MYŚLnick

Biuletyn serwisu RACJONALISTA.pl

Wydanie #56
Nakład: 3048 (odbiorców mailingu)

Spis treści:
Cytat tygodnia

Za religijnością

"Jestem przeciw religii, ale za religijnością. [...] Chodzi o to, że jestem przeciwny kultom zinstytucjonalizowanym oraz ich kapłanom. To siłą rzeczy musi się wyrodzić w biurokrację. Natomiast jestem zwolennikiem religijności, to znaczy uczucia religijnego, które jest bardzo bliskie, jeżeli nie identyczne, uczuciu artystycznemu. [...] Wiadomo zresztą z nauki, z historii, że u początków religii leży sztuka, u początków sztuki religia. Obie te dziedziny są bardzo bliskie, jeżeli nie identyczne. Oczywiście, uczucie religijne nie musi zakładać pojęcia boga osobowego, pojęcia opatrzności."
Artur Sandauer


Aktualności i ogłoszenia

Dobiegła końca nasza Ankieta na Milion, która ukazuje obraz interesujący dla każdego, kto sympatyzuje z naszym serwisem. Polecam zapoznanie się z jej omówieniem, wynikami oraz uwagami i opiniami czytelników.

RACJONALISTÓW PORTRET WŁASNYNowe teksty

 

My, opozycja... - Mariusz Agnosiewicz (16-07-2004)

Racjonalista kontra cenzorzy. Totalitarny relikt i gra pozorów. Pęknięcie ideologicznego fajansu. Publiczny wizerunek: ateista specjalnej troski. OchNET.pl i cenzura w internecie. Zburzyć zagrody dusznego zaścianka
Czytaj...

 

Głos o karze śmierci - Leon Bod Bielski (17-07-2004)

Odstraszanie nie jest główną funkcją KARY, nie pozwólmy nanizać ją na sznurek z koralikami prewencji, resocjalizacji itp. komunałów, bo nie o to w karze chodzi! Stawianie prawa przed sprawiedliwością jest stawianiem wozu przed koniem
Czytaj...

 

Interpelacje kościelne - Ryszard M. Zając (17-07-2004)

Handel kultowy i zwolnienia celne. Polowanie na sekty. Rewindykacje kościelne. Równoprawność obywateli a ubezpieczenia kleru. Kontrowersje dot. Komisji wspólnej Rządu i Episkopatu. Luki w prawie wyznaniowym
Czytaj...

 

Zagubieni w świecie gwiazd - Grzegorz Galiński (15-07-2004)

Teorie Freuda, tak oryginalne i rewolucyjne na przełomie wieków XIX i XX, w sto lat później zostały poddane procesowi zaprzeczania. Współcześni nam ludzie nauki, medycy, psychiatrzy, terapeuci i psychologowie z dystansem odnoszą się do nich
Czytaj...

 

Wolność słowa i wyznania - Mariusz Agnosiewicz (15-07-2004)

John Stuart Mill pisał, że droga do wolności rozpoczyna się od wolności sumienia i wolności opinii, które są prawami przyrodzonymi człowieka. Oto obraz kościelnej walki z wolnością słowa i wyznania...
Czytaj...

 

Religijność - Fryderyk Nietzsche (01-09-2002)

Chrześcijaństwo to głęboki Wschód, to zemsta niewolników na Rzymie oraz jego wytwornej i płochej tolerancji, na rzymskim katolicyzmie niewiary: tym, co oburzało niewolnika w jego panu, nie była nigdy wiara, lecz nieobecność wiary. Oświecenie oburza
Czytaj...

 

Błogosławieństwo boże - Tadeusz Żeleński (Boy) (01-09-2002)

Neomaltuzjanizm, regulacja urodzeń i świadome macierzyństwo przeciwko siłom zabobonu. "Fabrykantki aniołków". Samcy wyższego typu. Zdziczenie moralne rodzin wielodzietnych. Obłudna polityka "prorodzinna"
Czytaj...

 

Zdania i potrącenia - Fryderyk Nietzsche (01-09-2002)

Kto czuje, że jest przeznaczony do rozmyślań nie zaś do wierzeń, dla tego wszyscy wierzący są zbyt hałaśliwi i natrętni: broni się przed nimi. Chrześcjaństwo napoiło Erosa trucizną: - nie umarł on wprawdzie, lecz wyrodził się, w występek
Czytaj...

 

Kościół a behawioryzm - Grzegorz Galiński (13-07-2004)

Niezależnie od wysublimowanych teorii psychologii poznawczej czy humanistycznej, człowiek zawsze będzie miał "skłonność do automatyzacji". Sztuka w tym, aby to umiejętnie wykorzystać. Tę umiejętność jednak posiada tylko.. drugi człowiek
Czytaj...

 

Firma w Kodeksie cywilnym - Marta Lampart (13-07-2004)

W potocznym znaczeniu pojęcia "przedsiębiorstwo" i "firma" traktowane są jako synonimy. W ścisłym (prawnym) znaczeniu tego słowa, firma oznacza jednak nazwę pod jaką osoba fizyczna lub prawna prowadzi działalność gospodarczą
Czytaj...

 

Wolny Duch - Fryderyk Nietzsche (13-07-2004)

Chodzić o to nie powinno, czy to wy słuszność mieć będziecie. Cenniejsza rzetelność kryć się może w każdym drobnym pytajniku, który stawiacie po własnych słowach i ulubionych naukach, niźli we wszystkich argumentach wobec oskarżycieli
Czytaj...

 

Czemuś biedna Poczto? - Leon Bod Bielski (11-07-2004)

Wciąż biedna i zacofana Poczta Polska - dopiero kilka lat temu w okienkach pojawiły się komputery - mimo tego "skoku" cywilizacyjnego wciąż obsługuje swych klientów "na piechotę". Gdyby posiadała czytniki kodów kreskowych...
Czytaj...

 

Gaja wiecznie żywa - Beata Jakubowska (11-07-2004)

Mit Gaji - Wielkiej Matki. Dlaczego grecka bogini cieszy się dziś taką popularnością? "Ekologia strachu" a profanowanie świętości. Ekologia jako nowa uniwersalistyczna religia o racjonalnym fundamencie, dla katolików, buddystów, ateistów itd.
Czytaj...

 

Kliniki prawa - Marta Lampart (11-07-2004)

Celem każdej "kliniki prawa" działającej w Polsce jest niesienie pomocy ludziom ubogim, których najczęściej nie stać na wynajęcie adwokata w danej sprawie. Zazwyczaj do poradni przychodzą bezrobotni, bezdomni, emeryci, ofiary przestępstw
Czytaj...

 

O przesądach filozofów - Fryderyk Nietzsche (08-07-2004)

Filozofowie wszelkiej maści wyszukiwanymi argumentami bronią z góry powziętego zdania, abstrakcyjnie urobionego życzenia, są adwokatami swych przesądów, które prawdami zowią. Tym różnią się od mistyków, którzy są od nich uczciwsi i tępsi
Czytaj...

 

Paragrafy i kaptury - Witold Filipowicz (07-07-2004)

O naborze urzędników do pracy w służbie cywilnej. Wiedzieć i milczeć to nic innego, jak powszechna zgoda na staczanie się po równi pochyłej, a polityczne mityngi i wszelkie quasi-strategie antykorupcyjne jawią się niczym igrzyska dla gawiedzi
Czytaj...

 

Największa zbrodnia prawa karnego - Tadeusz Żeleński (Boy) (06-07-2004)

Uczynić biedną dziewczynę matką, zrzucić na nią cały ciężar błędu i jego skutki i zagrozić więzieniem, jeżeli chce się od tego zbyt ciężkiego na jej siły brzemienia uwolnić - oto filozofia praw, które, aż nadto znać, były przez mężczyzn pisane!
Czytaj...

 

Małpa jak człowiek - Wojciech Rudny (04-07-2004)

Nasz "szowinizm gatunkowy" jest tak wielki, że aborcja jednej ludzkiej zygoty wzbudza więcej niepokoju moralnego i oburzenia niż wiwisekcja dowolnie dużej liczby dorosłych i inteligentnych szympansów, tak bardzo nam bliskich!
Czytaj...

 

Chrześcijaństwo a niewolnictwo - Jerzy Sędziak (03-07-2004)

Wielu niewolników służyło Kościołowi, pracowało w jego majątkach. Odkrycie Ameryki w XV wieku spowodowało bezprecedensowy popyt na tanią siłę roboczą. Popyt ten został częściowo zaspokojony wzięciem do niewoli całych ludów
Czytaj...

 

O szajce rozśmieszaczy - Marek Szumilak (03-07-2004)

Jeśli się poważnie przyjrzeć naszemu życiu publicznemu, to na tle realistycznie myślącej większości porządnych ludzi - natychmiast staną się widoczne działania szajki, albo mafii jak kto woli, zawodowych rozśmieszaczy
Czytaj...

 

Uczniowie Hipokryzjusza - Leon Bod Bielski (01-07-2004)

Degrengolada moralna medyków sięga dna. Hipokryzja sięga obłoków. Za łapówę zrobią ci wszystko, czego w godzinach pracy w szpitalach nie pozwala im tzw. sumienie, np. wyskrobią, a w gabinecie orzecznika ZUS-u sprzedadzą rentę
Czytaj...

 

Po prawo i sprawiedliwość do Strasburga - Leon Bod Bielski (01-07-2004)

Zabużanie, którzy z powodu zawieruchy II wojny światowej utracili swoje majętności na wschodzie czekają już 60 lat na zadośćuczynienie. Trybunał w Strasburgu wydał wyrok, który może IIIRP kosztować nawet 10 mld PLN
Czytaj...

 

Kościół, kapitalizm, socjalizm - Mariusz Agnosiewicz (01-07-2004)

Dziwacznym wytworem polskiego nurtu konserwatywno-liberalnego jest wiara, iż katolicyzm czy KNS w jakiś szczególny sposób związane są z kapitalizmem. To produkt made in Poland: skoro antyklerykalizm związany jest z lewicą, zatem liberalizm z Kościołem
Czytaj...

 

Wolność: katolicka a liberalna - Mariusz Agnosiewicz (01-07-2004)

Tak jak katolicka nauka społeczna chciała oferować konkurencyjne rozwiązania "społecznej wrażliwości" wobec doktryny socjalistycznej, tak w toku walki Kościoła z liberalizmem należało zaoferować "wolność" konkurencyjną wobec liberałów laickich
Czytaj...

 

Doktryna polit. św.Pawła - Jarosław Norbert Ziętara (01-07-2004)

U św. Pawła uznanie państwa oparte było nie na miłości, patriotyzmie, lecz na połączeniu pogardy, poddania się i względnego uznania. Trzeba było być wobec państwa posłusznym, płacić podatki, szanować słuszne decyzje urzędów, cierpliwie znosić prześladowania
Czytaj...

 

Kaplica Magellana - Maciej Psyk (01-07-2004)

Trzy grupy ludzi jadą wspólnie w to samo miejsce w trzech celach: archeolodzy jako naukowcy na zlecenie UNESCO; bogaci turyści żeby przeżyć przygodę i poczuć pierwotną męskość i wreszcie misjonarze dla zbadania możliwości uruchomienia turystyki pielgrzymkowej
Czytaj...

 

Ricardo: Zapoznany klasyk? - Wojciech Rudny (29-06-2004)

Najjaskrawsze sformułowania liberalizmu klasycznego pochodzą od sefardyjskiego żyda, samouka. W ekonomii szukał prawdy, opisywał prawa ekonomiczne, które nie zawsze i nie dla każdego muszą być dobre i miłe.
Czytaj...

 

Następstwa rewolucji listopadowej - Wojciech Rudny (29-06-2004)

Historycy przyklaskują wytworzonej przez naszą literaturę romantyczną mitologii narodowej. Czynią tak rzekomo w imię racji wyższych. Gdzie więc miejsce dla prawdy historycznej, bez której trudno o historii mówić jako o nauczycielce życia?
Czytaj...

 

Hamburgerowe imperium - Wojciech Rudny (29-06-2004)

Kariera twórcy McDonalda to wzorcowy przykład american dream: od pucybuta do multimilionera. Życiorys Raya Kroca może być inspiracją dla wielu młodych ludzi, którzy wolą uczciwie i ciężko pracować, by osiągnąć prawdziwą wolność
Czytaj...

 

Wal-Mart Waltona: pomnik kapitalizmu - Wojciech Rudny (29-06-2004)

Żywy pomnik kapitalizmu, jakim jest niewątpliwie Wal-Mart, to najwymowniejszy dowód na to, czego może dokonać jeden tylko przebojowy człowiek w wolnym kraju, nawet jeśli pochodzi z prowincji i nie odziedziczył wielkiej fortuny
Czytaj...

 

Tajne związki i rewolucja listopadowa - Wojciech Rudny (29-06-2004)

Dzieje polityczne XIX w. byłyby często niezrozumiałe bez zwrócenia uwagi na rolę towarzystw tajnych, które powstawały w tych krajach, gdzie poziom kulturalny społeczeństwa był już dość wysoki, a jawna opozycja i publiczna krytyka była niemożliwa
Czytaj...

 

Po co nam państwo? - Wojciech Rudny (29-06-2004)

Czy zastanawiałeś się kiedyś jaką korzyść masz z instytucji nazywanej PAŃSTWEM? Czy chciałbyś może coś dostać od państwa? Powiedz, czego żądasz? Chleba, igrzysk? Żądasz bezpłatnego szkolnictwa, bezpłatnej służby zdrowia, pewnej pracy?
Czytaj...

 

Portret psycholog.zabójcy - Paweł Krukow (27-06-2004)

Profilowanie to dochodzenie do krótkiej, dynamicznej, charakterystyki zwięźle ujmującej najważniejsze cechy nieznanego sprawcy i przejawy jego zachowań. Pierwsza taka charakterystyka to portret "Kuby Rozpruwacza"
Czytaj...

 

Czy katolicyzm prowadzi do upadku? - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Jesteśmy świadkami recydywy schyłkowej w dziejach Polski szlacheckiej epoki. Tyle że w nowych szatkach... To bowiem, co widzimy na co dzień: ten bezrząd, partyjnictwo, dewocja i te wszystkie szopki - to saska recydywa par excellence
Czytaj...

 

Dość Rusofobii! - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Nie nawołuję do bezmyślnej miłości Rosjan, lecz do porzucenia romantycznych uniesień w polityce, do traktowania Rosji jako potencjalnego partnera: kulturalnego, gospodarczego i politycznego - w naszym dobrze pojętym interesie
Czytaj...

 

Dlaczego 25 grudnia? - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Kościół katolicki zapożyczył niemal wszystko od tego z czym walczył. Okazuje się, że nawet dzień narodzin postaci centralnej dla całego chrześcijaństwa - Jezusa Chrystusa - zapożyczono od konkurencyjnej religii!
Czytaj...

 

O nacjonalizmie niejednoznacznie - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Zdrowy i zdegenerowany nacjonalizm. Nacjonalizm znakiem czasu. Prywata czy nacjonalizm? Patriotyzm a nacjonalizm. Świadomy patriotyzm na co dzień - polska idea narodowa
Czytaj...

 

Kościół i nauka - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Kościół czuje, że albo musi ustępować albo będzie całkowicie z życia wyeliminowany. Dzisiaj sytuacja jest taka, iż kościół może tylko sprzeciwiać się twórczości, hamować rozmach życia, wtykać kołki pomiędzy szprychy toczącego się wozu dziejów
Czytaj...

 

Bronię Wielopolskiego - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Margrabia wyklęty był z narodu, nienawidzony więcej od najeźdźców. Pomimo to bronię go, jak broni się surowego ojca, kiedy jego dzieci schodzą na manowce. Niepoczytalny romantyzm wziął u nas górę nad racjonalną, rozumną i realną polityką
Czytaj...

 

Triumf Darwina - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Dla wielu triumf ewolucjonizmu oznaczać może śmierć Boga - kolejne ukrzyżowanie Chrystusa; tym razem bez zmartwychwstania. Wielu może stracić wiarę w sens życia w ogóle. Ale prawda o świecie i nas samych wymaga odwagi, większej nawet niż wiara religijna
Czytaj...

 

O królu Stanisławie Auguście - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Za wszelką cenę pragnął akceptacji tych, nad którymi zdecydowanie górował rozumem politycznym, większość kierowała się tylko uczuciami; rozwagą, większość była nieobliczalna...
Czytaj...

 

Prawdy zamiast złudzeń - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Polityka to kontynuacja wojny w czasie pokoju. Przegrywają nie tylko ci, co przeceniają własne siły, ale również i ci, którzy biorą słabość za siłę, mają skrupuły i wątpliwości, łudzą się jakimś wydumanym "braterstwem narodów"
Czytaj...

 

Renesans makiawelizmu - Wojciech Rudny (27-06-2004)

W ostatnich latach można zaobserwować odwrót makiawelizmu od gospodarki do polityki. Jednak żaden z polityków oficjalnie nie przyznaje się do fascynacji filozofią Machiavellego, lecz makiawelista zawsze pozuje na apostoła moralności
Czytaj...

 

Kukliński ubrązowiony - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Podręcznik Radziwiłł-Roszkowski" prezentuje polskiej młodzieży sylwetkę tej R.Kuklińskiego, całkiem świadomie fałszując istotne motywy, które zmusiły tego amerykańskiego szpiega do tego, by opuścił Polskę
Czytaj...

 

Strzeżmy się Danaów przynoszących dary - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Nie ma czegoś takiego, jak "ogólnoludzka cywilizacja". Mieszkańców Ziemi bynajmniej wcale nie łączą, ale dzielą cywilizacje. Dzieliły, dzielą i będą dzielić - czy się to komuś podoba, czy też nie.
Czytaj...

 

Pogoda dla złoczyńców - Wojciech Rudny (27-06-2004)

JPII zaapelował by w związku z Rokiem Jubileuszowym darować część kar skazanym. Darowanie kar tylko dlatego, że mieli to szczęście, iż zgrzeszyli przed Jubileuszem jest trudne do pojęcia przez przeciętnego zjadacza chleba
Czytaj...

 

Renesans masońskiej utopii - Wojciech Rudny (27-06-2004)

Dla masona nacjonalizm jest przede wszystkim zbrodnią przeciwko Ludzkości, bowiem najpierw liczy się interes owej abstrakcyjnej Ludzkości, a dopiero gdzieś na szarym końcu przywiązanie do własnego Narodu
Czytaj...

Inne nowe teksty:

Ryszard M. Zając - Kwestie finansowe ratyfikacji konkordatu
Ryszard M. Zając - Prawo kanoniczne, prawo polskie i suwerenność
Ryszard M. Zając - Problem politycznego zaangażowania kleru
Ryszard M. Zając - Czerwone majtki arcybiskupa...
Ryszard M. Zając - Prywatyzacja PZU: Skok na kasę
Jakub Sakowicz - Prywatyzacja PZU i "milenijny rząd" Belki

Darowizny na rzecz kościoła, wyrok NSA 2003
Darowizny na stowarzyszenie katolickie, NSA, 2003

Śluby wyznaniowe: Wykaz stanowisk duchownych

Dokumentowanie darowizn kościelnych, NSA 2003

Wyrok NSA 2003: Kościołowi można bez przetargu

Wyrok TK 2003: rewindykacje Kościoła Prawosławnego

Dokumentowanie darowizn kościelnych, NSA, 2002

Ustawa dot. zielonoświątkowców, 1997
Ustawa dot. starokatolickich mariawitów, 1997

Ustawa dot. prawosławnych, 1991

Ustawa dot. muzułmanów, 1936

Ustawa dot. metodystów, 1995

Ustawa dot. mariawitów, 1997

Ustawa dot. luteranów, 1994

Ustawa dot. Kościoła Polskokatolickiego, 1995

Ustawa dot. karaimów, 1936

Ustawa dot. gmin żydowskich, 1997

Ustawa dot. ewangelików, 1994

Ustawa dot. baptystów, 1995

Ustawa dot. adwentystów, 1995

Zasady organizowania praktyk dla adwentystów
 


Znalezione w sieci

Don Kobylański, sponsor ojca Rydzyka (28-06-2004)
Autor: Mikołaj Lizut
Źródło: Gazeta.pl
Kto ratuje Rydzyka przed bankructwem?
Zgłoszone przez: webmaster
Czytaj..

Kapłan sieje nienawiść (02-07-2004)
Autor: Notował Piotr Pacewicz
Źródło: Gazeta Wyborcza
Ksiądz Michał M., proboszcz podrzeszowskiej Tylawy, dostał dwa lata w zawieszeniu za molestowanie dziewczynek. O wyroku i sytuacji w parafii mówi Ewa Orłowska, która pierwsza złamała zmowę milczenia kryjącą praktyki księdza
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Geje i homofobi (02-07-2004)
Autor: Magda Pustoła
Źródło: Gazeta Wyborcza
Czy prawo do zachowania odmiennej tożsamości płciowej daje prawo do jej zwalczania? Czy prawo do bycia gejem daje prawo do bycia homofobem?
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Państwo jak zbój czyli powrót Janosika 3 i 1/3 (06-07-2004)
Autor: Piotr Skwirowski
Źródło: gazeta.pl
Rząd prawdopodobnie zgłosi wkrótce oficjalnie propozycję odebrania prawa do odliczania kwoty wolnej od podatku osobom, których dochody roczne mieszczą się w drugim i trzecim przedziale skali podatkowej.
Zgłoszone przez: mariusz
Czytaj..

Huelle posiedzi przez chwilę? (07-07-2004)
Autor: Antoni Pawlak
Źródło: Newsweek Polska
Nieznalska obraziła tylko uczucia religijne Polaków. Występek Huellego jest groźniejszy - on obraził księdza prałata Jankowskiego.
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Więcej światła (08-07-2004)
Autor: MICHAŁ PIETRZAK
Źródło: Bussinessman Magazine
Kościół Katolicki w Polsce obraca ponad miliardem złotych rocznie. Część z tych pieniędzy inwestuje w hotele, biurowce, media, sklepy i szpitale. Skoro już uczestniczy w grze rynkowej, to czy - dla dobra własnego, wiernych i gospodarki - nie powinien wycofać się z nieprzejrzystego, ale wygodnego układu podatkowego i upublicznić niedającej się zweryfikować struktury finansowej?
Zgłoszone przez: Mariusz
Czytaj..

Wszyscy mecenasi Kościoła (12-07-2004)
Autor: Ewa K. Czaczkowska
Źródło: www.rzeczpospolita.pl
Kulczyk, Starak, Jopek, Kluska... - największe tuzy polskiego biznesu wspierają finansowo Kościół. Pomagają w renowacji klasztoru na Jasnej Górze, budują ośrodki rekolekcyjne, kościoły, hospicja, katolickie szkoły, wspierają akcje Caritasu. Jedni dają pieniądze z głębokiej potrzeby wewnętrznej, inni traktują finansowanie przedsięwzięć Kościoła jako jeszcze jedno działanie public relations.
Zgłoszone przez: ephesis
Czytaj..

Sprawiedliwość mierzona w płomieniach (13-07-2004)
Autor: MIROSŁAW IKONOWICZ
Źródło: Przegląd
Inkwizycja była machiną kontroli wiernych i poddanych - potwierdza to 800-stronicowy dokument Watykanu.
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Jeszcze pożyjemy (16-07-2004)
Autor: WALDEMAR SADOWSKI
Źródło: Polityka online
Rozum wybiera więc wiarę w Boga...
Zgłoszone przez: jeyes
Czytaj..

Niezła kabała (17-07-2004)
Autor: YOSSI KLEIN HALEVI
Źródło: Forum tygodnik
Największe sławy kina i estrady oszalały na punkcie żydowskiej mistyki. Madonna i Mick Jagger, Demi Moore i Britney Spears uwierzyli, że charyzmatyczny rabin z Los Angeles zapewni im nieśmiertelność. Za obietnicę wiecznej młodości seksidole oddadzą ostatni grosz.
Zgłoszone przez: ephesis
Czytaj..

Zgłaszajcie nam ciekawe teksty spoza naszego serwisu! Formularz zgłoszeniowy...Nowe wiadomości z kraju i ze świata
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Wiadomości. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Anna Słota

Nowiny naukowe
Uwaga: Doniesienia można przeglądać w dziale Nowiny naukowe. Powyżej podlinkowane zostały te z nich, które są nieco dłuższe.
Redaguje: Marcin Klapczyński
Forum Dyskusyjne

Forum dyskusyjne Racjonalisty składa się z działów: Religie, Światopogląd i filozofia, Nauka, Antyklerykalizm, Społeczeństwo i kraj, Forum serwisu.

Weź udział w bieżących dyskusjach! Dodaj swój wątek...

Polecane watki:
Kłamstwa Metra (Agora) na temat o. Rydzyka
Hitler, Stalin i religie
nowa szata forum?
My, opozycja
W MacDonaldzie robią z nami tak
Carl Sagan
Mam pytanie
Maybach i Rydzyk
Psychopata Roman Giertych.
przesady staja na dordze racjonalnemu mysleniu
Czy Deschner się myli?
fajna koszulka na lato!!!
Bzdura
Dzisiaj to niemożliwe
Etyka i archetyp
5 Ewangelia i Huna
Dziura ozonowa - oszustwo 100-lecia
A jeśli racjonalność nie wystarcza?
RASIZM
Sprostowanie do komentarza W.Muły - Budda prorok nirwany
W sprawie Kobylańskiego
Kościół odpycha mnie od Boga
Istota duszy
Powrot do natury
Ciekawostki o świętej ceracie

Strona główna Forum


Współpraca

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁREDAGOWANIA RACJONALISTY!

Zostań naszym redaktorem, zdobądź nieco doświadczenia publicystycznego, zostań współautorem największego
polskiego serwisu dla racjonalistów!
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu - dodaj swoją "kartkę" lub dowolną ilość Twoich stron.

O współpracy
Jak napisać dobry tekst

Przydatne linki

Strona główna Księgarni
Racjonalista CD
WYMIANA BANERÓW
O autorach serwisu
Alfabetyczny indeks tekstow
ARCHIWUM NEWSÓW
WYNIKI SOND
FAQ
Polityka prywatności
Napisz do nasTHE RATIONALIST

www.TheRationalist.eu.org
A European forum for reason and rationality.

News
Editor: Anna Słota
Read more...

Links
The American Rationalist: Information, Subscription, Issues: Read...
The Rationalist: Editorial staff Read...

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzin!
REDAKCJA RACJONALISTY


/^~-  Baza intelektualna polskich racjonalistów  -~^\
{-   www.racjonalista.pl * www.therationalist.eu.org  -}
[  info@racjonalista.pl webmaster@racjonalista.pl  ]
\_.= European forum for reason and rationality =._/

Otrzymałeś tą wiadomość, ponieważ jesteś zarejestrowanym czytenikiem
lub subskrybowałeś biuletyn w serwisie Racjonalista.pl.
Wejdź tu, jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać tych wiadomości.