Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
179.130.048 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7340 tekstów. Zajęłyby one 28964 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 2182 głosów.
Krótka historia Kościoła katolickiego
Dziedzina: Historia religii i Kościoła
Autor: Hans Küng
Inne pozycje autora (1) | O autorze
Tłumacz: Adam Skalski
Seria: Historia i Tradycja
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2004
Wydawca: Wydawnictwo Dolnośląskie
Liczba stron: 188
Wymiary: 14x21 cm
ISBN: 83-7384-102-4
Okładka: Twarda
Ilustracje: Nie
Cena: 35,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
OpisHistoria Kościoła katolickiego, podobnie jak historia każdej innej instytucji, jest usiana jak szachownica czarno-białymi polami. Kościół katolicki to ogromna, sprawna organizacja, dysponująca silnym aparatem władzy i wielkimi zasobami finansowymi, działająca na skalę światową. Za imponującymi danymi statystycznymi; wielkimi uroczystościami i uroczystą liturgią mszy katolickich kryje się jednak zbyt często powierzchowna tradycyjna religijność wypełniona niewielką treścią duchową. W zdyscyplinowanej hierarchii katolickiej niejednokrotnie widać wyraźnie machinę urzędników zapatrzonych na Rzym, służalczych wobec przełożonych i aroganckich w stosunku do podwładnych. Zamknięty dogmatyczny system nauczania obejmuje dawno już zdezaktualizowaną, autorytatywną i oderwaną od Biblii teologię scholastyczną. Zaś wychwalany powszechnie wkład Kościoła katolickiego w kulturę Zachodu jest nierozerwalnie związany z jego światowym charakterem i odejściem od podstawowych zadań duchowych.
Takie rozumowanie nie oddaje jednak sprawiedliwości duchowi i codziennemu życiu Kościoła. Kościół katolicki pozostał na całym świecie wielką potęgą duchową, której nie były w stanie zniszczyć ani nazizm, ani stalinizm, ani maoizm. Co więcej, niezależnie od swej organizacji, dysponuje on szeroką bazą wspólnot, szpitali, szkół i organizacji społecznych, czyniących dobro na ogromną skalę mimo ich pozornej słabości. Wielu księży nie szczędzi sił, służąc swoim braciom i siostrom, a niezliczona rzesza kobiet i mężczyzn poświęca się niesieniu pomocy starym i młodym, ubogim, chorym, ułomnym i pokrzywdzonym przez los. Jest tu miejsce dla wspólnoty wiernych obejmującej cały świat.
Jeżeli mielibyśmy spróbować rozróżnić dobro od zła w dwuznacznej historii Kościoła i dwuznacznych okolicznościach dnia dzisiejszego, musimy oprzeć się na jakimś zasadniczym kryterium. W każdym opracowaniu historii Kościoła, choćby najbardziej naukowo neutralnym w odniesieniu do różnych wartości, zawsze co jakiś czas poddawane są milczącemu osądowi fakty, rozwój wydarzeń, osoby i instytucje. Niniejsze opracowanie nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. (...)
Cechą, która wyróżnia moją historię; będzie sposób, w jaki będzie się ona odwoływać do pierwotnego przesłania chrześcijaństwa, do Ewangelii i do samego Jezusa Chrystusa, zwykle między wierszami, a w zasadniczych miejscach jasno i wyraźnie, nie godząc się na kompromis ani złagodzenie tonu. Bez takiego punktu odniesienia Kościół chrześcijański byłby pozbawiony tożsamości i całego znaczenia. Wszystkie instytucje katolickie, dogmaty, rozwiązania prawne i obrzędowość są według tego kryterium poddawane ocenie, czy są chrześcijańskie lub przynajmniej czy nie są niezgodne z duchem chrześcijaństwa; słowem, czy są zgodne z Ewangelią. Wynika to także z faktu, że niniejsza książka, napisana przez katolickiego teologa o Kościele katolickim, ma równocześnie ambicje być ewangeliczną, a więc zgodną z zasadami Ewangelii. Ma to więc być opracowanie zarazem „katolickie”, jak i „ewangeliczne”, ekumeniczne w najgłębszym rozumieniu tego słowa.
Chociaż niniejsza historia Kościoła katolickiego ma za zadanie przedstawienie faktów, to przede wszystkim ma ona również na celu umożliwienie Czytelnikowi ogólnej orientacji w trzech zagadnieniach:
- Po pierwsze, zebranie podstawowych informacji o dramatycznych i skomplikowanych kolejach historycznego rozwoju Kościoła katolickiego - nie o niezliczonych trendach i ich przywódcach z różnych epok i terenów, ale o głównych kierunkach ogólnego rozwoju, dominujących strukturach i postaciach, które miały największy wpływ na historię.
- Po drugie, krytyczny remanent dwudziestu wieków historii Kościoła. Rzecz jasna, nie będzie tu małostkowego narzekania i potępiania, ale w miarę chronologicznej narracji od czasu do czasu pojawi się obiektywna analiza i krytyka, mająca wykazać, jak i dlaczego Kościół katolicki stał się tym, czym jest dzisiaj.
- Po trzecie, konkretna próba przedstawienia reform zmierzających do tego, czym Kościół katolicki jest i czym mógłby być. Nie będzie tu, oczywiście, ekstrapolacji ani prognoz na przyszłość, bo tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, a jedynie realistyczne przedstawienie perspektyw, dających nadzieję na Kościół, który - jestem o tym przekonany - wciąż ma przed sobą wielką przyszłość w trzecim tysiącleciu, pod warunkiem, że dokona się jego gruntowna odnowa w duchu zgodnym zarówno z Ewangelią, jak i ze współczesnymi czasami.
Na koniec chciałbym ostrzec tych Czytelników (zwłaszcza katolików), którzy nie są dobrze obeznani z historią. Ktoś, kto dotychczas nie zetknął się na poważnie z faktami historycznymi, może poczuć się wstrząśnięty, odkrywając, jak bardzo ludzki wymiar miał wszędzie bieg wydarzeń, jak wiele instytucji i struktur Kościoła, zwłaszcza centralna instytucja papiestwa Kościoła rzymskokatolickiego, powstało z woli poszczególnych ludzi. Ten właśnie fakt świadczy przy tym, że owe instytucje i struktury, łącznie z instytucją papiestwa, mogą być przedmiotem zmian i reform. Moje krytyczne propozycje „destrukcyjne” mają jednak służyć konstruktywnym reformom i odnowie, tak, by Kościół katolicki mógł dalej istnieć w trzecim tysiącleciu.
Mimo że tak radykalnie krytykuję Kościół, wyjaśniłem już chyba jasno, że osobiście trwam w niezachwianej wierze. Nie jest to wiara w instytucję Kościoła, która w widoczny sposób chyli się ku upadkowi, ale wiara w Jezusa Chrystusa, w Jego osobę i naukę, która pozostaje podstawową treścią teologii, liturgii i tradycji Kościoła. Mimo dekadencji Kościoła nigdy nie zagubiono Jezusa Chrystusa. Imię Jezusa pojawia się wciąż niczym złota nitka, którą wyszyta jest tkanina historii Kościoła. Chociaż tkanina ta jest w wielu miejscach rozdarta i poprzecierana, owa złota nitka wciąż się przewija: Jedynie działanie w duchu Jezusa Chrystusa może przywrócić wiarygodność Kościołowi katolickiemu i chrześcijaństwu w ogóle, pomagając ludziom w ich zrozumieniu.
Ale kiedy ktoś zaczyna się zastanawiać nad początkami chrześcijaństwa, nad momentem, w którym się to wszystko zaczęło, nasuwa się podstawowe pytanie, którego nie można pominąć w historii Kościoła: Czy Jezus z Nazaretu w ogóle był założycielem jakiegoś Kościoła?
Ze Wstępu

Spis treści:

Wstęp. Kościół katolicki w obliczu postępu

I. Początki Kościoła
Czy Jezus był założycielem Kościoła?
Znaczenie słowa „Kościół”
Czy Jezus był katolikiem?
Najwcześniejszy Kościół
Św. Piotr
Bractwo złożone z Żydów
Rozłam między Żydami i chrześcijanami

II. Wczesny Kościół katolicki
Św. Paweł
Kościoły Pawłowe
Narodziny hierarchii Kościoła katolickiego
Przetrwanie prześladowanej mniejszości

III. Kościół katolicki w cesarstwie rzymskim
Uniwersalna religia uniwersalnego imperium
Kościół państwowy
Biskup Rzymu sięga po supremację
Ojciec zachodniej teologii
Nowa interpretacja Trójcy Świętej
O państwie Bożym

IV. Kościół papieski
Pierwszy prawdziwy papież
Omylni papieże, papieskie fałszerstwa i procesy
Chrześcijaństwo staje się religią germańską
Pobożność średniowiecza
Islam
Państwo dla papieża
Zachodnie równanie: chrześcijański = katolicki = rzymski
Moralność katolicka
Podstawy prawne późniejszej romanizacji

V. Rozłam Kościoła
Odgórna rewolucja
Zromanizowany Kościół katolicki
Heretycy i inkwizycja
Wielka synteza teologiczna
Codzienne życie chrześcijan

VI. Reforma, reformacja czy kontrreformacja?
Koniec dominacji papieża
Udaremniona reforma
Renesans - odrodzenie, ale nie Kościoła
Reformacja
Czy program reformacji był katolicki
Odpowiedzialność za rozłam
Kontrreformacja rzymskokatolicka

VII. Kościół katolicki w nowożytnej Europie
Nowe czasy
Rewolucja naukowa i filozoficzna: epoka rozumu
Kościół a przewrót kopernikański
Rewolucja kulturalna i teologiczna: epoka postępu
Konsekwencje oświecenia dla Kościoła
Rewolucja polityczna: epoka rozumu
Kościół a rewolucja
Rewolucja przemysłowo-techniczna: epoka przemysłu
Potępienie nowoczesności - sobór antyoświeceniowy

VIII. Kościół katolicki dziś i jutro
Milczenie w sprawie holocaustu
Najważniejszy papież XX w.
Restauracja zamiast odnowy
Zdrada postanowień soboru
Nowe pędy przy samej ziemi
III Sobór Watykański z Janem XXIV?
Konkluzja: jaki Kościół ma przyszłość?

Podziel się swoją opinią o tej książce..


:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. Ekke Overbeek - Lękajcie się. Ofiary pedofilii..
4. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
5. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
6. Wiktor Trojan - Axis Mundi
7. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)