Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.060.916 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 292 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Marcin Kruk - Człowiek zajęty niesłychanie
Friedrich Nietzsche - Antychryst

Złota myśl Racjonalisty:
Jeśli nie starczy nam sił, aby milczeć, możemy mówić tylko o sobie.
 Prawo » Prawo wyznaniowe » Akty i dokumenty

Posługi relig. w zakładach wychow. i na koloniach

M.P.92.25.181

ZARZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 3 lipca 1992 r.

w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych oraz na obozach i koloniach.

(M.P. z dnia 7 sierpnia 1992 r.)

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459) i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425) oraz w związku z art. 1 ust. 3, art. 2 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakłady wychowawcze i opiekuńcze, w szczególności placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254), oraz krajowe kolonie i obozy organizowane przez instytucje państwowe — zwane dalej „placówkami" — zapewniają i umożliwiają wykonywanie praktyk religijnych wychowankom, uczestnikom kolonii i obozów, zwanym dalej „wychowankami", zgodnie z życzeniem rodziców (opiekunów prawnych) bądź samych wychowanków.

§ 2. 1. Wychowankowie mają prawo wykonywania praktyk religijnych swoich wyznań, a w szczególności udziału we Mszy Św. w niedziele i święta, w Liturgii Świętej w niedziele i święta prawosławne oraz w nabożeństwach innych kościołów i związków wyznaniowych.

2. Placówka zapewnia wychowankom opiekę podczas wykonywania tych praktyk.

3. Ponadto placówka umożliwia wychowankom spotkania o charakterze wychowawczo-religijnym z osobami duchownymi lub świeckimi ich wyznania.

§ 3. Placówka umożliwia wychowankom udział w rekolekcjach wielkopostnych lub podobnych praktykach, o ile religia lub wyznanie nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek.

§ 4. W placówce mogą być umieszczone krzyże oraz inne symbole religijne, uwzględniające uczucia wychowanków poszczególnych religii i wyznań.

§ 5. Wykonywanie lub niewykonywanie praktyk religijnych nie może być powodem dyskryminacji lub nietolerancji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
O finansowaniu KULu
Przepisy karne ochrony religii

 Dodaj komentarz do strony..   


« Akty i dokumenty   (Publikacja: 22-07-2002 Ostatnia zmiana: 09-11-2003)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 1332 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365