Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
153.437.018 wizyt
Ponad 1061 autorów napisało dla nas 7297 tekstów. Zajęłyby one 28797 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Co z Brexitem?
będzie drugie referendum
będzie początkiem końca UE
zyska na nim Wielka Brytania
ostatecznie wzmocni UE
dużo hałasu o nic
  

Oddano 2476 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Rozwój Polski zależy nie tyle od kadry wykwalifikowanych hydraulików, mimo że są oni postrachem Francji czy Niemiec, ile od umiejętności spojrzenia trochę dalej poza najbliższy, to znaczy wyborczy horyzont. Cóż to bowiem znaczy, na przykład, uznanie oświaty i edukacji za najważniejszy priorytet rozwoju? Znaczy to przeznaczenie znaczącej, a może nawet kolosalnej części wydatków państwa na modernizację..
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Akty i dokumenty » Ustawy wyznaniowe

Zasady organizowania praktyk dla adwentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: ZDROWIA, EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego. 

Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2000 r. Nr 31, poz. 391

obowiązuje od 6 maja 2000 r.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z 1997 r. Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Osoby wyznania adwentystycznego, zwane dalej „wiernymi", przebywające w:

1) sanatoriach, prewentoriach i szpitalach, działających na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1116), zwanych dalej „zakładami",

2) domach pomocy społecznej, działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238), zwanych dalej „domami",

3) zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

mają prawo do wykonywania praktyk religijnych na zasadach określonych w rozporządzeniu.

2. Wierni korzystający z różnych form wypoczynku, organizowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239), mają prawo do wykonywania praktyk religijnych w sposób określony w rozporządzeniu.

§ 2. 1. Zakłady, domy, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz organizatorzy różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży umożliwiają, z zastrzeżeniem ust. 2, na życzenie wiernych wykonywanie praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego.

2. W odniesieniu do wiernych uczęszczających do szkoły podstawowej życzenie, o którym mowa w ust. 1, wyrażają rodzice albo opiekunowie prawni tych osób. Natomiast w stosunku do osoby, która ukończyła szkołę podstawową, ale nie ukończyła 18 roku życia, życzenie wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni osoby bądź sama osoba.

§ 3. Zakłady, domy, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz organizatorzy różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zapewniają wiernym udział w nabożeństwach i innych praktykach religijnych oraz w nauczaniu kościelnym i w spotkaniach o charakterze wychowawczo-religijnym z osobami duchownymi lub świeckimi tego wyznania, a także świętowanie soboty i przestrzeganie zasad dietetycznych.

§ 4. W zakładach, domach, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz miejscach organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą być umieszczone symbole religijne, uwzględniające potrzeby religijne wiernych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

*

Minister Zdrowia: F. Cegielska

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
O stosunku państwa do K.Kat.
Ustawa dot. starokatolickich mariawitów, 1997

 Dodaj komentarz do strony..   


« Ustawy wyznaniowe   (Publikacja: 01-09-2002 Ostatnia zmiana: 15-07-2004)

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2359 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365