Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
199.010.583 wizyty
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 151 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:

Złota myśl Racjonalisty:
Nic, co dałoby się powiedzieć o Bogu i boskiej opatrzności, o stworzeniu świata i sensie ludzkiego życia, o celowym porządku rzeczy i ostatecznym przeznaczeniu wszechświata nie jest ani falsyfikowalne, ani wyposażone w moc prognostyczną.
Nowinki i ciekawostki naukowe
Zdrowie
Otyłość dorosłych a wydatki na opiekę zdrowotną w USA (27-09-2010)

W ciągu ostatnich dwudziestu lat populacja osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych znacznie "przybrała na wadze". W latach 1987-2007 liczba osób z nadwagą lub otyłością wzrosła w tym kraju z 44% do 63%. Prawie dwie trzecie dorosłych Amerykanów cierpi z powodu nadwagi lub otyłości. Liczba osób otyłych wzrosła w tym czasie szczególnie gwałtownie - z 13% do 28%. Wyraźny wzrost liczby osób cierpiących z powodu nadwagi i otyłości stanowi nie lada wyzwanie finansowe dla publicznego systemu opieki zdrowotnej. Ta kategoria dorosłych jest szczególnie narażona na wiele poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroba wieńcowa, cukrzyca i nadciśnienie. W rezultacie odbija się to również na wielkości wydatków ponoszonych na opiekę zdrowotną.

Biuro Budżetowe Kongresu (Congressional Budget Office, CBO) przeanalizowało zmiany, jakie zachodziły w czasie pod względem przynależności dorosłych Amerykanów do czterech kategorii wagi ciała: z niedowagą, z normalną wagą ciała, z nadwagą i otyłością. Kategorie te wyodrębniono na podstawie wielkości wskaźnika BMI (body mass index), który uwzględnia zarówno wagę, jak i wzrost danej osoby. Na podstawie obserwowanych w przeszłości związków między zmianami w wielkości poszczególnych grup a wysokością wydatków na opiekę zdrowotną można w przybliżeniu prognozować, jaki efekt będą miały obserwowane aktualnie zmiany na poziom wydatków na opiekę zdrowotną w niedalekiej przyszłości.

Na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, że w latach 1987-2007 wydatki na opiekę zdrowotną wzrosły istotnie we wszystkich grupach wyodrębnionych ze względu na wielkość BMI, jednak tempo wzrostu wydatków było najbardziej gwałtowne w grupie osób otyłych, u których BMI wynosi 30 lub więcej. W 1987 r. wydatki na opiekę zdrowotną dla osoby otyłej były średnio o 8% wyższe niż dla osoby o normalnej wadze, a w 2007 roku aż o 38% wyższe. Rosnąca przepaść w poziomie wydatków na opiekę zdrowotną dla obu grup odzwierciedla kombinację kilku czynników, w tym ogólny stan zdrowia osób otyłych, ale również dokonujący się postęp technologiczny, który umożliwił nowe, lecz stosunkowo kosztowne sposoby leczenia problemów zdrowotnych, występujących częściej wśród osób z nadwagą i otyłością.

Na podstawie dostępnych danych CBO ustaliło, że gdyby ilość osób przynależnych do danej kategorii wagi ciała w latach 1987-2007 roku uległa zmianie biorąc pod uwagę jedynie czynniki demograficzne, takie jak starzenie się (bez wpływu wzrostu ilości osób z nadwagą i otyłością w tych latach), poziom wydatków na opiekę zdrowotną w 2007 roku mógłby być o około 3% niższy od poziomu faktycznego. W oparciu o modele opracowane na podstawie dostępnych danych CBO rozważało dalej trzy scenariusze.

Zgodnie z pierwszym scenariuszem liczba osób z nadwagą i otyłością nie ulegnie zmianie, a więc liczba osób otyłych będzie oscylować wokół wartości 28% dorosłej populacji. Przewiduje się wówczas, że roczne koszty opieki zdrowotnej dla osoby dorosłej (per capita) w Stanach Zjednoczonych wzrosną nawet o 65% (do 7500 USD) w 2020 roku.

Zgodnie z drugim scenariuszem utrzyma się obserwowana od lat tendencja do powiększania się grupy osób z nadwagą i otyłością wśród populacji dorosłych obywateli Stanów Zjednoczonych. Jeśli tak się stanie, w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych aż 37% dorosłej populacji może cierpieć z powodu otyłości, a roczne wydatki na opiekę zdrowotną (per capita) wzrosną do 7760 USD, to jest będą o kolejne 3% wyższe niż w pierwszym scenariuszu.

Jeżeli jednak, zgodnie z trzecim rozpatrywanym scenariuszem, uda się odwrócić trend przybierania na wadze przez dorosłych Amerykanów i osiągnąć takie proporcje grup ludności, wyodrębnionych ze względu na kategorię wagi ciała, z jakimi mieliśmy ostatnio do czynienia w 1987 roku, wówczas ilość osób z otyłością mogłaby się zmniejszyć do 20% dorosłej populacji. Oznacza to wprawdzie wzrost rocznych wydatków na opiekę zdrowotną (per capita) do 7230 USD w roku 2020, ale jest to o 4% mniej niż pierwszym rozpatrywanym scenariuszu i, co oczywiste, jeszcze mniej niż w przypadku drugiego, "czarnego scenariusza".

Ponieważ mniejsza ilość ludzi otyłych wiąże się z lepszym ogólnym stanem zdrowia populacji oraz znacznie niższymi wydatkami na opiekę zdrowotną, pożądane jest rozwijanie takich strategii działania, które ograniczą zjawisko otyłości. CBO zwraca jednak uwagę, że w swoich prognozach nie rozważało wpływu, jaki może mieć na poziom wydatków budżetowych dłuższy średni wiek życia - spodziewany wtórny skutek walki z otyłością.

[Tłumaczenie/opracowanie: C. O. Reless]

Źródło:
How Does Obesity in Adults Affect Spending on Health Care?


Caden O. Reless

Dodaj komentarz do wiadomości..

Nauka - sondaż Racjonalisty

 Neuroenhancement, czyli chemiczne wspomaganie pracy mózgu to:
sposób na optymalne wykorzystanie ludzkiego potencjału
pożyteczna dziedzina badań naukowych
kolejny krok ku dehumanizacji człowieka
chwyt marketingowy przemysłu farmaceutycznego
zwykła życiowa konieczność
nie mam zdania
  

Oddano 26214 głosów.


Reklama

Racjonalista wspiera naukę. Dołącz do naszych drużyn klikając na banner!
 
 
 
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365