Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
170.558.872 wizyty
Ponad 1064 autorów napisało dla nas 7337 tekstów. Zajęłyby one 28957 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Kiedy będzie dostępna szczepionka na SARS-CoV-2 ?
Za miesiąc
Za pół roku
Za rok
Nie będzie możliwa
  

Oddano 1189 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Zarówno historia, jak i codzienne doświadczenie dostarczają przykładów ludzi obdarzonych wielkimi talentami do interesów i działań praktycznych, którzy wszakże całe swoje życie spędzili w niewoli najbardziej grubiańskiego przesądu.
 Biblia » Stary Testament » Analizy egzegetyczne ST

Czas panowania królów Izraela i Judy [2]
Autor tekstu:

Natomiast hebrajski tekst brzmiał: ''Saul liczył rok, gdy rozpoczął rządy, dwa lata zaś panował nad Izraelem.''

W Dz 13/21 ewangelista Łukasz ustami Pawła powiedział: ''Później poprosili o króla i dał im Bóg na lat czterdzieści Saula, syna Kisza...''.

Flawiusz w DDI 6/378 pisze: ''Królował on przez osiemnaście lat za życia Samuela i jeszcze przez dwadzieścia dwa lata po jego śmierci''. Ale Flawiusz w DDI 10/143 twierdzi, że Saul panował tylko dwadzieścia lat.

W wyniku analiz chronologii wprzód i wstecz doszedłem do wniosku, że najbliższym prawdy jest okres osiemnastu lat panowania za życia Samuela i dwa lata po jego śmierci. 

Salomon

Biblia nigdzie nie podaje, ile lat miał Salomon, kiedy został królem. Jest to dziwne, gdyż o Saulu, Dawidzie i królach po Salomonie są takie informacje szczegółowe.

Według Septuaginty i tradycji rabinistycznej Salomon objął tron w wieku dwunastu lat. Flawiusz w DDI 8/211 podaje: ''Salomon zaś umarł w późnej starości po osiemdziesięciu latach panowania, a dziewięćdziesięciu czterech latach życia...''. Wynika stąd, że Salomon objął tron w wieku czternastu lat. Z 1Krl 11/42 wiemy, że Salomon panował czterdzieści lat, a po nim władzę objął jego syn Roboam, mając lat czterdzieści jeden (1Krl 14/21). A więc Salomon musiałby spłodzić Roboama mając 13 lat (według Flawiusza) lub 11 lat (według Septuaginty) przy biblijnym okresie 40 lat panowania. Jest to mało prawdopodobne. Czas panowania Salomona został w Biblii sfałszowany. Pozostaje wersja Flawiusza wspomniana wyżej. Ale i ta wersja wydaje się być nieprawdziwa. W tym wypadku Salomon spłodziłby syna mając 53 lata. A może u Salomona 80 lat to lata życia, a nie panowania. W tym przypadku panowałby 66 lat, a Roboama spłodził mając 39 lat. I ta wersja wydaje się być najbliższa prawdy. Dlaczego ani Biblia, ani Flawiusz nie chcieli poinformować o tym swoich czytelników? Z prostego powodu. Cyfra '6' i jej pochodne oznaczały u czcicieli Jahwe: niedoskonałość, coś nienormalnego, coś potwornego. Nawet chrześcijanie nie potrafili odejść od przekleństwa tej cyfry. W Ap 13/18 liczba '666' jest liczbą Bestii i człowieka. Trzy szóstki rozumiano jako wcieloną niedoskonałość.

Możliwe, że z tego powodu ostatni redaktor tekstów biblijnych po niewoli babilońskiej, zamienił u Salomona liczbę 66 na 40, liczbę świętą u Izraelitów i Żydów.

Król Dawid żył 70 lat. Król Salomon żył 80 lat. Pewien poeta Mojżesz, żyjący po śmierci Salomona ułożył psalm, w którym odniósł się do okresów życia obu władców (Ps 90/10): ''Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt''.

Dla czytelników, którzy lubią analizować wszelkiego rodzaju chronologie, jak też lubią matematyczne łamigłówki, podaję niżej zestawienie okresów panowania królów Izraela i Judy wzajemnie powiązane. To powiązanie narzuca tekst biblijny.

Ze względu na przejrzystość zestawienia nie podawałem odnośnych wersetów Biblii.

To zestawienie traktuję jako materiał do dalszej obróbki. Byłbym rad, gdyby ktoś mógł tu wprowadzić istotne poprawki, lepiej dostosowujące zestawienie do informacji biblijnych.

Zestawienie

p.n.e.
Saul + Samuel 18 lat 1.1097

Saul 20 1 rok 1.1079
11 mies. 1.1078

Dawid 40 lat 12.1078

Salomon 66 lat 12.1038

Jeroboam 22 17 lat 12.972 Roboam 17 lat

18r 2 lata 12.955 Abijjam 3 2 lata
11 mies. 12.953 11 mies.

20r 1 rok 11.952 Asa 41 1 rok
3 mies. 11.951 3 mies.

Nadab 2 1rok 2.950 2r 1rok
2 mies. 2.949 2 mies.

Basza 24 23 lata 4.949 3r 23 lata
2 mies. 4.926 2 mies.

Ela 2 1 rok 6.926 26r 1 rok
2 mies. 6.925 2 mies.

Zimri 7dni 8.925 27r

Omri/Tibni 4 lata 8.925 27r 4 lata

Omri 12 5 lat 8.921 31r 5 lat
2 mies. 8.916 2 mies.

Omri +Achab 2 lata 10.916 2 lata

Achab 22 3 lata 10.914 38r 3 lata
1 mies. 10.911 1 mies.

4r 16 lat 11.911 Jozafat 25 16 lat

1 mies. 11.895 Jozafat +Joram 2 1 mies.

Ochozjasz 2 1 rok 12.895 17r 1 rok

Ochozjasz +Joram 8 mies. 12.894 8 mies.

Joram 12 3 mies. 8.893 18r/2r 3 mies.

4 lata 11.893 Jozafat 4 lata
9 mies. 11.889 9 mies.

5r 2 lata 8.888 Jozafat +Joram 6 2 lata
3 mies. 8.886 3 mies.

3 lata 11.886 Joram 3 lata
9 mies. 11.883 9 mies.

11/12r 10 mies. 8.882 Ochozjasz 1 10 mies.


Jehu 28 6 lat 6.881 Atalia 6 lat

7r 22 lata 6.875 Joasz 40 22 lata

Joachaz 17 16 lat 6.853 23r 16 lat
1 mies. 6.837 1 mies.

Joasz 16 1 rok 7.837 37r 1 rok
1 mies. 7.836 1 mies.

2r 14 lat 8.836 Amazjasz 29 14 lat
9 mies. 8.822 9 mies.

Jeroboam 52 13 lat 5.821 15r 13 lat
11 mies. 5.808 11 mies.

14r 37 lat 4.807 Azariasz 52 37 lat
9 mies. 4.770 9 mies.

Zachariasz 6 mies. 1.769 38r 6 mies.

Szallum 1 mies. 7.769 39r 1 mies.

Menachem 10 lat 8.769 39r 10 lat

Pekachiasz 2 lata 8.759 50r 2 lata

Pekach 20 1 rok 8.757 52r 1 rok

2r 16 lat 8.756 Jotam 16 16 lat

17r 2 lata 8.740 Jotam +Achaz 16 2 lata
1 rok 8.738 1 rok

Ozeasz I 9 1 rok 8.737 20r/3r 1 rok

7 lat 8.736 Achaz 7 lat
11 mies. 8.729 11 mies.

Ozeasz II 8 2 lata 7.728 12r 2 lata
3 mies. 7.726 3 mies.

3r 2 lata 10.726 Achaz +Ezechiasz 29 2 lata

3 lata 10.724 Ezechiasz 3 lata

upadek Samarii (Izraela) 10.721 6r 24 lata

10.697 Manasses 55 lat

10.642 Amon 2 lata

10.640 Jozjasz 31 lat

10.609 Joachaz 3 mies.
1.608 Jojakim 11 10 lat
1.598 11 mies.

12.598 Jojakin 3 mies.

3.597 Sedecjasz 11 10 lat
3.587 4 mies.

7.587 upadek Judy

1 2 3 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Dygresje starotestamentowe: Genesis
Cel podróży Abrahama

 Zobacz komentarze (3)..   


« Analizy egzegetyczne ST   (Publikacja: 09-01-2007 )

 Wyślij mailem..     
Wersja do druku    PDF    MS Word

Zbigniew Chorąży
Ur. 1940. Zajmuje się tematyką biblijną. Mieszka w Repkach

 Liczba tekstów na portalu: 13  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Zaklinacze diabłów
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 5194 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365