MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #95
Nakład: 10717 (odbiorców mailingu)
Polecane nowości serwisu z okresu od 2006-06-07 do 2006-06-20

Spis treści:
 
Cytat tygodnia

Nauczyciele

"Z jednej strony nie ulega wątpliwości, że nauczyciele i wychowawcy są niezbędnie potrzebni. Żaden człowiek nie może się bez nich obyć i to, czym człowiek staje się, zależy w jakiejś mierze od działalności nauczycieli i wychowawców, którzy mają i powinni mieć jakiś model osobowości ucznia jako cel własnej pracy nauczycielskiej i wychowawczej; z drugiej strony godność człowieka polega na tym, że stwarza sam siebie, a więc sam jest podmiotem działalności, która kształtuje jego własną osobowość. Rozwiązanie tej trudności jest teoretycznie proste, a praktycznie szalenie trudne. Zadanie nauczyciela polega na tym, aby uczeń stał się "samoukiem", który potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i sam siebie wychowywać, sam siebie rzeźbić, sam siebie stwarzać."

Andrzej Nowicki


Aktualności i ogłoszenia

Stan licznika odwiedzin w serwisie Racjonalista.pl zbliża się milowymi krokami do liczby ośmiocyfrowej. Tak duża wartość stanowi niewątpliwie wyraz rosnącego znaczenia światopoglądu racjonalistycznego w naszym kraju, nawet jeśli założymy, że część odwiedzających to osoby religijne. 

Chcielibyśmy zachęcić naszych czytelników do obserwowania wskazań licznika - znajdującego się po lewej stronie ekranu - i "upolowania" stanu obrazującego 10.000.000. Dla czytelnika, któremu się powiedzie i prześle na adres redakcji zrzut ekranu z uwidocznionym licznikiem, przewidujemy nagrodę książkową do wyboru spośród pozycji  bieżącej oferty naszej księgarni, z możliwością zamiany nagrody na DVD Racjonalisty. Życzymy powodzenia.

Nowi publicyści, którzy w ostatnim okresie zechcieli podzielić się z naszymi czytelnikami swoimi opracowaniami to: Agata Engel-Bernatowicz, Katarzyna Anna Rdzanek, Leszek Lachowiecki, Lesław Michnowski, Leonard J. Pełka. Miło nam gościć na naszych łamach.

Redakcja naukowa pragnie zachęcić naszych czytelników do samodzielnego wykonania teleskopu newtonowskiego. Powstał w tym celu dział serwisu Budujemy własny teleskop, gdzie w najdrobniejszych szczegółach można przeczytać wszystko na temat celów i zasad takiej budowy. Autorem zamieszczonego opisu jest Marcin Klapczyński, który własnoręcznie taki teleskop wykonał i służy wszelką pomocą wszystkim, którzy podejmą się tego zadania, gwarantując olbrzymią dawkę satysfakcji z włożonej w to przedsięwzięcie pracy. Dział będzie uzupełniany o dalsze instrukcje pomocne w budowie. W chwili obecnej zamieściliśmy wszystkie wskazówki dotyczące wykonania zwierciadła. Powstał także dział forum: Amatorzy Teleskopowego Majsterkowania. Zapraszamy do zamieszczania tam wszelkich deklaracji, pytań, uwag oraz opisów swoich doświadczeń z budową teleskopu.

Pragniemy także, w ramach naukowych przedsięwzięć Racjonalisty, zachęcić czytelników do przyłączenia się do projektu BOINC, którego opis celów i zasad zamieszczony został w tekście: Fizyk kwantowy w kapciach, czyli o wielkiej nauce w domowym zaciszu.

Od pewnego czasu publikujemy materiały wcześniej zamieszczone w "Res Humana". Ostatnio współpraca z czasopismem została zacieśniona, dlatego na opublikowanie oczekuje olbrzymia partia tekstów z tego periodyku. Stąd nasza prośba do czytelników, którym leży na sercu rozwój naszego serwisu, aby w miarę swoich możliwości (czas, odpowiedni sprzęt i umiejętności) zaoferowali nam swoją pomoc w zakresie skanowania "Res Humany" i przygotowania tych tekstów do publikacji u nas, zgodnie z zasadami opisanymi w tekście Internetowy redaktor techniczny. Swoje - tylko poważne i dobrze przemyślane - oferty prosimy przesyłać na adres redakcji.

*

Zmienił się wygląd strony z działami naszego Forum, zostały one pogrupowane tematycznie. Mamy nadzieję, że ten fakt przyczyni się do zoptymalizowania korzystania z forum. Poza opisanym powyżej działem dla budowniczych teleskopu dodany został dział: ABC Racjonalisty, który w zamierzeniu ma służyć początkującym uczestnikom racjonalnych dyskusji. Zapraszamy.


Sondaż Racjonalisty  

Zakończyliśmy sondę zaproponowaną przez czytelnika Krzysztofa: Jaką formę ustroju państwowego uważasz za najlepszą?
1440 -> demokracja - system parlamentarny
688 -> demokracja - system prezydencki
384 -> monarchia absolutna
256 -> komunizm
107 -> rządy wojskowe
236 -> teokracja - państwo religijne

Po pierwsze chociaż to tylko luźna sonda zamieszczona na stronie internetowej to jednak jest wartościowa, ponieważ swoją opinię wyraziło ponad 3100 internautów; tymczasem typowe badanie socjologiczne o preferencje wobec partii politycznych, które tak często podają media zwykle opiera się na opiniach tylko około 1000 osób. Po drugie badania socjologiczne starają się zazwyczaj być tak jak to tylko możliwe obiektywne, co oznacza, że powinny odzwierciedlać nastroje "przeciętnego Kowalskiego" czyli dokładny przekrój społeczny; zaletą natomiast tej sondy jest poznanie opinii ludzi dość niekonwencjonalnych, ponieważ głównie wolnomyślicieli i sceptyków.

Wyniki sondy interesowały mnie głównie pod dwoma kierunkami - jaka będzie przewaga demokracji (2. opcje do wyboru) nad dyktaturami (4. opcje do wyboru) i czy zwycięski okaże się system parlamentarny czy prezydencki? Zwycięstwo demokracji nad jej przeciwnikami okazało się zdecydowane; wynik poparcia dla demokracji - 68,4 procent, a całkowity dla ustrojów konkurencyjnych - 31,5 procent; dla informacji dodam modelowe przykłady ustrojów dyktatorskich: monarchia absolutna - Arabia Saudyjska; komunizm - Chiny czy Wietnam; rządy wojskowe - D.R.Konga, Egipt, Myanmar (czyli Birma) czy Pakistan; teokracja - Watykan czy Iran. Demokracja jest ustrojem bardzo dalekim od doskonałości, lecz jeśli chodzi o prawa jednostek czy też społeczeństwa jako całego zdecydowanie najlepszym przetestowanym do tej pory w działaniu praktycznym; państwa demokratyczne gwarantują oficjalnie i stają się przestrzegać: podstawowych Praw Człowieka, wolności mediów, wolności organizowania się obywateli, wolności religijnej, wolności poruszania się po kraju, emigracji i repatriacji, wolności politycznej, przyjazności wobec organizacji pozarządowych (NGOs), praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, pracowników i układania pokojowych relacji między mniejszościami a większością społeczeństwa. Jeśli chodzi o kwestię drugą to zwolenników obecnego, parlamentarnego systemu demokratycznego Polski jest w sondzie dwa razy tyle co zwolenników systemu demokratycznego "silnej ręki" czyli prezydenckiego - 46.3% / 22.1%. Im więcej władzy skupionej w jednej osobie - nawet ograniczonej systemem demokracji - tym większe ryzyko przejścia do rządów autorytarnych; moim zdaniem system ciągłych koalicji i negocjacji, czyli parlamentarny jest dla naszego kraju odpowiedni, ryzyko przekształcenia kraju w Europie Wschodniej z kruchej dość demokracji w dyktaturę istnieje, co pokazuje dobitnie pewien charyzmatyczny Białorusin... Z drugiej jednak strony muszę powiedzieć zwolennikom systemu prezydenckiego, że jeśli chodzi o efektywność prowadzenia polityki i zarządzania krajem to prawdopodobnie jest on obiektywnie najlepszy - na to jednak mogą sobie pozwolić bez ryzyka wyłącznie państwa tak mocno demokratyczne, że tam nikt rozsądny nie wyobraża sobie innej formy rządów niż demokracja.

Mamut

Zapraszamy serdecznie czytelników, aby przesyłali nam propozycje własnych sond. Pozwoli to zorientować się redakcji, jakie macie zainteresowania. Ciekawsze sondy zamieścimy bez zmian redakcyjnych oraz poinformujemy w biuletynie o jej autorze.


Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
psr.racjonalista.pl

Przedstawiciele PSR wzięli udział w zebraniu Federacji Humanistycznej. Reaktywacja Federacji ma służyć odbudowie wspólnej platformy organizacji laickich w Polsce. Obecnie z ramienia Federacji przygotowujemy raport dla członków Parlamentu Europejskiego o naruszeniach podstawowych praw i wolności w Polsce.

Podajemy adresy kontaktowe do najaktywniejszych ośrodków:
trójmiejski, e-mail: psr-trojmiasto@racjonalista.pl 
kujawski, e-mail: psr-torun@racjonalista.pl 
śląski, e-mail: psr-katowice@racjonalista.pl (najbliższe spotkanie już 25 czerwca, 16.00)

Zapraszamy do organizowania ośrodków w innych miastach.


PSR Blisko Ciebie
Trójmiasto: Sprawozdanie ze spotkania


Forum dyskusyjne PSR
Cele krótkoterminowe
Zebranie Federacji Humanistycznej
Dariusz Kaliszuk w śląskim PSR
Wrocławski ośrodek PSRNowości w serwisie PSR

Z tradycji polskiego ruchu laickiego - Leonard J. Pełka (08-06-2006)

Wolnomyślicielstwo zrodziło się w okresie Oświecenia i prezentowało postawę ideologiczną oraz wywodzący się z niej ruch społeczny, odwołujący się do idei liberalizmu politycznego, społecznego i wyznaniowego. Wolnomyślicielstwo rozpowszechniło się w XIX w. jako wielopostaciowy ruch społeczny, wyrastający z bardzo niejednolitych założeń filozoficznych i ideowych. Posiadało zaś z reguły charakter antyklerykalny, ale nie zawsze było powiązane z ateizmem. Charakteryzowała je także różnorodność stanowisk, zwłaszcza pewne odmiany religijnego racjonalizmu, sceptycyzmu czy nawet deizmu, często też ujawniało postawy religii bez boga lub religii bezwyznaniowej. W końcu XIX i na początkach XX stulecia Wolnomyślicielstwo funkcjonowało głównie w kręgach liberalnej, racjonalistycznie i scjentystycznie nastawionej inteligencji.
Czytaj...Nowe teksty

 

Pornokracja czy feminizm? - Mariusz Agnosiewicz (19-06-2006)

Dla feministek, szczególnie wierzących, Maria Magdalena jest jedną z najważniejszych postaci w historii, konsekwentnie też występują w obronie jej czci. Może więc warto, by takie samo zainteresowanie zwrócić w kierunku "świętej trójcy" pornokracji: Teodory Starszej, Marozji oraz Teodory Młodszej. Matka i jej dwie córki, które w X wieku zawładnęły Stolicą Apostolską obsadzając, strącając, dyrygując i rodząc papieży. Czas dominacji tych kobiet w Państwie Kościelnym został nazwany "pornokracją", i odtąd przez termin ten przyjęło się rozumieć "rządy nierządnic". Z pewnością cały X wiek to jeden z najlichszych okresów w dziejach papiestwa. Suwerenność "ojców świętych" była dalece ograniczona, ich prowadzenie się mało ascetyczne, a przekonania - dalekie od ortodoksji. Czy aby jednak nie na wyrost nazwano to pornokracją?
Czytaj...

 

O pedofilii - Agata Engel-Bernatowicz (17-06-2006)

Pedofilia to popęd płciowy do osobników nie posiadających drugo- lub trzeciorzędowych cech płciowych. Zaburzenie psychiczne i behawioralne osób dorosłych, dewiacja seksualna (ICD-10 kod F65.4). Osoby dotknięte omawianą dewiacją bardzo często nie różnicują dzieci pociągających ich seksualnie ze względu na płeć. Oznacza to, że podniecenie seksualne wywołuje nie fakt, że ofiara jest dziewczynką lub chłopcem, ale sama świadomość, że osoba wykorzystywana jest dzieckiem. Statystycznie jednak aż 90% pedofili to mężczyźni o preferencjach heteroseksualnych. Część osób pedofilnych to mężczyźni zainteresowani wyłącznie małymi dziewczynkami (tzw. nimfofilia). Partenofilicy to mężczyźni ze skłonnością do dziewiczych partnerek, efebofile - mężczyźni seksualnie pożądający chłopców, korofilia zaś to pociąg kobiet do dziewczynek
Czytaj...

 

Nihilista w rodzimym wydaniu – bohater Wojaczkowych liryków - Katarzyna Anna Rdzanek (15-06-2006)

Wszelkie głosy krytyczne interpretujące poezje Wojaczka przez blisko 20 lat, rozpatrywały ją poprzez pryzmat samej postaci autora, jej skandalizującego życia i samobójczej śmierci. W konsekwencji takiego toku myślenia, traktowano twórczość w kategoriach integralnego zespolenia poezji i życia. Próby jej odczytania ciążyły ku jednemu kierunkowi: dramatyczna walka poety z chorobą psychiczną. Dlatego też, traktowano wiersze jako poetycką wiwisekcję egzystencjalnego cierpienia (J. Kwiatkowski); bądź oryginalny projekt życia, do którego poeta naginał własną egzystencję. Inni badacze ujmowali ją jako rodzaj terapii i stosunek do osobistych lęków (T. Karpowicz), co kazało operować pojęciami analizy psychologicznej (J. Trznadel). Recenzje czy opracowania ujmujące w ten sposób twórczość Wojaczka prowadziły do zagubienia autentycznych wartości poezji
Czytaj...

 

Dokumenty X Jubileuszowego Zjazdu TKŚ z 13.5.2006 - Towarzystwo Kultury Świeckiej (15-06-2006)

Polska znalazła się na niebezpiecznym, groźnym dla przyszłości, zakręcie swoich dziejów. W rezultacie ubiegłorocznych wyborów cała władza państwowa znalazła się w rękach sił politycznych, które nie ukrywają zamiaru dokonania zasadniczej zmiany dotychczasowego kierunku rozwoju kraju. Pod tyle buńczucznymi, co obłudnymi hasłami "naprawy państwa" i "budowy IV Rzeczypospolitej", zwycięska prawica zmierza w istocie do przekształcenia Polski w zaścianek Europy i świata, w kraj zapatrzony w swoją przeszłość tak preparowaną, aby wymazane z niej zostało wszelkie dziedzictwo myśli otwartej, postępowej, humanistycznej i republikańskiej; w kraj, w którym Kościół rzymskokatolicki, zwłaszcza jego fundamentalistyczne odłamy, mają pełnić nieomal rozstrzygającą rolę nie tylko w kwestiach wiary i obyczajów, ale także w życiu społecznym i politycznym państwa
Czytaj...

 

Bushido, giri, ko - dziś. Wpływ tradycji na osobowość współczesnego Japończyka - Anna Kamińska (15-06-2006)

W tradycji japońskiej zakorzeniona jest ogromna odpowiedzialność za własne czyny, którą Japończyk nazywa odpowiedzialnością za "rdzę swego ciała", porównując w przenośni ciało do miecza. Tak jak ten, kto nosi miecz, jest odpowiedzialny za blask jego ostrza, tak każdy człowiek musi wziąć na siebie odpowiedzialność za skutki swych czynów. Miecz staje się metaforą człowieka idealnego. Siła Japończyka tkwi właśnie w trosce, by na "mieczu ducha" nie było rdzy, która mu ciągle zagraża. Człowiek okazuje siłę charakteru nie zważając na osobiste szczęście, wypełniając zobowiązania. Człowiek jest słaby, jeśli zwraca uwagę na swoje pragnienia pozostające w sprzeczności z ogromnie rozbudowanym kodeksem zobowiązań.
Czytaj...

 

Tylko osiem fauli - Andrzej Koraszewski (14-06-2006)

Przegraliśmy z Ekwadorem i jeśli mam być uczciwy, to muszę powiedzieć, że w niczym mi to nie przeszkadza. Gdybym był zapalonym kibicem futbolu, to sądząc z doniesień prasowych, narzekałbym na nudną grę. Byłem kiedyś sportowcem, lubię dobrą i czystą walkę, a sport, który jest namiastką wojen narodowych, remedium na narodowe frustracje, raczej mnie mierzi. A jednak mecz z Ekwadorem mną wstrząsnął. Może nie tyle sam mecz, ile opublikowany na pierwszej stronie "Gazety Wyborczej" lament z powodu tej przegranej, zatytułowany "Polski wstyd". Przeczytałem tytuł i od razu posłusznie poczułem się Polakiem i oblałem się polskim rumieńcem.
Czytaj...

 

Różne odejścia – Stanisław Lem (1921-2006) i Jan Paweł II (1920-2005) - Stanisław Obirek (13-06-2006)

Mam wrażenie, że rola instytucjonalnej religii gwałtownie się kurczy. To właśnie proces globalizacji wymusza niejako zmiany również w ramach wielkich religii światowych. To wcale nie oznacza konieczności rezygnacji z własnej tożsamości, wprost przeciwnie. Wyrazistość staje się nakazem chwili. Ale każda z religii, również chrześcijaństwo, a tym samym katolicyzm, musi uznać się za jedną z wielu religii, której wiarygodność zależy nie tyle od papieża i jego nauczania, ale od każdego katolika, również od katolika polskiego. Brak tej świadomości i niechęć czy niemożność wyciągnięcia z tej nowej sytuacji wniosków będzie prowadzić do izolacji i osamotnienia.
Czytaj...

 

SIĘGNIJ GWIAZD Z RACJONALISTĄ! Budujemy własny teleskop - (12-06-2006)

Amatorskie budowanie teleskopów ma swoją długą tradycję i jest fascynującym zajęciem dla wielu miłośników astronomii. Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych działają kluby Amatorów Teleskopowego Majsterkowania, skupiając pasjonatów własnoręcznie wykonanych teleskopów, pozwalając na wymianę pomysłów i usprawnień standardowego sprzętu. Jako że Racjonalista stara się zawsze sięgać, tam gdzie wzrok wielu nie sięga, chcielibyśmy rozpocząć działanie klubu ATM w naszym portalu. Teleskop, którego plany przedstawiam w tym artykule posiada zdolność czterystukrotnego powiększenia obrazu. Księżyc nawet pod najmniejszym powiększeniem wygląda przepięknie, zaś szczegóły jakie można dostrzec na jego powierzchni zapierają dech w piersiach...
Czytaj...

 

Pomiędzy trąbą słonia a posiłkiem żachwy - Andrzej B. Izdebski (12-06-2006)

Sądzę, że w najbliższych dziesięcioleciach wszystkie filozoficzno-spekulacyjne teorie umysłu zastąpi wiedza naukowa. Prowadzą do tego dwie uzupełniające się drogi. Jedną z nich jest coraz lepsza bezinwazyjna aparatura, ukazująca precyzyjnie i w czasie rzeczywistym mapę reakcji mózgowych żywych organizmów, a szczególnie człowieka. Drugą jest konstruowanie programowych i sprzętowych symulatorów sieci neuronowych, naśladujących działania biologicznych struktur, czyli podstawowych modemów sztucznej inteligencji. Inteligentne programy poszukujące rozwiązań na drodze uczenia i doskonalenia się, tworzenia i łączenia reprezentacji, przybliżają nam pojęcie o komplikacji prostych działań neuronalnych oraz pokazują możliwości i opcje ich przebiegu w świecie fizycznym.
Czytaj...

 

O potrzebie budowy informacyjnych podstaw trwałego rozwoju - Lesław Michnowski (12-06-2006)

Sytuacja zmian i ryzyka wprowadziła - jako dominujący - jakościowo nowy czynnik destrukcji. Jest nim nieuchronne, szybko wraz z rozwojem nauki i techniki postępujące, moralne starzenie się do niedawna poprawnych form życia, lecz już niezgodnych z nowymi jego uwarunkowaniami. Eliminowanie negatywnych skutków tej moralnej destrukcji wymaga wielkiej ludzkiej pracy wspomaganej wysoką nauką i techniką: intelektualnej aktywności twórczej - poznawczej i innowacyjnej. W sytuacji zmian i ryzyka, dotyczące przyszłości ograniczone zdolności poznawcze stwarzają konieczność radykalnego poszerzenia zakresu intelektualnej aktywności twórczej.
Czytaj...

 

Zagadnienia definicji a precyzja wyrażeń - Leszek Lachowiecki (12-06-2006)

Dyskusja stanowi nieodzowny element zdobywania tożsamości, określania się wobec innych poprzez dzielące nas różnice. Formułując myśli mamy do dyspozycji zasób wyrażeń właściwych danemu językowi. Aby wyraz znaczył dokładnie to, co pomyśleliśmy, musimy znaleźć słowo o sprecyzowanej treści i zakresie znaczeniowym, rozumianym jako zbiór faktów-odpowiedników (desygnatów). Byłoby wskazane, by danej nazwie został przyporządkowany tylko jeden najbardziej typowy fakt-odpowiednik. Wówczas odbiorca komunikatu nie żywiłby wątpliwości co do jego znaczenia.
Czytaj...

 

Smutne małżeństwo? - Małgorzata Suwalska (12-06-2006)

Często określa się postmodernistyczną koncepcję życia metaforą "supermarketu", w którym oferuje się najróżniejsze produkty, reklamuje je, a do klienta należy wybór, co chce kupić. W odróżnieniu od modernizmu, postmodernizm dotyczy cywilizacji, w której postęp nie dominuje, a żaden element kulturowy nie jest uprzywilejowany. Religia nie jest wartościowsza niż jej brak, prawda nie jest lepsza niż fałsz, a sztuka nie jest wznioślejsza niż kicz - wszystko sprowadza się do kwestii umiejętnej reklamy. Z tego względu postmodernizm miesza za sobą najróżniejsze elementy kultury: to, co kiedyś należało tylko do zainteresowanych elit, wkrada się dodatkowo w regiony wcześniej niedostępne, do masowego umysłu.
Czytaj...

 

Nadrzędność prawa wspólnotowego nad prawem krajowym - Wojciech Jaskuła (11-06-2006)

"Prawo europejskie" jako synonim "prawa wspólnotowego" można stosować tylko wtedy, gdy rozumie się je w wąskim znaczeniu. Jest to bardzo ważne z jednego zasadniczego powodu. Pamiętać bowiem trzeba o tym, że tylko prawu europejskiemu w wąskim znaczeniu przysługuje nadrzędność nad krajowymi normami prawnymi. Prawo wspólnotowe składa się około 4000 dyrektyw, 6000 rozporządzeń oraz 6000 decyzji co daje łącznie około 80.000 stron norm prawnych. Zauważyć trzeba również, że prawo wspólnotowe ma swój wewnętrzny podział na pierwotne prawo wspólnotowe oraz wtórne prawo wspólnotowe. Prawo pierwotne stanowi "konstytucję Wspólnoty", wśród którego na czoło wybijają się Traktaty ustanawiające EWWiS, Wspólnotę Europejską oraz EWEA.
Czytaj...

 

Mad Max z hrabią Monte Christo męczą Chrystusa! - Jacek Łaszcz (11-06-2006)

Pragnę uspokoić Abrahama Foxmana i liczne środowiska żydowskie. Żydzi są niewinni tej jatki i nie na nich krew niewinna spadnie. Nie, żeby nie potrafili w razie potrzeby; są zdolni. Jak każdy naród, nie tylko wybrany. Ale tym razem nie musieli, naprawdę; grzech wzięli na siebie do spółki Mad Max (który dał się później poznać szerzej jako Mel Gibson) i ostatni z hrabiów Monte Christo, jakich oglądałem na ekranie (czyli Jim Caveziel). Ale i dla mnie coś zostało, i dla was wszystkich, co to obejrzą.
Czytaj...

 

Jan Szkot Eriugena: na skrzyżowaniu tradycji antyku z przeszłością celtycką - Jerzy Kolarzowski (11-06-2006)

Jan Szkot Eriugena - pierwszy nie antyczny filozof europejski z epoki karolińskiej - zasługuje na miano patrona Europy. Legenda głosi, że w młodości kształcili go również potajemnie celtyccy druidzi. Żył w wieku, w którym nauka ograniczała się do encyklopedycznego zestawiania wiadomości zamieszczanych w inskrypcjach oraz na marginesach świętych ksiąg. Filozofia praktycznie nie istniała. Jednak ambicją Eriugeny było zostać filozofem na wzór myślicieli starożytnych. Jako jedyny we wczesnym średniowieczu stworzył samodzielny, dość oryginalny system filozoficzny. Jego dewiza brzmiała: "Nikt nie wejdzie do nieba inaczej jak przez filozofię".
Czytaj...

 

Rozmowa, której nie było. O filmie Francisa Forda Coppoli - Claudio A. Mukru (11-06-2006)

Film "Rozmowa" Francisa Forda Coppoli podejmuje temat obsesyjnego lęku przed obcą ingerencją w prywatność. Reżyser stara się nam pokazać, że żyjemy w czasach wszechobecnej inwigilacji. Świadczą o tym targi sprzętu do podsłuchu, który może kupić każdy. Daje on możliwość nieograniczonego partycypowania w życiu innych. Tworzy się w ten sposób nastrój psychozy. Na tym motywie zbudowany został schemat zdarzeń oraz konstrukcja psychologiczna bohatera - Harry'ego Caula (Gene Hackman). Strach przed odsłanianiem własnych uczuć pchnął go ku branży związanej ze szpiegowaniem na zlecenie.
Czytaj...

 

Dwaj bracia - Stanisław Obirek (11-06-2006)

Niemiecki filozof Peter Wust w książce "Niepewność i ryzyko" rozpoczyna od przenikliwej analizy postaci obu synów z przypowieści o miłosiernym ojcu; zawsze wiernego i przebywającego w pobliżu ojca starszego syna, i młodszego, który wybrał niezależność. Sympatia kieruje się wyraźnie ku młodszemu. Warto zacytować Wusta: "Zapewne obok grupy ludzi, dla których bezpieczeństwo uporządkowanego, mieszczańskiego stylu życia w - najlepszym rozumieniu tego słowa - jest ich pierwszym i ostatnim życzeniem, istnieje też inna grupa ludzi, która chętniej zwraca się ku niepewności i ryzyku towarzyszącemu heroicznym decyzjom. To są z jednej strony owe natury grające o całą stawkę, to ludzie, którzy w różnych regionach życia ludzkiego zawsze kokietują ślepe 'mniej lub bardziej' i czują się źle na równo udeptanych ścieżkach kolein życia".
Czytaj...

 

Gdyby Urban nosił turban - Andrzej Koraszewski (09-06-2006)

W czasach stanu wojennego, kiedy Jerzy Urban był rzecznikiem rządu, krążył w Polsce dowcip: gdyby Urban nosił turban, to zamiast świni byłby Chomeini. Dowcip o Urbanie przypomniał mi się w związku z kongresem PiS, gdy oczyma duszy zobaczyłem braci Kaczyńskich, Gosiewskiego, Bielana i innych w turbanach. Bracia Kaczyńscy w odróżnieniu od Jerzego Urbana cynikami nie są, zgoła przeciwnie, podobnie jak słynny ajatollah, święcie wierzą w każde wygłoszone przez siebie słowo i ani na chwilę nie wątpią, że prowadzi ich duch święty.
Czytaj...

 

Lustracja – mam wątpliwości - Zdzisław Gromada (09-06-2006)

Jestem zwolennikiem pełnej, powszechnej, dogłębnej lustracji, ale jedynie w przypadku, gdy osoba lustrująca i lustrowana to ta sama osoba. Dokładne prześwietlenie swojego osobistego "Instytutu Pamięci" nikomu nie zaszkodzi. Jestem przekonany, że każdy z nas znajdzie tam "dokumenty" które chętnie opatrzyłby napisem TAJNE. Autolustracja może uchronić nas od powtórki zawartych w nich wstydliwych i błędnych zachowań.
Czytaj...

 

Na początku jest mózg gadzi - Andrzej B. Izdebski (09-06-2006)

W naszych głowach napotykamy bynajmniej nie siano; u co mądrzejszych skropione mniej lub bardziej obficie olejem. Znajduje się tam mózg. Sprawiający na oko niezbyt ciekawe wrażenie, biało-różowy twór o konsystencji jajka na miękko, przypominający duży orzech włoski. Rysowany dawniej, na podobieństwo jelit, jako rura od początku do końca. Starożytni, badając wnętrza zwierząt, byli bardziej zainteresowani bijącym sercem, zmieniającą kolor wątrobą czy poruszanymi perystaltyczną falą jelitami. Wyżej opisany wygląd zewnętrzny nie wzbudza zachwytu i nie sugeruje zawartych w mózgu mechanizmów odbioru, przetwarzania i analizy bodźców zmysłowych, zdolności myślenia, pamięci, a także sterowania całym organizmem. Ale gdy zainteresujemy się strukturami i funkcjami mózgu, to wszelkie dotyczące go zagadki możemy rozwiązać tylko przy jego pomocy. Użyjmy więc wnętrza naszych czaszek i zastanówmy się nad tym, co w nich mieści się i jak to działa.
Czytaj...

 

Horror Vaticanus - Mariusz Agnosiewicz (09-06-2006)

Dzieje Kościoła zapisały w annałach historii prawa karnego jeden z najniezwyklejszych procesów wszechczasów. Chodzi o proces, jaki wytoczył jeden papież, innemu papieżowi, swemu poprzednikowi. Donald E. Wilkes, Jr, amerykański profesor prawa, uznał, że był to proces "tak makabryczny, tak przerażający, tak potworny, że może być łatwo zakwalifikowany najdziwniejszym i najbardziej wstrząsającym procesem w ludzkiej historii". Rzecz miała miejsce w roku 897. Główni bohaterowie: gnijący papież Formozus (oskarżony) oraz czerstwy papież Stefan VII (prokurator i sędzia). Wydarzenie to, "przypominające scenariusz z kliniki dla chorych psychicznie", zostało zapamiętane jako "synodus horrenda" lub "trupi synod".
Czytaj...

 
Res Humana

Ponowoczesność czy nowoczesność? - Dionizy Tanalski (19-06-2006)

Choć studia Baumana napisane są w intencji ujawnienia szczególnych rysów postmodernizmu (ponowoczesności) układających się w harmonię zdesakralizowanej psyche i zdesakralizowanej kultury, to jednak siedzący w Zygmuncie Baumanie filozof każe mu przekornie, choć literacko dyskretnie, mącić ów czysty obraz postmodernistycznego profanum. Bo oto pisze, że - być może - przesadzamy z twierdzeniem, iż moralne samostanowienie społeczeństwa jest czymś nowym. Wszak większość ludzi rzadko odczuwa potrzebę istnienia stałego i autorytatywnego kodeksu moralnego fundowanego przez filozofów i teologów i moralność w ogóle może być jedynie niefundowana etycznie, być może, zawsze tak było, tylko nam się wydawało, że jest inaczej?
Czytaj...

 

Wartości kultury świeckiej - Andrzej Rusław Nowicki (08-06-2006)

Istnieją próby ośmieszania racjonalizmu jako "wiary w potęgę ludzkiego rozumu". Określenie takie czyni z racjonalizmu jedną z "wiar", a więc umieszcza go na tej samej płaszczyźnie, co "wiara w diabła" czy "wiara w cuda". Należy więc przypomnieć, że racjonalizm nie ma nic wspólnego z wiarą, jest przeciwieństwem postawy przyjmującej cokolwiek "na wiarę", a więc bez dowodu opartego na racjonalnych argumentach, które po starannym rozważeniu okażą się najlepsze. Kiedyś "Argumenty" (czy ktoś pamięta jeszcze, że wychodził taki tygodnik i w ogóle, że był taki okres, kiedy w Polsce ukazywały się tygodniki kulturalne i były takie środowiska, które odczuwały potrzebę czytania takich tygodników?), kiedyś "Argumenty" miały w swojej winiecie piękne zdanie Sokratesa na ten temat, trafnie wyjaśniające istotę racjonalizmu. Pojęcie racjonalizmu również wymaga doprecyzowania w kilku punktach.
Czytaj...

 


Zaproszenia, imprezy, ogłoszenia

Bariery komunikacji społecznej, czyli stan polskiej rozmowy
Strajk uczniowski 13.6 (wtorek)!


Księgarnia Racjonalisty

Strona główna Księgarni

Nowiny naukowe
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Nowiny naukowe. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaktor główny działu: Marcin Klapczyński. Redaktorzy: Grzegorz Kozłowski, Zbigniew Matuszewski, Grzegorz Sęk


Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redagują: Jarosław Kubaszewski, Ilona Boska, Bolesław Czabański

Ciekawostki
Uwaga: Ciekawostki można przeglądać tutaj. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Jarosław Kubaszewski, Budzik


Znalezione w sieci

Ciemne strony krakowskiej kurii (07-06-2006)
Autor: Tomasz Sakowicz
Źródło: Gazeta Polska
Kuria zamknęła usta ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu ale dziennikarze nie dali sobie ich zamknąć.
Zgłoszone przez: jarekland
Czytaj..

Gdy mamy są dwie (07-06-2006)
Autor: Anne Chemin
Źródło: Le monde/onet.pl
We Francji, gdzie akceptuje się związki homoseksualne, często zdarza się, że partnerzy tej samej płci wspólnie wychowują dzieci. I choć de facto są rodzicami, w obliczu prawa tylko jednej osobie przysługują prawa rodzicielskie. Dwie Francuzki postanowiły to zmienić. Nie dla własnych ambicji, lecz dla dobra swojego synka.
Zgłoszone przez: jarekland
Czytaj..

Dlaczego Niemcy i Austriacy opuszczają Kościół (08-06-2006)
Autor: Bartosz T. Wieliński
Źródło: gazeta.pl
Episkopaty niemiecki i austriacki spierają się z Watykanem o to, jak traktować wiernych, którzy wystąpili z Kościoła - twierdzi część mediów. Episkopaty uważają, że o konflikcie nie ma mowy
Zgłoszone przez: jarekland
Czytaj..

Winny jest prezydent (08-06-2006)
Autor:
Źródło: Suddeutsche Zeitung
Można by uznać, że Polacy wymyślili sobie język, który jest dla nich trochę zbyt skomplikowany, ale chyba nie w tym rzecz. Winny jest prezydent, pisze gazeta.. Mamrocze. Mówi przez zęby. Nie otwiera dostatecznie szeroko ust. Nawet papież Benedykt, gdy był niedawno w Polsce, mówił wyraźniej po polsku niż Kaczyński.
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

List solidarności z Orianą Fallaci (08-06-2006)
Autor:
Źródło: Europa Przyszłości
Sędzia Armando Grasso z Bergamo przyjął pozew przewodniczącego Związku Muzułmańskiego we Włoszech przeciwko Orianie Fallaci. W czerwcu br. dziennikarce i publicystce zostanie wytoczony proces o obrazę islamu w związku z treściami zawartymi w jej książce „Siła rozumu”. Decyzja sędziego z Bergamo niepokoi nas jako praktyka zmierzająca do ograniczenia wolności słowa w obszarze europejskiej demokracji, której największą zdobyczą pozostają prawa człowieka.
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Niewybredne żarty o Polakach w niemieckiej TV (10-06-2006)
Autor:
Źródło: onet.pl
W programie satyrycznym "Nachgetreten", wyemitowanym w piątek wieczorem, po meczu Polska - Ekwador przez telewizję publiczną ZDF, Polacy byli przedmiotem niewybrednych żartów utrwalających negatywne stereotypy istniejące w niemieckim społeczeństwie.
Zgłoszone przez: Cymer
Czytaj..

Wychowanie patriotyczne-szkoła ksenofobii (11-06-2006)
Autor: Piotr Pacewicz
Źródło: gazeta.pl
Nigdzie na świecie nie ma takiego przedmiotu, jaki chciałby wprowadzić minister Roman Giertych. I dobrze, że nie ma
Zgłoszone przez: jarekland
Czytaj..

Irańska rewolucja kulturalna (11-06-2006)
Autor: ?
Źródło: Le Figaro
Studenci i intelektualiści w Teheranie czują się dziś bardzo osamotnieni. Bardziej niż w latach, gdy na czele ich państwa stał postępowy prezydent. Dziś władza należy niepodzielnie do konserwatystów, którzy rozpoczęli prawdziwe polowanie na wolnomyślicieli.
Zgłoszone przez: budzik
Czytaj..

Geje mogą uratować Polskę (11-06-2006)
Autor: Jan Puhl
Źródło: onet.pl/Der Spiegel
Komórka Tomasza Bączkowskiego sygnalizuje otrzymanie wiadomości. "Mamy cię na oku, Sieg Heil" - można przeczytać na wyświetlaczu. Od kiedy ugrupowania neonazistowskie opublikowały jego numer w internecie, prezes warszawskiej Fundacji Równości codziennie odbiera wiele takich SMS-ów. Obecnie Bączkowski jest ulubionym obiektem nienawiści narodowo-katolickiej prawicy, ponieważ organizuje tegoroczną Paradę Równości.
Zgłoszone przez: budzik
Czytaj..

Jak walczyć z Giertychem (11-06-2006)
Autor: Sławomir Sierakowski, Adrian Zandberg
Źródło: lewica.pl
Ruch protestu przeciwko Giertychowi, jeśli chce być skuteczny, musi wykroczyć poza uczelnie, wejść w spór z nacjonalistycznymi kliszami nie tylko na uniwersyteckim korytarzu, ale w biednej dzielnicy, w osiedlowym klubie, poza wielkimi miastami - w środowisku przegranych transformacji
Zgłoszone przez: budzik
Czytaj..

Masoni czyli Więcej Światła (11-06-2006)
Autor: Ignacy Jóźwiak
Źródło: Taraka
O książce Andrzeja Nowickiego "Filozofia Masonerii u progu siódmego tysiąclecia". Głównym celem masonerii wyrażonym w Filozofii masonerii... jest doskonalenie świata. Stąd przywiązanie Autora do ostatniej z wymienionych tradycji, w myśl której najważniejsze nie są tajemnice, obrzędy i symbole, lecz "udział w budowie kultury w najszerszym znaczeniu tego słowa (...) krzewienie idei Wolności, Równości, Braterstwa, Sprawiedliwości Społecznej, Tolerancji i Demokracji, świeckości, Humanizmu, Racjonalizmu." Wszystko to ma stanowić o ludzkiej godności.
Zgłoszone przez: KR
Czytaj..

My święte krowy fiskusa (11-06-2006)
Autor: Milena Rachid Chehab
Źródło: Przekrój
Twórcy tego przepisu wyszli z założenia, że artysta musi zainwestować więcej niż inni, by wypracować zysk. Zwykły śmiertelnik na etacie musi zainwestować jedynie w dojazd do firmy, bo całą resztę (na przykład przygotowanie stanowiska pracy) zapewnia mu pracodawca. W myśl prawa o podatku dochodowym obowiązującego od 1 stycznia 1992 r. koszty uzyskania przychodu (czyli właśnie dojazdu) dla etatowców są zryczałtowane i obecnie wynoszą miesięcznie nieco ponad 100 złotych. A artysta, żeby stworzyć dzieło, musi kupić farby, płótno i sztalugi, jeździć po świecie, zbierając dokumentację do powieści, k
Zgłoszone przez: MA
Czytaj..

Jak kochają się Polacy (11-06-2006)
Autor: Źródło: Boutique
Źródło: Onet
Życie seksualne Polaków mieści się gdzieś po środku ogólnoświatowej stawki. Nie o rekordy tu idzie, ale na pewno będziemy mogli czerpać więcej satysfakcji z seksu, jeśli przestaniemy się go wstydzić. Warto zacząć chociażby od mówienia o nim.
Zgłoszone przez: M.S.
Czytaj..

Ja, etatowy świr (12-06-2006)
Autor: Kuba Wojewódzki/Przemysław Szubartowicz
Źródło: Tygodnik Przegląd
"Bunt, który w Polsce zaczyna tryskać, choćby w internecie, jest na poziomie studencko-inteligenckim. Z tego nie będzie rewolucji... Sukces PiS to wynik polskiej biedy i głupoty zarazem... Adam Małysz, Jerzy Dudek, B XVI, mundial - oto współczesne opium dla mas" - to tylko niektóre z odważnych myśli Kuby Wojewódzkiego. Z czego się śmieje, czego się boi, czy wyjedzie z Polski?
Zgłoszone przez: budzik
Czytaj..

To nie do wiary (12-06-2006)
Autor: Małgorzata Święchowicz
Źródło: Gazeta Pomorska
Mirek stracił brata i wiarę. Nie dla niego religia w szkole, woli siedzieć na korytarzu. Partia Racja wyliczyła, że niewierzący, zanim dojdzie do matury, przesiedzi na korytarzu 840 lekcji. To prawie cały rok szkolny.
Zgłoszone przez: Bistzack
Czytaj..

Homofob polski (12-06-2006)
Autor: Magdalena Środa
Źródło: gazeta.pl
Homofob pozostaje z homoseksualistą w niezwykle trudnym związku: pokusa przeplata się tu z nienawiścią, zazdrość z potępieniem.
Zgłoszone przez: budzik
Czytaj..

Niepotrzebny spór (14-06-2006)
Autor: Jan Sidorowicz
Źródło: Pro Memoria/onet.pl
Czy rację mają Ci którzy twierdzą że KRK popierał Hitlera i serbskich Ustaszy?
Zgłoszone przez: jarekland
Czytaj..

Polak mały - władza nam nie ufa (14-06-2006)
Autor: Eliza Michalik
Źródło: wp.pl
W zakusach na zniesienie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kryje się nieufność wobec obywateli. Ta nieufność to znak firmowy naszego państwa.
Zgłoszone przez: zet
Czytaj..

Kulisy przejęcia PZU - tajny trop "Opus Dei" (16-06-2006)
Autor: Superwizjer TVN
Źródło: onet.pl
Pieniądze nie mają upodobań politycznych. Ciągną do tego, kto akurat rządzi. Dowodem na to jest jedna z największych afer współczesnej Polski - prywatyzacja PZU. Przedstawiamy efekty wielomiesięcznego śledztwa dziennikarzy "Superwizjera" TVN.
Zgłoszone przez: budzik
Czytaj..

Na prawo od prawicy (16-06-2006)
Autor: Adam Willma
Źródło: Gazeta Pomorska
Rozmowa z MARCINEM KORNAKIEM, bydgoszczaninem, redaktorem naczelnym antyfaszystowskiego pisma "Nigdy Więcej".
Zgłoszone przez: Bistzack
Czytaj..

Człowiek modelowy (16-06-2006)
Autor: Tomasz Borejza
Źródło: lewica.pl/Trybuna
Człowiek ekonomiczny jest racjonalny, a jego racjonalność jest egoistyczna. W oparciu o taką wizję buduje się ekonomiczne teorie, prowadzi politykę gospodarczą i społeczną, urządza się według niej systemy państwowe. W imię tego modelu nie odbudowano w Polsce spółdzielczości. Mimo to wydaje się, że taka wizja człowieka jest błędna.
Zgłoszone przez: budzik
Czytaj..

Wszyscy jesteśmy papieżami (17-06-2006)
Autor: ?
Źródło: o2.pl
Zawny arykuł o dyskordianiźmie.
Zgłoszone przez: Agnieszka
Czytaj..

Chłopiec czy dziewczynka? (19-06-2006)
Autor: Manuel Diaz Prieto
Źródło: onet.pl
W historii ludzkości stosowano najwymyślniejsze i najbardziej skomplikowane sposoby zapewniania sobie potomków określonej płci
Zgłoszone przez: jarekland
Czytaj..

Zdrajcy płacą gardłem (19-06-2006)
Autor: Piotr Dmitrowicz
Źródło: onet.pl
Podczas insurekcji kościuszkowskiej warszawiacy nie czekali, aż elity osądzą rosyjskich agentów. Wieszali ich na szubienicach bez wyroków, w ramach "dzikiej lustracji" Ofiarami tej drastycznej formy rozliczenia grzechów przeszłości byli między innymi duchowni, w tym dwaj biskupi: inflancki Józef Kossakowski i wileński Ignacy Massalski. Opieszałość, a być może również niechęć do osądzenia zdrajców i agentów rosyjskich z czasów konfederacji targowickiej i Sejmu rozbiorowego doprowadziła do sytuacji, w której w życie wcielono obietnicę jednego z powstańców - że "ludowi nie
Zgłoszone przez: jarekland
Czytaj..

Arytmetyka Al Kaidy (19-06-2006)
Autor: Gerald Traufetter
Źródło: onet.pl/Der Spiegel
Gordon Woo, brytyjski matematyk, specjalista ds. procesów stochastycznych zajmuje się obliczaniem prawdopodobieństwa dokonania zamachów terrorystycznych. Na szczęście w przypadku Piłkarskich Mistrzostw Świata jest ono znikome.
Zgłoszone przez: budzik
Czytaj..

Narkotyk na receptę (19-06-2006)
Autor: Jeremy Laurance
Źródło: onet.pl/The Independent
Liberalizacja przepisów antynarkotykowych spowodowała tam ogromny spadek liczby nowych narkomanów. Śladem Szwajcarów musi teraz pójść Wielka Brytania, w której liczba śmiertelnych ofiar narkotyków jest najwyższa w Europie.
Zgłoszone przez: budzik
Czytaj..

Dość już kajania się - rozmowa z Joanną Senyszyn (19-06-2006)
Autor: Joanna Senyszyn/Jan Złotorowicz
Źródło: lewica.pl
Joanna Senyszyn: Ten tydzień nauczył mnie, że warto bronić słusznych poglądów. Otrzymałam bardzo wiele e-maili, SMS-ów, telefonów z wyrazami poparcia. Poparły mnie lewicowe partie i wiele organizacji...
Zgłoszone przez: budzik
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...


Listy od Czytelników


Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...
Polecane watki:
Śmierc świata przypadek czy cel zamierzony
Muzyka potępionych
Żółte wstążki
Ze wszystkich rzeczy wiecznych [...]
pytanie o śwaty możliwe
rodzinka
Teoria katharsis cz.2
Kulturowe uwarunkowania korupcji
sprostowanie
Walka z własną naturą.....
ATM - materiały - Polska
Opus Dei i PZU
Sprawa Kleczkowskiej
zagadka
Bóg i naturalna Sprawiedliwość
materia a świadomość
Marta Robin
Sokrates vs Chrystus
Test religijności
Uniwersum i Bóg!
PS. Do użytkowników pojęcia istnienie
ATM - inauguracja
Sindbis leczy raka
Czy was też denerwuje...
Mamy nową partię polityczną.
wrażenia, a myślenie PO
Najważniejsze !
Upadek polskiej nauki?
Może by tak...
Pamięć mikrofalowa wody
Bunt Mas - Gasset. Masa - wymysł czy rzeczywistość ??
Jezus
Zjazd
czy mozliwy jest zwiazek agostyka z chrzescijanka?
Dowód, iż życie może istnieć wiecznie
Realna wiara
ksiazki do Anglii
nauka czy pseudonauka
Racjonalista - antyfutbolista?
Brak slów!?
Spowiedź przedmałżeńska
"sprawiedliwości powinno stać się zadość!" - taaa...
Alternatywna nazwa ateizmu.
Co To Wszystko Znaczy ?
Platon pogańskim prorokiem ?
co z nami bedzie???
Lustracja w Kościele
rozumnosc
pamiętliwość

Strona główna Forum

Ostatnio dodane linki

Ranking linków

Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekstPrzydatne linki

Racjonalista DVD
WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ
Polityka prywatności
Napisz do nasTHE RATIONALIST

www.TheRationalist.eu.org
A European forum for reason and rationality.


Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY

/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.org   -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/

Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ jesteś zarejestrowanym czytelnikiem
lub subskrybowałeś biuletyn w serwisie Racjonalista.pl.
Wejdź tu, jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać tych wiadomości.