Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.935.445 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 479 głosów.
Mapa wzorców kulturowych / Mapping of Cultural Patterns
Dziedzina: Kultura i sztuka
Autor: Daniel Jabłoński, Lech Ostasz
Inne pozycje autora (6) | O autorze
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2006
Wydawca: Adiaphora
Liczba stron: 368+393
Wymiary: A5 cm
Okładka: Miękka
Ilustracje: Nie
Cena: 49,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
OpisPRAWIE 800 STRON NIEZWYKLE CIEKAWIE USYSTEMATYZOWANEJ WIEDZY O KULTURZE

POZNAJESZ KULTURY I UCZYSZ SIĘ ANGIELSKIEGO
Z JEDNEJ KSIĄŻKI

Książka, którą czytelnik/czytelniczka bierze do ręki, jest tak napisana, aby mogli z niej korzystać nie tylko teoretycy i badacze kultury, lecz również jej codzienni użytkownicy, studenci większości kierunków, animatorzy kultury, a nawet turyści.

Mapa wzorców kulturowych może imponować bogactwem materiału antropologicznego ujętego w bardzo spójny i przejrzysty sposób. Każdy recenzent mógłby polecić tę książkę ludziom, którzy interesują się kulturą. Dużym walorem dydaktycznym tej książki jest naturalnie to że ma charakter dwujęzyczny.
Z recenzji prof. Z.Hulla

Autorzy są wykładowcami uniwersytetu w Olsztynie. Specjalizują się w antropologii kulturowej, antropologii ogólnej, psychologii i filozofii kultury. Wspólnie napisali: Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa atropologii kulturowej i ogólnej (2001). Są również współautorami książki Gdy kobieta ma kilku mężów. Rzecz o poliandrii (2005).


Spis Treści:

CZĘŚĆ POLSKOJĘZYCZNA

Słowo wstępne

Część pierwsza
Wyjściowe pojęcia, definicje, założenia i „legenda” mapy

Część druga
Przegląd i klasyfikacja wzorców – mapa
Inwariant I: Ukierunkowujące wpływy przyrody i odpowiedź człowieka na nie
Inwariant II: Jak kultura odnosi się do tego, co jest wrodzone człowiekowi, czyli jak opracowuje jego potencjał
Inwariant III: Postrzeganie i modelowanie czasu
Inwariant IV: Pokarm i sposób odżywiania się
Inwariant V: Rodzina, pokrewieństwo, związki małżeńskie i konkubenckie
Inwariant VI: Wpływanie na płodność i liczbę ludzi w niszy środowiskowej i w społeczeństwie
Inwariant VII: Życie seksualne i erotyka
Inwariant VIII: Zabiegi wokół instynktu samozachowawczego, dbanie o siebie oraz traktowanie osoby chorej
Inwariant IX: Traktowanie dzieci i wpływ na kształtowanie ich osobowości i mentalności
Inwariant X: Zabiegi wokół ciała, higiena, nagość
Inwariant XI: Agresja, konkurencja, walka, wojna
Inwariant XII: Grupy społeczne i znamiona życia wspólnotowego
Inwariant XIII: Gospodarowanie
Inwariant XIV: Komunikowanie się
Inwariant XV: Aranżowanie przestrzeni
Inwariant XVI: Używanie narzędzi i wytworów
Inwariant XVII: Sądzenie innych i przywracanie tego, co uznane za ład społeczny i stan sprawiedliwości
Inwariant XVIII: Aranżowanie zachowań pod kątem niekrzywdzenia i niesienia pomocy – moralność, etyka i część aksjologii
Inwariant XIX: Poszukiwanie i przeżywanie przyjemności – hedoniczność
Inwariant XX: Upodobanie czegoś, węziej: estetyzacja
Inwariant XXI: Obcowanie poznawcze ze światem. Poznawanie rzeczywistości pozaludzkiej i ludzkiej, i zdobywanie o nich wiedzy
Inwariant XXII: Wolność
Inwariant XXIII: Traktowanie obcości
Inwariant XXIV: Umieranie i śmierć
Inwariant XXV: Odmienne stany świadomości i psychiki, transcendowanie i sens
Inwariant XXVI: Nakierowanie na misteryjność i metafizyczność
Inwariant XXVII: Kulturopatologi
Inwariant XXVIII: Sposoby traktowania wzorców kulturowych

Część trzecia
Tendencje występujące w kulturze i niektóre prawidłowości
1. Interpretacje mapy wzorców
2. Profile kultury
3. Dotychczasowe klasyfikacje związane z wzorcami i zastrzeżenia wobec nich
4. Korzyści z posługiwania się mapą wzorców

Przypisy

Literatura cytowana


CZĘŚĆ ANGLOJĘZYCZNA

Preface

Part one
Preliminary notions, definitions, presuppositions and the ‘legend’ of the map

Part two
Overview and classification of patterns – the map
Invariant I: The directing influences of nature and the respone of a human being to them
Invariant II: How culture refers to the inborn part of a human being, that is, how one’s potential is elaborated
Invariant III: Perceiving and modelling time
Invariant IV: Food and the nourishment manner
Invariant V: Family, kinship, marital and concubinage unions
Invariant VI: Influence on fertility and the number of people in econiche and in society
Invariant VII: Sexual life and eroticism
Invariant VIII: Activities related to the instinct of self-preservation, caring for oneself, and attitude towards a sick person
Invariant IX: Treating children and the influence on the process of shaping their personality and mentality
Invariant X: Procedures concerning the body, hygiene, nudity
Invariant XI: Aggression, competition, struggle, war
Invariant XII: Social groups and hallmarks of communal life
Invariant XIII: Economic activities
Invariant XIV: Communication
Invariant XV: Space arrangement
Invariant XVI: Using tools and products
Invariant XVII: Judging others and re-establishing what is acknowledged as social order and the state of justice
Invariant XVIII: Arranging behaviours from the point of view of not harming anyone and offering help – morality, ethics and a part of axiology
Invariant XIX: Seeking and experiencing pleasure – hedonity
Invariant XX: Likes, more narrowly speaking: aesthetisation
Invariant XXI: Cognitive contact with the reality. Cognising beyond-human and human reality, as well as acquiring knowledge about them
Invariant XXII: Freedom
Invariant XXIII: Treating strangeness
Invariant XXIV: Dying and death
Invariant XXV: Altered states of consciousness and psyche, transcending and sense
Invariant XXVI: Orientation towards mysteriness and metaphysics
Invariant XXVII: Culture-pathology
Invariant XXVIII: Ways of treating cultural patterns

Part three
Tendencies occurring in culture and some regularities
1. Interpretations of the map of patterns
2. Profiles of culture
3. Previous classifications related to patterns and reservations about them
4. Advantages of using the map of patterns

Notes

References

Podziel się swoją opinią o tej książce..


:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
4. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
5. Wiktor Trojan - Axis Mundi
6. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)