Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
197.689.129 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 W jakiej walucie masz kredyt?
złoty
euro
frank
innej
już spłaciłem/am
nie mam
  

Oddano 776 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Cieszę się, gdy ktoś jest blisko Boga, ale lękam się, gdy staje się zbyt pewnym siebie rzecznikiem Pana Boga wobec innych.
 Społeczeństwo » Laicyzacja

Deklaracja Dublińska i Ateistyczna Irlandia
Tłumaczenie: Marek Żaliński

W niedzielę, 5 czerwca 2011, uczestnicy światowej ateistycznej konwencji AAI (Atheist Alliance International) w Dublinie przedyskutowali i przyjęli następującą Deklarację o świeckości i miejscu religii w życiu publicznym.

DEKLARACJA DUBLIŃSKA O ŚWIECKOŚCI I MIEJSCU RELIGII W ŻYCIU PUBLICZNYM

1. Wolności osobiste

a) Wolności sumienia, religii i przekonań są osobiste i nieograniczone. Wolność praktykowania religii powinna być ograniczona tylko koniecznością respektowania praw i wolności innych osób.

b) Wszyscy ludzie powinni swobodnie uczestniczyć w równym stopniu w procesie demokratycznym.

c) Wolność słowa powinna być ograniczona tylko koniecznością respektowania praw i wolności innych osób. Nie powinno istnieć prawo „do bycia nieobrażanym" w systemie prawnym. Wszystkie prawa o bluźnierstwie, jawne i domyślne, powinny zostać uchylone i nie powinny być uchwalane.

2. Świecka demokracja

a) Suwerenność państwa pochodzi od ludzi, a nie od jakiegokolwiek boga czy bogów.

b) Jednymi odniesieniem w konstytucji do religii powinno być zapewnienie, że państwo jest świeckie.

c) Państwo powinno być oparte na demokracji, prawach człowieka i rządach prawa. Polityka powinna powstawać przez stosowanie wobec faktów rozumu, a nie wiary religijnej.

d) Rząd powinien być świecki. Państwo powinno być ściśle neutralne w kwestiach religii i jej nieobecności, nie sprzyjając żadnemu stanowisku i nie dyskryminując żadnego.

e) Religie nie powinny cieszyć się specjalnymi względami finansowymi w życiu publicznym, takimi jak zwolnienia od podatków w działalności religijnej, czy dotacje na promowanie religii lub prowadzenie szkół wyznaniowych.

f) Wyznawanie religii nie powinno być podstawą mianowania kogokolwiek na żadne państwowe stanowisko.

g) Prawo nie powinno udzielać ani odmawiać żadnych praw, przywilejów, władzy lub nietykalności, ze względu na przekonania lub religię, albo też ich nieobecność.

3. Świecka edukacja

a) Edukacja państwowa powinna być świecka. Edukacja religijna, jeśli się pojawi, powinna być ograniczona do nauczania o religii i o świeckich podstawach państwa.

b) Dzieci powinny być uczone o różnorodności religijnych i niereligijnych przekonań filozoficznych w sposób obiektywny, bez indoktrynacji wiarą w godzinach lekcyjnych.

c) Dzieci powinny być uczone krytycznego myślenia i różnicy pomiędzy wiarą a rozumem jako przewodnikiem do wiedzy. Powinno się uczyć nauki wolnej od wpływów religijnych.

4. Jedno prawo dla wszystkich

a) Powinno być jedno świeckie prawo dla wszystkich, demokratycznie przegłosowane i jednakowo egzekwowane, bez jurysdykcji religijnych sądów w sprawach cywilnych lub sporach rodzinnych.

b) Prawo nie powinno kryminalizować prywatnych zachowań dlatego, że doktryna jakiejś religii uważa takie zachowanie za niemoralne, jeśli to prywatne zachowanie respektuje prawa i wolności innych osób.

c) Pracodawcy ani przedstawiciele opieki społecznej z przekonaniami religijnymi nie powinni móc dyskryminować nikogo z żadnego powodu nie mającego znaczenia w danej pracy.

---------------------

 

AAI, do której nie należy jeszcze żadne polskie stowarzyszenie, powołano do życia właśnie na tej konwencji, zorganizowanej przez Ateistyczną Irlandię (Atheist Ireland). Organizacja AI powstała kilka lat temu, a kieruje nią Michael Nugent, pisarz i działacz społeczny. Cele, do jakich dąży organizacja, Michael Nugent opisał zwięźle w artykule opublikowanym w „The Irish Times".

Dajcie nam państwo, które nie jest religijne ani ateistyczne, ale świeckie

Ateizm daje lepszy model rzeczywistości i lepszą podstawę moralności niż wiara w bogów. Ateiści mogą cieszyć się korzyściami, jakie wielu ludzi upatruje w religii, bez szkodliwych skutków ubocznych. A państwo powinno być świeckie i nie sprzyjać ani religii, ani ateizmowi.

Dla wyjaśnienia, ateista nie wierzy w bogów, a agnostyk o nich nie wie. Są to bardzo różne założenia. Możesz wierzyć, że nie ma bogów, jednak nie twierdzić, że to wiesz, a więc być jednocześnie ateistą i agnostykiem.

Po pierwsze, ateizm daje lepszy model rzeczywistości. Wynika to zwykle z racjonalnego myślenia. Nauka stopniowo zbliża się do prawdy, podczas gdy religia głosi, że już ją odnalazła. Nauka szuka dowodów na fałszywość swoich teorii; religia stara się dowieść, że jej teorie są słuszne.

Nauka wypiera religijne stwierdzenia o rzeczywistości, usuwając przyczyny wiary w bogów. W każdym pokoleniu przesuwamy coraz więcej tajemnic z kategorii „bóg to musiał zdziałać" do kategorii „rozumiemy teraz, jak to się dzieje w naturze".

Twierdzenia naukowe mogą wydawać się sprzeczne z intuicją. Ale nie są to prawdy wiary pokrewne wierzeniom religijnym. Są one wynikiem stosowania rozumowania wobec faktów poprzez eksperymenty, dające powtarzalne i przewidywalne wyniki. Zmienią się one, jeśli pojawią się nowe fakty.

Po drugie, ateizm stanowi lepszą podstawę moralności. Moralność ewoluuje i obejmuje troskę o dobrostan i cierpienia innych osób. Religia odciąga nas od tego, dając pierwszeństwo prymitywnej moralności plemion z epoki brązu i grożąc konsekwencjami w wymyślonym życiu pozagrobowym.

Biblijny Bóg wykazuje się co najwyżej arbitralną moralnością, w najgorszym przypadku niemoralnością. Chce, abyś kochał sąsiada jak siebie samego, ale ukamienował go na śmierć za zbieranie patyków w szabas. Jako Jahwe, pomaga jednemu plemieniu popełnić ludobójstwo i ukraść ziemię, jeśli tylko będą posłuszni jego zasadom. Jako Jezus, grozi zabiciem dzieci Jezebel za grzechy ich matki.

Czy czytasz Biblię dosłownie, czy metaforycznie, intuicyjnie zauważasz, że pewne z jej idei są moralnie dobre, a pewne złe. Pokazuje to, że stosujesz swoją naturalną moralność do Biblii, a nie czerpiesz jej stamtąd.

Nawet jeśli twój ulubiony bóg jest milszy niż Jahwe, jakież aroganckie jest stwierdzenie, że nie tylko najwyższa istota stworzyła cały wszechświat dla twojej osobistej korzyści, ale też wiesz, jak ta najwyższa istota chce, aby inni wiedli swoje życie?

Po trzecie, ateiści mogą cieszyć się korzyściami, jakie wielu ludzi upatruje w religii, bez szkodliwych skutków ubocznych. Pozytywna psychologia pokazuje czynniki ważne dla ludzkiego dobrostanu — pozytywne wzajemne stosunki, zajęcie się działalnością, oraz sens osobistego znaczenia.

Wielu może to zyskać z działalności związanej z religią. Lecz my możemy cieszyć się tymi samymi korzyściami jeszcze bardziej, jeśli oderwiemy je od zasad religii i od szkodliwych skutków wiary w twierdzenia o rzeczywistości nie poparte dowodami.

Po czwarte, cokolwiek ludzie sądzą o religii, państwo powinno być zarządzane na świeckich zasadach. Każdy obywatel powinien mieć prawo do wolności przekonań, sumienia i religii. Aby to chronić, państwo powinno tworzyć politykę przez odwołanie sie do faktów i rozumu.

W Irlandii potrzebujemy świeckiej Konstytucji odpowiedniej do dnia dzisiejszego, a nie 1937 roku. Nasz Prezydent i sędziowie nie powinni składać przysiąg religijnych. Potrzebujemy świeckiej edukacji państwowej opartej na prawach człowieka. Potrzebujemy usunięcie powiązań pomiędzy kościołem i państwem.

Ateistyczna Irlandia jest dobrowolną grupą popierającą ateizm i rozum ponad przesądami i nadprzyrodzonością. Państwa religijne sprzyjają religii. Państwa ateistyczne sprzyjają ateizmowi. My chcemy państwa świeckiego, które nie sprzyja żadnemu ani temu, ani temu. Przyłączcie się do nas i pomóżcie to urzeczywistnić.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Żywa wiara ateisty
Przypadek zwany: Nergal

 Dodaj komentarz do strony..   Zobacz komentarze (4)..   


« Laicyzacja   (Publikacja: 03-10-2011 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 2289 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365