Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.178.113 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 173 głosów.
Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca, obrzędy, wspólnoty
Dziedzina: Religioznawstwo
Autor: Mirosław Korolko
Miejsce i rok wydania: Warszawa 1999
Wydawca: Oficyna Wydawniczo- Poligraficzna „Adam”
Liczba stron: 648
Wymiary: 15x21 cm
ISBN: 83-7232-050-0
Okładka: Twarda
Ilustracje: Nie
Cena: 34,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
Opis„Leksykon” niniejszy jest źródłowym i tekstowym załącznikiem do zasygnalizowanych wyżej myśli o chrześcijańskich fundamentach i wartościach polskiej kultury. Powstawał on w trakcie przeszło trzydziestoletniej pracy naukowej filologa i historyka kultury, zajmującego się głównie piśmiennictwem staropolskim. W trakcie różnorodnych prac edytorskich i analitycznych zgromadził się spory materiał „fiszkowy” dotyczący zespołu kilkuset tematów, które odnoszą się wprost lub ubocznie do obecności składników religijnych naszego piśmiennictwa na różnych jego obszarach. Pod względem metodycznym materiał ten jest podobny do przedstawionego ostatnio w moim opracowaniu zbioru: Thesaurus albo Skarbiec łacińskich sentencji, przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej (Warszawa 1997). Dotyczy to zwłaszcza przykładów wyimków z literatury polskiej dołączonych do poszczególnych haseł niniejszego leksykonu. (...)
Przytoczone w niniejszym „Leksykonie” cytaty literackie spełniają tylko i wyłącznie rolę subiektywnej antologii w dosłownym tego greckiego słowa znaczeniu: „Bukietu kwiatów”.
„Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca, obrzędy, wspólnoty” jest opracowaniem popularnonaukowym zawierającym informacje sprawdzone i udokumentowane źródłowo. Jest on przeznaczony głównie dla Czytelnika zainteresowanego przeszłością kulturową Rzeczypospolitej na różnym stopniu wiedzy historycznej i zawodowego zainteresowania. Głównym jednak adresatem tego opracowania są licealiści i studenci wydziałów humanistycznych uniwersytetów, którzy stykają się przy wielu okazjach z różnorodnymi terminami dotyczącymi kultury religijnej, zwłaszcza odnoszącymi się do miejsc, wspólnot czy zwyczajów, obyczajów i obrzędów, nie zawsze wyjaśnionych w dostępnych w bibliotekach encyklopediach i słownikach. Wydaje się, że pewną przydatność dydaktyczną niniejszego opracowania mogą uzyskać nauczyciele religii w liceach i katecheci parafialni.
Dobór haseł w niniejszym Leksykonie wynika głównie ze wspomnianego wyżej zgromadzonego w kartotekach materiału źródłowego; w przygotowaniu zamkniętej całości kompozycyjnej listę haseł skonfrontowano z istniejącymi encyklopediami i słownikami odnoszącymi się do problematyki tytułowej. Wykorzystano również szereg opracowań i przyczynków źródłowych, których część najistotniejszą wyszczególniono na końcu poszczególnych haseł. Umieszczone w poszczególnych hasłach objaśnienia składają się z dwóch części:
1. O p i s o w o - i n f o r m a c y j n e j (z oznaczeniem w wypadkach uzasadnionych czy wątpliwych źródeł informacji);
2. D o k u m e n t a c y j n e j , zawierającej wykaz przykładowych przysłów odnoszących się do tematyki hasła. 
Zestaw haseł odnoszących się do tytułowej problematyki miejsc kultu, obrzędów, zwyczajów, obyczajów i wspólnot religijnych zgrupowany został głównie w następujących zespołach tematycznych: 
a) Obrzędy religijne i kościelne powstałe w ramach roku obrzędowego i liturgicznego wyznań chrześcijańskich (katolickich, protestanckich i prawosławnych), także wyznania mojżeszowego i mahometańskiego. Każde hasło zawiera etymologię językową grecko-łacińsko-słowiańską, ułatwiającą definicję konkretnego hasła.
b) Hasła hagiograficzne dotyczą wyłącznie p o l s k i c h ś w i ę t y c h i 
b ł o g o s ł a w i o n y c h . Nieliczne imiona z katalogu hagiograficznego Kościoła powszechnego odnoszą się do tych postaci, które mają potwierdzone związki kultowe na ziemiach polskich (jak np.: św. Barbara czy św. Antoni). 
c) Katalog miejscowości, w których znajdują się sanktuaria posiadające cudowne obrazy Matki Bożej. Dotyczy to wyłącznie miejscowości, w których są wizerunki lub figury koronowane, gdyż tylko one mają w miarę sprawdzoną źródłowo dokumentację historyczną, przedstawianą najczęściej w krytycznych publikacjach. 
d) Leksykon zawiera podstawowe pojęcia z dziedziny s z t u k i s a k r a 1n e j , obejmującej zarówno zabytki architektoniczne (kościoły, klasztory, kaplice itd.), jak i religijne dzieła artystyczne (malarstwo, rzeźba).
e) Wybrane hasła odnoszące się do s a m o d z i e 1 n y c h u t w o r ó w 1 i t e r a c k i c h uwydatniających tematykę religijną, jak np. - Kazania świętokrzyskie, - Bogurodzica itd. Najbardziej wartościowe utwory pieśniowe, zaznaczające głównie swą obecność w piśmiennictwie i literaturze polskiej umieszcza się w formie incipitów, jak np. - Boże coś Polskę czy - Kiedy ranne wstają zorze.
f) Hasła dotyczące w s p ó 1 n o t z a k o n n y c h żeńskich i męskich działających na ziemiach polskich lub powstałych w Polsce.

Podziel się swoją opinią o tej książce..


:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
4. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
5. Wiktor Trojan - Axis Mundi
6. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)