Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
200.640.096 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 355 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Friedrich Nietzsche - Antychryst
Lucas L. Grabeel - Homo Sanctus. Opowieść homokapłana

Złota myśl Racjonalisty:
"Drogę od ignorancji do niepewności nazywamy zdobywaniem wiedzy."
 Państwo i polityka » Integracja i Unia Europejska

Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej [2]
Autor tekstu:

Dotychczasowe kompetencje UE, które wynikały z jej struktury a następnie znalazły się w jednym dokumencie Traktatu Konstytucyjnego były kompetencjami określonymi mianem wyłącznych, kompetencje tzw. dzielone (pomiędzy państwa członkowskie i WE jako całość) oraz kompetencje do wspierania, koordynowania i uzupełniania działań państw członkowskich.

Polityka zagraniczna i obronna, przyszłej związanej Traktatem Konstytucyjnym UE musi przekraczać i uzupełniać ten podział, rysujący się w świetle przed-konstytucyjnych traktatów zjednoczeniowych i akcesyjnych. Z powyższych względów możemy raczej mówić o „wchłonięciu" Wspólnoty i Unii Europejskiej przez nową organizację.

Do istotnych atrybutów podmiotowości w obszarze prawa międzynarodowego związanej TK Unii będzie możliwość uzyskiwania członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Przyszła Unia uzyska status członka np. WTO, FAO czy Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także status obserwatora w innych organizacjach np. w ONZ, OECD, Radzie Europy.

Traktat Konstytucyjny można zinterpretować według trzech grup zasad. Są to:

  1. zasady regulujące stosunki pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi;

  2. zasady regulujące stosunki pomiędzy instytucjami przyszłej Unii;

  3. zasady udziału obywateli w funkcjonowaniu Unii, zasady udziału w społecznym dialogu oraz demokratyzacji i przejrzystości jej działań.

3. Spory o przyszłość prawną i polityczną Unii Europejskiej

W związku z Traktatem Konstytucyjnym UE pojawia się szereg trudnych i nierozstrzygniętych pytań oraz kwestii.

Jak rozumieć pojęcie „zasady" , które używają wszyscy interpretatorzy TK UE, a które nie zostało zdefiniowane ani w tekście legislacyjnym, ani na gruncie teoretycznym?

Czy słuszne było przyjęcie kontynentalnej zasady prawnej, zgodnie z którą Traktat Konstytucyjny UE unieważnia większość wypracowywanych od lat pięćdziesiątych XX wieku postanowień i traktatów EWG, WE i UE?

Czy słusznie postąpiono przyjmując Traktat Konstytucyjny — przeogromny dokument zawierający 484 artykuły i szereg załączników w sposób, który wymaga przyjęcia tego dokumentu od razu w całości, a nie na przykład etapami?

Czy należało przyjąć ideę, zgodnie z którą TK UE ma znosić trójsegmentową strukturę dotychczasowej Unii? Struktura ta przyjęła się i dobrze funkcjonowała w dotychczasowych ramach unormowań kontynentalnego prawa europejskiego [ 3 ]?

Nie wiadomo też, czy uda się wypracować Wspólną Politykę Zagraniczną i Obronną możliwą do zaakceptowania przez wszystkich członków, wobec takich państw jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie, kraje arabskie czy inne państwa i organizacje międzynarodowe? Z pytaniem tym będą się wiązać różne kwestie polityczne, ekonomiczne i strategii obronnej. Jak zatem ma postępować, zjednoczona przyszłą konstytucją Unia, w wypadku różnicy zdań czy wręcz konfliktu między jednym z jej stowarzyszonych państw a na przykład z jednym z mocarstw [ 4 ]?

Pojawia się najważniejsze pytanie czy obecne i przyszłe pokolenia będą zdeterminowane do budowania wspólnoty UE, tak jak jej inicjatorzy K. Adenauer, Ch. de Gaulle i R. Shumann, by Kontynent Europejski z przebogatą kulturą i ogromem doświadczeń stawał się na naszym Globie miejscem pokoju, sprawiedliwości i solidarności?


1 2 

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Eurokonstytucja czyli konstytucja czego?
Wyzwania europejskie

 Dodaj komentarz do strony..   


 Przypisy:
[ 3 ] Trójsegmentową strukturę UE pomógł wypracować Akt Końcowy z Helsinek przyjęty w 1975 r., który to dokument stworzył pokojowe ramy dla współistnienia państw na kontynencie europejskim i był ukoronowaniem procesu normalizacji po II wojnie światowej. Konferencja w Helsinkach pełniła rolę konferencji pokojowej, mimo że zwołano ją w trzydzieści lat po zakończeniu działań wojennych. Akt Końcowy z Helsinek przyjmował trójsegmentową strukturę współpracy między państwami i społeczeństwami, umawiających się stron.
[ 4 ] Problemy te występują już dziś w przypadku np. sporów państw członków Unii, które niegdyś należały do radzieckiej strefy wpływu i ta przeszłość determinuje ich stosunki z Rosją.

« Integracja i Unia Europejska   (Publikacja: 27-06-2007 )

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Jerzy Kolarzowski
Doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historyczno-Prawnym Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji). Współzałożyciel i rzecznik prasowy PPS (1987 - luty 1988), zwolniony z pracy w IPiP PAN (styczeń 1987), współredagował Biuletyn Informacyjny Ruchu Wolność i Pokój (1986–1987), sygnatariusz platformy Wolność i Pokój (1985), przekazywał i organizował przesyłanie m.in. do Poznania, Krakowa, Gdańska, Lublina i Puław wielu wydawnictw podziemnych. Posiada certyfikat „pokrzywdzonego” wystawiony przez IPN w 2003 r. Master of Art of NLP. Pisze rozprawę habilitacyjną "U podstaw europejskiej filozofii praw człowieka. Narodziny jednostki w sferze publicznej i prywatnej w pismach Braci Polskich". Zainteresowania: historia instytucji życia publicznego i prywatnego, myśl etyczna i religijna Europy (zwłaszcza okresu reformacji). Bada nieoficjalne nurty i idee inspirujące kulturę europejską. Hobby: muzyka poważna, fotografia krajobrazowa. Autor książki Filozofowie i mistycy

 Liczba tekstów na portalu: 51  Pokaż inne teksty autora
 Najnowszy tekst autora: Polski i brytyjski samorząd terytorialny - zasadnicze różnice
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 5434 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365