MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #45
Nakład: 1583 (odbiorców mailingu)

Spis treści:


Cytat tygodnia

Na szczytach rozpaczy

"Wszystkim, którzy przyjdą po mnie, oznajmiam na piśmie, że nie mam w co wierzyć na tym świecie i jedynym wyjściem jest absolutne zapomnienie. Chciałbym zapomnieć o wszystkim, całkowicie, zupełnie, nic już nie wiedzieć o sobie ani o tym świecie. Prawdziwą spowiedź można pisać tylko łzami. Ale moje łzy zatopiłyby świat, tak jak mój wewnętrzny ogień podpaliłby go. Nie potrzebuję żadnej podpory, zachęty ani współczucia, bo choć jestem najnędzniejszym z ludzi, czuję się mimo wszystko tak potężny, mocny i straszny! Albowiem jestem jedynym człowiekiem żyjącym bez nadziei. A to jest szczyt heroizmu, paroksyzm i paradoks heroizmu. Najwyższe szaleństwo!"

Emil CioranNowe teksty

 

Problem aborcji: 'za życiem' czy 'za wyborem'? - Mariusz Agnosiewicz (25-08-2003)

Problem aborcji: alternatywa "za życiem" lub "za wolnością". Z dziejów aborcji: Starożytność; Kościół; Ameryka; Polska. Słabości bycia "za życiem" i "za wolnością". Kiedy zaczyna się człowiek?
Czytaj...

 

Indziej. Ucieleśnienie - Marcin Orliński (15-08-2003)

Jako podmiot przeżywający mam prawo do swojej prywatnej religii. Moim bogiem jest poezja. Poezja jest absolutem - esej z pogranicza teorii poezji, hermeneutyki i filozofii języka.
Czytaj...

Nowy autor: Marcin Orliński - studiuje filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Pisuje opowiadania, felietony, eseje i wiersze. Jest laureatem warszawskiej Nocy Poetów (21 III 2003 r.). Należy do wirtualnych ugrupowań Illusion of Sense (www.ios.art.pl) oraz Poezja.exe.pl. Jest też współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Literacko-Filozoficznego Zabudowa Trawnika (www.zabudowa.republika.pl). Strona autorska: www.indziej.prv.pl

 

Zbłąkane dzieci - Lucjan Ferus (09-08-2003)

Opowiadanie teologiczno-ekologiczne: o Matce Naturze, Ojcu Niebieskim. Dekalog naturalny. Przejmująca przypowieść o istocie człowieczeństwa oraz - jak zwykle u L.Ferusa - zaskakujące zakończenie.
Czytaj...

 

Dygresje nowotestamentowe: Synopsa; Znaki i dziwy - Krzysztof Sykta (21-08-2003)

Cz.I: Problem synoptyczny - teorie i mity biblistyki. Cz.II: Znaki i dziwy - analiza zmian w stylistyce jako źródło poznania interpolacji w ewangeliach. Dzieje Apostolskie a Ew.Jana.
Czytaj...

Nauka i pseudonauka 

Metodologia nauk społecznych - Witold Marciszewski (22-08-2003)

W. Marciszewski, Szkice do współczesnej metodologii nauk społecznych, Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki, Warszawa 2002:

Wprowadzenie Czytaj...
Empiryczność teorii jako falsyfik. przez zdania obserwacyjne
Czytaj...
Badanie wierzeń społ. metodami analizy logicznej...
Czytaj...
O miejscu socjologii wśród nauk i metodach...
Czytaj...
Aksjologiczne zaangażowanie nauk społecznych
Czytaj...
O badaniach socjol. z punktu widzenia inżynierii społecznej
Czytaj...

Nowy autor: prof. zw. Witold Marciszewski - logik, metodolog; kierownik Katedry Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku; wykłada logikę i metodologię nauk społecznych na Uniwersytecie w Białymstoku i w Collegium Civitas w Warszawie; autor m.in. "Podstawy logicznej teorii przekonań"; "Poradnik dla niezdecydowanych"; "Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu"; "Tajniki Internetu"; "Logic from Rhetorical Point of View"; "Sztuka dyskutowania"; "Sztuka rozumowania w świetle logiki"; "Sztuczna inteligencja".

 

Nauka demaskuje oszustwa - Marceli Kołodziejski (25-08-2003)

Nauka demaskuje oszustwa! Oto pierwsza część cyklu poświęconego demaskowaniu oszustw i błędów pseudonauki bezkrytycznie eksploatowanej przez szarlatanów i żądne zysków media.
Czytaj...

Nowy autor: Marceli Kołodziejski - autor książki Nauka demaskuje oszustwa, wymierzonej w zalewającą nas falę pseudonauki i oszustw. Fragmenty książki zostaną zamieszczone w naszym serwisie. Książkę można zamówić pisząc pod adres: marceli7@wp.pl . Cena: 15 zł

 

Zderzak Łągiewki - Marcin Siennicki (25-08-2003)

Rodak z Kowar skonstruował cudowny zderzak pochłaniający energię kinetyczną! Próby przeprowadzone przed kamerami programu "Nie Do Wiary" dały szokujące rezultaty. Newton został pokonany
Czytaj...

Nowy autor: Marcin Siennicki - fizyk i popularyzator nauki; zaproponował nam cykl "Fizyka dla humanistów'' - podstawy fizyki jako antidotum na naiwność wobec pseudonauki.

 Historia Kościoła

Zagadnienie "czarnej legendy" inkwizycji - Adam Marek Bryszkowski (21-08-2003)

Piersza europejska policja polityczna. Proces inkwizycyjny. Jurysdykcja inkwizytora do spraw heretyckiego wypaczenia. Wybór tekstów źródłowych. Zagadnienie rejudyzacji i "rzygowina" judaizmu
Czytaj...

Tekst ten był zaprezentowany w siedzibie Polskiego Towarzystwa Filologicznego we Wrocławiu dnia 25 IV 2001 w dniu 35 urodzin autora, jego część została opublikowana w tygodniku Dziś pod tytułem "Żydzi jako ofiary kościoła". Muszę dodać, iż list Pana Bryszkowskiego był dla mnie ogromną niespodzianką, gdyż od dawna znam ten tekst i pragnąłem dotrzeć do jego autora. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu Towarzystwa Filologicznego, jakie odbyło się w roku 2001 na Wydziale Filologii Klasycznej. Odczyt był niebywale imponujący, podobnie jak późniejsza obrona autora przed proklerykalnym audytorium (MA).  

Nowy autor: Adam Marek Bryszkowski - ur. 1966; wybitny lingwista (posługuje się m.in. angielskim, niemieckim, greką, łaciną, włoskim, hiszpańskim, ukraińskim; w stopniu podstawowym ma opanowany francuski, portugalski, nowohebrajski; uczy się czeskiego); zajmuje się historią inkwizycji od strony tekstów źródłowych. 
Propozycja pracy doktorskiej - obejmująca edycję pierwowzoru podręcznika metodycznego dla inkwizytorów wraz z komentarzem i tłumaczeniem na język polski - nie została dopuszczona 
do obrony ze względu na prokatolicką większość w Instytucie 
Filologii Klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (wśród osób 
wywierających nacisk na promotora była między innymi 
siostra obecnego rektora KUL-u, pani prof. dr hab. Teresa 
Szostek, która stwierdziła, iż inkwizycja nie była instytucja 
kościelną). Autorowi zarzucono rozpowszechnianie nieprawdziwych 
informacji o kościele rzymskokatolickim. Obecnie poszukuje nowego promotora. Po obronie podręcznik inkwizytorski znajdzie się na łamach Racjonalisty. 

 

Nauczanie Jezusa a prześladowanie innowierców - Adam Marek Bryszkowski (21-08-2003)

Próba analizy relacji między nauczaniem Rabina z Nazaretu a chrześcijańską nietolerancją religijną. Homo Christianus a neofita chrześcijański. Genealogia religijnych prześladowań.
Czytaj...

 

Dobra martwej ręki: mniej znane dzieje Św.Majątków - Mariusz Agnosiewicz (06-08-2003)

Mniej znane dzieje Świętych Majątków. Klasztorne szajki fałszerzy, testamentowe sztuczki czyli sposoby wydobywania przez kościół majątku narodowego, aż po współczesny rewindykacjonizm
Czytaj...

Prawo wyznaniowe

Stowarzyszenia katolickie - Mariusz Agnosiewicz (22-08-2003)

Towarzysz katolik i aspekty zrzeszeniowego funkcjonowania. Od Sodalicji Pań Mężatek i Rękodzielniczek do giga-stowarzyszenia Akcji Katolickiej. Społeczne ramię Kościoła czy "państwo w Państwie"?
Czytaj...

 

Dni świąteczne: polski katolicyzm nadprogramowy - Mariusz Agnosiewicz (15-08-2003)

Z okazji święta - nieco o polskich dniach świątecznych. W Polsce świętujemy więcej niż wynika z kodeksu kanonicznego. Jak zwykle - nasz "domorosły katolicyzm bardziej katolicki niż papież"
Czytaj...

 

Rękodzielnicze machlojki jezuitów- wyrok NSA'2000 - (15-08-2003)

W 1989 r. jezuici założyli Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej, aby przejąć majątek przedwojennej organizacji o takiej nazwie. Wyrok i uzasadnienie NSA z 3VII2000 w tej sprawie
Czytaj...

 

Skandalista Larry Flynt - (08-08-2003)

W kontraście do oburzającego wyroku w sprawie Nieznalskiej: wyrok SN w sprawie plakatu Skandalista Lary Flynt i religijnego oburzenia. Pieniacz przegrał z kretesem. Oto wyrok i uzasadnienie. 
Czytaj...

 

Orzeczenia i akty (15-08-2003)

" Grzechem jest unikanie służby wojskowej. Grzechem jest również pomoc w tym procederze i namawianie do unikania służby w armii" - rzekł dobrodziej Głódź. Mydlenie przez katolików sądom oczu, iż wyznawanie katolicyzmu jest sprzeczne z zabijaniem - nie przechodzi:
Katolicyzm i służba wojskowa - wyrok NSA 10XII91
Czytaj...
Katolicyzm i służba wojskowa - wyrok NSA 5VIII92
Czytaj...
Katolicyzm i służba wojskowa - wyrok NSA 17XI92
Czytaj...

Krzyżackie wyroki
Krzyż w miejscu pracy - wyrok SN 6IX90
Czytaj...
Krzyż i swoboda sumienia - wyrok SA w Łodzi 28X98
Czytaj...
Krzyż i penis wyrok SR 12VII2003 w sprawie Nieznalskiej Czytaj...

Małżeństwa wyznaniowe, nauka religii i Konstytucja Czytaj...
Małżeństwa konkordatowe: wyrok NSA 12.04.2000.
Czytaj...
Małżeństwo konkordatowe: wyrok SN 17.11.2000.
Czytaj...

Wprowadzenie religii do szkół: OTK 20IV93 Czytaj...
Kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii
Czytaj...
Emerytury katechetów wyrok SA 14.IX.1999
Czytaj...
E
merytury katechetów - wyrok SN 3.IX.2000 Czytaj...
Umowa Rząd-Episkopat w sprawie szkół wyższych KK Czytaj...

Wartości chrześcijańskie i media - OTK 7VI94 Czytaj...
Postanowienie SN-Izba Cywilna 18XII59, 3 CR 715/59 Czytaj...

Tryb prac nad ratyfikacją Konkordatu-uchwała Sejmu 1994 Czytaj...
Post.TK: Ratyfikacja Konkordatu i Mała Konstytucja Czytaj...

Filozofia 

Nietzsche: Aksjologia - Paweł Krukow (11-08-2003)

Portret filozofa i jego myśli: cz.II. Badania nad moralnością. Instynkty dekadenckie. Moralność niewolników. Patos dystansu. Zarys estetyki. Wola mocy. Program etyczny. Dusze dostojne.
Czytaj...

 

Yuppies z IF-u - Marcin Orliński (15-08-2003)

Filozof w garniturze i sportowym samochodzie? - artykulik na temat niektórych doktorantów i doktorów z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytaj...

Eseje i felietony

Big Father - Krzysztof Sykta (15-08-2003)

Prywatność oddajmy wojskowym i politykom. Niech ocenzurują prasę, Internet i graffiti. Bo przecież nic nie tracimy skoro od tysięcy lat obserwuje nas wszechmocny Architekt - glosa do Johnsona.
Czytaj...

 

Religijno-infantylna tęsknota - Maciej Psyk (22-08-2003)

"...W całym burdelu ani jednego miligrama seksu ani nawet gwałtownego ruchu za to wszędzie aniołki, gumowe zwierzątka, smoczki a z głośników dyskretna muzyka z pieśniami maryjnymi"...
Czytaj...

 

Zboczeńcy na Olimpie - Leon Bod Bielski (15-08-2003)

Niezapomnianą krucjatę przeciwko polskiemu "piekłu kobiet" przed wojną poprowadził Żeleński-Boy. Dziś czas na to samo... O paradoksach polskiego prawa antyaborcyjnego.
Czytaj...

 

Zgniłe jabłuszko białego dziadka - Marek Bończak (20-08-2003)

Nauczanie moralne jest przysłowiowym papierkiem lakmusowym racjonalności i przydatności katolickiej wersji chrześcijaństwa wobec nadrzędnego dobra człowieka, jakim jest jego życie.
Czytaj...

 

Sacro-dulszczyzna - Leon Bod Bielski (20-08-2003)

Kościół Anglikański zagrożony jest rozłamem z powodu księdza który kilka lat spędził w homo związku i nikomu to nie przeszkadzało, aż wiedza o jego "inności" stała się niejako oficjalna.
Czytaj...

 

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami... - Leon Bod Bielski (06-08-2003)

Nikogo raczej nie trzeba przekonywać, że o ile Krk, od początku zaciekle zwalczała przejawy demokratyzmu, o tyle potrafi pełnymi garściami korzystać z dobrodziejstw słabości demokracji
Czytaj...

 

Sekciarstwo legalne - Maciej Psyk (06-08-2003)

Rodzicu! Jeśli z mediów publicznych wiesz już, że na pielgrzymów polują sekciarze, a usekciarzona latorośl przechodzi pranie mózgu, to przeczytaj podręcznik do religii swojego dziecka!
Czytaj...

 

Znalezione w sieci

Fałszowanie Chrystusa (01-08-2003)
Autor: AGNIESZKA KRZEMIŃSKA
Źródło: Polityka/Onet.pl
Jak niewierny Tomasz nieustannie poszukujemy namacalnego dowodu istnienia Jezusa. Chcemy zobaczyć miejsca, w których bywał, dotknąć rzeczy, których dotykał, znaleźć ślady ludzi, których znał. Są tacy, którzy chcą na tej ciekawości nieuczciwie zarabiać.
Zgłoszone przez: Ropuszynski
Czytaj..

Kard. Amato o dokumencie KNiW (01-08-2003)
Autor:
Źródło: Opoka/Radio Watykan
"Kościół naucza, że szacunek dla osób homoseksualnych nie może w żadnym wypadku prowadzić do aprobowania zachowania homoseksualnego albo do zalegalizowania związków homoseksualnych. Wspólne dobro wymaga, aby prawa uznawały, popierały i chroniły związki ma
Zgłoszone przez: Ropuszynski
Czytaj..

Polska droga do konkordatu (07-08-2003)
Autor: MIROSŁAW IKONOWICZ
Źródło: Przeglad/Onet.pl
Pół godziny miały władze na poinformowanie świata o układzie z Watykanem
Zgłoszone przez: Ropuszynski
Czytaj..

Czas CyberEwangelizacji (10-08-2003)
Autor: Ewa Borowik-Dąbrowska
Źródło: Angelus.pl
Cyberteologia. Internet - globalna sieć - nowe wyzwanie dla chrześcijan... Rewolucja cyfrowa i narodziny cyberkultury. CyberZakonnica i www.vatican.va. Chrześcijańskie e-postulaty.
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Proboszcz w tasiemcach (14-08-2003)
Autor: Tomasz Sygut
Źródło: Przegląd/Onet.pl
Serialowy ksiądz cieszy się większym poważaniem niż miejscowy kapłan...
Zgłoszone przez: Ropuszynski
Czytaj..

Aby góral był człowiekiem (14-08-2003)
Autor: MAREK GROCHOLSKI
Źródło: Tyg.Powszechny/Onet.pl
Religijność Podhalan: wzór pobożności czy ludowa obrzędowość???
Zgłoszone przez: ropuszynski
Czytaj..

Wstrzemięźliwy bon vivant (14-08-2003)
Autor: Włodzimierz Karol Pessel
Źródło: Respublica Nowa/Onet.pl
Czy Stwórca, gdy zażądał, abym "nie spożywał owocu mojej seksualności", zabronił mi także jeść owoce ze wszystkich pozostałych drzew?
Zgłoszone przez: ropuszynski
Czytaj..

Siostra Faustyna i F.Nietzsche (20-08-2003)
Autor: Ks. Józef Tischner
Źródło: Tygodnik Powszechny/Opoka
O koncepcji resentymentu
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Dawid Ropuszyński

Ciekawostki
Uwaga: Ciekawostki można przeglądać tutaj. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Dawid Ropuszyński
Listy od Czytelników


Aktualności i ogłoszenia

Wydanie specjalnie

Padła propozycja przygotowania specjalnego wydania Racjonalisty na temat homoseksualizmu. Moglibyśmy tym samym w ten sposób wspomóc starania senator Szyszkowskiej o uchwalenie ustawy o związkach partnerskich. Byłoby to zarazem pierwsze wydanie specjalne tematyczne a nie "rocznicowe". Aby do tego jednak doszło musimy przygotować przynajmniej 10 tekstów. Jeśli wśród Was jest ktoś kto chciałby się zająć jakimś (jakimiś) - bardzo zapraszam. Oto niektóre tematy (bloki tematyczne) jakie sugeruję:

- Homoseksualizm w świecie starożytnym i w innych kulturach na przestrzeni wieków
- Kształtowanie się płciowości. Uwarunkowania psychosomatyczne orientacji homo.
- Homoseksualizm a Kościół
- Homoseksualiści jako twórcy kultury. Wybitne postacie.
- Subkultura homo (gay)
- Homoseksualizm a prawo
- Homoseksualizm i wychowanie dzieci
- Przyczyny społecznej niechęci i przełamywanie barier
- Współczesny stosunek do homoseksualizmu w innych krajach i kulturach
- Mity na temat homoseksualizmu

W Przeglądzie...

Polecam najnowszy numer tygodnika Przegląd:

M. Agnosiewicz, "Co zrobić z Oświeceniem?" (Opinie), Przegląd, nr 35 (132), 31 sierpnia 2003 r., s.49-50. 

Na podkreślenie zasługuje, iż tygodnik Przegląd był uprzejmy zamieścić adres serwisu Racjonalista. 

Nowa kwestia w sekcji FAQ:

Przegląd możliwości serwisu Racjonalista.pl - sprawdź czy korzystasz z serwisu w sposób optymalny.

Quiz

Trwa nasz quiz z nagrodami książkowymi. Na dziś dzień wzięło udział 18 pierwszych śmiałków. Najwyższy wynik padł u trzeciego uczestnika: 301 punktów na 400 możliwych. Kto będzie lepszy? Spróbuj!


Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...

Polecane watki:
Wieloświat
Ateizm jako regresus ad infinitum
Byłem /widziałem
High tech is unface
Imiona papieży
Sekretne kazania żyjącego Chrystusa
Racjonalista wybiórczy!
Najlepsza strona :)
dlaczego ludzie na wsi są bardziej religijni niż w mieście?
Pesymistyczne pytanie.
Deszcz szamana
"Naukowa" homofobia
Płatny kreacjonizm
List do premiera.
Egzorcyzmy
Quiz
Modlitwa ateisty

Strona główna Forum


Księgarnia Racjonalisty

Od marca b.r. funkcjonowanie naszej księgarenki zostało zawieszone. Od dziś następuje reaktywacja. Znów w każdym wydaniu MYŚLnicka pojawiać się będzie po kilka nowych tytułów, o jakie wzbogaca się oferta książkowa.

Nowości: 
Friedrich Nietzsche / ANTYCHRYST
Hubertus Mynarek, JEZUS I KOBIETY. Miłosne życie Nazarejczyka
Weddig Fricke, UKRZYŻOWANY W MAJESTACIE PRAWA. Osoba i proces Jezusa z Galilei
Robert A. Haasler, Zabójcy Boga. Inkwizycja. Młot na czarownice. Księga tortur
Robert A. Haasler, Kobiety Watykanu
Nino Lo Bello, Watykan bez tajemnic i ciekawostki o papieżach. Skarbnica anegdot
Edgar Morin i Anne Brigitte Kern, Ziemia - ojczyzna
Brumlik Michał / Gnostycy Marzenie o samozbawieniu człowiaka
Horst Herrmann / JAN PAWEŁ II ZŁAPANY ZA SŁOWO. Krytyczna odpowiedź na książkę papieża
Bertrand Russell / Śmiertelnicy i inni

Strona główna Księgarni


Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekst


Przydatne linki

Racjonalista CD
Przegląd możliwości serwisu Racjonalista.pl


WYMIANA BANERÓW

O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ


THE RATIONALIST

www.TheRationalist.eu.org
An European forum for reason and rationality.

Portrait Of A Freethinker: Richard Bozarth - (15-08-2003)

American Rationalist's Contributing Editor Richard Bozarth used to work for America's most famous atheist, Madalyn Murray O'Hair. If he ever loses, he is prepared to lose his own way.
Czytaj...

 

Of Blair, Hussein, And Genocide - John Chuckman (15-08-2003)

Iraq was invaded simply because Hussein didn't play the game by American rules, not because of weapons of mass destruction, murder of Kurds, or any other reason officially given by the US and Britain.
Czytaj...

 

What a Difference a Word Makes! - A. J. Mattill, Jr. (15-08-2003)

If Jesus was indeed a liar, as many hold, then the consequences for basic Christian beliefs are devastating.
Czytaj...

 

Sex Crimes: Secret Vatican Document - (10-08-2003)

Here is the secret Vatican document that instructs bishops to cover up sex crimes by priests. An unofficial English translation (form Latin) provided to CBSNews.com
Czytaj...

 

Enron-style Management In a Danger. Complex World - John Chuckman (09-08-2003)

The Enron-style management we see in the White House is a formula for eventual catastrophe.
Czytaj...

 

Znalezione w sieci

Brak znalezionych
Tell us about interresting texts from other Internet sources! Add you one...
News
Editor: Dawid Ropuszyński
Read more...

Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszam do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY


/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/