Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
183.022.490 wizyt
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7350 tekstów. Zajęłyby one 29000 stron A4

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Zamierzasz się zaszczepić na SARS-CoV-2?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Poczekam jeszcze z decyzją
  

Oddano 3530 głosów.
Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gimnazjalnej
Dziedzina: Społeczeństwo, socjologia
Autor: Józef Baniak
Inne pozycje autora (2) | O autorze
Miejsce i rok wydania: 2009
Wydawca: Homini
Liczba stron: 464
Wymiary: 16,5x23,5 cm
ISBN: 978-83-61568-28-5
Okładka: Miękka
Ilustracje: Nie
Cena: 39,00 zł (bez rabatów)
[ Pozycja niedostępna ]
OpisNajnowsza praca profesora Baniaka jest analizą przemian w religijności i moralności współczesnej młodzieży, opartą na badaniach przeprowadzonych na grupie niemal tysiąca uczniów szkół gimnazjalnych. Wartość pracy jest tym większa, że poddaje ona naukowej weryfikacji stereotypowe i powszechne przekonanie o gwałtownym odejściu najmłodszych pokoleń Polaków od życia religijnego.

„[Autor] podejmuje zagadnienia najwyższej rangi, a mianowicie świadomości religijnej i kościelnej oraz wzorów zachowań religijno-moralnych młodego pokolenia Polaków (postawy i wartości), w warunkach zmieniającej się rzeczywistości ustrojowej, a także w kontekście głębokich przemian cywilizacyjnych i kulturowych we współczesnym świecie. Autor przyjmuje socjologiczny, neutralny aksjologicznie punkt widzenia w odniesieniu do religijności oraz przedstawia nie tylko «stan rzeczy», ale i uwarunkowania, a implicite — nowe kierunki przemian w religijności, moralności i więzi z Kościołem”.
Z recenzji prof. Janusza Mariańskiego

„Dzisiejsi gimnazjaliści za kilka lat będą dorośli i to oni będą wyznaczać kanony życia społecznego i obywatelskiego. Warto już teraz o tym pamiętać i uważnie się im przyglądać. Praca profesora Józefa Baniaka jest ważnym i znaczącym krokiem na drodze rozpoznawania naszej nie tak dalekiej już przyszłości”.
Z recenzji prof. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej

Spis treści
Wstęp. Założenia teoretyczno-metodologiczne . 15
1. Charakterystyka demograficzno-społeczna młodzieży gimnazjalnej. 24
i. Kryzys tożsamości osobowej a potrzeba akceptacji i uznania w środowisku młodzieży gimnazjalnej. 29
1. Poczucie kryzysu tożsamości osobowej u gimnazjalistów. 31
2. Najczęstsze przejawy kryzysu tożsamości osobowej u gimnazjalistów . .. 32
3. Związki cech osobowych i społecznych z kryzysem tożsamości gimnazjalistów. 33
4. Oczekiwanie gimnazjalistów na akceptację i zrozumienie u osób dorosłych. 36
ii. Sens i wartość życia w okresie kryzysu tożsamości młodzieży gimnazjalnej. 45
1. Sens i bezsens życia ludzkiego jako problem teoretyczny i badawczy. 45
2. Sens życia w wyobrażeniach i odczuciach gimnazjalistów. 53
a) Zainteresowanie gimnazjalistów sensem życia. 55
b) Związek sensu z celem życia w odczuciach gimnazjalistów59
c) Refleksja gimnazjalistów nad sensem i celem życia. 61
d) Rozmowy i dyskusje gimnazjalistów nad sensem i celem życia. 67
3. Postawy gimnazjalistów wobec sensu i celu życia ludzkiego. 68
a) Poczucie sensu życia u gimnazjalistów na tle kryzysu ich tożsamości. 77
b) Poczucie sensu życia a wierzenia i praktyki religijne gimnazjalistów. 79
4. Sens i bezsens własnego życia w świadomości gimnazjalistów82
a) Częstotliwość zwątpień gimnazjalistów w sens własnego życia. 88
iii. Globalne wyznania wiary i religijności młodzieży gimnazjalnej. 93
1. Przynależność wyznaniowa gimnazjalistów94
2. Autodeklaracje wiary religijnej gimnazjalistów99
10
Spis treści
3. Autodeklaracje gimnazjalistów dotyczące praktyk religijnych. 105
4. Samoocena gimnazjalistów dotycząca poziomu i zmian we własnej religijności109
iv. Wiedza religijna młodzieży gimnazjalnej115
1. Zakres i poziom wiedzy religijnej gimnazjalistów. 116
a) Znajomość i rozumienie relacji między osobami Trójcy Świętej118
b) Wiedza gimnazjalistów dotycząca Jezusa Chrystusa122
c) Znajomość liczby i rozumienie istoty sakramentów świętych124
d) Znajomość liczby i rozumienie treści ośmiu błogosławieństw. 129
e) Znajomość liczby i imion autorów Ewangelii. 132
f) Znajomość liczby, kolejności i treści przykazań Dekalogu. 135
g) Znajomość i rozumienie przez gimnazjalistów podstawowych modlitw katolickich141
2. Samoocena gimnazjalistów dotycząca poziomu własnej wiedzy religijnej. 145
v. Wierzenia religijne młodzieży gimnazjalnej. 149
1. Teocentryczne wierzenia religijne gimnazjalistów. 154
a) Wiara w Siłę Wyższą jako Boga155
b) Wiara w Boga Osobowego oraz w Boga w Trójcy Świętej156
c) Wiara w Boga jako Stwórcę wszechświata i ludzi158
d) Wiara w Opatrzność Bożą nad światem i ludźmi. 159
2. Chrystologiczne wierzenia religijne gimnazjalistów. 161
a) Wiara w człowieczeństwo i bóstwo Jezusa Chrystusa161
b) Wiara w śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 163
c) Wiara w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie166
3. Eschatologiczne wierzenia religijne gimnazjalistów. 167
a) Ocena istoty i znaczenia wierzeń eschatologicznych dla ludzi168
b) Wiara w grzech pierworodny ludzi . 173
c) Wiara w koniec świata, paruzję Chrystusa i Sąd Ostateczny176
d) Wiara w zmartwychwstanie ludzi na Sądzie Ostatecznym178
e) Wiara w nieśmiertelność duszy i w jej połączenie z ciałem po zmartwychwstaniu. 180
f) Wiara w życie wieczne i we własne zbawienie po śmierci181
g) Wiara w istnienie nieba, piekła i czyśćca jako nagrody i kary wiecznej. 183
4. Maryjne wierzenia religijne gimnazjalistów. 186
a) Wiara w niepokalane poczęcie Maryi Panny188
b) Wiara w dziewicze poczęcie i urodzenie Jezusa przez Maryję Pannę 189
c) Wiara w Boże macierzyństwo Maryi Panny. .190
11
d) Wiara w świętość Maryi Panny191
e) Wiara we wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 192
5. Eklezjalne wierzenia religijne gimnazjalistów. 193
a) Religijny charakter Kościoła w wierzeniach młodzieży i dorosłych 195
b) Wiara w Jezusa Chrystusa jako założyciela Kościoła197
c) Wiara w stałą obecność duchową Chrystusa w Kościele. 199
d) Wiara w Kościół jako Lud Boży i Mistyczne Ciało Chrystusa200
e) Wiara w jedyność, świętość, powszechność i apostolskość Kościoła 202
f) Wiara w zbawczą misję Kościoła. 205
g) Wiara w nieomylność papieża i sukcesję apostolską biskupów208
vi. Praktyki religijne spełniane przez młodzież gimnazjalną213
1. Uczestnictwo w obowiązkowej mszy niedzielnej214
2. Uczestnictwo w mszy świętej w dni robocze216
3. Uczestnictwo w obowiązkowej spowiedzi wielkanocnej217
4. Udział w spowiedzi świętej w ciągu roku219
5. Udział w wielkanocnej komunii świętej. 220
6. Udział w komunii świętej w dni robocze i święta po odbytej spowiedzi. 223
7. Modlitwa indywidualna gimnazjalistów. 224
a) Sens i potrzeba modlitwy w życiu własnym badanych i innych ludzi 225
b) Częstotliwość odmawiania modlitwy osobistej. 227
8. Uczestnictwo badanych w niektórych nabożeństwach religijnych 229
9. Indeks wybranych praktyk religijnych gimnazjalistów231
vii. Kościół, parafia i księża w świadomości młodzieży gimnazjalnej. .237
1. Kościół instytucjonalny w wyobrażeniach i ocenach gimnazjalistów 242
a) Społeczne zaufanie do Kościoła w ocenach gimnazjalistów. 243
b) Społeczna rola Kościoła instytucjonalnego w ocenach gimnazjalistów253
c) Polityczna rola Kościoła w ocenach badanych gimnazjalistów. 259
d) Gimnazjaliści wobec władzy Kościoła w społeczeństwie polskim 268
e) Poziomy świadomości kościelnej gimnazjalistów277
2. Świadomość parafialna gimnazjalistów281
a) Istota świadomości parafialnej w rozumieniu katolików282
b) Znajomość parafii pochodzenia przez gimnazjalistów. 284
c) Rozumienie istoty i zadań parafii przez gimnazjalistów. 286
d) Poczucie i przejawy więzi gimnazjalistów z własną parafią. 288
e) Parametry i wskaźniki świadomości parafialnej gimnazjalistów 292
Spis treści
12
Spis treści
2. Duchowieństwo parafialne w ocenach badanych gimnazjalistów 300
a) Zapotrzebowanie na księży w obecnych czasach w ocenie gimnazjalistów. 301
b) Autorytet księży w społeczeństwie i w ocenach gimnazjalistów. 307
c) Akceptacja mediacyjnej roli księży w religijności ludzi313
d) Model księdza w wyobrażeniach i ocenach gimnazjalistów. 321
e) Celibat księży w świetle spostrzeżeń i ocen gimnazjalistów341
viii. Postawy moralne młodzieży gimnazjalnej. 353
1. Moralność subiektywna w ocenach gimnazjalistów360
a) Stosunek badanych do powszechnych norm moralnych. 360
b) Zasada „cel uświęca środki” w świetle ocen gimnazjalistów. 365
c) Samoocena własnej przyzwoitości moralnej wśród gimnazjalistów 367
2. Moralność społeczna w ocenach gimnazjalistów. 370
a) Ocena dotycząca społecznych zachowań moralnych ludzi371
b) Ocena moralna dotycząca określonych postaw i działań ludzi377
3. Moralność małżeńska i rodzinna w ocenach gimnazjalistów381
a) Modele małżeństwa proponowane przez badanych gimnazjalistów 385
b) Moralna ocena przerywania ciąży dokonana przez gimnazjalistów 390
c) Okoliczności zezwalające i usprawiedliwiające aborcję wskazane przez gimnazjalistów. 393
d) Moralna ocena dotycząca stosowania środków antykoncepcyjnych 398
e) Naturalne i antykoncepcyjne metody regulacji poczęć w moralnej ocenie gimnazjalistów403
f) Nierozerwalność małżeństwa i rozwody w ocenie gimnazjalistów 408
g) Wierność i zdrada małżeńska w ocenie badanych gimnazjalistów414
h) Sakralny i świecki charakter małżeństwa w ocenach gimnazjalistów 421
Zakończenie. 427
Bibliografia 435
Kwestionariusz ankiety 451

Podziel się swoją opinią o tej książce..


:
 
 :
 
  OpenID
 Załóż sobie konto..

Koszyk jest pusty

Pobierz katalog pozycji
1. Wojciech Giełżyński - Wschód Wielkiego Wschodu
2. Anatol France - Bogowie pragną krwi
3. Ekke Overbeek - Lękajcie się. Ofiary pedofilii..
4. John Brockman (red.) - Nowy Renesans
5. Jan Wójcik, Adam A. Myszka, Grzegorz Lindenberg (red.) - Euroislam – Bractwo Muzułmańskie
6. Wiktor Trojan - Axis Mundi
7. Barbara Włodarczyk - Nie ma jednej Rosji
1. Mariusz Agnosiewicz - Kościół a faszyzm. Anatomia kolaboracji
2. Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
3. Friedrich Nietzsche - Antychryst
4. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom I
5. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
6. Andrzej Koraszewski - I z wichru odezwał się Pan... Darwin,..
7. John Diamond - Cudowne mikstury. Podręcznik sceptyka
8. Mariusz Agnosiewicz - Kryminalne dzieje papiestwa tom II
9. Vinod K. Wadhawan - Nauka złożoności. Trudne pytania,..
10. Kazimierz Czapiński - Dokąd kler prowadzi Polskę? Laickie..
1. Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
2. Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
3. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
4. Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w..
5. Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
6. Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975)..
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)