Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.635.295 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 355 głosów.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dziedzina: Państwo, prawo i ekonomia
Autor: Andrzej Świątkowski
Miejsce i rok wydania: Kraków 2003
Wydawca: Universitas
Liczba stron: 414
Wymiary: 14x20 cm
ISBN: 83-7052-0021-
Okładka: Miękka
Ilustracje: Nie
Cena: 42,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
OpisKomentarz do ramowej dyrektywy Rady Europejskiej nr 391 z 1989 r. oraz do szczegółowych dyrektyw tej Rady w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników przed zagrożeniami powodowanymi procesami, czynnikami i warunkami wykonywanej pracy oraz środowiskiem pracy. W książce uwzględniono inne szczegółowe dyrektywy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych oraz pracowników świadczących pracę w ramach atypowych stosunków pracy.

SPIS TREŚCI

Spis treści

Rozdział I. Wspólnotowa koncepcja ochrony pracy
Rozdział II. Normy bezpieczeństwa i higieny pracy w pierwotnych
przepisach prawa wspólnotowego
Rozdział III. Programy społeczne w sprawach bezpieczeństwa
i higieny pracy
S l. Wprowadzenie
S 2. „Wczesne lata" rozwoju przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy
§3. Pierwszy program społeczny (1978-1982
§ 4. Ramowa dyrektywa (dyrektywa „matka") 80/1107/EEC
§5. Drugi program społeczny (1984-1987)
§6. Trzeci program społeczny (1987-1993)
§ 7. Czwarty program społeczny Ramowy (generalny) program Komisji dotyczący bezpieczeństwa, higieny oraz ochrony zdrowia w pracy (1994-2000)
S 8. Komunikat Komisji - piąty program akcji społecznej w sprawach bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia w latach 2002-2006
Rozdział IV Dyrektywa ramowa 89/391/EEC
§ l. Wprowadzenie
§2. Preambuła dyrektywy ramowej 89/391/EEC
§ 3. Cel dyrektywy ramowej 89/391/EEC
§ 4. Zakres podmiotowy dyrektywy ramowej 89/391/EEC
§ 5. Definicje pojęć prawnych
§ 6. Obowiązki nałożone dyrektywą
§ 7. Obowiązek unikania ryzyka i dokonania oceny
rozpoznanego ryzyka
§ 8. Obowiązek planowania i podejmowania działań mających na celu zapewnienie pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach
§ 9. Obowiązek szkolenia pracowników
§ 10. Obowiązek informowania pracowników i ich przedstawicieli
o zagrożeniach
§11. Obowiązek prowadzenia rejestru wypadków i zawiadamiania
właściwych władz o wypadkach i chorobach zawodowych
§ 12. Obowiązki pracowników w sprawach bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony zdrowia
§ 13. Dyrektywy szczegółowe (dyrektywy „córki")
§ 14. Choroby zawodowe
Rozdział V Czas pracy
§ l. Wprowadzenie
§ 2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania
dyrektywy 93/104/EC
§ 3. Definicje
§ 4. Minimalne okresy wypoczynku
§ 5. Maksymalne normy czasu pracy
§ 6. Praca w porze nocnej - praca w systemie zmianowym
§ 7. Dialog społeczny
§ 8. Uwagi końcowe
Rozdział VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia
pracowników zaliczanych do grup podwyższonego ryzyka
§ l. Wprowadzenie
§ 2. Ochrona pracy pracownic w ciąży, po urodzeniu dziecka,
w okresie karmienia
§ 3. Ochrona pracy pracowników młodocianych
§ 4. Ochrona pracy pracowników wykonujących pracę w ramach
nietypowych form zatrudnienia
A. Wprowadzenie
B. Dyrektywa 91/383/EEC
C. Dyrektywa 97/81/EC
D. Dyrektywa 99/70/EC
Zakończenie
Aneks


... przeciętny czas pracy w okresie każdych siedmiu dni nie może przekraczać, łącznie z godzinami nadliczbowymi, w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym 48 godzin...

... maksymalne tygodniowe normy czasu pracy mogą być wprowadzane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy stanowionymi przez władze tych państw lub pozostawione partnerom społecznym, którzy dopuszczalne tygodniowe limity czasu pracy uzgodnią między sobą i zapiszą w układach zbiorowych pracy lub w porozumieniach normatywnych...

...pracownicy zatrudnieni w porze nocnej przy wykonywaniu pracy, która łączy się ze szczególnym ryzykiem lub ciężkim fizycznym albo psychicznym napięciem, nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin w ciągu doby...

...Pracownice w ciąży, po urodzeniu dziecka, w okresie karmienia mogą być traktowane jako grupa narażona na szczególne ryzyko i w związku z tym objęte szczególną ochroną, albowiem art. 15 dyrektywy ramowej 89/391/EEC stanowi, że grupy pracowników narażonych na takie ryzyko powinny być chronione przed niebezpieczeństwem, dotykającym je w sposób szczególny (...): wzmożona ochrona trwałości stosunku pracy w okresie ciąży, po urodzeniu dziecka i karmienia oraz gwarancja zaliczenia okresu nieświadczenia pracy przez pracodawcę z powodu ciąży, urlopu macierzyńskiego i przerw w pracy na karmienie ...

Podziel się swoją opinią o tej książce..


:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
4. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
5. Wiktor Trojan - Axis Mundi
6. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)