypowiedź. Znieważanie innych uczestników Forum lub osób trzecich skutkuje zablokowaniem dostępu do Forum do 3 dni.

V. Kompetencje Administratora Forum

§ 26. Administrator Forum, zespół zarządzający portalem Racjonalista, zobowiązuje się do zapewniania w miarę możliwości nieprzerwanego funkcjonowania Forum i polepszania jego funkcjonalności oraz informowania o zmianach niniejszego regulaminu.

§ 26a. Administrator nie bierze udziału w rankingu punktowym i nie otrzymuje punktów na używanych przez siebie kontach.

§ 27. Administrator Forum zobowiązuje się do nieprzekazywania innym podmiotom danych cyfrowych dotyczących uczestników, z wyjątkiem przypadków poważnego podejrzenia o złamanie prawa przez uczestnika, w szczególności zniesławienia, zniewagi, znieważenia grupy lub osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego), naruszenia prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.) oraz dóbr osobistych.

§ 28. Administrator rozstrzyga nierozstrzygnięte spory między uczestnikiem a moderatorem.

§ 29. Administrator powołuje i odwołuje moderatorów, dodaje, usuwa i łączy działy Forum.

§ 30. Administrator lub moderator może zablokować dostęp do Forum (ban) uczestnikowi, który uporczywie i/lub złośliwie lekceważy niniejszy regulamin. Ban może być zdjęty wedle uznania Administratora na wniosek zablokowanego uczestnika.

§ 30a. Administrator usuwa wszelkie okresowe ograniczenia dostępu do Forum określone niniejszym regulaminem, po upływie określonego terminu, wyłącznie na wniosek zainteresowanego uczestnika, jeżeli moderatorzy nie dopełnili tego w przewidzianym czasie.

§ 31. Administrator może zablokować dostęp do Forum użytkownikowi, który zakładając kolejne konta próbuje obejść blokadę. Zabronione jest pisanie wypowiedzi na Forum z więcej niż jednego konta.

§ 32. Administrator nie ma obowiązku usunąć informacji na wniosek czytelnika i dotyczącej czytelnika, jeżeli nie istnieją uzasadnione podejrzenia co do jej nieprawdziwości.

Regulamin powstał przy współpracy Redakcji, moderatorów i użytkowników.


Instrukcja obsługi i netykieta Forum:
 • W każdym dziale widoczne są wszystkie wątki, można je przeglądać po 10 na jedną stronę. Wątki, na których przez 35 dni nie pojawiła się żadna odpowiedź, stają się przedawnione, czyli nie można w nich już odpowiadać (wówczas widnieje przy nim napis: przedawniony). Prosimy jednak o nie przeciąganie dyskusji w nieskończoność, inaczej moderator zamknie wątek dla dobra czytelników.
 • Jeżeli przy jednym z działów znajduje się informacja np.: Religie (Nowych: 2) - oznacza ona, iż w tym dziale tego dnia dodano dwa nowe wątki. W dziale głównym Forum nie są natomiast wyświetlane informacje o ilości dodanych danego dnia nowych wypowiedzi, ale wyświetlany jest pseudonim osoby, która dodała ostatnią wypowiedź jako link do nij oraz, w nawiasie, tytuł wątku w którym została dodana.
 • W działach widoczna jest jedynie pierwsza wypowiedź danego wątku, aby zobaczyć pełną dyskusję (o ile jest) wystarczy kliknąć: Zobacz wypowiedzi.. lub tytuł danego wątku.
 • Jeżeli tego dnia do któregoś z wątków tego działu dodano jakąś wypowiedź, to będzie to zaznaczone, np. Ilość odpowiedzi: 9 (Nowych: 1). Jeżeli wątek jest nowy, jego data będzie czerwona.
 • Jedna wypowiedź może mieć wielkość do 6000 znaków (ok. 1,5 strony Worda). Okno edycji wypowiedzi umożliwia jej zredagowanie. Zaleca się oddzielanie myśli niepowiązanych ze sobą przez wstawianie pustych linii. Innym sposobem wprowadzania przejrzystości we własnych wypowiedziach jest skorzystanie z opcji akapitu (tworzenie wcięcia). Akapit tworzymy za pomocą znacznika <p>. Pamiętaj: to powoduje, że twoje wypowiedzi są chętniej czytane niż pozostałe, zredagowane jako jeden ciąg jednolitego tekstu. Dla polepszenia czytelności tekstu i akcentowania możliwe jest stosowanie pogrubienia (np. ważne), pochylenia (np. cytuję), podkreślenia (np. szczególnie to), tekstu maszynowego (np. wyróżnione) oraz dowolnych ich kombinacji. Wszelkie tagi służące pogrubieniu, pochyleniu, podkreśleniu czy wprowadzeniu akapitu zapisujemy w formie: <x>Tekst</x> w miejsce x wstawiając odpowiedni znak (pogrubienie - b, pochylenie - i, podkreślenie - u). Dostępne są także inne tagi, opisane w przewodniku.
 • Swoją wypowiedź można dodać zarówno do początkowej wypowiedzi wątku (używając funkcji Odpowiedz bezpośrednio w dziale) jak i do jakiejkolwiek z dalszych: pod każdą wypowiedzią w wątku znajduje się opcja: Odpowiedz - jej kliknięcie powoduje przejście do strony redagowania odpowiedzi. W oknie edycyjnym zostanie wyświetlony cytowany tekst danej wypowiedzi. Cytowanie oznaczane jest przez znak > na początku linii - powoduje on pokolorowanie całej niełamanej linii tekstu na zielono. Należy uważać, aby nie wstawić takiego znaku przed swoją odpowiedzią. Należy odpowiadać tylko pod tym fragmentem, do którego nasza odpowiedź się odnosi - resztę wypowiedzi poprzednika kasujemy. Pozwala to czytelnikom Forum zorientować się dokładnie do czego odnosi się nasz komentarz, co przy większej ilości wypowiedzi byłoby inaczej kłopotliwe.
 • Uczestnicy mają możliwość wzbogacania swoich wypowiedzi grafikami, ilustracjami, załącznikami. Wielkość pojedynczego obrazka ograniczona jest do 1MB, zaś jego szerokość do szerokości dostępnej w danej wypowiedzi (jeśli obrazek jest szerszy, będzie automatycznie przeskalowywany). Opcja ilustrowania swoich wypowiedzi oraz załączników nie może być nadużywana i należy z niej korzystać tylko jeśli mamy jakąś grafikę, która służy prowadzonej dyskusji.
 • Klikając na nazwisko/nick uczestnika Forum otwiera się jego profil publiczny, gdzie pokazane są podstawowe informacje o danej osobie: nazwisko/nick, płeć, zainteresowania, liczba wypowiedzi. W tym miejscu można też subskrybować (i desubskrybować) wypowiedzi danej osoby na swoją skrzynkę e-mail lub wysłać wiadomość do użytkownika.
 • Na stronie 'Twoje Konto' (link w stopce portalu) jest możliwość dookreślenia lub poprawy swoich danych także pod kątem Forum. Można więc podać swoją osobistą stopkę-sygnaturę, która będzie się ukazywać pod każdą naszą wypowiedzią. Można włączyć powiadomienia o: odpowiedziach we własnych wątkach, odpowiedziach na własne wypowiedzi, edycji odpowiedzi na twoje wypowiedzi, edycji wypowiedzi przez moderatora, głosach oddanych na Ciebie oraz ustawić inne opcje Forum.
 • Każdą wypowiedź możemy ocenić na + (dodaje 1 punkt) lub - (odejmuje 1). Bilans głosowania na wypowiedzi uczestnika oraz liczba jego wypowiedzi stanowią o jego osobistym wyniku punktowym. Z najaktywniejszymi i najczęściej ocenianymi uczestnikami naszego Forum można się zapoznać klikając znajdujący się u dołu strony "Ranking punktowy".
 • Na stronie głównej Forum jest opcja sortowania wątków. Po jej aktywowaniu wątki w poszczególnych działach sortowane są według daty ostatniej wypowiedzi (wątki zawierające wypowiedzi najnowsze znajdują się na czele). W przeciwnym razie, wątki ułożone są według daty utworzenia.
 • Linki hypertekstowe. Linki do stron można dodawać zarówno w postaci bezpośredniej poprzez wpisanie adresu URL (np. http://www.racjonalista.pl/), który wyświetli się w całości jako link, jak i poprzez tworzenie odnośników ukrytych pod słowami i ciągami znaków innych niż adres (sposób typowy dla stron WWW). Zalecamy jak najczęstsze korzystanie z tego drugiego sposobu wprowadzania linków w celu zwiększenia przejrzystości tekstu - szczególnie w wypadku długich adresów. Składnia linków hypertekstowych: [URL=adres.strony.pl]słowo podlinkowane[/URL]. Poza tym istnieje uproszczony sposób linkowania do stron Racjonalisty: [STR=nr_strony]Słowo podlinkowane[/STR] (np. [str=4431]U źródeł pochodzenia człowieka[/str]).
 • Ignoruj trolle - użytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie, a nie konstruktywna dyskusja. Twoje odpowiedzi na ich wypowiedzi tylko ich zachęcą do dalszej złośliwej działalności.
 • Dbaj o pisownię! Używaj przeglądarki Firefox w edycji polskiej, która zawiera sprawdzanie pisowni. Dla niektórych przeglądarek oferujemy opcję sprawdzania pisowni z możliwością automatycznej korekty. W przypadku innych przeglądatek, proponujemy używanie słownika edytora tekstu (np. MS Word) lub słownika tradycyjnego.
:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..
Wyszukaj

Wprowadzenie
Indeks artykułów
Książka: Racjonalista
Napisz do nas
Newsletter
Promocja Racjonalisty

Racjonalista w Facebooku
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365